Defterê Bava Ali ra

(Ni „qesê pi-khalıki“ Bava Ali kerdê top, mı ki onti computere)

Usxanê Cemali

 

A

 • A raê ser fişta.
 • A roze na roze zumini nêdiyo.
 • Ağaêni ve daene, sefkanêni ´ve panaene bena.
 • Ağay ra mal vejino, şıwani ra can vejino.
 • Adır ke gına koti ro, uza vêseno.
 • Adır ke gına koti ro, uza vêsneno.
 • Adır ke nêbo, dü nêvejino.
 • Adırê dey daria we.
 • Adırê isonê neq wedariyo.
 • Adırê xo dariyo we.
 • Amê ke sıt nêest, most nêbeno.
 • Amirê (omrê) to kılm bo.
 • Amrê roza tenge kılmo.
 • Amırê Haq ke dekerna, awa derode vındena.
 • Amıre to derg bo.
 • Amırê xo jêde şi, senık mend.
 • Aqıl ´ve pere nêroşino.
 • Aqıl ke sarê de çine bi, qafıka huske sê kena!
 • Aqıl sere de  niyo sare dero.
 • Aqılê mı de nêmend.
 • Ar namus dariyo we.
 • Ar namusê xo çino.
 • Araqê çariyo.
 • Astarê mordem ki vışıya, peyser nino.
 • Astarê xo vışa.
 • Astê zon çino
 • Astê zoni çino.
 • Astonê ney ke bısıknê, cıra ci voreno.
 • Astık esto cı, sero gıreno.
 • Asıq kerdo Pasa Piyê xo darde kerdo
 • Asıq kerdo pasa, piyê xo darde kerdo.
 • Asıqe vato:“ Ez mêrdê xora vêren, gestê (werdena) xora nêveren.“
 • Awa ke ame dey serde vergê yavani serde nêro.
 • Awa ke mı diye, vergê yavani nêdiye.
 • Awa ney tik sona.
 • Awa rıyê xo verdiyade.
 • Awa şiae ama çımu serde nêvinena.
 • Awa şiaê ama çımunê to serde.
 • Awe sona qum maneno.
 • Awres koy ra herediyo xevera koy xora (cıra) çinê bia.
 • Axrete de çıtur cavê xo dana?
 • Axrete de destê mı ve gıranê to dero.
 • Axrete de tora pers bo.
 • Axır rozeki tij erzena ma.

 

B

 • Bakıl rew beno kokım.
 • Bêbextu rê elqen nêbena.
 • Bêçıka dey na isi ra esta.
 • Bêçıka xo ser fetelneno.
 • Beçıka xora la girede ke xo viri ra nêkere.
 • Bêkês bırakê maa xo ra vano „ bao“
 • Bêkes bırakê mua xo ra „bao“ vano.
 • Beli niyo ke çı aqıli rê xısmete keno.
 • Bênamus u bêşerefo.
 • Beno vind, beno kemera bınê gol.
 • Beraşiya xo satiya.
 • Berbeno, çımu ra heştir nê, gon sona.
 • Bervis pere nêkeno.
 • Bezna xo heni rındeka, tı heni zonena lêa deriya.
 • Bi dırıka şiae, nişt ve gıranê mara.
 • Bi paka, kerd serd.
 • Bio serevde (bia serevdie).
 • Boa xo biye wes.
 • Boa xo bie, wes mıde sare onceno
 • Boa xo ke biye wes, elgêni xo viri ra keno.
 • Boe ke va, çêver nas beno.
 • Bomi kerdê top, baqıl verdê ra.
 • Bomi de rae ra meso, to rê bela ano.
 • Bono ke himê xo çurig bi, rew rijino.
 • Boşta xo qewina, coka heni keno.
 • Budela nişto ro, ostori vato:“ Ez bego“
 • Budelay can do, baqıl werdo.
 • Bure bısıme, dısmenê xo nasbıke.
 • Bın sabırıno, ser nêsabırıno.
 • Bınaê zur polo çino.
 • Bınê deşti ra dano cı.
 • Bınê karê gırani de  hurê xo amo or (war).
 • Bınê lıngunê tode haki estê, çıko ?
 • Bınê na pırdi ra zaf awe vêrda ra.
 • Bınê qesu de nêmaneno.
 • Bınê sarê deyra vejino.
 • Bıne sımeri ra awe beno.
 • Bınê zonê tode çiyê esto, ala tever ke, çıko.
 • Bınê zımêlu ra hurdi hurdi huyino.
 • Bırak çeka cinika, zur bela cinika.
 • Bırayê werdene eke fek ra nêşi heredino.
 • Bıza gerrıne kes werte malê xo nêkeno (nêverdano).
 • Bıza ke mali ra bırıê ra verg weno.
 • Bıza yisoni her waxt dilêt nêzena.
 • Bıze ´ve lınga xo, miye ´ve lınga xo darde bena.
 • Bızeke bıza, mexelê xo kınena, kena pak, hona meğel bena.

 

C

 • Canê isonê nêweşi tırs wazeno.
 • Canê xo ke nêvejiya, xuya xo nêvejina.
 • Cano ke tenge de Haq Tala deyrê bêro comerdie.
 • Cênıka bê domone jê dara bê yemısa.
 • Cevikê feqir tholo, qelvê xo hira wo.
 • Cewo xılt (xırt) biyo genim.
 • Ciê xo de dano pêro.
 • Cigera xo tı heni zona kemera.
 • Ciran her waxt motazê cirane xo wo.
 • Ciran motazê wela adırê ciranê xo yo.
 • Coka vanê „ muriya rınde hes weno“.
 • Coru keş verê pırnıke ro nêdo, o ki xo sera şiyo.
 • Cüamerdêni hona nêmerda.
 • Cüamerdi ki esto, namerdi ki esto.
 • Cılo berz ra kam hes nêkeno.
 • Cıq va, xeleşia.
 • Cırê kelepur lozımo.
 • Cıtkar Haqi ra rame wazeno.

 

Ç

 • Çê cinie kena.
 • Çê cinie nana ro.
 • Çê mordemê azevi (ozovi) poşti ro wo.
 • Çê wayê ma ke heliyo, baz bi karema serfırabi.
 • Çêneka bome ra veyvıka bome vejina.
 • Çêverê ceneti Comerd keno ra.
 • Çêverê sar mecıne, çêverê to mecinê.
 • Çeverê xo her waxt rakerdo, sıfrê xo her waxt hard dero.
 • Çeverê xo qayim bice, ciranê xo dızd meveze.
 • Çi destebera to yena aê bıke.
 • Çio senık bereketê xo esto.
 • Çiyo ke heramie de ame, heramie de sono.
 • Coru heq ´ve neqi ra bie zu!
 • Çı bıkere, xorê kena.
 • Çı ramena ey çinena.
 • Çı to destevera yeno, aê bıke.
 • Çık ve çımunê mı vera pêra.
 • Çım u buriye xo heni zona ke qeleme ra vırastê.
 • Çımê mı rae ra pera.
 • Çımê mı ve rae ra mend.
 • Çımê pısınge lona meri de ro.
 • Çımê to kami vet ? Xo ve xo vet, coka honde xori vet.
 • Çımê to ve roşt bo/vo.
 • Çıme xo  destê to dero.
 • Çımê xo Haqi dero, Haqi ra cer to dero.
 • Çıme xo her waxt vesano.
 • Çımo kor ra heştir nino.
 • Çırax her waxt vêreno hostaê xo ra.
 • Çıria to mırê bêro, sola!
 • Çıtiri bi ke herê ma zıra.

