A

 • A şeytan, a meydan.
 • A torê sola raşt nêkena.
 • Ağa bê xulamo, xulam bê ağao.
 • Ağa ke dewıc nêbo, dewıci nêxapnêno.
 • Ağaê şariyo, xısmekarê xuyo.
 • Ağaê xuyo, xısmekarê şariyo.
 • Ağay ra ağao.
 • Ağay tım goniwerê.
 • Ağay xulami ra va, xulami seyê xo ra va, sey dela xo ra va.
 • Ağwa bıza kole bıza istiriye rê nêmanena.
 • Ağwa aqıl u fam u fıreseti.
 • Ağwa arey bırnê.
 • Ağwa cahila ko ra şona.
 • Ağwa ci de şono.
 • Ağwa dera bena züya.
 • Ağwa genca cêro şona.
 • Ağwa par u pêrari.
 • Ağwa pari êna ro viri.
 • Ağwa siyae ano çımanê xode.
 • Ağwa siyae arde çımanê xode.
 • Ağwa siyae bêro çımanê luka de.
 • Ağwa siyae bêro çımanê mıxeneti de.
 • Ağwa siyae bêro çımanê to ser de.
 • Ağwa siyae çımanê kema kuyo.
 • Ağwa şipe ra meterse, ağwa merdiye ra bıterse.
 • Ağwa tuya pêene bo.
 • Ağwe arre çarnena, avsanci xo goyneno.
 • Ağwe be xo, rae dana xo.
 • Ağwe bınê boçıki dera.
 • Ağwê de serdıne verdiye ro ser.
 • Ağwe fek ra êna.
 • Ağwe fek ra şona.
 • Ağwe avarde, tı avaro şorê.
 • Ağwe ke qab de vınete, boe kuna cı.
 • Ağwe ke verdiye de, arê nêdina.
 • Ağwe kewta bınê boçıki.
 • Ağwe ko de, merez zere de nêvındeno.
 • Ağwe nêkeno dest.
 • Ağwe nêresneno cı.
 • Ağwe nêverdano dest.
 • Ağwe raa xo ebe xo kena derg.
 • Ağwe şona, çaqıl maneno.
 • Ağwe şona qum maneno.
 • Ağwe verdê adırê xo ser.
 • Ağwe vındena, dışmen nêvındeno.
 • Ağwi nêno şımıtene.
 • Adır bê, caê xo vêşnena.
 • Adır bê, xo vêşnena.
 • Adır bi, adır u khıle de şi.
 • Adır de çê to kuyo.
 • Adır de kay nêbeno.
 • Adır guret.
 • Adır kewt thızıke, bi vızıke.
 • Adır koti kuyo, uca vêşeno
 • Adır koti kuyo, uca vêşneno.
 • Adır koti ro gıno, uca vêşeno.
 • Adır ma sero vareno.
 • Adır ma sero vêşeno.
 • Adır ra kıle vecina.
 • Adır ra pıren nêbeno.
 • Adır şayneno, vano: „koli ternê“.
 • Adır u kıla ke tede.
 • Adır u kıle ma sero vêşenê.
 • Adır verê lınganê dê de beno ağwe.
 • Adırê çêna çino.
 • Adırê cenemi çino, her kes adırê xo tey beno.
 • Adırê çêrika, doê karıka, hakê varıka, çêê veyvıka.
 • Adırê guri ra, qantırê hiri ra bıterse.
 • Adırê kuçıka tim vêşeno.
 • Adırê qotano.
 • Adırê şewe, fekê dewe.
 • Adırê to wedariyo.
 • Adırê xo bırê yavani ver de wekeri.
 • Adırê xo dariyo we.
 • Adırê zelıkano, doê nalıkano, çêê domanıkano.
 • Adıri locıne gurete.
 • Adıro bê dü.
 • Adıro gur, pêyniye de zur.
 • Adıro ke tızıke de.
 • Ae ra dot dina nêdiya.
 • Ajê serê aje.
 • Aje, terniye de êna de(dı).
 • Aje, terniye de namina dı.
 • Alimi xo vira kerdo, qeleme xo vira nêkerdo.
 • Amanet hata qiyameteo.
 • Ame lewê mı, veciya ro riyê mı.
 • Amo hurendi.
 • Amo ro cı.
 • Amo ro rame.
 • Ano serê xo, beno bınê xo.
 • Ap ro bırazay keno, xal ro werezey keno.
 • Aqıl be pere nêcerino.
 • Aqıl ke bıbo, jü qesa besa.
 • Aqıl ke bıbo, qese fam keno.
 • Aqıl ke çinê bi; ha vace, ha vace.
 • Aqıl mılko tewr rındo.
 • Aqıl nêno pileni u qıcêni.
 • Aqıl nêno rotene ke.
 • Aqıl sera de nê, şare dero.
 • Aqıl tacê şarê mordemiyo.
 • Aqıl taco zernêno, serê şarê her kesi de niyo.
 • Aqıl veto rotene, her kesi aqılê xo gureto.
 • Aqıl, aqıli sera; dest, desti sera.
 • Aqıl, mordemi de havalo.
 • Aqıl, pil u qıci nas nêkeno.
 • Aqılê isani vındeno.
 • Aqılê mı ke no aqıl biyenê...
 • Aqılê şari, marê sermiyan niyo.
 • Aqılê xo boste serê şarê xorao.
 • Aqılê xo deyra u dengızo.
 • Aqılê xo kerd vindi.
 • Aqılê xo nun u toraq de werdo.
 • Aqılê xo zayi kerd.
 • Aqılo gıran xorê muyê keno bar.
 • Aqılo ke şarê to dero, kırê verê to de ki esto.
 • Aqılo pêên hata êno vıren/ver, dina keno xırabiye.
 • Aqılo şenık, baro gırano.
 • Aqılo şıvık, baro gırano.
 • Araqe çari, werdê veri.
 • Arra xo têyna diya.
 • Arra xo têyna muso
 • Arra xo têyna zano.
 • Arre be ağwa ontene nêcereno/nêcerexino.
 • Arre be periye cereno.
 • Arre be periye fetelino.
 • Arre cereno, avşanci xo goyneno.
 • Arre cereno, avşanci xo peseneno.
 • Arre de gırede, sımer verke.
 • Arrê dina bê ağwe çêrexino.
 • Arrê feqiri Heq çêrexneno.
 • Arrê inê, bê ağwe çêrexino.
 • Arre ke, sımer ver ke.
 • Ase ra berz, çêngelo.
 • Asmên ano war.
 • Asmên çirr beno.
 • Asmeno dewreş.
 • Aspar ke mêzano astorê reway bıramo, vano: „Nê beygiri hona bar ra dot dina nêdiya“.
 • Asparê astorê şari tim piyao.
 • Asparê mayına qıre.
 • Aspar-rewa meşo, têyna kuna; piya meşo, pêy ra kuna.
 • Astanê ma koçenê.
 • Astarê isani Heqi rê weş bêro.
 • Astarê isani tım riyê asmêni ra nêbereqino.
 • Astarê isani tım riyê asmêni ra nêvêşeno.
 • Astarê kunê ro çıma ver.
 • Astarê ma ro cı weş nêno.
 • Aste u poste mendime.
 • Astê xo kerdê çüyale dês ra darde kerdê.
 • Astor arra heri ser nêno gıredaene.
 • Astor şüariyê/asparê xo naskeno.
 • Astor u qantıri ra danê pêro, heri bınê lınga de şonê.
 • Astori ra bi piya, nişt ro here.
 • Astori ra gına waro, torê orxan u doşeg; here ra gına waro, torê huy u zengen.
 • Astoro çêr zewngi nêresneno xo.
 • Astoro ke cew nêvero, nêhirêno.
 • Astoro khel bınê şüarê hewli de khelo.
 • Astoro khel zewngü xo nêresneno.
 • Astıkanê kutıki bışkınê ki cıra boe êna.
 • Asın berzê lınga ver.
 • Asın weno, paxır phırr keno.
 • Asıqe tedinê ra vana ağa, hama ağaê xo nas kena.
 • Aşma gucige zê cêniya viyaya; ge berbena, ge huyna.
 • Aşme buliskina
 • Aşıqe lacê xora vato: „Pırocıne wırazena bıvıraze, nêvırazena to dan mekteb şo her be vınde.“
 • Aşıqe va, „qiyamê zoro, tiz gıloro“.
 • Avranê zugurti, fekê çıkoti.
 • Avşar berze vıle.
 • Awa ke cün de bena, wa hega de bıbo.
 • Awa ke desta kerda, ma u pi nêkerda.
 • Awa ke no keno, kes nêkeno.
 • Awa ke no keno, mere dêsi de nêkeno.
 • Awa ke tora êna, wa Heqi ra bêro.
 • Awreş ke xelesiya ra, ko de şono.
 • Awreş ko ra herediyo, xebera koy çina.
 • Ax çarşeme, çarşeme.
 • Ax u wax de mendime.
 • Ax u waxê jübini mendi.
 • Ax, aqılê mıno vıren ax.
 • Axina merdanê to bo.
 • Axina piyê to bo.
 • Az u uzê mara duri.
 • Az u uzê xo bıriyo.
 • Asmên puf keno.
 • Asmêno bêwair.

 

B

 • Beçıkanê xo ser fino kay
 • Bağçê cahil u cuhili de, ci bêno khewe.
 • Baliye dare ra gına waro, ebe dare qayil nêbiya.
 • Baliye dare ra gına waro, vato: „Êh na dare çığa boyina“.
 • Bao tı koti rawa? Vato: „Ez hona nêzewejiya“.
 • Baqiya mendiye weş bo.
 • Bar ke baro; gırs çıko, qıc çıko?
 • Barê baqıli pışta kêmaqıli.
 • Barê ma, ma serao.
 • Barê mao, pışta maro.
 • Bare ra êna, şıt wazena.
 • Barê xo thalo.
 • Barê xode ciyê çino.
 • Barê xode çiyê çino.
 • Barê xode tawa çino.
 • Barê zurê ke kerdi.
 • Barut be adıri ra jü ca de nêbenê.
 • Başkeşa vineno.
 • Bava ke kewt tenge, raa Heqi kip/çip pêceno.
 • Bava kewto teut, canê xo goşt wazeno.
 • Bava koto, ana poto.
 • Bava şono cenet, guna nêverdana.
 • Bava vano: „Nao êno, gıra gıra“, tolıb vano: „Wa bêro, gıra gıra“.
 • Bavao zureker martaga erzeno, hard u asmêni puf keno.
 • Bavokê Heqime.
 • Bazarê aqıli de her kesi aqılê xo gureto.
 • Bê dawul u zurna reqesino.
 • be xo fekê kutıki leseno.
 • bınen vengê xo nêkeno, o seren qireno.
 • Bê guna.
 • Bê hesa u bê pare.
 • Bê kes, bê perr u bê payime.
 • Bê punık u bê pergal.
 • Bê qal, bê qır.
 • Bê qıda.
 • Bê rısk u bê hesa.
 • Bê rısk u bê pare.
 • Bê thale u bê thule.
 • Bê şık bê guman.
 • Bê yom.
 • Bê zamet, bê nemet.
 • Bê zon u bê zar.
 • Bêbext, bêbextiye de şono.
 • Bebextiye karê cüamêrda niya.
 • Bêbextiye ke esta, nuna potiya, kuna çêverê şıma ki.
 • Beçıka xo dê cı, destê xora bi.
 • Beçıka xo ke adır ra nênê, nêvêşena.
 • Beçıka xo nêlewnêno.
 • Beçıka xo nêro cı
 • Beçıka xo nêro khuli ser
 • Beçıka xo nêro ser.
 • Beçıka xo tedera.
 • Beçıkanê xo ser ano, beno.
 • Beçıkanê xo ser reqesneno.
 • Bejna/leşa rınde, xuya rınde.
 • Beka şar ciyê xo ki weno; ma, marê çı!
 • Bela êno qeday ser.
 • Bela êno, qeda şono; qeda êno, bela şono.
 • Belaê şari, cırê şarê bini ra êno, ê mı bınê lınga mıra êno.
 • Belka nêweşiye be tewraniye ra êra nişê.
 • Ben goni, kun çêverê to.
 • Beno berz gınêno hard ro.
 • Beno goni, kuno çêverê ma.
 • Beno zê saciya sure.
 • Beno, nêbeno...
 • Beqe ke mequro, teqena.
 • Berbiş, berbişi ano.
 • Bêrê ro xo, ebe kêf u decê xo.
 • Bêrê rocê pêyde berzime.
 • Bertengê mıxeneti ra mevere ra.
 • Berz mepere, alçağ gınena waro.
 • Berz ra meşo alçağ kuna.
 • Bext, bexto vıreno.
 • Bextê ê felekê çêrıciyay bırıciyo!
 • Bextê mırê bırıciyo çê felekê çêrıciyay.
 • Bextê to bırıciyo felek.
 • Bi pıranê nun, dariya we.
 • Bianê zê kengerê verê vay.
 • Bime kengerê verê vay.
 • Bina xo be ma ano.
 • Bina xo be ma êna.
 • Bina xo be ma nêna.
 • Birindar/dırvetın decê birina/dırveta xo zano.
 • Bivine zamet, bivine nemet.
 • Biya mesela xal u werezay.
 • Biya ro rae.
 • Biyê maşıqê jübini.
 • Biyene ke ame, çinêbiyenê çüyê xo cena, şona.
 • Biyo kelpê verê çêveri.
 • Biyo lal u kher.
 • Biyo sola theyra.
 • Biyo zê aspıca potiye.
 • Boa ciyê her kesi, her kesi rê weşa/weş êna.
 • Boa gule ra, paşqulê teli ra.
 • Boçıkê xo sera biya khewe.
 • Boçıkê xo sero nişt ro.
 • Boğê xami erzenê verê gaê poti.
 • Boğo xam, xo şare ra erzeno manga.
 • Boglata ke keno çêverê xo.
 • Boglate ano xo serde.
 • Boglate bêro to serde.
 • Bom u budelay vace ke, „ma dina verda“.
 • Bom, bomi ra terseno; baqıl, bomi ra terseno.
 • Bon bê çırang/kerang nêbeno.
 • Bon bê kerang, çê bê sermiyan nêbeno.
 • Bon bıngê ra kip/çip gıre dino.
 • Bonê gureto vırazenê; ne locına, ne çêvero.
 • Bonê zurekeri vêşo, kesi inam nêkerdo.
 • Boziyo ke cüamêrda cıra kerd, nêdeceno.
 • Bulusk be toro do.
 • Bıberbe hatan ke teqa.
 • Bıberbe hatani ke tasele biya.
 • Bıberbo teseliya xo bıfiyo.
 • Bıberbo teseliya xo fino.
 • Bıbo, çinê bo; çımê xo çêverê şari dero.
 • Bıbo, çinê bo; cırê jüyo.
 • Bıbo, wa verê çêverê ciranê mıde bo.
 • Bıde bıreme!
 • Bıde dest ro, nun dest ra bıce.
 • Bıfeteliyê vênêna.
 • Bımbarekê Heqi.
 • Bımre vınde.
 • Bınê ağwe de mosa moreno.
 • Bınê asmênê khewi de çiyê de nêwe çino.
 • Bınê çar çıma de.
 • Bınê çênga kuye...
 • Bınê çıma ra mıdê huyê.
 • Bınê dare kewtae.
 • Bınê hardi kewtae.
 • Bınê kheware ke gına pıro gere uşar bêro.
 • Bınê lınga mıde bo.
 • Bınê lınga mıde şoro.
 • Bınê lınga xo bılese, pexıli ra mınete meke.
 • Bınê lınge ra, hata serê şari.
 • Bınê peşanê kami de vındeno, dest erzeno peşanê kami.
 • Bınê siya xodero.
 • Bınê to kuç u kemero.
 • Bıngê bonê xo qayim gıre de.
 • Bıngê xo çino.
 • Bıngê zura çino.
 • Bıra bıra, fesada dina xêrepıta.
 • Bıra bıra, mazra koy thala.
 • Bıra ke bıra bo, cêniya bıraê xo nêceno.
 • Bıraê mordemi pışta mordemiya.
 • Bıraê werdene deyraê, bıraê merdene çinê.
 • Bıraê werdene tım heredano.
 • Bırao qıc/qız, daima qıc nêmaneno.
 • Bıratiye raştiya.
 • Bırre de şi, garane de amê.
 • Bırrê mal kuno siya jü dare.
 • Bırrê mal xo şanêno siya jü dare.
 • Bıteqo vındo.
 • Bıza arnoge boka vergiya.
 • Bıza gerıne wertê mali ra vece.
 • Bıza ke bırre ra bıriye ra, şiye, verg weno.
 • Bıza kermecıne serê çımi ra ağwe şımena.
 • Bıza qoçıne/iştirine bıza kole ra zede qoçağa.
 • Bıza vergê kori êna verê qule/lone.
 • Bızane, bıke.
 • Bızane, bıke; nêzana, bımuse bıke.
 • Bıze dızdiya êna kel, eşkera zêna.
 • Bıze ebe qoçanê xo, xo kınêna.
 • Bıze ke bıza meğelê xo kınena, hona tede meğel bena.
 • Bıze ke têyna kewte verg weno.
 • Bızoto kor, merd be çor.