 

D

 • Dare kerm weno, ison ki derd weno.
 • Dosto khan  coru dısmen nêbiyo (nêbeno).
 • Dostê to wo gewes beno, dısmenê to wo, xırt bo.
 • Dısmên mısne, peyser bonce.
 • Dina rê adeta marê tometa.
 • Dost verde, dısmên peyde qesey keno
 • Dêso doğru (hewl) nêrijino.
 • Dısmeno kan coru dost nêbio.
 • Diko ke bêwaxt veng do, sare cıra kenê.
 • Desti ra amawo.
 • Dosto rınd sata tenge de bêli beno.
 • Doman ke nêberva cızık cı nêdanê.
 • Dür şiya, nejdi ama.
 • Derd esto, dermani ki esto.
 • Dele ke dıme xo nêlıçikno, kutıki ra dıme nêkunê.
 • Dosto aqıl senık sarê yisoni dezneno.
 • Dele ke qızvane bie, kutıki Halev ra yenê.
 • Diki hewnê xo de sılond dio.
 • Dırbetia qersune bena wes, yê qesê xırabın wes nêbena.
 • Dırbetia dısmêni bena wes, yê dosti wes nêbena.
 • Dımê lüye lüye rê bar nêbeno.
 • Destê xo nê xocey ra beno, nê kilise ra.
 • Dısmêni rê mınete nêbena.
 • Dare ve perunê xo şiye dana.
 • Doo bıbe, rono cıbe.
 • Dıto selıke, esto delıke.
 • Daro ke keno wertê zımelunê mara.
 • Daene ki guretene ki ise Heqia.
 • Dırıka sura, nişta gıranê (vıranê) mara.
 • Derjêni ke berze, hard nina.
 • Dı lingê mı kerdi zerê jü postali.
 • Deyra xêr nino.
 • Dua ke qewul nêbie, yison cırê amin nêvano.
 • Desto jüy ra ceno, desto bini ra dano.
 • Dıdonê xo sone keno.
 • Dıdonunê xo qırısneno.
 • Dina ra morumo.
 • Dina ra xevera xo çina.
 • Doman ke nêbi, cırê tımoni (tumani) nêderjinê.
 • Dewlete yisoni rê hem dosta, hem dısmena.
 • Destê xo tene çapık bıde.
 • Destê xo zaf gırano.
 • Da cao nazıki ro
 • Dı goyil ke bi zu, kes bese nêkeno cera bıkero
 • Derdê qesê xıravini nêoncino
 • Destê keşi ro pêsê dayê nêgıno.
 • Dısmen halê dısmên nêzono.
 • Dısmeno baqıl, dosto bomi ra rındo.

 

E

 • Eke tüyê ri kerê, vano:“Rama vorena“.
 • Eke vêsa bi, vano: „Ez mırd nêben“. Eke mırd bi, vano: „Ez vêsan nêben“
 • Eli Baba sık beno xo, ez sık xo nêben.
 • Elqena cüamerdi bo, vind nêbena.
 • Emegê xo hece şi.
 • Emegê xo zaf kêwt cı.
 • Endi bayêni bie, şayêni şiye, era dıme mekuye.
 • Ersız kerdo qazixte nêvato ez çar biyo, nêvato salê mı çar bi.
 • Esmer vera rame çina, qıtlığie esta.
 • Eve dılapa derya qolınde nêbena.
 • Eve laê dey yison nêsono quye.
 • Eve zori rindie nêbena.
 • Ewro dinaa, meste axreta.
 • Ewro mırê, mestê torê.
 • Ey bır nêken, pey de mija xo nêken.
 • Ey tomê fekê xo guret.
 • Ez ağa, to ağa, kam şüane?
 • Ez dekerin, kamo qale mı keno.
 • Ez Heqi ra nêtersen, deyra tersen.
 • Ez kerdu wertê dı çêranu.
 • Ez kerdu wertê ustıne u çerani ra.
 • Ez no (na) hewni ra nêvan xêr bo.
 • Ez quli ra nêtersen, Haqi ra tersen.
 • Ez ramon, çinon, çarnon ken sofi, ağay de barekon.
 • Ez reyna riê to nêvin.

 

F

 • Fek ra dosto, zere ra dısmeno.
 • Fek ro de, lokme destra bijê (bizê, bice).
 • Fekê dey deyrê bela ano.
 • Fekê mı we meke, gıra qeseyken.
 • Fekê mılet çüal nio ke gıre de.
 • Fekê tora çı vejino, gosê to bıhesno.
 • Fekê verg ke bi gonin, nêvındeno
 • Fekê xo kef dano.
 • Fekê xo kena ra, çımunê xo weke.
 • Fekê xo kılıt bi.
 • Fekê xo reê vêso.
 • Fekê xo sıtra vêsa, doê xo puf keno sımeno.
 • Fekê xo şi peye goşi.
 • Fekê xo şi peyê goşi.
 • Fekê xo zaf sısto.
 • Felek amo nişto ro, emaneta xo wazeno.
 • Felek her waxt isoni de yar nêbeno.
 • Feqir ra pers kerdo, vato: „Kam rasto? „ Vato: „Haq rasto.“
 • Feqirêni ayv niya, xızanêni ayva.

 

G

 • Ga ke gına waro (hardi ro), kardi benê zaf.
 • Ga mıreno, çermê xo (xu) maneno, mordem mıreno, namê xo maneno.
 • Gao qefelayirê ooha manewo.
 • Gême bêheşi nêbena.
 • Gende kam kerde ? Seê bê ma u bê pi kerde.
 • Gereke gula tora şêro or ( war).
 • Gereke peynia na qeşi sere sare bıqefelne.
 • Gole awera vejino, çıko?
 • Golo bê bıno.
 • Goloke cıra awe sımıte, khêmere cı nêerjina.
 • Gomê bomuno.
 • Gon vırazeno ra.
 • Goni gureta, bese nêkeno vozdo.
 • Gonia mı cırê girina.
 • Gonia xo cırê girina.
 • Gonia) ma lino.
 • Gora isoni de mala jiançiyek (!) vejina.
 • Gosê xo bie gırani.
 • Gosu ra khêmi hesneno.
 • Gosu ra khêro.
 • Gosunê ney reê ta de.
 • Goza kore ´ve derjêni vejina.
 • Guk ki vano „ ez gao“.
 • Gukê axure gaê axure ra nêterseno.
 • Gula lone kerdie vêsan nêmanena.
 • Gula mıra (mara) nêşi.
 • Guna deya vılê todera.
 • Guna mına axrete de peê pırdê mumünde vılê to dera.
 • Guretene ki daene ki kar u gure Heqio (Haqiya).
 • Gureto bınê perrunê xo.