 

C

 • Ca esto, bıde vınde; ca esto, bıde bıreme.
 • Ca esto, mordem cıra remeno; ca esto, o mordemi ra remeno.
 • Ca nêdo lınga xo.
 • Ca, o cao; waxt, o waxt niyo.
 • Caê bênamusi ne cenet de esto, ne cennem de.
 • Caê derba beno weş, caê qesa weş nêbeno.
 • Caê lınga xo çino.
 • Caê mêrdê cüamêrdi; ya bınê hardano, ya pê cağano.
 • Caê roşti nêmenda.
 • Caê xode cemediya, mend.
 • Caê xode vındeno, hawt rey telepeki beno.
 • Caê, ca lınga xo nêdo.
 • Cail u cihuli.
 • Can ke meveciyo, mal nêvecino.
 • Can şono, nêno hurendi; mal şono, êno hurendi.
 • Canê bavay cenet wazeno guna nêverdana.
 • Canê herike jan da, astorê hewli ra zede vazdano.
 • Canê xo hurino.
 • Canê xo hurino.
 • Canê xo nazıko.
 • Canêtengi rê Heq bêro rame.
 • Cao berz ê ağaiyo.
 • Cao ke adır çinê bo, dü nêvecino.
 • Cao ke nêceriyo, jü pê goşê xo mendo.
 • Cao ke rındiyê tedera, xırabiye çıka!
 • Car u amaniye ro cı bıriya.
 • Cara raa Heqi xo vira mekerê.
 • Cara zerni rısinê?
 • Cematê boma nêbiyo.
 • Cematê cüamêrda koê berzi sera bêro pêser.
 • Cematê dı bıraa nêbeno.
 • Cematê serevda nêbiyo.
 • Cenet ke vanê, serê hardano; cenem ke vanê, serê hardano.
 • Cenet u cenem bınê lınganê ma u piyê isani dero.
 • Cenetê tuyo, cenemê tuyo; çê tuyo.
 • Cêni jü niyê kofiyê xo jüyo.
 • Cêni u cüamêrd jü weleraê.
 • Cêniya dıdanê cüamêrda mordê.
 • Cêniya huşke.
 • Cêniya nêveşe rê mori vırto ra.
 • Cêniya rınde isani verva roc u tici bena.
 • Cêniya rınde isani verva xêre bena.
 • Cêniya tumanê xo eştê vılê cüamêrda.
 • Cêniyanê xora hes bıkerê.
 • Cêniye ke bıwazo, merdê xo kena wezir; bıwazo, kena rezil.
 • Cêniye parsüya çêwta, nê sozo nê itibaro.
 • Cêniyê u cüamêrdi ra; danê pêro ki, ênê werê ki.
 • Cêniye ustına çêyiya.
 • Cêniye, cêniye vata; cüamêrd, cüamêrd vato.
 • Ceno, Heqo; dano, Heqo.
 • Cênıka çêyi ustına çêyiya.
 • Cênıka ke mêrdê xora rew urzena ra, bozi de bıce, berzê cenet.
 • Cênıka xırabe Heq mara duri bero.
 • Cênıke hurdemena domanê xo kerdê vırana xo, jü vato ke: „Tı ne na dina de bınê nê bari ra xelesina ra, ne ki a dina de“.
 • Cênıke va: „Wıy qedaê mıde to ser kuyo, tı ki vana: Ez cüamêrda“.
 • Cênıki estê, cüaniki estê.
 • Cero cıkuye, cor de veciye.
 • Cevê kefeni çinê.
 • Cew u genımi ra bıraê.
 • Cewê heri zede amo.
 • Cewi ki vato, „ez bıraê genımiyane“.
 • Ci çığa ke tevdê, honde boe vecina.
 • Ci çığa tevdê, honde boe dano.
 • Cigere eşta kutıki, kutıki nêwerda.
 • Cigerê ma, fekê mara ardi.
 • Cigerê ma, ma zere de nêverdê.
 • Cigere verga hara; ne werina, ne erzina.
 • Cigeri ma zere de poynay.
 • Cigeri zerê mıde poti.
 • Ciran ciranê xo naskeno.
 • Ciran qulbê ciraniyo.
 • Ciranê mıxenêti u piyaê tıreneki ra hevzê xo bıke.
 • Cirano xêr, qulbê mordemiyo.
 • Cirano xırabın mordemi keno wairê her çi.
 • Ciyê bınê vare; rew bo, here bo vecino teber.
 • Ciyê kutıki rê nêbeno.
 • Ciyê kutıka kerdo xora.
 • Ciyê xo ebe vare mınenê tê.
 • Ciyê xo vazdo serê zerriya xo.
 • Ciyê xode kaykeno.
 • Ciyê xode khakê suri diyê.
 • Ciyê xode morekê suri diye.
 • Ciyê xode moreki diye.
 • Ciyo ke nêweno, pırnıka xo cı mefiyo.
 • Coka vanê: „Wereza be derba xaliyo“.
 • Colana dana xo, kami tersnêna?
 • Cor de cıkuye, cêr de veciye.
 • Cüamêrd jü rae mıreno, tersonık heroc mıreno.
 • Cüamêrd uyo ke nunê xo kemere ra veceno.
 • Cüamêrd uyo ke roca tenge de dest erzeno xo ver.
 • Cüamêrdeni goşare niya ke mordem goşanê xora kero.
 • Cüamêrdi estê, zê khelaê.
 • Cüamêrdi nêtawrenê ke siya kofiyê cêniya ra raverê.
 • Cüamêrdo xurt, rıskê xo kemere ra veceno.
 • Cınanê xode kay keno.
 • Cıni kewtê ro ser.
 • Cıra çiyê fam nêbeno.
 • Cıra çiyê nêno.
 • Cıra çiyê nêvecino.
 • Cıra çiyê pac nêbeno.
 • Cıra lom nêbeno.
 • Cırê hêni qewmiyo.
 • Cırm u alem zano.
 • Cırmê qafıka thalê lıngi oncenê.
 • Cırmê qafıka thale, lınga kute oncena.
 • Cırmê xo çıko.
 • Cısnê kutıki.
 • Cızdan, vicdan?
 • Cızır vızır, cızır vızır; dormê qena mı cızır vızır.
 • Cızır vızır, ya Xızır.

 

Ç

 • Çakılê mara amo.
 • Çakılê mara biyo darde
 • Çarç u çurç, çar u çur.
 • Çarçımi berbeno.
 • Çarê bêçara Heqo.
 • Çarê cüamêrda tim berzo.
 • Çarê dêra, hêni nıvısiyaê biyo.
 • Çarê ma qılaşiya ra.
 • Çarê mordemi ra çı nıvısiyae bo, mordem ê vineno.
 • Çarê xo (timi) pako.
 • Çarê xo çarê mı şane.
 • Çata çata cüamêrda ke amê, dake lacê xo naskena.
 • Çê başaraxa çino.
 • Çê bêçara çino.
 • Çê herami timi çine biyo.
 • Çê herano.
 • Çê mordemê zurekeri çino.
 • Çê piyê to bıvêşo.
 • Çê ra veciyene, tenê de merdena.
 • Çê to ağwa bo.
 • Çê to be şên bo.
 • Çê to bırıciyo.
 • Çê to wedariyo.
 • Çê xo vaê pakay ver dero.
 • Çê xo vay ver dero.
 • Çê xode ğêribo.
 • Çê xode nê, çê şari de nondaro.
 • Çê, cêniye kena şên.
 • Çê, çêy sera nêbeno.
 • Çê, ne bê cêniye, ne ki bê cüamêrd beno.
 • Çêna çêy pişkira verê destiya.
 • Çêna cirani, ciran dano merde; lacê cirani, ciran zewecneno.
 • Çêna, nuna potiya.
 • Çênê tora van, veyve bıcê xo ser.
 • Çêneka azebe ra vato: „Na oda zaf rındeka, tenê locına xo çewta“. Çêneke ki vato: „Dü pıra şono, nêşono, tı ae vace“.
 • Çêneke ğêriba.
 • Çêneke vana: „Ê mı, ya vilikçiyo, ya ki dawulçiyo“.
 • Çêo ke doze tede ra, xêr tede çino.
 • Çêr jü rae, tersonık hazar rae mıreno.
 • Çêr xo nêgoynêno.
 • Çerexino êno pılesino avşari ro.
 • Çêrmê gay, gay rê bar niyo.
 • Çêrmê gay, gay serra pere keno.
 • Çêrmê xora nêvecino.
 • Çêrxê feleki ge cêr, ge cor.
 • Çêver pa çino, kutık ver de çino.
 • Çêver ra teber ke, locıne ra êno; locıne ra teber ke, çêver ra êno.
 • Çêver teber ra ca de.
 • Çêverê çê wairê xode gıneno waro.
 • Çêverê Heqi, çêverê ramo; çêverê quli, textıko çamo.
 • Çêverê hokmati çêvero çamo, qul be zulmo; Heq be ramo.
 • Çêverê mınet u reca mırê kilit biyo.
 • Çêverê rame aseno.
 • Çêverê ramê daym rakerdiyo.
 • Çêverê xo kip bıce, ciranê xo dızd mevece.
 • Çêverê xorê rakerde verde.
 • Çêvero bêbısımlay.
 • Çêwres ajnê heri biyê, şiyo ağwe ver, jü niyamo viri.
 • Çewres meselê heşi biyê, têde mamuxe ser biyê.
 • Çêwres qesê heşi biyê, onciya ki zuro.
 • Çêwt ronişe, raşt qese bıke.
 • Çi, ebe qılerê desta êno werdenê.
 • Çiçêgê baxça zê çiçêganê koy niyê, hama quli ra nêzdiyê.
 • Çiçêgê rındi, aseo çêtın ra roenê.
 • Çik çıma ra pereno.
 • Çik de çê tora nişo.
 • Çik de tora nişo.
 • Çir bi, şi.
 • Çir u vir beno.
 • Çiyanê hênêna qese kenê ke nêkunê aqılê/şarê heri.
 • Çiyê bıde ke, çiyê ki bıcerê.
 • Çiyê de huyene çino.
 • Çiyê de nêwe çino.
 • Çiyê dızdêni weşo.
 • Çiyê na dina, na dına de maneno!
 • Çiyê xo vindi meke, eke kena vindi dıme mekuye.
 • Çiyo ke aqılê isani meşoro ser.
 • Çiyo ke Heqi kerdo têra, gere qul mekero cera.
 • Çiyo ke kenê, kaê domana pê nêno.
 • Çiyo ke nêwezino bıdariyo we, o çi tewr rınd dariyo we.
 • Çiyo ke qul zano, eke dêra qese bıkero, reyna nêzaneno ke çınay ra qese bıkero.
 • Çiyo ke şi era dıme mekuye, reyna nêno.
 • Çiyo ke şi, destanê xo cıra buşiye.
 • Çiyo ke tı kena, nêkuno aqılê hera.
 • Çiyo ke verd ra, era dıma mekuye.
 • Çiyo ke zere ra niyame, zeri ra niyo.
 • Çokanê xo serde dest u paê xo ardê pêser.
 • Çü ke rınd bıbıyenê cenet ra nêveciyenê.
 • Çü, bê cüamêrd; cüamêrd, bê pışti nêbeno.
 • Çü, çü sera; dest, desti sera.
 • Çuçıke/mırçıke zonê çuçıke zana.
 • Çıtur ke siya u sıpe jü niyo, heq u nêqe ki jü nêbiya.
 • Çüyê cenet ra veciya, raa cenêmi kena ra.
 • Çüyê Heqiyo çêverê tode.
 • Çı bêro şarê mordemi de, zonê mordemi ra êno.
 • Çı bêro şarê mordeni de, fekê mordemi ra êno.
 • Çı bıkerê, ê ki vênena.
 • Çı bıkerê, xorê kena.
 • Çı bıwazo, ê inam keno.
 • Çı esto, ağwe u adıri ser şoro.
 • Çı guna ma esta, bınê lınganê xo şanê.
 • Çı heşnena, têde inam meke; çı zana, têde qese meke.
 • Çı isani rê bêro fekê isani ra (isani rê) êno.
 • Çı ke bêro çımêvêşaneni ra êno.
 • Çı ke şarê to nêkewt, zerrê to ki mêkuyo.
 • Çı ke to dest rê êno, qe xo pêy de mede.
 • Çı kena, pêyniye bıpeme.
 • Çı kena, pêyniye bızane.
 • Çı tenga to esta, ağwa adıri de şoro.
 • Çı wazena, xêr bıwaze.
 • Çı, vıle tadana!
 • Çığa berz bıperê, honde ki alçağ kuna.
 • Çığa hard u asmêni jübini ra düriyê, ezi ki na qesa ra düriya.
 • Çığa ke bıhuyê, honde ki berbena.
 • Çığa ke dışmeno, heqa mordemeki esta.
 • Çığa ke dışmeno, sata tenge de lazım beno.
 • Çığa ke fam bıke ro, honde ki qese keno.
 • Çığa ke huya, honde ki berbena.
 • Çığa ke kişeno meiti werte de nêverdano, tae wele keno ser.
 • Çığa ke nêşıkime ki, wazeme.
 • Çığa ke rast nêbo ki, manqulo.
 • Çığa ke vaco “ez cüamêrda” ki, ağwe destê cüamêrda nêkeno.
 • Çığa kemera berzê kutıki, honde laweno mordemi.
 • Çığa rae duri bo ki, gama vırene de bena kılme.
 • Çığa şoreto.
 • Çığa toruno.
 • Çığırê feqira Heq keno raşt.
 • Çıko kuno tora? Tuşko lacê bıze.
 • Çıkoto kor, merd be çor.
 • Çıla destê koriya.
 • Çıla ma kerda melul u tariye.
 • Çıla zurekeri hata şewê nêmê vêşena.
 • Çıleka kesi hata şodır nêveşa.
 • Çılmê pırnıka xo buro, vınde ro.
 • Çılmım u zuxın.
 • Çım be çım.
 • Çım de, jüye hazara, hazare ki jüya.
 • Çım gıneno ro çımi (ro).
 • Çım kerdo ro jübini.
 • Çım şikino, şare nêşıkino.
 • Çım verdo cı.
 • Çım, çımi nêvineno.
 • Çım, çımi vineno.
 • Çıma bereqneno!
 • Çıma ra çik pereno.
 • Çıma ra kewt duri.
 • Çıma ra kor, dest u paa ra kut biyae.
 • Çıma ra waneno.
 • Çıma ser, şari ser.
 • Çıma ser.
 • Çımanê xo bıce.
 • Çımanê xo çar rake.
 • Çımanê xo ceno, fekê xo keno ra.
 • Çımanê xo qılaşneno ra.
 • Çımê kori çinê, bextê xo esto.
 • Çımê kori çinê, thalê xo esto.
 • Çımê kori ra hesire nêna.
 • Çımê kori rê roşti nêwazina.
 • Çımê mordemê dewleti tim vêşano.
 • Çımê mı nımac de niyo ke, goşê mı ki azanê de bo.
 • Çımê mı raa ra peray.
 • Çımê mınê şaşi de qayt meke, bextê mınê rındi de qaytke.
 • Çımê nalbendi sımê astori dero.
 • Çımê quli ke bi züya, derê ki benê züya.
 • Çımê qılaçi fıraqa dero.
 • Çımê to deverdiyê.
 • Çımê to deverdiyê.
 • Çımê to kami vet, va: „Mı be xo vet“, va: „Coka hêni xori vet“.
 • Çımê to rosti bê.
 • Çımê to teber de bımanê.
 • Çımê to veciyê.
 • Çımê xo biyê züya.
 • Çımê xo destê şari ra pêrenê.
 • Çımê xo gıno ro cı.
 • Çımê xo lukê.
 • Çımê xo qey korê, xora nêvinêno.
 • Çımê xo ra u dırba ra mendi.
 • Çımê xo ra u dırba ra pêray.
 • Çımê xo şare de kay kenê.
 • Çımê xo serê şari derê.
 • Çımê xo verdinê dı.
 • Çımêhira.
 • Çımêjeng.
 • Çımêsiyaeni rê çımêsiyaiye.
 • Çımêteng
 • Çımêteng u çımêzeng.
 • Çımi rındiyê fetelinê.
 • Çımi şare de kay kenê.
 • Çımo ke kor bi, (xorê) rosti nêwazeno.
 • Çımo ke teberao mırd nêbeno.
 • Çımo raşt, çımê çapi rê fayde nêkeno.
 • Çımo raşt, roşta çımê çêwti nêwezeno.
 • Çımo raşt, roşti nêdano çımê çêpi.
 • Çınay ra lom bıkerê, o kuno çêverê to.
 • Çıra dormê xo cena?
 • Çıxırê mıra fetelino.
 • Çıxırê qılaci, zê çıxırê awreşiyo.