 

Ğ

 • Ğeriv, ğerivê welatuno.
 • Ğezevê to ğezna tode bımano.
 • Gılê çü ke mısnara cı, yeno rae.

 

H

 • Hakê ewrey kêrga mestey ra rındo.
 • Halenê puyê (piyê) kori Heq ´ve xo vırazeno.
 • Hal-waxtê xo hurendi dero.
 • Haqa bıza kole bıza iştirine rê nêmanena.
 • Hasa huzırê tora.
 • Hata karê kena ke, kesike sona dare ser.
 • Hata ke kêwte sare, awe dere de vınete.
 • Hata nêrame ke, nêçinena.
 • Hata zoni çamuri de mend.
 • Hêfê isanê hewl ke rew mıreno.
 • Hêfê mı bêro torê.
 • Hêgao ke vılo nêkerdo nu (nan, non) nêdano.
 • Helal hazır, ya Xızır!
 • Helal heram keno têwerte.
 • Heni ke bio zar, zu astık ´ve postık ra mendê.
 • Heni ke lerzeno, tı vana tewranie gureta.
 • Heni ke tersa jê momi cor de ame or (war).
 • Heq comerdo.
 • Heq comerdu ra comerdo.
 • Heq cor çêveru ra çêverê ra kero (a kero).
 • Heq çı dano  xêr bıdo.
 • Heq esto dina de, piê xo serawo, veri ra nio.
 • Heq hetê bê kesu dero.
 • Heq isoni (isani) motazê mıxeneti nêkero.
 • Heq ke da nêvano lazê kamio, çêna kamia
 • Heq ke zona, quli ra wedardene rınd niya.
 • Heq mıdo, ezi ki to di.
 • Heq mıra hes nêkeno, ezi ki deyra hes nêken.
 • Heq rametia xoro aste kero.
 • Heq Tala derdê cigere ve dısmenê mınê axrete nêdo.
 • Heq Tala isonê neqi qıdıxê made mevezo.
 • Heq Tala ma tawuyê na qesu nêkero.
 • Heq Tala mal dey do, fırsat dey medo.
 • Heq Tala mezela ma dey ra dür bero.
 • Heq Tala sas keno, kas mekero,  kas keno sas mekero.
 • Heq Tala, ma tawuyê to nêkero.
 • Heq, koy ra gore vore (vare) dano.
 • Heqi ra bıbienê, Kırmancia beleke reyna  biamenê, ala kam vosno, kam bienê vorek.
 • Heqi ra ke amê, qul se bıkero.
 • Heqo Tala mıdo ezık todi.
 • Heqo, emaneta xo peyser bije.
 • Hequ Tala ison ve vêsanie tervia nêkero.
 • Her ´ke gına çamuri ro, wayir ra qewetın kes çino.
 • Her ca de bêçıka xo esta.
 • Her ca qesey  meke, bır ´ve goşo.
 • Her caê to ke adır bo, sekena? Hondê xo ca vêsnena.
 • Her çi meydan dero.
 • Her çiçege boê nêdana
 • Her çı zono (zano) wenca boro (buro).
 • Her dare koka xo serowa.
 • Her dare ra qoçıke nêvîrajina.
 • Her ke bi vêsa, zıreno.
 • Her ke hero, ree gıneno çamuri ro.
 • Her kes ağaê çê xowo
 • Her kes ayvê xo nimeno thê.
 • Her kes barê Heqi poşt nêkeno.
 • Her kes het. ra onceno.
 • Her kes kerdena xora gore vineno.
 • Her kes lazê ma u piê xuwo (xowo).
 • Her kes lazê piê xoyo.
 • Her kes rıskê xo weno.
 • Her kes, honde tali u qederê xo onceno.
 • Her keşi derdê de xo esto.
 • Her keşi jê xo mezone (mezane).
 • Her keşi rê esto, marê çino.
 • Her ki esto, herê heru ki esto.
 • Her ko ra gêver bio, çımı ki dewe onto.
 • Her pêxamberi dua canê xo kerda.
 • Her qafıke ra qesê vejino.
 • Her tair (their) ´ve zonê xo waneno.
 • Her tair (their) halênê xo ´ve xo vırazeno.
 • Her tenge ra dıme hiraie esta.
 • Her vas koka xo sero roweno.
 • Her wela adıri de gevij dano.
 • Hêrdisa to bia sıpê, serm nêkena.
 • Hêrdise bıze ra ki esta.
 • Hêrdise ra gore sane beno.
 • Herê bê perire bar beno zaf.
 • Herê borono.
 • Herediye, boxça xo gurete şiye
 • Heremus wele kıneno, keno xo ser
 • Heri rê mom şiya vato: „ya koli, ya ki areê qedia.“
 • Heri vato, „azna zon“, şiyo çêmi ver, vato,“ mı xo vira kerd“.
 • Herkes moa(maa) mı pers keno (perseno), piê mı kês pers nêkeno.
 • Hero bê kira her kes niseno ro cı.
 • Hero bê kirawo.
 • Hero ke gever bi, vergi ra nêterseno.
 • Hero, hora semera xo çina.
 • Hêrs ra ke nişta ro,zerar ra urzena ra.
 • Hêrsra ke ustara, zerar ra nisena ro.
 • Hes gême ra heredio, xevera gême çinê bia
 • Hes ke bi khokım, qidie (gudiê) xo pê kay keno.
 • Heştire çımu jê la u laşer şi
 • Hewnê isonê vêsani nino.
 • Hewnê vêsani nino.
 • Hewnê xo hewnê awreşiwo (hargoşiwo).
 • Hewnê xo zur qesey meke, dıdanê Pexamberi dezenê.
 • Heywano ke peê xo khul bi, qılancıke ke koti ra yena zoneno.
 • Hiraisê ostori poştiya gao nêyri rawo.
 • Hirê xo ame, şi.
 • Hona boa sıt fek ra yêna.
 • Hona ostor (astor) nêgureto, nalu ceno.
 • Honde hêsar bio ke çino.
 • Honde ke ma va, tuk ame zonê maro.
 • Honde kutıki qimetê xo  çino.
 • Honde xode pil mebe.
 • Hot tenu qewetin erjiê barê here( gureto barê here ra), vato: „Axx bêkhêşiye!“
 • Hozor (hazar) reê posema bi.
 • Hurdine pia sare naro zu (jü, yew) balisna.
 • Huska husk qemetio pıra.
 • Hı vato, pırnıke ra pero.

 

I

 • Isono ke gına waro, dostê xo çino.
 • Isono ke gıra şi raê ceno.
 • Isono kılm çiê xo verê gule dero.
 • Inatê xo inatê khêrgo.
 • Inatê xo, inatê Hermenio.
 • Inu lınge esta (esta ra) zumini ver.
 • Ison ´ve cüamerdie bımıro.
 • Ison ´ve qesê domani raê ra nêsono.
 • Ison bêxeta nêbeno
 • Ison derdê xo ke nêvazo, derman nêvineno.
 • Ison gereke dua  ma u piê xo bıcero
 • Ison hata nêramo ke, nêçineno.
 • Ison isot dırvêta isoni nêkeno.
 • Ison jü kêmerr ra dı qılancıku nêkıseno.
 • Ison ke awe sero bo, mor bile qarsê isoni nêbeno.
 • Ison ke Heqi ra nêtersa, isoni ra nêsermaeno.
 • Ison ke merd wele (erde) bena deyra.
 • Ison ke seveta germi ra fetelia, goçıka xo tey ceno.
 • Ison ke tü kerd, peyser nêliseno.
 • Ison kutıki de kuno çüwal ?
 • Ison pi ra sêy nêbeno, mua ra beno sêy.
 • Ison qailo ke tey şer kero.
 • Ison reê xapino.
 • Ison roza zue (jüê) beno, roza binê mıreno.
 • Ison seveta xatıri ki bo, her sıl çarç nêkeno.
 • Ison sole dırvêta isoni nêkeno.
 • Ison tenge de isoni rê lozım beno.
 • Ison vêsanie ra nêmıreno, ri ra beno çeqer.
 • Ison xanêdanê hardê xuwo (welatê xuwo).
 • Isoni ´ve qesekerdene, heywani ´ve boê kerdene zumini naskenê (sılasnenê).
 • Isoni ra ke ri di, her waxt wazeno.
 • Isoni sıto khal lito.
 • Isono bêkes jê thairi bê perro.
 • Isono çhêr xo nêgoyneno.
 • Isono derg aqılê xo zoni dero
 • Isono her herêna xo her ca beli keno.
 • Isono ke dênı ra tersa, çêver(ê) (xo) hira ra nêkeno.
 • Isono ke gına waro ust ra, zono.
 • Isono ke hardi de niada, eyra bıterse.
 • Isono ke Heqi ra nêtersa, eyra bıterse.
 • Isono ke isoni ra nêsermawa, Hêqi ra nêterseno.
 • Isono ke karê xo nêzono, peynie de posemano
 • Isono ke mexmurêni kerde, eyra dür vozde.
 • Isono phêt nona xo khemere ra vezeno.
 • Isono rınd amrê xo kılmo.
 • Isono rınd olvozena xode belio.
 • Isono vêsa qatığ, bêhewık balisna nêwazeno
 • Isono xêğ saydê isonê baqılio.
 • Isono xıravıni ra qesê xıravıni vejinê.
 • Isono zonaoğ ´ve nêzonaoğ jü nêbenê

 

J

 • Jiare ke jiara, reê mırodê isoni kena.
 • Jede senık de nia mede
 • Jü hêra Balabanıji biya, vato „ ez ağawo“.

 

K

 • Kaê domaneku nio.
 • Kafa mı hurina, marê perey yênê.
 • Kal werd, zerê mı  dezna.
 • Kam ke merd, wele bena deyro.
 • Kam ke mı qail nêbeno, canê xo mı medo.
 • Kam ke riê tode huyia  xorê dost mezone.
 • Kam merdene ver remo, xeleşio.
 • Kam vano ke „ doyê mı tırso“.
 • Kamij kêmere hawa fiyê binde vejino.
 • Kamij kêmere ke gırsa, sarê xo pırode.
 • Karê lerze seytan qarsê cı beno (qaris beno).
 • Karê soni meverde sodır.
 • Kata şêr, taliê mı mı ver sono.
 • Ke siliye bo, hêgaê made nêvoreno
 • Kêmaşia isoni her waxt ki bena.
 • Kêmera bınê golia.
 • Kêmera bıni kerde ser, yê seri kerde bın.
 • Kêmera çengi çenge de nina ro.
 • Kêmera gırane hurêndia xode manena.
 • Kêmera gırse hurêndia xo dera, kêmera qıskhêke kena qına xora.
 • Kêmere bije serê zêra xo fie, na qese xo viri ra bıke.
 • Kêmere esta hermê xo dezo.
 • Kêmere meerze werte, qefçılie perena to.
 • Kês dısmênê xorê nêvano alaqutare.
 • Kês herme dey hard niano.
 • Kes nasıve keşi nêweno.
 • Kes seveta derdê keşi nêberveno.
 • Kês vêsanie ra nêmerdo.
 • Kêsegani ra jü muye ontene kara.
 • Kêş mianê dey hard niardo.
 • Kêş nêvatenê ke çhımunê to sera buri estê.
 • Khêfe sovıni kêwt çımu.
 • Khêrga dewletli rozê dı rey haku kena.
 • Khêrga vêsane hewnê xo de qut diyo.
 • Khêrge awe sımena, xo sero Heqi ro niadana.
 • Khêrge kota roy ver, çımê xo hona sılond de biyo.
 • Kherm satalê cı bio.
 • Khesreta xo onte we, cırê cigerê mı bi letêy.
 • Khokımo, aqılê xo biyo awe.
 • Khufe gire da.
 • Khırr derma bıvino, keno sarê xora.
 • Ko çıxa berz bo, lınga isoni kunara cı.
 • Kor ke Heqi de çıturi niadano, Heq ki kori de heni niadano.
 • Kor uzanpêqa phi u khalıkê xo şen nêkeno.
 • Kowo ke berz bi,  mızê (dumanê) xo serowo
 • Kozıkê domanekhu niyo.
 • Kozıkê domaneku nêvırazeme.
 • Kundıra ke hurenda sıloni de nêde, tomserda
 • Kurnıke kert kerda.
 • Kutiki pê huyinê.
 • Kutık bile dostê wairê xo nas keno.
 • Kutık çêwo ke cıra non boro, o çê nas keno.
 • Kutık çı zono jare çıka.
 • Kutık gostê kutıki nêweno.
 • Kutık hata ke awe ro nêgıno, azna nêmıseno.
 • Kutık ke zura, wairê xo wazeno.
 • Kutık loweno, khêwrao vêreno ra.
 • Kutık pê qêsa xıravıne huyino.
 • Kutık wairê xo naskeno (silasneno).
 • Kutık wayırê xo goz nêkeno.
 • Kutıkê suriye şiş verayê.
 • Kutıki de loêno (loweno), vergide zureno.
 • Kutıki ra pers kerdo: „ Qey lowena?“ Vato: „ Tersunê xora.“
 • Kutıko ke goz kero nêgıreno.
 • Kutıko ke goz kero, dıdanunê xo isoni nêmısneno
 • Kutıko ke gıreno cıra dür vınde
 • Kutıko ke pizê xo mırd bi, şiye de kuno ro.
 • Kutıko ke quzız bi, gilej fek ra çarç bena.
 • Kutıko ke ro buru (boro) sanıke verê çımrawa.
 • Kutıko koro, pereno isoni.
 • Kuzê awe raa awe ra sıkino.
 • Kıla isoni ke biê çewt, her kes nıçıke kuno cı.
 • Kıla xo estê hard.
 • Kıla xo gınê waro, qırê xo osa.
 • Kırmancê (zazaê) ma nê dênê xo danê, nê ki yinkar kenê.