 

D

 • Daene u guretene bıraê jübiniyê.
 • Daene u guretene destê Heqi dera.
 • Damaê maene, bê ma u bê piyêne.
 • Dan to Ali-Weli, bızanê xatırê Êli.
 • Dan toro, ciyê çêwreşi fek u pırnıkanê tora an.
 • Dan toro, tode tiza ken govende.
 • Dar u budağê mı şikiyê.
 • Dar u dudağ ro mı bıriya.
 • Dara êmişi, kemere erzina cı.
 • Dara ke kewto cı.
 • Dara ke sero nişeno ro, aê bırneno.
 • Dara ke siya xo çina, faydê xo xorê ki çino.
 • Dara ke tede ro.
 • Dara xo dara hesirana.
 • Dara xo dara kutıkana.
 • Dara xo dara sêana.
 • Dare çığa ke serê hardi ra bo, hondeki bınê hardi dera.
 • Dare dare de niyadana bena khewiye.
 • Dare ke gınê waro torzıni sero benê zaf.
 • Dare ke gınê waro, ver kata beno?
 • Dare ra geme nêvineno.
 • Dare ra ke êmiş bi, her kes çüyê xo erzeno cı.
 • Daro qert nênamino dı.
 • Daro raşt cewt nêbeno.
 • Dawa Heqi bo, tawa nêzano, tewsanki keno sae.
 • Dawul mı dest de, toqmaq to dest de.
 • Daym, caê de zor xo niyano.
 • Def u duxan mı bıcero.
 • Def u duxan mı mecero.
 • Dele ke biyê quzğun, kutıki Heleb ra ênê.
 • Dele ke dımê xo roşano, kutıki benê deyray.
 • Dele ke qizdanê biyê, kutıki benê deyra.
 • Dele ke qızxan nêbo, kutıke dorme nêkunê.
 • Dem isani de nêno, gerê isan demi de şoro.
 • Dem u dewrano.
 • Dên be daene, rae be şiyene qedina.
 • Dên wairê xo naskeno.
 • Dên zê dele leyr dano.
 • Der u ciranê xorê bıwaze ke, Heq torê ki bıvarno.
 • Derba çüye bena weş, derba qesa weş nêbena.
 • Derd êno derdi serde.
 • Derd ke bi, dermanê xo ki esto.
 • Derd mordemi zere ra weno.
 • Derdanê mara saci nun nêpocena.
 • Derdanê xo ke saci rê qese bıkeri, saci nun nêpocena.
 • Derdê bê dermani Heq mêdero dışmenê mordemi.
 • Derdê cigera harê.
 • Derdê cigerê nêvinê.
 • Derdê her kesi, her kesi rê gıranê.
 • Derdê mı bes nêbi, ê to ki serde.
 • Derdo bê derman canê tode bıveciyo.
 • Derdo bê derman canê tode meveciyo.
 • Derdo bê derman canê tode pêda bo.
 • Dere ra ke êmiş bi, her kes kemera xo kuno pa.
 • Dermanê keçêli ke bibiyenê, kerdenê şarê xora.
 • Dermanê to ke bıbo, khırê xo pê derman kena.
 • Dermanê xo ke bıbiyenê, kerdenê khırê xora.
 • Derzini be qêna xo, goçini be qêna xo.
 • Derzini xora cıne, hona goçini şari ro cıne.
 • Dês rıciyo, toz veciyo.
 • Des u dı bêrê merdê cüamêrdi estê.
 • Dêsi rê beno kemere.
 • Dêso raşt nêrıcino.
 • Dêso raşt nêrıcino.
 • Dêso tora van, veyve bıce xo ser.
 • Dêso tora van, veyve fam bıke.
 • Dest be desti zano.
 • Dest desti ra berzo.
 • Dest erzena koti, Heq tode dest berzo cı.
 • Dest keno miane ra, vano: „Pışıka mı, pışıka mı“.
 • Dest keno pıstınê xo veceno.
 • Dest keno, ri şermaino.
 • Dest keno, şare onceno.
 • Dest merzê cı, ağwa ci de şono.
 • Dest miyane ra ke.
 • Dest miyane ra kerê, vacê, „eferın“.
 • Dest ra bêro, isani weno.
 • Dest ra ke veciya, vano: „Şoro xêrê merda reso“.
 • Dest ra korek nêrışino.
 • Dest u paa ra bi.
 • Dest u paa ser kewtae.
 • Dest u paa ver ke.
 • Dest u paê hermete kerdi vera, dê vatene.
 • Dest u paê ma gıreday.
 • Dest u paê ma şıkıti kerdi ma vera.
 • Dest u paê mın u to nêvındenê, rocê dest u paanê xo mırdi name be pêser u têser.
 • Dest u paê to bıqeremiyê.
 • Dest u paê to merê têlewê.
 • Dest u paê xo biyê serdıni.
 • Dest u paê xo cıra şütê.
 • Dest u paê xo kerdê xo vera.
 • Dest u paê xo ver de mendi.
 • Dest, da desti; dest, da Heqi.
 • Dest, desti de; dest, Heqi de.
 • Dest, desti sera, hata asmên.
 • Dest, desti şüno; dest cereno be ra ri şüno.
 • Desta ra kut, lınga ra kırêc biyae.
 • Destanê xo cıra bışuye.
 • Destanê xo cıra roşane.
 • Destanê xo ser çarneno.
 • Destbera xo ke niyame, qêna xo nata bota dêmdano.
 • Destê cüanıka, dermanê derda.
 • Destê daene kılmê.
 • Destê dışmeni ra ağwe nêwerina.
 • Destê dızdi nêerzino pesirê dızdi.
 • Destê guretene dergo.
 • Destê her kesi, destê mı niyo.
 • Destê hokmati dergo.
 • Destê ma kerdi ma vera.
 • Destê ma koreke piyê kesi de niyo.
 • Destê mêrda dermanê derda.
 • Destê mordemê feqiri, her waxt veraê.
 • Destê mı toraqê piye tode niyo.
 • Destê mıra sole weno.
 • Destê tayinê; ne xas ra beno, ne ki sis ra (beno).
 • Destê şari korekê piyê tode niyo.
 • Destê werdene dergê.
 • Destê xo be ağwa helıge şütê.
 • Destê xo bere vicdanê xo ser.
 • Destê xo berzê cevê xo.
 • Destê xo cevê mıdero.
 • Destê xo dana cı, hermê xora bena.
 • Destê xo jü rama Heqi rê ken ra.
 • Destê xo keno pıstınê xo veceno.
 • Destê xo kerdê xo vera.
 • Destê xo nêro çokanê xo ser, nisto ro.
 • Destê xo rakerdiyo.
 • Destê xo ro vicdanê xo serne, dıdıyanê xo, jüya mı vace.
 • Destê xo şanıto ro, çımê xo veto.
 • Destê xo ver (de) keno.
 • Destê xo ver ano, beno.
 • Destê xo ver ano.
 • Destê xo ver beno.
 • Destê xo ver dano.
 • Destê xo ver keno vıla.
 • Desti çı bıdê, lıngi çı bivinê?
 • Desto bêthal timi pizê vêşani serawo.
 • Desto çêp destê rasti şüno.
 • Desto rakerde thal nêmameno.
 • Deva ra vato: „Vılê to çêwto“. Vato: „Ma kotiyê mı raşto ke“.
 • Devreş bê sogış nêbeno.
 • Dewa ke asena, qılawuz nêwazena.
 • Dewe, dewê sera bena; çê, çêy sera nêbeno.
 • Dewlete de dewleto.
 • Dewlete, riyê kutık u pısınge de êna çêverê isani.
 • Dewreş timi kuno tewt.
 • Dezıka ke khebaniye şıknena, bê venga.
 • Dik ha veng do, ha veng nêdo; roce onciya ki bena nêwe.
 • Dik sılandê xo sero veng dano.
 • Diki ki baqılo, ci weno.
 • Diki ra vato: „Tı pawançiyê kergana“, lüye huya.
 • Diko ke bêwaxt veng dano, şarê xo beno.
 • Dina alemi ra pers ke, onciya zê xo bıke.
 • Dina alemi ra pers ke, zê xo bıke.
 • Dina çêrexina kesi sero nêvındena.
 • Dina de dore be dore.
 • Dina de isan vaşo; beno khewe, beno huşk.
 • Dina de zon şirino.
 • Dina dem u dewrana.
 • Dina dore be dore.
 • Dina dışmenê dêa, o ki dışmenê Heqiyo.
 • Dina dışmenê dêa, o ki dışmenê mıno.
 • Dina dışmenê dêa, o ki dışmenê xuyo.
 • Dina ê bom u budelawana.
 • Dina ebe dora; ewro ez, meste tı.
 • Dina heqe, dina nêheqe.
 • Dina ke dina de bo, o kesi de niyo.
 • Dina ke dina de bo, o xodero.
 • Dina ke pêmena, ebê aqılê xo bıpeme.
 • Dina kesi rê mal nêbena.
 • Dina kesi rê nêmanêna.
 • Dina ma ser de kerda saciya sure.
 • Dina mıdera, ez dina de niya.
 • Dina mılkê piyê kesi niya.
 • Dina ra pers ke, zê xo bıke.
 • Dina ro çımê mı nêasena.
 • Dina Sultan Sılemani rê nêmenda, ne ke kesi rê bımano.
 • Dina torê xana, tı cırê meymana.
 • Dina u dare gureta xo pışti.
 • Dina ucağkore biyê tariye.
 • Dina ucağkore; hem weşa, hem boşa (xoşa).
 • Dina ucağşênê biyê tariye.
 • Dina verê çımanê mıde biya teng u tariye.
 • Dina verê çımanê xode kerda teng u tariye.
 • Dina xana, tı tede meymana.
 • Dina, vırende adıro gura, pêyniye de zura.
 • Dinawa, ebe dora; jü êno, jü şono.
 • Dinawa, ge bena khale, ge bena gence.
 • Dinsiz rê imansız.
 • Diyene u vatene jü nêbenê.
 • Do ki bıraê mastiyo.
 • Do weno, hewnê masti vineno.
 • Doçıkê here ra biyo darde.
 • Doçıkê xo perno be xo.
 • Dolê hera.
 • Dolê isana niyo ke.
 • Doman çiçega zeriya.
 • Doman ke berba tasele beno.
 • Doman ke domano, rêê destê xo nano adır ra.
 • Doman mae ra beno sey.
 • Doman nêberbo, mae çıçık cı nêdana.
 • Doman pira nê, maê ra sey manêno.
 • Doman qıcêni de terbiyaê xo ceno.
 • Doman raşte qese keno.
 • Doman roşna çımana.
 • Doman şêntiya çêyiya.
 • Domani koa puf kenê.
 • Domani niyê, ciyê xode kaykenê!
 • Domani, domanê.
 • Domano ke nêberbo cıre çıçık çino.
 • Domano qıc isani ruşneno çêverê dışmeni.
 • Domano, çılmê pırnıkanê xo buro, beno mırdi.
 • Dost bi şa, dışmen bi kor.
 • Dost şa bo, dışmen kor bo.
 • Dost ver de, dışmen pêy de qese keno.
 • Dostê isani ra ki dışmen vecino.
 • Dostê to ki, zonê tuyo; dışmenê to ki, zonê tuyo.
 • Dosti de şare no ro, dışmeni de şare onto.
 • Doze ke kewte zerê çêy, o çê de xêr nêmaneno.
 • Doze zerê çêy meke, çê rıcino.
 • Dü remeno, locıne ra şono.
 • Düanê serê şodıri nêheqa ra, zalıma ra, phela ra, şêpa ra bışevekno.
 • Düyê xo cêser nêbırino.
 • Düyê xo kuno têmiya.
 • Dı diki, jü sılandi sero veng nêdanê.
 • Dı dışmena dü nêkerdo têwerte.
 • Dı lıngê ma kerdê jü sol.
 • Dı pırêna de kay nêbeno.
 • Dı ri.
 • Dı riyo, bê ri.
 • Dı serevda qertime be tira hêngazi ra nêkerdo.
 • Dı zona de qese keno.
 • Dıdana keno beş.
 • Dıdana qırısnena, kami tersnena.
 • Dıdanê feqiri şorıke de şikino.
 • Dıdanê heri şikinê.
 • Dıdanê isani benê halend.
 • Dığazkanê ke biye, cêni şonê diyar.
 • Dılopa ra biya sılopa.
 • Dılopê ağwe de xeneqino.
 • Dılqê xo mendo ro dılqê şeytani.
 • Dıme eşto vılê pısınge.
 • Dımê kutıki kerdo qalıb, veto, tepiya çêwt biyo.
 • Dımê xo perno xo.
 • Dıriyo, derziyo.
 • Dırveta kardi bena weş, dırveta qesa thale weş nêbena.
 • Dırvetê isanê rındi, xoriyê.
 • Dırvetın be dırveta xo zano.
 • Dırvetın derdê dırveta xo zano.
 • Dışmen halê dışmenê xo nêzano.
 • Dışmen ra hevzê xo bıke.
 • Dışmenê Heqi.
 • Dışmenê pi nêbeno dostê laci.
 • Dışmenê xo xora qıc mece.
 • Dışmenê xo xora qıc mevine.
 • Dışmenê xırabi nê, dışmenê xırabiye be.
 • Dışmeno hewl dostê koti ra rındo.
 • Dıto selıke, do delıke.
 • Dızd ke bi, şewê tari zafê.
 • Dızd şewê tal mendo, uşto ra çiyê xo tırto.
 • Dızdê bostani zımıstani vecinê.
 • Dızdê xiyara zımıstani vecinê.
 • Dızdi rê şewê tari zafê.
 • Dızdi, dara dızda zanê.