 

L

 • Laê xo Haqi ra bırıyo
 • Laz hetê pi ra, çêneke hetê maê ra sona.
 • Laz ke goza, torn dendıko
 • Leçeg(k)a to mırê bo.
 • Leê mı de nêmend.
 • Lêlê sondi kewt te.
 • Lesa deva ki gırsa, gereke her ver şero.
 • Lesa mı bie gırane.
 • Lesa xo (honde) vizoiya, fêndê xo honde reseniyo.
 • Lesa xo derga, aqılê xo kêmio
 • Lesa xo vizoi bie derg.
 • Letê hozori phonc seyo, o ki made çino.
 • Lêwê xuyo zu hardi liseno, zu ki asmêni.
 • Lokme bêrıza nêwerino.
 • Lokme ke nêcüa, gula isoni de maneno.
 • Lokmo gırs bıze (buye), qeso gırs qesey meke.
 • Lüa lekasewere.
 • Lüe canbaza, doqbaza
 • Lüe xuya xo nêvinena, tükhê xo vinena.
 • Lüye ke gêndi kerde, khergi dıma sonê.
 • Lım nano gonra, nano riê isoni ra.
 • Lım nano theniyê ra, nano riê isoni ra
 • Lınga tıya jüya na dinade, jüya a dinade, raşt qesey bıke.
 • Lınga xo bêxera
 • Lınga xo xêra.
 • Lınge estara ver do waro.
 • Lınge nan ro to, qılasnen ra.
 • Lınge nan ro vêrê to , sıl de to fek ra ken tever.
 • Lıngê xo estê pêser, reqesneno.

 

M

 • Ma muya şia u sıpiê ra can da, sari werd.
 • Malê na dina na dina de maneno.
 • Martê bijêk kena qarte qurte.
 • Mêrêsê pi rew qedino.
 • Mezela bê pereê ke bıvino, mıreno.
 • Miya şiaê ra voreko sıpe ki beno.
 • Mordem gereke adıri de kay mekero.
 • Mordemi kena tumanunê xo vezena.
 • Mordêmi pilê xo ke nas nêkerd, Hêqê xo ki nas nêkeno.
 • Mordemo çhêr xo nêgoyneno.
 • Mordemo cüamerd qesê xo verde vano.
 • Mordemo ke qesê xo nêzona qesey bıkero, zeke diko ke bêwaxt vengdano vıle cıra kenê, henio.
 • Mordemo vêsa des orxanu ke pıra dê (pa dê) oncia hewnê xo nino.
 • Mordemo xayın  tersoneko.
 • Mordemo xayın berx u dar nêbeno.
 • Moreka nezeri kerda pıra.
 • Moro lük peyniê de bela xo vineno.
 • Moro kungo, bın de dano pede.
 • Muria xağe gula isani de manena.
 • Mı dest u phaê xo kari ra ontê.
 • Mı hata nıka şüalenda xo ´ve herame ra nêkerda (herami rê ra nêkerda).
 • Mı nê kerdo vind, nê ki diyo.
 • Mıjde theyr qu nêkeno( newaneno).
 • Mıra mevinê, Heqê xora bıvinê.

 

N

 • Na çê bıvêsaê pila ke keno.
 • Na dina ra destê xo ont.
 • Na dina thola, taê ramenê, taê ki çinennê.
 • Na dina ze areyiya, cerena.
 • Na dina ze şiya dara, fetelina.
 • Na dina ze wariya, keşi de nina.
 • Na dina zurekere kami de yena.
 • Na dinade ke ramıto, axrete de çineno.
 • Na is peru ra niyo, sıra (dore) rawo
 • Na kor uzağ sepetê ria toayrê nêbeno.
 • Na lesa ney pırê hengu renguna.
 • Na mıletrê elqen nêbena.
 • Na nêbiayie kerda çêverê ma.
 • Na qese gosare ke, gosê xo ke, xo viri ra meke.
 • Na qese ki mırê bi derd
 • Na qese ma wertê made bımano.
 • Na qesu de qesê esto.
 • Na sevaqê sodıra, hona qılancıke ci ser nêşiya.
 • Na vizoyê lesa ney pırê hengu renguna.
 • Namê cüamerdi esto.
 • Namê ma bıdo.
 • Namê xo esto, eve xo çino.
 • Namê xo reyê eve dızdêni vejiyo.
 • Namê xo reyê eve zurekêren vejiyo.
 • Namê xo ve hardo şia kuyo.
 • Namê xo vejino, canê xo vejiyo.
 • Nao ke hêrneno ki rajiyo, na o ke roseno ki rajiyo.
 • Nazara hazara qesey kerd.
 • Nê anoğ esto neki şanoğ.
 • Ne axu be ke to berzê, ne ki seker be ke to borê
 • Nê berbeno ke ison tey bıberbo, ne huyino ke ison tey bıhuyiyo
 • Ne can de lazê heli rê, ne can de lazi qolay rê.
 • Nê cên, nê ki dan.
 • Ne dosti ra şêro mordemo hewl, nê ki dısmêni ra
 • Nê gostê ison yeno werdene, neki çermê xo beno pay
 • Nê guretaoğo ne daoğo.
 • Nê insafê xo esto, neki yımanê xo.
 • Ne lokme gırs bıze, neki qeso gırs qesey bıke.
 • Nê sondê xo beliyo, ne ki sodırê xo beliyo
 • Nefesê dewreşi zof rındo.
 • Neq ki esto, neqê nequ ki esto.
 • Neqe hata çê Heqi zu neqa.
 • Neqêni meke.
 • Nevsetenık, nevsê xo zaftke (zaptke).
 • Ney dest ra towa nino.
 • Nêzonaêna xo ver qesey keno.
 • Nêzonaenê ayv nia, nêmısaenê ayva.
 • Ni cênıkı ke des bêçikê xoyê, her bêçıke de hunerê esto.
 • Noloti şero dey ke isono
 • Nona huske, piazo tuz werdê xowo.
 • Nona ma bê sola.
 • Nona mına huske hemgênê sari ra wesa.
 • Nona mıxeneti nêwerina.
 • Nona serevdie nêwerina.
 • Nona to ke çina, zone to bıbo.
 • Nona vêri rê (suxre keno) candano.
 • None ke biye letey, reyna pıra nênişena.
 • Nonu sola zumini werda.
 • Nuke şiye bazar de biê lovlovey.
 • Nuki marê sanıku qesey keno.

 

 O

 • Oğıre to rakerde bo.
 • Omisê Seytani mebe.
 • Omrê isoni zê wariyo, ewro yeno, meste sono.
 • Ondêra goni oncena.
 • Onto lao şilaro.
 • Ospor ame pêya şi.
 • Ostoro ke bê pere bi, kam qayıtê dıdano beno.
 • Ostoro revan xo nêqefelneno.