 

E

 • Ebe araqê çarê xo.
 • Ebe astanê mordemi ağwe şımenê.
 • Ebe çar pencıka labatino.
 • Ebe çı ri ama, çı ri şona.
 • Ebe çıla momıne bıfeteliye.
 • Ebe dest bıke, ebe fek bure.
 • Ebe destê xo bıke, şarê xo bonce.
 • Ebe destê xo bıke, vılê xo bonce.
 • Ebe destê xo, çê xo kerd xırabe.
 • Ebe dore nêbeno zore.
 • Ebe dı goşa meheşne, ebe jü çimi bivine.
 • Ebe dıdana reno ra.
 • Ebe fek erzino paldumê heri.
 • Ebe fekê şari mıde qese keno.
 • Ebe gesta parsi kesi çê xo şên nêkerdo.
 • Ebe gesta parsi verê mırd nêbeno.
 • Ebe goni nıvısneno.
 • Ebe jü ağwe şütê.
 • Ebe jü dare geme nêqedina.
 • Ebe jü dest dı qerpuzi nêcerinê.
 • Ebe jü gule uşar nêno.
 • Ebe khoçıke da arê, ebe kunez kerd vıla.
 • Ebe khoçıke dano, ebe kunez ceno.
 • Ebe khoçıke keno vıla, ebe kunez dano arê.
 • Ebe kulma ağwê onceno.
 • Ebe kunez dano, ebe khoçıke ceno.
 • Ebe kunez dengız/barr kêm nêbeno.
 • Ebe miyaz daene mordem nundar nêbeno.
 • Ebe nê destê xo bıde, ê destê xo bıce.
 • Ebe nunê çiyanê teberi mordem mırd nêbeno.
 • Ebe pers mordem dina ra beno teber.
 • Ebe pers şiane Qers.
 • Ebe qesa ke bıbiyenê, ma nıka çı nêkerdi bi ke.
 • Ebe qesa xırabıne hazar mordemi şıknena, jü mordemi haşt nêkena.
 • Ebe rındiye mede, ebe xırabiye mece.
 • Ebe serbê ma u piyê to bo.
 • Ebe serbê to bo.
 • Ebe têde ağwa, xo şüto.
 • Ebe şamiya merda daene, kes nundar nêbeno.
 • Ebe vazdaene isan nêxelesino ra.
 • Ebe xatırê xatıra, kerd verê qantıra.
 • Ebe zanaena mı, hênêno.
 • Ebe zura kesi çê xo şên nêkerdo.
 • Ecel de mecal çino.
 • Ecel ke ame, mecel nêdano.
 • Ecelê bıze amo, şiya nunê şüyani werdo.
 • Ecelê bıze ke ame, şona nuna şüyani wena.
 • Eke bikişê, çılkê goni cıra nêna
 • Eke bıheşno ki, xo nano ro khereni.
 • Eke kese bini rao; nêzanoğo, hero, bomo! Bavaa rao; budelaê wairê xuyo.
 • Eke koti tenge, hona Heqi anê ra xo viri.
 • Eke pê cena rameverde, eke verdena ra dıma mekuyê.
 • Eke qariya, şarê xo kemere ro de.
 • Eke qayde kota şo xo asero berze.
 • Eke qese keno, vanê belka fek ra hemgen rışino.
 • Eke riyê xo ke çino, çitıke ra çı wazena.
 • Eke tari bo, kêfê dızdano.
 • Eke zede zanoğa vace; dı heri, tı kuri kenê çan?
 • Emaneti rê xaineni nêbena.
 • Emegê isani pêy be isani ra mekero.
 • Emegê mı çımanê tora bêro.
 • Emegê mı pêy ra to kero.
 • Emegê to pêy ro to kero.
 • Emrê Heqi jüyo.
 • Emrê ma, çar u çur bi.
 • Emrê xo xelesna, ê ma ki naro ser.
 • Emro, tı kur u pıri.
 • Endi sermiyanê çêano.
 • Ero çıko kewtê têwerte, şıma zaf kenê zelemele.
 • Ero meyiti mekuye tiza keno.
 • Ero tawa domanê, tı xapnena!
 • Erzino riyê isani.
 • Eskice erzenê fekê here.
 • Etê to qe lac u çênê niyardi? Va: Mı laci ardi deleverga, çênê ardi verga berdi.
 • Eşkicê berzê fek.
 • Ewlad zerdıko, torn dendıka.
 • Ewladê to belaê şarê to bo.
 • Ewlado bê xêr çinê bo tahina rındo.
 • Ewro nêbo, xêr bo, wa meşte bo.
 • Ewro roca cüamêrdiya.
 • Ewro roca Hesen u Usênia.
 • Ewro roca heser u meseria.
 • Ewro roca hıkır u mıkıriya.
 • Ewro roce, roca vınetene niya.
 • Ewro, meşte ra rındo.
 • Ewro zede şi, şenık mend.
 • Ez be xuya gaê xo zana.
 • Ez biya khal, zerê mı nêbi khal.
 • Ez dina dera, dina mı de niya.
 • Ez gınena gelepa ro hatani ke ama ro xo.
 • Ez heyranê nê laceki! Domano, hona nêzanêno usılê çheki.
 • Ez ke cuçıkê biyenê, dı perrê mı ki ke bıbiyenê, mı fır dêne, amêne lewê to.
 • Ez ke hêdi şori, bela reseno mı; ez ke capık şori, resen qıdaê.
 • Ez ke şarê teberi kuyi, dina ra vecin.
 • Ez ke urzi ra, gujgelekê fin ro to.
 • Ez ko nêşon ke, verg mı buro.
 • Ez mêrde, tı mêrde; kam merde?
 • Ez pê hawt koa ra ên.
 • Ez piyao verên niya.
 • Ez piyaz nêwen, o mı ra vano, bê şekır bure.
 • Ez qedaê to bıcêri.
 • Ez qeday ra remen, qeda mı ra nêremeno.
 • Ez taqmaq dan pıro, tı bıxıze.
 • Ez şikin beçıkanê xo bımori.
 • Ez timi ki kemera çêngiya.
 • Ez torê qese nêken, Heqirê qese ken.
 • Ez van çı, tamurê mı vano çı!
 • Ez van, ga niyamo, a şiya, derdê vareki gureto.
 • Ez van, hewr çino; o vano, şiliye varena?
 • Ez van, miyaz; o vano, piyaz.
 • Ez van, rae nawa, o vano reçe nawa.
 • Ez van, vicdanê to; o vano, cızdanê mı.
 • Ez vana, heş nawo; a vana, reçê nawa.
 • Ez vana, tusk; o vano, mısk.
 • Ez ver şon, gazıke beno mıro; ez dıma şon, paşqule dana mıro.
 • Ez ver şon, mı dıma nêno; ez dıma şon, mı ver nêşono.
 • Ez xorê qese nêken, ez ebe xo fetelin.
 • Ezi ki kejbiya, ezi ki borbiya.
 • Ezi ki van hênêno, ezi ki van hênêno.

 

Ê

 • Ê dê hazar çımê xo ke bıbê, onciya ki nêvineno.
 • Ê dewleti perê xo esto, ê feqiri Heqê xo esto.
 • Ê her rındeke, qusurê de xo esto.
 • Ê kesi kesi ra nêaseno.
 • Ê ma, ama ma dımê a gaziya çê veşaiye.
 • Ê ma, zem niyo, demo.
 • Ê mêrdê cüamêrdi ne sozo, ne itibaro.
 • Ê şıma decê şariyo.
 • Ê şıma ewlad niyo, decê şariyo.
 • Ê şıma holıka wariya, zımıstan ke amê şımarê boni ki lazımo.
 • Ê şıma şaredeco.
 • Ê vere ra hêniyê, tı vana çê heriye.
 • Ê xêxa; ne zindano, ne meydano.
 • Êê, vanê belka hero.
 • Êslê xo be nêslê xora jü niyê.

 

F

 • Fam ke nêbo quli ki heywano.
 • Fam u izavê xo çino, ez se bıkeri?
 • Fek be feki zano.
 • Fek berzê paldumê xo.
 • Fek bıce, bıçarne pêy.
 • Fek bıcerê, qene qese kena; qene bıcerê, fek qese keno.
 • Fek merze paldumê heri.
 • Fek ra veciya.
 • Fek ra xelesiya ra.
 • Fek vano, ri şermayino.
 • Fek vındeno, qene nêvındena; qena vındena, fek nêvındero.
 • Fekê kardi sera nişto ro.
 • Fekê kardi serao.
 • Fekê kutıki ke musa gani, nêvındeno.
 • Fekê kutıki leşto.
 • Fekê kutıki ra çêm nêheremino.
 • Fekê kutıki ra dere nêheremino.
 • Fekê kutıki leseno.
 • Fekê luye tereni nêreşto, vato: „Xora tırşo“.
 • Fekê mordemi ra çı veciyo, destê mordemi ra ki o êno.
 • Fekê mıra veciya.
 • Fekê mıra xelesiya ra.
 • Fekê pısınge nêresto cigere, vato :“Xora boyina“.
 • Fêkê pısınge tereni nêreşto, vato: „Xora tırşo“.
 • Fekê qerqeşune dero.
 • Fekê şari peleke niya ke, bıcerê bıderzê.
 • Fekê tayinê hemgen kerdo pıra.
 • Fekê tayinê şiraniye kerda pıra.
 • Fekê têdinê dero.
 • Fekê şari nêderzino.
 • Fekê şari şülandiya to niya ke, bıcerê gıre de.
 • Fekê tora veciyo, pıstınê to kuyo.
 • Fekê vergê hari dero.
 • Fekê xo keno pırê goni, phırê ma keno.
 • Fekê xo nana ro pêser.
 • Fekê xo pê ceno, qena xo nêvındena; qena xo pê ceno, fekê xo nêvındeno.
 • Fekê xo qena xora pêt bıce.
 • Fekê xo şikiyo ro pêy.
 • Fekê xo şiyo pêy.
 • Fêkê xo vêşo.
 • Fekê xode cüno.
 • Fekê xode kerdo benişt/vılence.
 • Fekê xora nêdano waro.
 • Fekê xora vaci, çı ke xora buri?
 • Fekê zugurti manıka şüyani dero.
 • Feko ke musa zura, qena ke muse tiza, raê ro cı nêbena.
 • Feko weş mori lone ra/qule ra veceno.
 • Feko weş, zero weş niyo.
 • Fekê xo guret.
 • Fekê xo kilit bi.
 • Fekê xo rakerde mend.
 • Felek amo nişto ro, amanetê xo wazeno.
 • Fırsend ke dest kuyo, isani khoçıkê ağwe de xeneqneno.
 • Felek be çerxê isani nêşono.
 • Felek bê, se kena?
 • Felek biyo meymanê mı.
 • Feqir şiyo dızdeni, cırê aşme veciya.
 • Feqirê aqılê xuyo.
 • Feqireni merdene ra zora.
 • Feqiri rê bıze mangawa.
 • Feresetê qesa nêkeno.
 • Feresetê xo ke bıbo, koa lone keno.
 • Fesadêni ke nêbo, verg u meşıni ra piya çerenê.
 • Fesadi ra ke nêbo verg u meşın piya çêreno.
 • Fitika mı dano pıro.
 • Fitika mıra kaykeno.
 • Fılankesê lacê bêvankesi.
 • Fıre-fıre.
 • Fıreset ke dest kuyo isani weno.
 • Fırsend dest nêkuno.
 • Fırsend ke kewt kêmfersendi dest, isani nal u mıx keno.
 • Fısa xuya pêêne kerde.

 

G

 • Ga be sae ra, çım de jüyê.
 • Ga ke gına waro, kardi benê deyra/zaf.
 • Ga merd, seyi kerdi bınê niri.
 • Ga mıreno, çêrme maneno; isan mıreno, name maneno.
 • Ga ora, doçık pera.
 • Ga ver ra qoçaxo.
 • Gaa nire ra kenê axure.
 • Gaê gole.
 • Gaê mı, gaê mı xayneni meke; zımıstan ke ame torê sımer, mırê nun lazımo. O waxt ya tı fek erzena ro ê mı, ya ki ez fek erzen ro ê to.
 • Gaê mıno siya.
 • Gaê mıno sur.
 • Game be game, vera rame.
 • Gao amal cıte de kıvşo.
 • Gao mıno bor.
 • Gao qelp nire şıkneno.
 • Gay jü raê çêrme kenê.
 • Gaziya siyae ama dıme.
 • Ge dano nali ro, ge dano mıxi ro.
 • Gem berze fek.
 • Gem berze vıle, avşar pa ke.
 • Geme be jü dare kêm nêbena.
 • Geme de dare nêvineno.
 • Gem şano xo fek.
 • Goni vıreceno ra.
 • Goşa ra khero. 
 • Goşanê dê bonce.
 • Goşanê nê rêê ta dê.
 • Goşê xo biyê gıran.
 • Goşê xo biyê kher.
 • Goşê xo kerdê gıran.
 • Gula isani ra nêşono war.
 • Gılê çü ke di, êno ro rae.
 • Gılê çü ke musna ro cı, aqıl ano xo sare.
 • Genc u roali.
 • Gencêni reyna nêna.
 • Gere axıriya mordemi xêr bêro.
 • Gere isan meşo ro serê bonê dışmeni, meramo verê çêveri.
 • Gere mordem şarê xo be xo gırede ro.
 • Gere mordem şarê xo ebe xo bıkıno.
 • Gerrê xo be destê mı derman keno.
 • Gola ke cıra ağwe wena, kemere cı meerze.
 • Golikê çêyi gaê çêyi ra nêterseno.
 • Golikê çêyi gaê teberi de mede.
 • Golikê mınê uşari.
 • Goliko çurkın garanê davar heremneno.
 • Golo bêbıno.
 • Golıkê xo mede gaê şari.
 • Gon u remê mıno.
 • Gon u remê mıno.
 • Gon u remê şari weno, sero ki kuno khodikê isani.
 • Gonesur.
 • Gonewer.
 • Goni ağwe nêbena.
 • Goni ama çımanê mı ver.
 • Goni be ağwe nêna şütene.
 • Goni be goni nêna şütenê.
 • Goni kewta çıma ke, amo kewto çêverê to.
 • Goni kewta çıma.
 • Goni u qeret her kesi de çino
 • Goni u qeret tede nêmendo.
 • Goni u qeretê xo erzenê.
 • Goni u qeretê xo eşto.
 • Goni verê çıma dera.
 • Goni vindi nêbena.
 • Goniya mı de bınê lınga ra bo.
 • Goniya mı de bınê sımi ra bo.
 • Goniya mı de çım u buriyanê belekara bo.
 • Goniya mı de ri ro bo.
 • Goniya mıde serê çıma ra bo.
 • Goniya mıro to girina.
 • Goniya şari meke çêverê xo.
 • Goniya xo ken bınê lınga ra.
 • Goniya xo ken çêverê to.
 • Goniya xo keno çêverê ma.
 • Goniya xo rışna.
 • Goniya xo sura.
 • Gorê zanaena xo.
 • Gorn u kefenê mıno.
 • Goş ra mıne çıxırê dêra meşo.
 • Goşa keno vit.
 • Goşanê hera ca mekerê.
 • Goşanê hera pe mecerê.
 • Goşanê kherarê qesanê weşa qesê kenê.
 • Goşanê xo buşiye.
 • Goşare bo, goşê tode bo.
 • Goşare ke, goşê xo ke.
 • Goşdaene bızane, qese kerdene musena.
 • Goşê bırri estê.
 • Goşê dê hona çıngena derzini dero.
 • Goşê hardi estê.
 • Goşê isani benê dergi.
 • Goşê isani ke vêrê isani sero bo, isan her waxt vêşano.
 • Goşê mordemi benê derg.
 • Goşê xo bi fıreqeti.
 • Goşê xo çıngenê.
 • Goşê xo guretê, vana belka khero.
 • Goşê xo kerdi fıreqeti.
 • Goşê xo qule kerdiyo.
 • Goşê xo şemıge dero.
 • Goşê xo şemıge serao.
 • Goşi kerdi vit.
 • Goşt astê xora boyino.
 • Goşt bêaste nêbeno.
 • Goşt raştê bêdıdani beno.
 • Goşt u nenıg cera nêbeno.
 • Goşt u nenıg ceser nêbenê.
 • Goştê her theyri nêwerino.
 • Goştê mı werdo, astê mı asıno polato.
 • Goştê mı werdo, astê mı jandanê.
 • Goştê mı werdo, astê mı kerdê wele.
 • Goştê mı werdo, astê mı mendo.
 • Goxikê duri weşê.
 • Goxikê teberi weşê.
 • Goza kore be derzini vecenê.
 • Gucige guznêna.
 • Guda nun u toraqi, aqıl u fam kena şarê isani.
 • Gukê çêyi gaê çêyi ra nêterseno.
 • Gukê xape gaê xape ra nêterseno.
 • Gula ke Heqi kerda qule, bê rısk nêverdano.
 • Gula xo cêro havar de kerde, va, Heqo...
 • Gulana, qıze-qıza tauk u qulte-qulta meşkana.
 • Gulange bıske ra vato: Ez tora derga. Ae ki vato: Caê ma zobinao.
 • Gule ra cor nuno, gule ra cêr ciyo.
 • Gule ra cor, vêre ra cêr.
 • Gule ra cor.
 • Gule, bê teli nêbena.
 • Guna huyna êna, berbena şona.
 • Gurenayiş rê kes tomete nêvano.
 • Guşiyê hêngure/tiri dara hêngure rao.
 • Gılgıl dest nêkuno, çewdere de manê vêneno.
 • Gılo ke serawa ê mebırne.
 • Gıro kor.

 

Ğ

 • Ğeribê çê xuyo
 • Ğezebê dê ke esto, xezna dêdê bımano.

 

H

 • Ha buro, ha buro; çımê xo vêşano.
 • Ha nar, ha dar.
 • Ha tora va, ha kelpê verê cêveri ra va.
 • Ha vace, ha vace; daro huşko.
 • Ha vace, ha vace; kemer u dari ra vace.
 • Ha vace, ha vace; kırê verê xora vace.
 • Ha vace, ha vace; tı vana koliyo.
 • Haceto bê hacet.
 • Hafşar ser ke.
 • Hale cüamêrda zobinao.
 • Halenê puyê kori Heq be xo vırazeno.
 • Hao biyo baqıl.
 • Hao êno ber.
 • Hao êno ver.
 • Hao famê xo ano.
 • Hao nişor keno.
 • Hao şare tadano.
 • Hao şono ser.
 • Hard be asmêni ra çıtur ke cêra nêbenê, dı zerri ki hêni cêra nêbenê.
 • Hard be goşano.
 • Hard bınê xora şeqetneno.
 • Hard de nişto ro, hewe ra fırr dano.
 • Hard hecneno.
 • Hard huşko, asmên duriyo.
 • Hard huşko, asmên suro.
 • Hard milo, asmên êra pilo.
 • Hard milo, Heq pilo.
 • Hard ra hata asmên.
 • Hard ra şi war(o).
 • Hard suro, asmên duriyo.
 • Hard thamarê ra bê thamaro, isan thamar be thamaro.
 • Hard u asmên ra bi vindi.
 • Hard u asmêni ra veng nêvecino.
 • Hard vano, asmên nêvano.
 • Hard weno, asmên puf keno.
 • Harda sera dariya we.
 • Hardê Heqi cara bê wair beno?
 • Hardi sera şeqetino.
 • Hardi va, „mı nêdi“; asmêni va, „mı nêdi“.
 • Hardo dewreş, asmêno khewe.
 • Hata bênamus se(d) sere, ebe namus poncas sere besa.
 • Hata bıkero ke, kesıke şona dare ser.
 • Hata can nêveciyo, xuye nêvecina.
 • Hata ke desta ser nêceriya, qimetê lınga nêzano.
 • Hata ke maa mı berbena wa maa to bıberbo.
 • Hata ke meşoro mezele, merdene niyano ro xo viri.
 • Hata ke şewe nêşikiye, mer u mılaket caê xora nêlewino.
 • Hata ke to dest ra êno, xırabiye ra hevzê xo bıke.
 • Hata ke zerê isani nêweşo, çımê isani ra hesire nêna.
 • Hata kêfê ağay bıwazo, canê feqiri vecino.
 • Hata kemera qıce meerzê kemera pile ver, kemera pilê ca xo nêdana.
 • Hata ma mekoçê, nêvındenê.
 • Hata nêcüye, nêşono war.
 • Hata nêrame, nêçinena.
 • Hata roca ke merda, weşa.
 • Hata roca merdene çımê isani dina dero.
 • Hata şên nêbo, xırabe nêbeno.
 • Hata şerm de weşiye ramena, şeref ra bımıre.
 • Hata xırabe nêbo, şên nêbeno.
 • Hatani araqê çari meerze, wairê çiyê nêbena; wairê çiyê bê, qimetê çiyê nêzana.
 • Hatani cüamêrd bê, bena pil.
 • Hatani ita êwala.
 • Hatani ita, nae ra dot çino.
 • Hatani ke aqıl bêro şare, her çira beno.
 • Hatani ke dêra nêga nêbo, qe çiyê nêbeno.
 • Hatani ke mı aqılê xo naskerd, çı gelepa ro nêgına ke.
 • Hatani ke şareser nêşi hard, bınê lınganê xode hard nêzano.
 • Hatani koti ke berd.
 • Hatani koti ke şi.
 • Hatani merdene raa xo esta.
 • Hatani o waxt, kesıke şona dare ser.
 • Hatani pêyniya dina.
 • Hatani xırabe nêbo, şên nêbeno.
 • Hatani zerqê şodiri sero vındena, momiyê de xo tafiye.
 • Haşa ke va, thawa nêmaneno.
 • Haşa ke va, thawa nêreseno cı.
 • Haştiye raştiya, raştiye haştiya.
 • Havala de şonê, kutıka de ênê.
 • Havalanê rında, isan raê ser nêvineno.
 • Havalê her kesi, havalê mı niyo.
 • Havalo rınd isani xırabe ser nêfino.
 • Havela de êno, kutıka de şono.
 • Hawalê phari nêzaneno raa ari.
 • Hawt ajnê heri biyê, verê ağwe de jü niamo viri
 • Hawt ajnê heri biyê, verê ağwe de têdê xovira kerdê.
 • Hawt bıpeme, jü biçine.
 • Hawt bıpeme, jü bıbırne.
 • Hawt qati bınê hardi ra şi.
 • Hawt qati bınê hardi.
 • Hawt serevdê reştê pê, jü her bar nêkerdo, vato: „Ax bêkesiye, ax bêkesiye“.
 • Hawtemal de werdene ra kes vêşaniye ra nêxelesiyo ra.
 • Hay de êno, huy de şono.
 • Hay ra ke ame, huy ra şono.
 • Hay u huy ra, teq u tüy ra; ma veciyayme quleni ra.
 • Hazar pese bınê siya jü dare de mexel bena.
 • Hazar rêy poşman bê ki pêyser nêcerino.
 • Hazıra ra duri.
 • Hefê mordemê feqiri Heqi ra pers beno.
 • Hefê mı cırê êno.
 • Hefê mı torê bêro.
 • Hela bêrê mın u na hekmete.
 • Hela mıra vace, tı sımê gai rawa, ya ki dımê gai rawa.
 • Hela qayt ke key fam keno.
 • Hela rêê ki a vace, be vace.
 • Hela tênê çıqlike.
 • Hela tênê lalewuiye, kermi kewti to.
 • Hela tênê nişor bıke.
 • Hela vace, kotiyê to deceno.
 • Hela vınde, tı ki vinena!
 • Helal hazır, ya Xızır.
 • Helal helalo, herami ki heramo.
 • Helal her waxt helalo, herami ki her waxt heramo.
 • Helal u herami keno têwerte.
 • Hele hoo, hele hooo!
 • Hem miliseni, hemi ki dewreşeni têhet de nêbena.
 • Hêngure hêngure de niyadana, bena siyae.
 • Hêni bi piranê nuni, şi.
 • Hêni bo ke; dost şa bo, dışmen kor bo.
 • Hêni bıkerê ke, tuk bêro ro ewladê şıma ro.
 • Hêni ke bêwengo, tı vana morê bınê sımelo.
 • Hêni ke bi vindi, werte ra bi sır.
 • Hêni ke germo, kutık beno kermecın.
 • Hêni ke germo, kutık kerma veceno.
 • Hêni ke germo, kutık tükê xo erzeno.
 • Hêni ke hers biyo, vana tasino ra.
 • Hêni ke kenê zelemele, tı vana heş kerdo geme.
 • Hêni ke kewto tewt, şari ki vaco, „nê de çiyê esto“.
 • Hêni ke lerze kenê, tı vana bulusk dımaro.
 • Hêni ke lewanê xo leseno, niyade, çıtur thamê fekê xo zano.
 • Hêni ke nê raa ra amayme şime, çarıx u puçê xo dırnay.
 • Hêni ke rema, xo dıme niya nêda.
 • Hêni ke remeno, tı vana awreşo.
 • Hêni ke remeno, xo dıme niya nêdano.
 • Hêni ke rındeka ağwa dera vındena.
 • Hêni ke serdo, tebera kutık cemedino.
 • Hêni ke siyê ro jübini, tı vana jü ma u jü pi ra amê dina.
 • Hêni ke tengo, zê qêna derziniyo.
 • Hêni ke terseno, rocê hazarê xo vısino.
 • Hêni ke thallo, tı vana jariya.
 • Hêni ke tunêdiyo, tewraniya xo kesi nêdano.
 • Hêni kerdo ke, kerdo zê aspıca potiye.
 • Hêni ki beno.
 • Hêni ki derbaz (nê)beno.
 • Hêni lerze meke esker to dıme niyo.
 • Hêni werte ra dariya we.
 • Heq adır be to verdo.
 • Heq adırê dina wedaro.
 • Heq adırê to bışayna.
 • Heq adırê to şên kero
 • Heq adırê to şên nêkero
 • Heq adırê to wedaro.
 • Heq axıriya isani xêr biyaro.
 • Heq be ramo.
 • Heq belaê xo de to do.
 • Heq berzinê xêri kero.
 • Heq biyaro were.
 • Heq bo, Oli bo.
 • Heq bıarasno ra.
 • Heq bıdero, qul wa bıcero.
 • Heq çapal dano riyê nêheqi ro.
 • Heq çêverê ke bıcero, jü ki keno ra.
 • Heq comerda de comerdo.
 • Heq çı dano, wa xêr bıdero.
 • Heq çı dano, xêr bıdero.
 • Heq çı ke dano isani, xêr bıdero.
 • Heq çımê kesi ra u olaxa ra meverdo.
 • Heq çıxırê mordemi çêwt mekero.
 • Heq dano koka vılê nêheqi ro.
 • Heq ğenimê çımanê to kero.
 • Heq derdê bê dermani medero.
 • Heq derdê cigere, ne ke kesi, dışmenê mı mede ro.
 • Heq dest u paanê tode bo.
 • Heq dı mırada piya nêkeno,
 • Heq dı zulma piya nêkeno.
 • Heq emegê herkesi be herkesi bıdê ro werdene.
 • Heq emegê isani bokê zulmi mekero.
 • Heq emro derg bıdero.
 • Heq êno comerdiye, ma ki bınê xode vêneno.
 • Heq ewladê bêxêri çêwerê mordemi mekero.
 • Heq ewladê isani adiyê canê isani nêkero.
 • Heq goşt dano bêdıdana.
 • Heq hatani canê mı nêcero, malê mı nêceno.
 • Heq heş u puşê/huşê xo canê şıma nêkero.
 • Heq isani rastê jüyê ramani kero.
 • Heq jüya şıthelale tode vecero.
 • Heq ke ame comerdiye, ma ki bınê xode vêneno.
 • Heq ke bıdero, dano.
 • Heq ke dina de esto... (nae torê nêverdano).
 • Heq ke Heqeni bıkero... (ma ki xo bıne de vineno).
 • Heq ke Heqo, nae kesi rê nêverdano.
 • Heq ke kêmi nêkero, qul kêmi nêkeno.
 • Heq ke mıde yar bo, wa dina mıde bar bo.
 • Heq ke Zonê Ma nêzano, xora Heqê ma niyo.
 • Heq kedere nêdo.
 • Heq kêmaniya fesada medero.
 • Heq kêmaniya zura medero.
 • Heq kesi basarax mekero.
 • Heq kesi çêverê mıxeneti mekero.
 • Heq kesi desta ver mekero.
 • Heq kesi dina tariye mekero.
 • Heq kesi motacê kesi mekero.
 • Heq kesi pê pherıge de meverdo.
 • Heq kesi roşta xora morım mekero.
 • Heq kesi şaş mekero, şaş keno kaş mekero; eke kaşi keno ki, na dina dare ra mefetelno.
 • Heq kesi wairê derd u khula mekero.
 • Heq ko vineno, vare dano cı.
 • Heq ko vineno, vare varneno.
 • Heq locına kesi meşayno.
 • Heq locına to kor kero.
 • Heq loqmê to qebul kero.
 • Heq lınga tora kemere nêverdo.
 • Heq ma bêwair meverdo.
 • Heq ma şêrê cêniya sirete ra wedaro.
 • Heq miyaro ro kemer u dar u beri ser de.
 • Heq mordemê de pilo.
 • Heq mordemi, ne dewletiyo har, ne ki feqiro zar kero.
 • Heq mı do ke, ezi ki to di.
 • Heq mıra xuye keno, ezi ki tora.
 • Heq mıradê kesi çıma de meverdo.
 • Heq mıradê to çımanê tode verdo.
 • Heq perr u paanê xo to ser de bıçarno.
 • Heq pêy ro kesi mekero, ma ki heto jü ra.
 • Heq pilo, çêverê rama xo her kesi rê keno ra.
 • Heq pilo.
 • Heq pistiko teng kesi ra mekero.
 • Heq qedero şerqi sarê kesi de mevecê ro.
 • Heq qesê fekê isani dano isani.
 • Heq rama xo ro cı kero.
 • Heq rama xo ro cı resno.
 • Heq rama xora ma morum nêkero.
 • Heq ramaniyo.
 • Heq rameno Heqiye.
 • Heq raşt biyaro.
 • Heq roca tenge, ma u az u uzê ma memusno.
 • Heq rıskê mordemi, nasibê mordemi kero.
 • Heq siya xo ro ma kılm nêkero.
 • Heq şono feqiri vineno.
 • Heq şıma de bo.
 • Heq to dest u çıma ra nêkero.
 • Heq tora nêzeri dürifiyo.
 • Heq torê nêverdo.
 • Heq u nêheqe jü ca ra vecinê, jü ca ra kunê zere.
 • Heq u nêheqe jü çêver ra kunê zere.
 • Heq var kero.
 • Heq xırabe düri bero.
 • Heqa ciraneni gırana.
 • Heqa ma u pi ewladi ra, heqa ewladi ki ma u pi ra persina.
 • Heqê bıraeni bo.
 • Heqê dışmeni ki esto.
 • Heqe ke çêver ra amê, nêheqe pencere ra vêcina.
 • Heqê merdê vêri bo.
 • Heqe ra lewino ra.
 • Heqê to, mısteheqê to.
 • Heqe verde vılê ma muyê ra bariyo.
 • Heqi bınê xo de jü ma dime.
 • Heqi ke aqıl parê kerd, tı koti biyo?
 • Heqi ke da, qul nêşikino bıcero.
 • Heqi ke derd da, dermani ki dano.
 • Heqi ke kerd têra, gere qul mekero cêra.
 • Heqi ke se vato, vato.
 • Heqi mırê lêêq diya, comerdi kerda helal.
 • Heqi na roca ke da to, cıra helmê ki ma do.
 • Heqi ra a be xêre.
 • Heqi ra cenê, danê nêheqi.
 • Heqi ra cenê, danê şeytani; şeytani ra cenê, danê Heqi.
 • Heqi ra çı bıwazê, ê varneno.
 • Heqi ra ke çı ame, gere qul bonco.
 • Heqi ra ke zığm bo, qul tawa nêkeno.
 • Heqi tı rut u şılt da mı, ez to be kınca ra dan cı.
 • Heqi tı se ke da, hêni ki bıcero.
 • Heqi vato, „can tora, ro mıra“.
 • Heqi vato, „mırad mıra, cad tora“.
 • Heqi xezebê xo do cı.
 • Heqo tı hewarê man u a rocê bê.
 • Heqo, medet u murbet.
 • Heqo, tı pheşê pir u rayber u khureşi ma mefiyê.
 • Heqo, tı puşê talıbi ro ma mefiyê.
 • Her amo na dina, her şono.
 • Her be hereniya xo, hirê rey çamure nêkuno.
 • Her çêtıniye de jü rehetiye esta.
 • Her çi de beçıka xo esta.
 • Her çi dı hetê xo estê.
 • Her çi dı riyê xo estê.
 • Her çi hurendiya xode roşino.
 • Her çi koka xo ser roeno.
 • Her çi vêreno ra.
 • Her çi waxtê xode rındo.
 • Her çi waxtê xode werino.
 • Her çi waxtê xode.
 • Her çı zano wenca buro?
 • Her çığa cêw buro ki hero.
 • Her dar ra khoçike nêvırazina.
 • Her gule ra boê nêna.
 • Her hewr ra şiliye nêvarena.
 • Her ke hero, jü rae gıneno ağwe ro.
 • Her ke hero, reê kuno çamure.
 • Her kes ağaê xuyo
 • Her kes aqılê xora, hem mıllo hem efkato.
 • Her kes ayıbê xo mıneno tê.
 • Her kes barê Heqi pışti nêkeno.
 • Her kes be qeydê ro.
 • Her kes be xo qailo.
 • Her kes beçıka xo, xorano.
 • Her kes ca dano lınga xo.
 • Her kes caê xode ronişo.
 • Her kes dara xo bızano, ver de vındero.
 • Her kes dora xo viyarneno ra.
 • Her kes düştê xora.
 • Her kes feqirê şamiya merdano.
 • Her kes hasabê xo keno.
 • Her kes hetê ra onceno.
 • Her kes honde zanaêna xo qese keno.
 • Her kes kuno mezela xo.
 • Her kes lacê ma u piyê xuyo.
 • Her kes nasibê xo weno.
 • Her kes qasê şerefê xo qese keno.
 • Her kes qasê şıtê ma u piyê xo mırdi weno.
 • Her kes qasê şıtê ma u piyê xo qese keno.
 • Her kes qasê şıtê xo.
 • Her kes qasê xo emegê xo weno.
 • Her kes qasê xo mıreno.
 • Her kes qasê xo vazdano.
 • Her kes qasê xo.
 • Her kes qısmeta xo weno.
 • Her kes raa Heqi de bariyo.
 • Her kes refê xora.
 • Her kes rıma xo ser de xıldano.
 • Her kes rıskê xo weno.
 • Her kes sermiyanê çê xuyo.
 • Her kes vano esto, çino „eza“.
 • Her kes wairê xuyo.
 • Her kes wele kıneno, keno xo serde.
 • Her kes xo nana ro rındeni, ma xırabeni kam keno?
 • Her kes xorê, Heq têdinêrê.
 • Her kes zê xo nano cêniya xo.
 • Her kes zê xo pêmeno.
 • Her kes zonê xode gırano.
 • Her kesi rê esto, mırê çino.
 • Her kesi rê ke heqa, mırê tomete niya
 • Her kesi zê xo mezane.
 • Her ko de merdo, boa xo ama dewe.
 • Her phari êno cüene, her qese nêno vatene.
 • Her qese ebe qentero zernên bıpême.
 • Her sare de jü aqıl esto.
 • Her sarê ra jü qesa vecina.
 • Her sare ra sawdê vecina.
 • Her sıland de jü dik veng dano.
 • Her theyr be refê xora.
 • Her theyr be zonê xo waneno.
 • Her şoro koti, barê xo pısti serao.
 • Her vaş koka xo ser roeno.
 • Heranê merda cereno ke, nala cırabıkêro.
 • Herç ke beno pil, herç ke beno her.
 • Here bar ra weno.
 • Herê de kıbaro.
 • Herê hera estê.
 • Herê herao.
 • Here hurendi de nêçêrena.
 • Here kaleka astori de gıredanê.
 • Here ke gınê çamure ro, wair beno doçıkro.
 • Here ke gınê waro, wairi ra hewl kes çino.
 • Here ra vato, „Torê momi amê, to sılaiyê veyvi kenê“, here vato „mı benê veyve, ya koliye, ya ağwa“.
 • Here ra vereno ra, kuri tıreno.
 • Herê xo pêt gıre de, ciranê xo dızd mevece.
 • Herê xo pêt gıre de, peciyo bavokê Heqi ke.
 • Heremusi tımi wele kerda xoro.
 • Heri dina de zafe -Heqi ardo werê- pêro jü ca de niyê.
 • Heri ki niyo hona, lacê herano.
 • Heri mıloçıke ra vato, „nandê to“, ae ki vato, „ca bivine vace“.
 • Heri ra va, „bê to berime cemat“, va, „uca sıland esto xo gevzdinê“!
 • Heri ra vato, „çımê to be rost be, kuriye to biyo“. Heri ki vato, „ha biyo, ha nê biyo, barê mı onciya mırawo, ya mıra niyo, tı ae vace“!
 • Heri ra vato, „veyve de to wazene“, vato, „ya ağwa, ya koliyê“.
 • Heri rê çı wenca, kheri rê çı daul-zurna.
 • Heri u astora ra danê pêro, feqiri bınê lınga de şonê.
 • Herişa ma ruçıknenê.
 • Herişa ma sıpe niya, qesê ma pêrê nêkeno.
 • Herişa to sıpiya, torê ayibo.
 • Herme şano hermê jübini.
 • Hero hero bışermaiye.
 • Hero hero, şar barê to sae keno.
 • Hero hero, to finê ro qesa.
 • Hero merde, vergi ra nêterseno.
 • Hers ra ke uşta ra, zerar ra nişena ro.
 • Hers ra uşt ra, zerar ra nist ro.
 • Hesira mecal mı nêda.
 • Hetê mıra bırıciyo çê felekê çêrıciyayi.
 • Hetê ra şin, hetê ra şênatiye!
 • Hetê şino, jü şiwaro.
 • Hetê şıma de ağwe beda?
 • Heş ke heşo, reçe se kena!
 • Heşbiyene bızane, qese kerdene musena.
 • Hevriya kutıka werda.
 • Hewle u xırabe peciyo kıvş bena.
 • Hewn dışmeno.
 • Hewn u merdene jüyê.
 • Hewna ver teus teus fetelino.
 • Hewnanê qoqa vineno.
 • Hewnê ağwa adıri bo.
 • Hewnê şewe çım nêkuno.
 • Hewnê vêşani çino.
 • Hewnê wari weşo.
 • Hewno pêêno.
 • Hewra puf keno.
 • Hewri çığa ke roci bımınê tê, onciya ki roc erzeno.
 • Heya heya, wa hin bo.
 • Heya xılmısê mıno çımê belek, heya.
 • Heya, wa niya bo.
 • Heywano ke pê xo khul bi, qılançıke koti ra êna, zano.
 • Himet Heqi ra bo.
 • Himet kerê.
 • Himet piri ra, mırad Heqi ra.
 • Hini biyo ke biyo koti.
 • Hini ke nermo, vana belka ipego.
 • Hini ke qariyo, nıka teqeno.
 • Hini ke weşo, fekê isani de helino.
 • Hiniyê hokmati de ağwe meşıme, zerar vinena.
 • Hiniyo ke ağwe cıra oncina, züya nêbeno.
 • Hiniyo ke bıgiriyo ağwa xo züya nêbena.
 • Hiqe hiqa çenana.
 • Hir u bereket tede nêmendo.
 • Hir u bereket, qedr u qimet.
 • Hir u bereketê xo çino.
 • Hirayişê astori pışta gaê siyay rawo.
 • Hirê hira xanıma.
 • Hirê sutala nire ro vılê jü gay nêno.
 • Hirê waxti este: Meste hona herero, ewro nawo xelesiyo, vızeri xêlê waxto.
 • Hirê xo ame, şi.
 • Hona astor nêgureto, nala ceno.
 • Hona boa şıti fek ra êna.
 • Hona dı pêsirê xo niyamê pêser.
 • Hona estê.
 • Hona kardi nêşana riyê xo.
 • Hona ke fekê to germıno, qese bıke.
 • Hona Mıhemed sılam dano.
 • Hona nişor keme.
 • Hona qılançıke ciyê xo nêwerdo.
 • Hona roca, hona roşta.
 • Hona rıskê xo biyo.
 • Hondê fam nêkeno.
 • Hondê famê xo ano.
 • Honde gırsa, ebe leşa; senê kesa, senê nesa?
 • Honde ke ez verva dê bi, o pêy ra mı nêerzino.
 • Honde ke qese bıke, tora zo bin çiyê nêno.
 • Honde ki xo berz mece, tora ki berzi estê.
 • Hondê kutıkê verê çêveri qimetê xo esto.
 • Hondê xo qese bıke.
 • Hondeke va, bi lal.
 • Hondeke va, tuk amê zon ro.
 • Hucum ro xo veciye.
 • Hunerê to çê piyê tode bımano.
 • Hurendiya dırvete bena weş, ê qesi weş nêbena.
 • Hurendiya mordemê çêri timi ki kıvşa.
 • Hurendiya mordemê xurti daima berza.
 • Hurendiya xode bımore.
 • Hurendiya xode mevınde, hedi hedi lalewiye.
 • Hurmet ke esto Heqirêo.
 • Huyaiş be berbişi ra bıraê.