 

P

 • Pasqul da qıne ro, kerd tever.
 • Payna (dımê) kutik mede, kutık to nêpero.
 • Pê ciê xo kaykeno.
 • Pê paa xo kene pil.
 • Peike (peêk) xo mendero peêkunê leylege.
 • Pepug ve xane tode bıwano.
 • Per u paê xo şikiyê
 • Pere peri ano.
 • Pere qılerê deştiyo, heni yeno heni sono
 • Pero zu çêvera nejino.
 • Peroz u pêsewe zu qura a.
 • Peyê isoni de mevaze, vana riê isoni de vaze.
 • Peyniya ma pêrune bınê hardê şiayo.
 • Phonc bêçiki phoncemêna zu (jü, yew) niyê.
 • Pilê xo nas nêkeno, Haqê xo ki nas nêkeno.
 • Pilênia ke keno, vano, esto çino, ezo.
 • Piyê feqiri-fıqariyo
 • Piyê hewli ra lazo qolay.
 • Piyo baqıl ra lazo aqılsenık.
 • Pizê budelay ke bi mırd, çımê xo postalu dero.
 • Pizê xo mırdo, çımê xo vêsano
 • Pizê xo verê feki dero.
 • Phonc bêçıkiyê, poncemena zu niyê
 • Postê kutıki ra meska doy nêbena.
 • Phoşti pêsane.
 • Phoştia xo sana cao qewin.
 • Phoştia cüamerdu ra weno sımeno.
 • Phoştia deyra weno sımeno.
 • Phoştia xo hard nina.
 • Puç ke kot dare, cıra nêvejino.
 • Pılorê dela beleke.
 • Pırnıka tora fıtıl fıtıl yeno.
 • Pırnıke bize riyê xo oncino we.
 • Pırode, belao, pıro mede, qedao.
 • Pınsıge çıxa cao berz ra berze ke, onca lıngu ser gınena waro.
 • Pısıka xo pısıka awrêşia
 • Pısınga ke sayd bıkero, nêmiawkena.
 • Pısınge gever biya, dewran koto merri.
 • Pısınge ke mijia xo dıye dırbetia mıde niadê
 • Pısınge ra vato, „ciyê to dermano“, wele kerda ra ser.
 • Pısınge ver biya (şia), dewra koto meri.
 • Pırenê mı ra cero.
 • Pırenê mıra qızo.

 

Q

 • Qafıkê goze pırr nêkena.
 • Qafıka neyde aqıl niyo, tı hen zona sımero.
 • Qafıka xo qolında, aqıl pa nêsono.
 • Qafıke ke thole biye, aqıl cırê kar nêkeno.
 • Qalê kutik bıke, çüe leê xo de rone
 • Qatıra ke kalekê xo gul bi, semere ra xuye kena
 • Qedao ke isoni rê yeno, malê isoni rê bêro.
 • Qedrê dey gırano.
 • Qedırê xo zafo.
 • Qelema dey ra goni vorena
 • Qesê cahili isoni re çetın nino.
 • Qese haqi rê kam se vazo.
 • Qesê isonê feqiri pere nêkeno.
 • Qese qeşi ano ra.
 • Qese xo kêmera bıriyaiya.
 • Qesê xo kerdo zu.
 • Qesê xo sero vınde.
 • Qeseykerdena jêdiye pere nêkena.
 • Qeseo rınd mor lone ra vezeno.
 • Qeseo thol pizê ison mırd nêkeno.
 • Qeseo xıravın yê wayiriyo.
 • Qesunê alık u fatıke qesey keno.
 • Qesunê tholu ra çenıke xo meqefelne.
 • Qey biya pêrsan, honde domanu lawnena.
 • Qey şia amo sıpi serde, çıko.
 • Qey zê (jê) ostori tu hirena.
 • Qey, ma çê qolê aşme çıko?
 • Qudımê xo biyo şa.
 • Qurıs verde mıreno.
 • Qutê xo made wena, hakunê xo zovi ca kena.
 • Qına şia u sıpıye meste beli bena.
 • Qına xo ke çhêr kerê endi hondera, qılancıke hona ci ser nêşiya.
 • Qınake rut biye her kes tüyê cı keno.
 • Qıne erzena we.
 • Qısmetê to ke çıko, qoçıka tode u vejino.

 

R

 • Raa xo ra bımane, hawalê (olvozê) xo ra memane.
 • Raa xo sas kerda.
 • Raê bırrna, do pıro.
 • Raê ra kewtê virnie, do pıro.
 • Ree ke biye, şia rınd bena şiae.
 • Reê niyo dı rey niyo, endi beso yê to.
 • Retia hode niadano
 • Retie bınê hardê mezelede bena
 • Ri de ke niade, rıskê isoni bırino.
 • Ri ke da cı, nafaki astar wazeno.
 • Riê to reyna ra mı memısno.
 • Riê xo bi şia.
 • Riê xo nêdezeno.
 • Riê xo tene huyiya.
 • Rio nerm mıra diyo.
 • Rio şa u sıpe tever de.
 • Rio şia u sıpê beli bi.
 • Roê xo hata nêvejiyo, xuya xo nêvejina.
 • Roşta çımunê xo pa şiye.
 • Roşta çımunê xo verdia de.
 • Roza ke Haq da dey, Heq u Tala de dısmenê mı nedo.
 • Roza qolaye keşirê nêro.
 • Roza xo biya şia.
 • Rozê yena oncia riê zuminde niadame.
 • Rozê yena rozê ra xıravına, sewê yena sewê ra tariya.
 • Rozê sarê xo weno.
 • Rıê to be korek bo.
 • Rınd u xırave meste malım beno.
 • Rındekêni de niamede, xuye de niade.
 • Rındêni bıke, rındêni bıvine.
 • Rındêni u xıravinênia isoni nawa.
 • Rındi rê kês xıravın nêvano.
 • Rıskê xo kemer ra vezeno.

 

S

 • Sar beçıkunê xo goz keno.
 • Sarê dey jê mori kerd po( pon).
 • Sarê dey werd.
 • Sare husko, Nuh vano Pexamber nêvano.
 • Sare husko, qese pa nêniseno.
 • Sare ke cırakerê coro (qeytan) zür nêkeno.
 • Sarê mı balisna sero, gosê mı dina sero.
 • Sare şiawo, şia giredo
 • Sarê tu ke nêdezeno, huskê bendero cıne, bıdezo.
 • Sarê xorê bela guret.
 • Sarewo sari verde, bojiyo boji verde.
 • Sari rê adeto, marê tometa
 • Savır kılıtê cenetio.
 • Sayiya cüamerdu ra bi mordem.
 • Se kena bıke, coru bebextêni meke.
 • Se kena bıke, hete Heqi ra ra meverde.
 • Sera Haq des u di asmia.
 • Sero lerzeno.
 • Sero none xo weno, bın de kıneno.
 • Sero perri kerde ra.
 • Seveta xatıri ağu nêsımino.
 • Seveta zu qurs canê xo dano.
 • Sewe bê ma u bê pia.
 • Seytan mıra vano „ ney dewna ke“.
 • Seytan tız kerd.
 • Seytan xapneno.
 • Seytani rê pıre derzeno.
 • Soe ke dare ra biye, her kes kemer saneno cı.
 • Sola non kemia.
 • Solıx ro mı bıria.
 • Sondi weno, xo erzeno adırê Haqi.
 • Sunık punıka xo qefçıla.
 • Süriya bêşüanie (boka vergia) verg weno.
 • Sıfrê xanedanu dayma hardi dero we nêdarino.
 • Sılorê çımunê xo pak ke qefçılo boyın.
 • Sınata pi laji rê manena.
 • Sınate bilezıka zernênia.
 • Sırê xore khela gonia.
 • Sıto helal lito.
 • Sıto xırabın lito.