 

İ

 • İlşigê sero çina.
 • İnat be binato, ge rındo, ge fesado.
 • İnatê xo inatê herano.
 • İnatê xo inatê qantıriyo.
 • İndi kerdo qırnase.
 • İqrarê Heqi rê xayneni meke.
 • İqrarê xora ramecere.
 • İsan bê bon nêvındeno, bê ware vındeno.
 • İsan bê tıdarek memano, tıdarek bê isani bımano.
 • İsan be tız, kar nêkeno
 • İsan bê xeta nêbeno.
 • İsan be xo, xorê bela ano.
 • İsan biyena xo zano, merdena xo nêzano.
 • İsan bıwazo, nêwazo ki... (rocê nê rocê meymanê mezelano).
 • İsan bıwazo, nêwazo?
 • İsan çı bonco, fekê xora onceno.
 • İsan çık o çınaê xo no, cao xurt ra bızeweciyo.
 • İsan çım verdano isani.
 • İsan dano kutıki ro wairi ra şermaino.
 • İsan de din u iman nêverdenê.
 • İsan dina alemi vineno, verê çımê xo nêvineno.
 • İsan dina nêveno, dina isani wena.
 • İsan dı rêy beno doman.
 • İsan emrê xode dı rêy domano.
 • İsan gere ke reca ma u piyê xo bıcero.
 • İsan gere tüyê xo pêyser meleso.
 • İsan gere xo megoyno.
 • İsan hazar sere emır bıkero ki, rocê nê rocê beno meymanê mezela.
 • İsan isani nas keno, paldumê here ki qena here.
 • İsan isani rê raybero.
 • İsan ke ağwe sera bi, ne ke çiyo de bin, mori ki qarşê isani nêbeno.
 • İsan ke çı ramıt ê çineno.
 • İsan ke merd hona berbenê.
 • İsan ke merd, jü khela mezele asena.
 • İsan ke şi, siya xode niyadano.
 • İsan mıreno namê xo maneno.
 • İsan pêy be jübini, jübini nas keno.
 • İsan pira nê, mae ra sey manêno.
 • İsan qailo ke ... (têy qaytkero).
 • İsan qulbê isaniyo.
 • İsan rêê beno, rêê mıreno.
 • İsan rocê beno, rocê ki mıreno.
 • İsan se(d) sere kokım nêbeno, derdanê hazar serê xode onceno-beno-çarneno.
 • İsan taniya adırê germi ver nêremeno.
 • İsan theyro bê perro.
 • İsan şiyena xo zano, amaena xo nêzano.
 • İsan xanedanê wela/hardê xuyo.
 • İsan xeta u gunanê xo ebe çımê hevalê xo vineno.
 • İsan xısmekarê çê xuyo, ağaê şariyo.
 • İsanê baqıli ebe beçıke musnenê, bomi ra ki vanê: „xora bomo“.
 • İsani ge nano ro  astori, ge heri.
 • İsani ke nêwe dewreşeni kerde, rêê, dı rêy lew u pırnıkanê xo veşneno.
 • İsani ke waşt, koy nano ro koy ser.
 • İsani ke xo nêzana, se vana, vace!
 • İsani ra ke ri di, her waxt ozino/erzino ro riyê isani.
 • İsani rê çı bêro, zonê isani ra êno.
 • İsani şıto khal lıto.
 • İsani şıto xax lıto
 • İsano bê isan.
 • İsano bêkes zê theyrê bêperiyo.
 • İsano bom qesanê weşa qese keno.
 • İsano ke fetelino, gere uşira xo dest de bo.
 • İsano ke şi do, qab pê xo nêşaneno.
 • İsano rınd qesê xo ser êno.
 • İsano zanaox kutıki de çüal nêkuno.
 • İta caê xo nêbi.
 • İta de her çi qedino.
 • İtibarê kutıki daha zêdero.
 • İtiqat dina de nêmendo.
 • İtiqatê mordemi ke ebe kemere ame, kemere ki mıradê mordemi kena.
 • İzan u marifetê xo çino.
 • İzan u marifetê xo hondero.

 

J

 • Jenge, asıni; derdi, mordemi poynenê.
 • Jü bo, pir bo.
 • Jü çê de çewres mordem biyo, çımê çewresi destê şiwanê çêyi de biyo.
 • Jü çê de ke jü mıx çino, o çê bıvêşo.
 • Jü çê ra hazar çê.
 • Jü çêver ra kunê zerê.
 • Jü çik ra dina vêşena.
 • Jü dare ra hazar çü vecino.
 • Jü dare ra hazar huy vecino, jü nêşono ro jü.
 • Jü desti de çı esto, dı desta de veng esto.
 • Jü destte ponc beçiki este, poncemena ki zê jübini niyê.
 • Jü dewe de jü rındeke besa.
 • Jü gay ra dı çêrme nêbenê.
 • Jü gule ra usar nêno.
 • Jü Heq zano, jü ez.
 • Jü heşi ra dı postê nêbenê.
 • Jü huy ra hazar huy.
 • Jü kaleke ser meredino ra.
 • Jü ke mezano, tı koti ra bızanê!
 • Jü kemerê mezela marê mendi.
 • Jü lınge ser çêwres zur keno.
 • Jü lınge ser reqesino.
 • Jü lınge sero çêwres zurê keno.
 • Jü mae hawt laci kerde weyiye des u dı laca jü pi weyiye nêkerdo.
 • Jü merdenê bê pêre biyê, a ki nıka ebe pêrana.
 • Jü muya cüamêrdi cêniye ra zêdewa.
 • Jü muye ra hazar muye.
 • Jü qena xo mendi bi, a ki dê.
 • Jü ra va: „Tı bêxt wazena ya ki text“, va, „bêxt ke bi, texti ki êno“.
 • Jü raê çêrme kenê.
 • Jü rındo, jüye rında.
 • Jü sıland de dı diki nêbenê.
 • Jü vato, „dewa madê heri zafê“, tekê bini vato, „dewa ma pêro herê“.
 • Jü xorti çêneka azebe ra vato: Na oda zaf rındeka tenê locına xo çewta. Çêneke ki vato: Dü pa şono nêşono, tı ae vace?
 • Jü zur, desinê xo dıma ano.
 • Jübini rê veşên u peşenê.
 • Jüya şıthelale raştê to bo.
 • Jüyê ke bızano, desinê ki nêzano.
 • Jüye ra kerd hazar.
 • Jüye Şam ra vanê, jüye Heleb ra vanê.
 • Jüyê xêxi kemerê eşta gole-quye, çêwres baqıli nêveta.
 • Jüyê, çım de hazara; hazare, çım de jüya.
 • Jüyo ke çê bıkero, haca ra kıvşo.
 • Jüyo ke cıra xuye bıkerê, ne beno vindi ne ki mıreno.

 

K

 • Kaê domana.
 • Kaê pısınge u meri.
 • Kaleka herê de gıredê, xo ra nêkeno.
 • Kaleka here de zıq biyo, mendo.
 • Kaleka here de, çolıxe berze vıle, xo ra nêverdano.
 • Kaleka here ra gıno waro.
 • Kaleke ser meredino ra.
 • Kalo fır, fır da şi bırr.
 • Kam bımro wele bena dêro.
 • Kam çı bıwazo, ê inam keno.
 • Kam çığa giahn do, hondê weno.
 • Kam dano, kam dano xoro!
 • Kam giahn dano, kam weno?
 • Kam hecaê çınay bo, ê keno.
 • Kam Heqi de se niyado, Heqi ki dê de hêni niyadano.
 • Kam Heqi ra çı bıwazo, o ê dano cı.
 • Kam ke (ero) ogıt mecero, ogıt ê cereno.
 • Kam ke çı bıkero xorê keno.
 • Kam ke çıma ra duri bo, zerri ra ki duriyo.
 • Kam ke çınay ra lom bıkero, o êno kuno çêverê dê.
 • Kam ke çıturiyo, şar zaneno.
 • Kam ke dawa gureno, serverê xo berz gıredano.
 • Kam ke dostê xode yaro, Xızır cırê hevalo.
 • Kam ke isanê xırabi ra nezdiyo, Heqi ra düriyo.
 • Kam ke nêxebetino cırê nun çino.
 • Kam ke qesa ma u piyê xora veciyo, timi poşmano.
 • Kam ke rınde ver bıremo, xırabiye ser şono.
 • Kam ke rındiye medino, xırabiye ser şono.
 • Kam ke rındiye mekero, rındiye vera remeno.
 • Kam ke se bıkero, xorê keno.
 • Kam ke seneno, şar zaneno/vineno.
 • Kam ke terseno, peşê maa xora mebıriyo ra.
 • Kam ke terseno, qe vırana cêniya xora mêveciyo.
 • Kam ke wairê xode haşt bo, wairê dê ki dê de haşto.
 • Kam ke zaf bızırço, zafi ki nêheqo.
 • Kam ke zure ra duriyo Heqi ra nêzdiyo.
 • Kam ma u piyê xorê, pir u rayberê xorê, der u ciranê xorê senc rona, Heqê xorê nano ro.
 • Kam nina bıwano.
 • Kam raa veri nêzano?
 • Kam se Heqi de niyadano, Heqi ki têy hêni niyadano.
 • Kam şoro, wele bena dê ro.
 • Kam torê khul wazeno, cırê çor bıwaze.
 • Kam vano „çüyê cenet ra veciya“?
 • Kam weno, kam xo weno?
 • Kam xora berz şoro, xora ki alçağ gıneno waro.
 • Kam zaf qese bıkero, zafi ki zura keno.
 • Kamci kemere berz kerê, bıne ra vecino.
 • Kamci kemere gırsa, sarê xo aero de.
 • Kamci kemere huşka, sarê xo daero de.
 • Kamciyê ra raziya, kamciyê rê qayila.
 • Kami çı di, kır u kısanê xora di.
 • Kami çı vato, merdanê xo sero vato.
 • Kami ke kınıt, pêyniye de o be xo gıneno pıro.
 • Kami ke malê xo nêwerd, male dê wenê.
 • Kami ke malê xo nêwerdo, kerdo bokê zulmi.
 • Kami ke na maa kami.
 • Kami ke se kerd, gere ke bivino.
 • Kami ke va, „kırê mı xiyaro“, sole cenê vazenê cı.
 • Kami kerd, kami werd.
 • Kami va, „qese bıke“; kami va , „heş be“.
 • Kami vato ke, „çê derdi şên bo“.
 • Kami vato, „mıradê xo çıma de bımano“.
 • Kamo ke bi hit şiliye ra nêremeno.
 • Kamo ke çiyê de xo çinê bo, çiyê ra ki nêbeno.
 • Kamo ke wairê xode haşt nêbo, bêheşo.
 • kamciyo; sene keso, sene neso?
 • Ke hero, tı qantıra.
 • Ke sımo, tı dıma.
 • Ke wene nê, o ke keno pede zano.
 • Ki kırê ma koçeno.
 • Ki mırê biyo wairê goçeniya darene.
 • Ki şew u roc ma cüno.
 • Kara gawani asparbiena heriya.
 • Kardi gınena aste, vındena.
 • Kardi nêro zerê mı, cigerê mı kerdi letêy.
 • Kardi şanıta be aste.
 • Karê aqıli niyo.
 • Kare be zerari ra têdüştraê.
 • Karê dina nêxelesino.
 • Karê dina zafo, qa ma nêxelesnenime!
 • Karê mordeme zanaoxi zobinao.
 • Karê u zerar bıraê jübiniyê.
 • Karê waxti, paşaê texti.
 • Karê xo zıkır, qatıxê xo şıkır, dışmenê xı fıkır.
 • Karê xo, lop u top keno.
 • Karo ke o keno, kutık pê huyno.
 • Kaxıta siyae.
 • Keçêl ke derman bivino, keno sarê xora.
 • Keçêli ra va, „to porê xo şüt“, ê va, „mı munıt“.
 • Kef veceno.
 • Kefa destê mı hurina.
 • Kêfê dızda taride êno.
 • Kêfê dızdi, dızdi de; kêfê puşti, puşti de êno.
 • Kefê sabuni kewt çıma.
 • Kefen kerdo xo fek ra fetelino.
 • Kefenê mı derzeno.
 • Kefenê xo kerdo destê xo, amo sarê xo noro şemıga to.
 • Kefenê xo kerdo xo dest, ama kewta çêverê to.
 • Kefenê xo kerdo xo fek ra fetelino.
 • Kelpi de wenê, qılançıke de qiştnenê.
 • Kelpiç şiyo derdê kemeri rê berbo, vato: „Bıra kemer nıka vare be şıliye ra ke varay, tı se kena?“ Kemeri ki xorê pe huyo.
 • Kelpo gıredaê daha luko.
 • Kelpo qol.
 • Kemasiya isani her waxt bena.
 • Kemer cırê amê ro zon.
 • Kemer cırê vareno
 • Kemer êno ro zon.
 • Kemer miyaro kemer u dar u beri serde.
 • Kemer ra nerm, çı dest kuyo rêno ra.
 • Kemer u dar mırê bıvaro.
 • Kemer u dar mırê vara, rındi u weşiye torê varê.
 • Kemera bınê goli.
 • Kemera çêngi, çêng de niya ke.
 • Kemera çêngi.
 • Kemera feqiri cêro gıleri bena, êna.
 • Kemera feqiri pêy ra êna.
 • Kemera feqiri, feqiri dıme êna.
 • Kemera gırane, caê xo dera.
 • Kemera miyaniya, direga zeriya, qudumê zoniya.
 • Kemera qıce erzenê kemera pile ver.
 • Kemera qılfanıki-khevkhani tımi vizena.
 • Kemera rıştıme.
 • Kemera siyae verê çêveri de ronê.
 • Kemere eşte, hermê xo deca.
 • Kemere gırana, caê xode.
 • Kemere ke êşte gole, pılqena.
 • Kemere kemerê sero nêvındena.
 • Kemere kemerê soro nêmenda.
 • Kemere kemererê dêsa.
 • Kemere serne, wa şoro vındero.
 • Kemero huşk.
 • Kemero.
 • Kenê têfek u têqene ra.
 • Kengeri ra vato: „Çê-welatê to kuyo?“ Voto: „Va zaneno“.
 • Keno ser u bınê xora.
 • Kerciki heri ra vato: „To cen erzen bınê lınganê xo“.
 • Kerdana xora nê, nêkerdana xora merd.
 • Kerdena dê ra nê, nêkerdena dê ra bıtırse.
 • Kerdena to bêro verê destanê to.
 • Kerdena to torê kare nêmanena.
 • Kerdena to torê nêmanena.
 • Kerdene çetına, vatene reheta.
 • Kerdo bınê derzi.
 • Kerdo bınê pheranê xora.
 • Kerdo xo çım ra.
 • Kerdo zê sımele.
 • Kerdoğ xelesiyo, nêkerdoğ nêxelesiyo.
 • Kerga kesi ra „kışe“ nêvano.
 • Kerga khurte.
 • Kerga kore xıza xora wena.
 • Kerga vêşanê xo xıza hebi de vênena.
 • Kerge biya wairê leyra, ci-qut mırdi nêverdo.
 • Kerge hewnê xode qut diyo.
 • Kerge ke kerga, ağwe wena xo ser de Heqi de niyadana.
 • Kerge kerga mawa, hakanê xo çê şari de kena.
 • Kermê dari ke dari ra nêbo, dar puç nêbeno.
 • Kermê dari, dari ra beno.
 • Kerti rê kert.
 • Kes barê kesi nêbo.
 • Kes be derdê kesi nêzano.
 • Kes be kesi qayil nêbeno.
 • Kes derdê kesi rê nêberbeno.
 • Kes hayrê derdê kesi niyo.
 • Kes hermê dê hard niano.
 • Kes ke mıde nêbo -ki- ez xo dera.
 • Kes maa xora ebe kınca niyamo dina.
 • Kes merdene ver nêremo.
 • Kes mezela kesi nêkuno.
 • Kes muşkulatê zerê kesi nêzano.
 • Kes nasibê kesi nêveno.
 • Kes nêbeno ustına Sılemaniye.
 • Kes nêkuno kefenê kesi.
 • Kes nêvano, „doê mı tırşo“.
 • Kes nêwazeno ke ağwa siyae biyaro çımanê xode.
 • Kes rıskê kesi nêveno.
 • Kes şeref u namusê xo nêerzeno.
 • Kes teşaniye ra nêmerdo.
 • Kes vêşaniye ra nêmerdo.
 • Kesê bêkesi çino.
 • Kesê kesi çino.
 • Kesê mı, destê mıno.
 • Kesi beçıka xo boe nêkerda ke.
 • Kesi beçıka xora çımê xo nêveto.
 • Kesi çê xo zura ra nêvırasto.
 • Kesi cıra nêvato, „çımanê to sera buriyê to estê“.
 • Kesi dışmenê xorê alaqutare nêvata.
 • Kesi domani çê piyê xora niyar de ke, têy bero çê piyê xo.
 • Kesi gumanê merdena xo nêkerdo.
 • Kesi hata nıka malê dina xode nêberdo.
 • Kesi ma u piyê xo nêeşto.
 • Kesi xo nêeşto.
 • Kesıke şiye dare ser.
 • Keso ke nuno veşae buro, morekanê qulekerdiya vêneno.
 • Keso ke sıfrê xo ser de mırd nêbi, sıfrê şari ser de qe mırdi nêbeno.
 • Kesreta xo oncena hata key?
 • Kesreta xo onceno.
 • Kesreta xo onte, cigerê ma kerdi letêy.
 • Kesreta xo onte, zer u pışkê ma kerdi letêy.
 • Ketê dızda tari de ênê.
 • Kevze gureto.
 • Kewt bınê barê dina.
 • Kewt bınê bari.
 • Kewt desta ver.
 • Kewt qiyame, niyame.
 • Kewt qiyame.
 • Kewto ro gujıke.
 • Khal u pil bo.
 • Khebaniye ke hewle bo, qulinde/dünıke pıra.
 • Khêlê wairiyo.
 • Khêlê xo bırneno.
 • Kher u lal, tıp u thal.
 • Kheri va, „veng êno“; kori va, „haê ênê“; seqeti va, „vazdê ma vazdime“.
 • Khewe çığa nêrm bo ki, kemerê qılaşnêno ra.
 • Khezeba xo vêşena.
 • Khıle ke hard guret tern u huşk piya vêşêno.
 • Khırrê cığari sanıto cı.
 • Khoçıke ra da are, kunez ra kerd vıla.
 • Khul bêro serê zonê toro.
 • Khul u jardê şorê.
 • Khula kelpi zerê vergi dera.
 • Khulo khan hazarino.
 • Khureş marê waireni bıkero.
 • Kılaa Êli dano Weli, kılaa Weli dano Êli.
 • Kılae ke gınê waro, khırrê xo aseno.
 • Kılê kewta ro peşa.
 • Kilitê zernêni rê têdê çêveri pışteser rakerdewê.
 • Kır u kısanê xora şari xêr di.
 • Kırê dê ki marê darino we.
 • Kırê mırao, xuya mıra niyo.
 • Kırmanc ne denê xo dano, ne ki inkar keno.
 • Kırmanco-Zazao hero, qulê xo be xo dest kişeno, onciya berbeno.
 • Kırmanc-Zaza waireniya şari ra xo bêwair verdano.
 • Kısê deleverge têy estê.
 • Kisê piyê tora nêwen.
 • Kisê piyê xora weno.
 • Kıvar ke esto nuno poteo.
 • Kıvar meke êno vırendiya to.
 • Kıvarê serevda mekerê ke Heq şıma medo.
 • Ko berzo, asmêni ki dê ra berzo.
 • Ko çığa ke berz bo, rocê lınga mordemi gınena ro cı.
 • Ko ke meşoro, dewreş şono.
 • Ko nêgıneno koy ro, çım gıneno çımi ro.
 • Ko nêno lewê mordemi, mordem şono lewê koy.
 • Ko nêreseno koy, mordem reseno mordemi.
 • Ko, koy nêreseno; mordem reseno mordemi.
 • Koa dêmdano.
 • Koê mıno varın.
 • Kok u bıngê xo çino.
 • Koma de nê, goma de biyo pil.
 • Koo berz, bê varê; dero xori, bê ağwe nêbeno.
 • Koo berz, bê ware nêbeno.
 • Koo berz, daima serê xo duxan dero.
 • Kor be koriya xo vineno.
 • Kor ke Heqi de se niyado, Heqi ki kori de hêni niyadano.
 • Kor niyo, hama nêvineno.
 • Koraniya xo xorê ano.
 • Koraniye de bımanê.
 • Kore arda çımanê xode.
 • Kore torê bêro.
 • Korek dest ra nêrışino.
 • Korekê xo weno, şa beno.
 • Koreki ki vano, ez nametê Heqiyane.
 • Kori kori ra vato, „çımê tuyo kor nênê“.
 • Kori ra vato, „mıradê to çıko?“ vato, „dina rostiya, ae ki kes mı nêdano“.
 • Kori ra vato, „torê çı lazımo?“ vato, „jü çım“. Vato, „ha torê dı çımi“.
 • Kori rê çı çıla, heri rê çı wenca, kheri rê çı daul u zurna.
 • Kori rê koraniye nêwazina.
 • Kori weşi ra vato, „nan de ae çımê tüyê kori“.
 • Koro mırade to çıko? Vato, „dina rosti“.
 • Kose merd, mezele de na ro, mali pers kerd: „Cemat şıma Heqa xoro cı kenê helal?“ Cemati va: „Ya ya fek u qena dênê, wele ser kerê“.
 • Kotê dae rındeko, kutık tüyê xo ro cı nêkeno.
 • Kotê isani ke bıdeco roê isani uca dero.
 • Kotê zerari ra racerê uca ra kara.
 • Koti de bariyo uca de bıvısiyo.
 • Koti ra ke dü veciyo, bê adır niyo.
 • Koti ra ke dü veciyo, gere ke adıri ki bıbo.
 • Koti şori ki, thalê mı mıver şono.
 • Koy rındê.
 • Koy veng finê ro xo.
 • Kud u kırej bê.
 • Kuno bınê peşanê cêniya.
 • Kurebesık çale kıneno, welê keno xo sera.
 • Kuriyê here, verê here de erzino we.
 • Kutık asta sera gıreno isani.
 • Kutık be kerm nêmıreno.
 • Kutık be kerma şono?
 • Kutık çala xo ser de gıreno mordemi.
 • Kutık çalê ser gıreno.
 • Kutık çı zaneno ziyare çıka!
 • Kutık çı ziyare nas keno!
 • Kutık çığa ke şoro sılandanê şari sera bıfeteliyo, êno verê çêverê çê wairê xode gıneno waro.
 • Kutık dest ra nêweno.
 • Kutık goştê kutıki nêweno.
 • Kutık ke aste mekoço, çü nêresneno xo.
 • Kutık ke kerexiya beno, risiyaê leyrê xo.
 • Kutık ke kerexiya beno, risiyaê vergi.
 • Kutık kutıkê mao, verê çêverê şari de laweno.
 • Kutık kutıki rê ziyara.
 • Kutık miza xo be cı verdo, tede xêr nêmendo.
 • Kutık miza xode amenê cı kero.
 • Kutık miza xode şıtê to verdo.
 • Kutık miza xode thama ra to werdo.
 • Kutık nêlaweno wairê xo.
 • Kutık payna dımê kutıki nêdano.
 • Kutık payna kutıki nêdano.
 • Kutık riyê dê bıleso, beno mırdi.
 • Kutık siya arabani de gıneno waro, vano: „Ox çı weşa na siya nê dımê mı“.
 • Kutık wairê xo nas keno.
 • Kutık wairê xo nêpereno.
 • Kutık, asta sera gıreno isani.
 • Kutıka de havaleni nêbena
 • Kutıka de weno, verga de zureno.
 • Kutıkanê xo verdanê ma.
 • Kutıkarê çarıx u puçi çı lazımê?
 • Kutıkarê çarıxa vırazenê ke, çarıxanê xo burê?
 • Kutıkê mao, verê çêverê şari de laweno.
 • Kutıkê mao, verê çêverê şari qori keno.
 • Kutıki de weno, qılançıka da qiştneno.
 • Kutıki ke çiyê xo werd, çala xo dêm dano.
 • Kutıki ki boa ci onceno.
 • Kutıki lawenê, meymani raa xora şonê.
 • Kutıki ra vato, „qey lawena?“ vato, „tersa ver“.
 • Kutıko ğezal vergi ano mali.
 • Kutıko gıredaê daha luko.
 • Kutıko har kewto bar.
 • Kutıko ke asta koçeno, haşarê pêyniya xo vındeno.
 • Kutıko ke erzino isani, dıdena nêqırışneno.
 • Kutıko ke nun buro, nêerzino mordemi.
 • Kutıko ke nun buro, nêlaweno.
 • Kutıko ke ron buro, şanıke verê çımi rawa.
 • Kutıko ke xıra ebe aste vındeno.
 • Kutıko ke zaf lawa, rew kuno.
 • Kutıko kherexiyae.
 • Kutıko vêşan nêlaweno.
 • Kutıko zugurt.