 

Ş

 • Şiya xo şiya helıga.
 • Şiya kami ra xeleşina.
 • Şime der(ey)i ver, dere ma verde beno (bi) jüa.
 • Şüane peyê ağayde astê piyê ağay vano.
 • Şifetê xo tı heni zona ke şifetê kutikiyo.
 • Şiyo vırênia cinike.
 • Şiya honıke de jê selexani merediyo ra.
 • Şiya to bêro mı sare de.
 • Şiya mıra terseno.

 

T

 • Taê borê, taê tey niadê.
 • Taê candê, taê borê.
 • Tajia mı ke mıde rast bo, awres lewunê mı nêkoçeno
 • Tê desti ra fetelnenê.
 • Teliyê xo kêşi ra nêşiyo.
 • Tencıko gırs herey girino.
 • Teresê cinia xowo.
 • Ters nêzono, cigera xo dı çalato.
 • Tersonıko, cigerê xo ponc perey nêkenê.
 • Tersu dano ve cı.
 • Tersu ra xode kerd.
 • Têsa beno awe, têsa ano.
 • Texto phuç mıx nêceno.
 • Tezelê taliyê isoni ke nêgura, zora se bıkeri.
 • Thair ´ve peru perenora.
 • Thomora caê xıravıni tedera.
 • To cen bınê lingunê xo, loklu de to fek ra ken tever.
 • To con dan we hardi ro, mezg pırnıkunê tora ken tever.
 • To çım de ez biyo teli.
 • To çıtur boê gurete?
 • To gereke bınê na karê gırani ra urze ra.
 • To heni zona bulisk kuyo pıra.
 • To heni zona ke mıloçıko werdo.
 • To Heqê xora bıvine.
 • To lınga Seytani sıkıte, çıko?
 • To nano ro heri, dımı ki dano ra to dest.
 • To nu de wen, ci de ken.
 • To tozê bınê lıngunê dey nêkena
 • To zonê xo qulerito ro çıko, qesey nêkena.
 • Tora gonu rew bo.
 • Torê çiê lozımo, nêvana.
 • Torê dina ra bıxemelne.
 • Torê zof tayin lazımo.
 • Torje dave lınga xoro.
 • Torje dove dare ro, dare vato dımê to mırao.
 • Toyê to cenıka xo sero diyo çıko?
 • Turikê isonê zurekeri dayma bınê çengi dero.
 • Tı a çapanêni de şerê, bıko!
 • Tı arei veri ra ama, çıko?
 • Tı bınê na qesu ra nêvejina.
 • Tı cande, werdoği zafê.
 • Tı gamê bi, ez dı gami yen.
 • Tı gereke omise zaman be.
 • Tı gılo ke nista ro cı, ey bırnena.
 • Tı heni zona ke pêru tey beno mezele.
 • Tı heni zona ke bijeko bêwaxto.
 • Tı heni zona ke goligê axuro.
 • Tı heni zona ke gılê koy ra biyo pil.
 • Tı heni zona ke herê bıriyo.
 • Tı heni zona ke heso dırvetıno.
 • Tı heni zona ke hewiya xoya.
 • Tı heni zona ke mija Tırku şiya pede.
 • Tı heni zona ke nakê mı cıra kerdo.
 • Tı heni zona ke sıtê pısınge ra goş kerdo.
 • Tı heni zona ke xozê dalo (dalıko).
 • Tı hepıs ra xeleşiya ra.
 • Tı i qesu kıla mırê qesey bıke.
 • Tı isoni ge nana ro ospori, ge nana ro heri.
 • Tı ke adır be, hondê xo ca vêsnena.
 • Tı ospora ez payo, çıko?
 • Tı tıya, ez ezo.
 • Tı ve hardo şia kuyê ke, tı cuamerda!
 • Tı vêsanie ra ama.
 • Tı wairê az u uzia, barê Haqi poşt meke.
 • Tı wazena ke kıncunê tuyê qilêrünu veji werte.
 • Tı xıravera xeleşiya ra çıko.
 • Tı zaf xo goynena.
 • Tı zerê mua xode çituri new asmi vıneta.
 • Tık sanıkunê khanu qeseykena.
 • Tımonunê xode kerd.
 • Tırıa miye, miye rê bar nêbena.
 • Teh, ondêri werdo, bese nêkeno bıne vêri ra şêro.

 

U

 • U çalımê tora kês nêterseno.
 • U zon ke nêbo, qılancıki çımu vezenê
 • Uzağê to ve korbo sola!
 • Uzağkoro.
 • U zon ke nêbo, mirçıki çımu vezenê.
 • U ki mırê biyo wayirê goçêna darkıne.
 • U ke çı malo ez ey nasken
 • U bınê goli de mosu moreno.

 

V

 • Va dênê mı bıbo, qılancıka beleke de bo.
 • Vake nêvo verg nêlewino.
 • Vake pêrode, nêvake bıkıse.
 • Vanê „ mordemke mor kıst tij vera nêverdano
 • Vanê „ tı gureena ( meguree) taliê to bıguriyo.
 • Vanê „cinika rındeke de nia dana sevabo“.
 • Vanê, „ khırri ra, korri ra, lengi ra bıterse“.
 • Vanê, „mordem ke heroz çıyê mehesno, gosê xo benê dergi“.
 • Vanê, „na dina iştirunê gay serowa“.
 • Vanê, „pi bağ do lazê xo, laji salqımê hengure piê xo nêda“.
 • Vanê, „roz hozor beno, hozor u zu ki mıreno. O zu  raa cinik(er)a mıreno.
 • Vano weyiye ke sarê xorê.
 • Vano, „ na dina yê mına“.
 • Vano, „na koy mı vırastê“.
 • Vasê kowu sarê ma sero rewa.
 • Vatena xora gereke peyser mevındê.
 • Vayê cünê xo amo vaydano.
 • Vengê xo zaf weso.
 • Ver de dosto, peyde dısmeno.
 • Ver some, goz keno, dıma some, paskulu erzeno.
 • Verê çımunê xo bi tari.
 • Verê fekê mı kena saê.
 • Verg roza dunane de nia dano.
 • Verga vêsa kotora oroz, bese nêkerdo şero, vato, „ teh ( tew) onderi werdo bese nêkeno bınê vêri ra şero“.
 • Vergi de weno, qılancıke de qıştneno.
 • Vergo ke feteliya, vêsa nêmaneno.
 • Vergo ke mısa gore, nêvındeno.
 • Vergo vêsa zureno
 • Vero coy derjêni xo de ke, hona pıncırari yê bini de ke
 • Vêsa voz dano tever, rut vozdano zere.
 • Vêsani rê nono husk ze ( jê) hemgênio.
 • Veyve eve (ebe) dawul u pıpıke wêso.
 • Viala pinca, cığa bıbırnê, oncia az dana.
 • Vijer zu ewro dı, tı nia kena.
 • Virqoşiya( vıroşiya) lingunê mı bi.
 • Vore ki sıpia, ison sero ciê xo keno.
 • Vore vora, rêçi biyê vindi.
 • Voreko hewl koz de bêliyo.
 • Voro tüke zımelê, vorde tüke herdisa.
 • Vılê isonê sey daima çewto.
 • Vılê xo tı heni zona vılê keseganiyo.
 • Vırtisê mı cıra yeno we.

 

W

 • Wes bo, va peê hot kowu de bo.
 • Waxtê Nuh Pêxamberi ra mendê.
 • Wele ve sarê xo seri de erzeno.
 • Wele ve cêncênia toro bo, tı ki vana, „ ez cüamerdo“.
 • Warwayo, vırano, vêsano xızano.
 • Wazeno ke isoni qoçıkê awe de bıxenekno.
 • Wereza hetê xali ra şiyo.
 • Weno, nêweno ke, mırd nêbeno; tı heni zona ke mılaketi qıne ra oncenê.
 • Wes halê nêweşi de nêzono.
 • Weşiyê nêweşiye ki seweta marawa.
 • Wertê xo lınga tıfongia.
 • Wertê xo qê çino.
 • Wertê mara qe awe ra nêvêrêna.
 • Wayirê manga şiyo, wayirê here ra do wasto.
 • Wayirê pi-kalıkê to bêro comerdie.
 • Wayirê pirê mı tüye riê to kero.
 • Wertê made koy estê.
 • Wertê xo çino.
 • Wertê çımu ra tıreno.
 • Werte de fızılêni keno.
 • Werte ra bi vind şi.
 • Wertê dinude awe ra nêverina.
 • Wertê dı adıru de mendo.
 • Wertê mianê hermuno xo to hen zona ke musoneo.

 

X

 • Xanê xo dariyo we.
 • Xanê xo we dariyo.
 • Xapa xo fişta ra gape.
 • Xaşiya thole pay ra nêvındena.
 • Xatırê cüamerdu esto.
 • Xatırê kutiki çino, xatırê wayiri esto.
 • Xatırê xo esto.
 • Xayın coru berx u dar nêbiyo.
 • Xêra Haqi bo, va rozê tepiya bo.
 • Xêra Haqi bo, va sodır bo.
 • Xêrê xo ke piê xorê çine bi, kami rê esto?
 • Xo ´ve xo huyiya.
 • Xo aynê dêvu de vineno
 • Xo nano ro bomêni.
 • Xo nano ro nêzonaene.
 • Xoci hewla diya( dia), dua xo viri ra kerda.
 • Xonça cüamerdu hardi ra we nêdarina.
 • Xıravo, barê Haqi poştmeke.
 • Xıravın ki esto, xıravınê xıravınu ki esto.

 

Y

 • Yaranie nêzono.
 • Ye her rındeke qusurê de xo esto.
 • Ye her oroji davacerê xo esto.
 • Ye kêşi kêşi rê nêmanena.
 • Ye bıza kole bıza iştirinerê nêmanena.

 

Z

 • Zaf can de, kêmi can de, peynie de merdena.
 • Zaf can de, senık can de, peynie de çor metrey kuras´ve qalıvê Zovinaê.
 • Zaf çımeroşto.
 • Zaf gosehirawo.
 • Zaf ri şao.
 • Zalımo, isoni qoçıkê awe de xenekneno.
 • Zamaê isoni herê isoniyo.
 • Zê asıqu gureto pıra.
 • Zê boğê foli, hetê veri ra erjino ra manga ser.
 • Zê boğê foli vıle tadano.
 • Zê bıjêkê hemlıko.
 • Zê çhikê adırio.
 • Zê dele rısnena ro.
 • Zê dıme herio, nê beno derg nê beno kılm.
 • Zê guda vore vıloşia ro.
 • Zê heliê çholi ame ra ser.
 • Zê heliyê çholiyo.
 • Zê hewnê sewe yeno ra mı vir.
 • Zê kêrga agopi quletneno ro
 • Zê kêrziki nişto pıra.
 • Zê kherge leyru vezena.
 • Zê kutıkê çarşi löşt keno
 • Zê kutıkê vêsani hasori biyo.
 • Zê loğa kore şiya pêserde.
 • Zê merê hereviyayi gıneno qavi ro.
 • Zê meri çüal lone keno.
 • zê mordemê sey destê xo veri raê.
 • Zê morê polak çiv dano.
 • Zê mıloçıku onceno.
 • Zê osteri hireno (hirena).
 • Zê pemi zaf nermo.
 • Zê pepug qakıt hata sodır.
 • Zê pepugi gıle dar u beri ra waneno.
 • Zê polevano, ponçê xo semernay we kewt cı.
 • Zê pısınga qınê vêsayie kozıkê adıri ra nêvejino.
 • Zê sanıka lüyê qeseykeno.
 • Zê sıtê maa to torê helal bo.
 • Zê vay ame, şi.
 • Zê vergê vêsani zureno.
 • Zê veyvika peê pêrugo.
 • Zê Xızırê Hewarê mıde rest.
 • Zê zarance dısmenê cısnê xowo.
 • Zeke ga kardi de nia dano, heni bınê çımura nia dano.
 • Zêlalo qeruno.
 • Zerê mı kuno hurê.
 • Zerê mı nêceno tey qesey bıkeri.
 • Zerê mıra goni sona.
 • Zern qıskheko qimetê xo berzo.
 • Zern zenge nêceno
 • Zerya xo esta.
 • Zof eve goni gureto.
 • Zof luko, nêverdano ke thair ra pero.
 • Zof sermonıko (sermaneko), hardi de niadano.
 • Zof temokaro, desti ra dılapa awe nêrışina.
 • Zonê xo ame guretene.
 • Zonê xo bi gıra.
 • Zonê xo gıredia.
 • Zonê xo jê çarıxi zof biyo derg.
 • Zonê xo zof biyo derg.
 • Zonê xode qına xo fiye, sero ronise.
 • Zora kewt (kot).
 • zorê kami ke şi kami.
 • Zu (jü) ez zon, zu ki Heq zono.
 • Zu baqıli ra ke çewres rey vake „bomo“, beno bom.
 • Zu bom kêmerê erzeno zu gol, çewres baqıl bese nêkenê vezê.
 • Zu fek ra ke qesey kerd zu teleke boncê des polıki ginenê waro.
 • Zu ke qılafet de nia do, mordem say keno.
 • Zu pi des domanu keno weyiye, des domani jü pi weyiye nêkenê.
 • Zu sılond de dı dik nêbenê
 • Zur key raşt vejiya.
 • Zuruno ke keno çêsaye pê mıreno.
 • Zuy vato, „ pola to cen na dina ra fetelnen“, vato „tı mı dera yaki niya“.

 

 

 

© Usxanê Cemali