 

L

 • La lao Heqi ra bıterse, tuk nêno ewlade şımaro.
 • La şanıto xo miye.
 • Lac hetê pi ra, çêneke hetê mae ra şona.
 • Lac naletiyo.
 • Lac zerdıko, torn dendıka.
 • Lacê de serevdi biyo, çulıke kerda cıra.
 • Lacê herê verê çêveri.
 • Lacê maa xuya, ya lacê piyê xuya?
 • Lacê piyê mı.
 • Laco hewl/xurt haca ra vano ez nawa.
 • Laco ke qesê ma u piyê xora nêvecino, bozi de bıce, berze cenet.
 • Laco merde.
 • Laê xo Heqi ra bıriyo.
 • Laê xo kerdo raşt.
 • Laê xo la niyo ke, dara xo ki dare bo,
 • Laê xo la niyo.
 • Laê xo raşt niyo.
 • Lak bıçıka xora gırede.
 • Lao siya kerdo xo vıle.
 • Lao şiya şanen to miye.
 • Lao, tı tirê ver kuye.
 • Lapa xo kenê goni, nanê riyê mordemi ra.
 • Lapıkanê destri benê wertê şaqa, ê wertê şeqa anê destri.
 • Lastık dano paşnaro.
 • Lecê cüamêrda timi mırenê.
 • Lecega cêniya jüya, cêni (be xo) jü niyê.
 • Lêê to nanro ser.
 • Lêqa xo be ma êna.
 • Lêqa xo be ma keno.
 • Leqi nêzano.
 • Leqi peciyo bena raşti.
 • Lerzê meke, raver meşo, rew memıre.
 • Leşa gırsa pıse.
 • Lew pırnıka ano pêser.
 • Lew verda ro.
 • Lewanê xo leseno.
 • Lêwe de ga u kerge jüya.
 • Leyrê kutıkê siyayi.
 • Leyrê lüye, lüye dıma; leyrê kuzi, kuzi dıma şono.
 • Leyrê mori bê ağwi nêbeno.
 • Lilikê to bınê lınganê mı kuyê.
 • Lilikê to deverdiyê.
 • Lilikê to mırê bêrê war.
 • Lınga bıne ra erzeno.
 • Lınga mordemi ke şamatiye ra, kes dest nêerzeno mordemi.
 • Lınga şaneno bıne.
 • Lınga ser kenê hewn.
 • Lınga ser kewto.
 • Lınga ser şono hewna.
 • Lınga tıfangi kotana, her kes nêşikino bonco.
 • Lınga to bınê tora erzeno, to dana geleparo.
 • Lınga to ro kemere megıno.
 • Lınga tüya pêênê, lınga tüya vırene mereso.
 • Lınga tüya ver u pêy nêro têlewe.
 • Lınga xo bêxêra.
 • Lınga xo gıno kemere ro.
 • Lınga xo hardi ra biri(n)a.
 • Lınga xo honde orxana xo derg ke.
 • Lınga xo itara bıbırne.
 • Lınga xo qasê cıla xo derg ke.
 • Lınga xo ra kemere nêgınena.
 • Lınga xo şanê hard, sarê xo şana asmên.
 • Lınga xo xêra.
 • Lınga xuya jüye a dina dera (jüye na dina dera).
 • Lınga xuya pêênê, lınga xuya verenê nêresena.
 • Lıngê mori vêrê mori derê
 • Lınge şana ver.
 • Lınge şanê ver ini aqıl nêkeno.
 • Lıngê xo eştê pêser, meredino ra.
 • Lıngê xo şanê hard, sarê xo şano asmên.
 • Lıngi kenê, sare onceno.
 • Lıngi pize çarnenê.
 • Lıngi pize oncenê.
 • Locına xo bê dü mende.
 • Locına xo dü nêkena.
 • Locına xo şaiyê.
 • Locıne bê dü, mal bê şüyane, çê bê wair nêbeno.
 • Loğa kore wele kınena kena xo sero.
 • Loğa kore.
 • Lom ke esto, nuna potiya, kuna çêverê her kesi.
 • Lom meke, bıne de manena.
 • Loqmê şıma diwanê Heq-Mıhemed-Ali de ravero.
 • Loqmê xo ro ma helal kerê.
 • Loqmo gırs bıce, qeso gırs qese meke.
 • Loqna verdan to ser.
 • Loqnê ma ardi serê zeriya ma.
 • Loqnê to fekê tora bêrê.
 • Loqnê xo amê ro fek.
 • Loqnê xo vısiyê.
 • Loqnıka xo sura.
 • Lüya cazüye.
 • Lüye ra vato, „nê dımê xo se kena?“ Vato, „pê çalp u çılpê xo kena“.
 • Lüyê tükê xo vurnena, xuya xo nêvurnena.
 • Lüye zere gureto.

 

M

 • Ma amayme têdüşt.
 • Ma bışanê xatırê Ana Fatma Sıpiye.
 • Ma cırmê hawt bedeli da, ê hawtemine ki ceme.
 • Ma cıta xo kerda, nirê xo no -ozno- ro.
 • Ma cünê.
 • Ma dosti de sare no ro, dışmeni de (sare) onto.
 • Ma eke heneno, helal bo.
 • Ma estime, xora jü xorê çinime.
 • Ma fekê kutıka leseme, o ki fekê ma leseno.
 • Ma helalê jübinime.
 • Ma helaliye da jübini.
 • Ma heroc heroc nêşome meymaniye, nun u toraq nêweme.
 • Ma ke da be jübini ro, jübini keme çê tornê rayberi.
 • Ma ke dest eşt jübini maa jü berbena.
 • Ma ke dest na be jübini ra, dake lacê xo naskena.
 • Ma ke kami ra va, „bao“, vano, „herc xırê mı nao“.
 • Ma ke na be jübini ra, lona mıloçıke to sera ana hazar quruş.
 • Ma kerd kemi, Heq zede kero.
 • Ma kerd kemi, Xızır bızedno.
 • Ma kerdime têdest ra.
 • Ma kerdimê têver u têvırane.
 • Ma koçenê.
 • Ma nê raa ra çarıx u puçi dırnay.
 • Ma nun u sola jübini werda.
 • Ma pero piya baliyê jü darime.
 • Ma piya nun u sole werda.
 • Ma roca rınde nêdiye.
 • Ma şar hero, zê ma(n)o.
 • Ma sarê na ro jü balişna.
 • Ma sarê şıma dacna.
 • Ma tawa beçıka xo boe kerde ke...
 • Ma tı o waxti ki diya.
 • Ma torê çüyê Des u Dı İmama na ro.
 • Ma torê Heq dekerna.
 • Ma u aja mara duri.
 • Ma u çêna da pêro, şıma ki inam kerd.
 • Ma u pi jü raê ênê dina.
 • Ma u piyê hewli ra daym domanê koti kunê.
 • Ma u piyê koti ra daym domanê hewli kunê.
 • Ma Xızır haware kerd.
 • Ma xo vira meke.
 • Ma, „mı qeda“ vame; ê, „qotık qarnaşi“ vanê.
 • Ma, ne ke xo roşano, ağwe dera de vındena.
 • Maa cüamêrda her waxt laca niana.
 • Maa dızda dı tiza kena, jü kêf ra, jü ters ra.
 • Maa isani rêyna veyvıke nêbena, piyê isani ki xort nêbeno.
 • Maa mı defena çok nêdana, mı niyana.
 • Maa mı vana, „tı cigera mına, ma ez çıkê tüya“.
 • Maa mordemi timi timi lac niyana.
 • Made çêwt qayt keno.
 • Made saê şirini doz kerdê.
 • Mae çêna xorê text vıraşto, bêxt nêvıraşto.
 • Mae de niyade, çêna bıce.
 • Mae dest cena adırê lacê xo ser.
 • Mae ewladê xo erzena!
 • Mae jüya, cêni desê.
 • Mae lacê xo daym naskena.
 • Mae va: „Ero lao Heqi ke aqıl parê kerdenê tı koti biya?“ „Dakıla mına çım beleke, dakıla mına çım beleke, ci sero biya.“
 • Mal gore de jübini nas keno.
 • Mal ke bê şüane bi, vergi deyraê.
 • Mal ke kewt sole/solesan kemer leseno.
 • Mal ke kewt solesan, sala leseno.
 • Mal-dawarê Heqi.
 • Mali de şi, dawari de amê.
 • Mali ke fıse kerde, cemat tiz keno.
 • Malo helel vindi nêbeno.
 • Mamekiye, Mamekiyê; daê daê Mamekiye!
 • Manga kelaze boxa vera.
 • Manga merde, do bıriya.
 • Mangê de şıtê, des miyanê esteurna ra rında.
 • Mara duri.
 • Maraz ra mırad nêbeno.
 • Marê cüamerdo.
 • Marê Heqi se vato, xora vato.
 • Marê kaqıta şiyaê veciye.
 • Marê kemero rıstım êno ro zon.
 • Marê mêrdo, şari rê cêniya.
 • Marê mêrdo, şari rê merdo.
 • Marê pileni keno.
 • Marê şanıkane khana qese meke.
 • Marê sıtaro.
 • Marifet qese kerdene de niyo, qese kerdene zanıtene de ro.
 • Marifet, şemteniya cüamêrdiya.
 • Marifetê heri zıraişo.
 • Martaga bırneno.
 • Martaga demdano.
 • Marto; roci biyê dergi, khebani biyê kergi, domani biyê vergi.
 • Maşa ke biye, adır be dest nêcerino.
 • Mefte ke rınd bo, male verva cı êno.
 • Meke, qarsê cı mebe; kolığ şoro vıle bıne ra bo.
 • Mekıne, gınena pıro.
 • Melem vıraşto no ro dırveta xo ser.
 • Melemo, hata roca ewroenê.
 • Merame verê çêverê kesi, kes meramo verê çêverê to.
 • Merame wa bıçêro.
 • Merametê ciranê xayini kutık buro.
 • Merda de nêmırino.
 • Merda fino ro huyaiş.
 • Merdê qesê xuyo.
 • Merde reyna nêurzeno ra.
 • Merde, çi se keno?
 • Merdene isani dıme aspara.
 • Merdene karê cüamêrdana.
 • Merdene ke merdena, ğıre ğıre çı kırê mına.
 • Merdene ke merdena, na ğıre ğıre çıka.
 • Merdene ke nêbo qimetê homete nêaseno.
 • Merdene têyna ke xo bıgoyno.
 • Merdi rê çi çıko?
 • Merdi rê çi, weşi rê çi lazımo.
 • Merdime piya, mendime piya.
 • Mêrdo cüamêrd bêtibaro.
 • Mere tede kay kenê.
 • Mere wele kıneno keno qafıka xo serde.
 • Mereka sımeri de derzini çıtur bivinê?
 • Mereka sımeri.
 • Mêrıko hewl xo nêgoyneno.
 • Mêrıko khureş beno verg kuno koa, hay mekerê.
 • Meşa ci, nişena ci ro.
 • Meşa kore çê xora wena.
 • Meşe çiyê niya, zerê isani fina were.
 • Mesela mesela ana ra.
 • Meşte ki rocê de Heqiya.
 • Meyman ke ame qılançıke qistnena.
 • Meyman meymanê Heqiyo.
 • Meyman nun u ağwa xora êno.
 • Meymanê isani meymanê Heqiyo.
 • Meymaneniya verga şona, kutıkanê xo têy bere.
 • Meymani ra pers kerdo, „çı şımena?“ Vato, „nuni ra dıme ferq nêkeno“.
 • Mezela mı bena khewiye.
 • Mezela xode, xo çarneno.
 • Mezgê to pırnıkanê tora bêro.
 • Mı çı heşna, ê qese ken.
 • Mı çımê to veşnay.
 • Mı çüyê Heqi gureto, kewta çêverê to.
 • Mı çüyê Heqi torê na ro.
 • Mı ke dest eşt ra pala to, to hata derê ci kaşkena.
 • Mı ke dest na tora, jü vaco ewro, jü vaco meşte mıreno.
 • Mı key çüye Heqi torê na ro, va ke, “çıxırê mıra bıfeteliye”.
 • Mı porê xo ver de ki şüto, pêy de ki şüto.
 • Mı tora adır tırt.
 • Mı va Heqo elemano.
 • Mı va Heqo şıkırê mı bê to bo, cigerê mı newê amê riyê dina.
 • Mı xo ağwa germıne de ki şüto, ağwa serdıne de ki şüto.
 • Mı xo niya ki ta da, hêni ki ta da.
 • Mı xo vira bıke.
 • Mılaketa de êno, mılaketa de şono.
 • Mılaketa de kay keno.
 • Mılaketanê xode kay keno.
 • Mılaketo kor.
 • Mılaketo rınd.
 • Mılaketo siya ro to veciyo.
 • Mılet (se ke) cıra kuxeno.
 • Mıloçıke ra vato: „Sarê to qey gırso? Vato: „Aqılo.“ Vato: „Miyanê to qey bariyo?“ Vato: „Kar u gure rao.“ Vato: „Qena to qey gırsa?“ Vato: „Qalê namusi mekerê!“
 • Mınete kafıri het de qebul nêbiye.
 • Mıra havalê xo vace, ez xuya to vaci.
 • Mıra mevine, Heqê xora bivine.
 • Mırad mende.
 • Mıradê kami ke na dina de nêbo, a dina de ki nêbeno.
 • Mıradê ma bıkero, cêr Kemerê Duzgıni, cor Gola Buyere.
 • Mıradê to çımanê tode bımano.
 • Mıradê xo çım de mend.
 • Mirçıke/çucıke siviga ra mucıl bena.
 • Mırdi rê, her kes mırdo.
 • Mırê dıdanê xo tujê.
 • Mıreno, beçıka xo berz nêkeno.
 • Miri asıqe ra vato: „Xêlê domanê to estê!“ Ae ki vato: „Miro goş mede, jüyo zê to têy çino. pêro tır u fısi“.
 • Mısleto ke to tede werdo, mo do.
 • Mısto kor, İso kher.
 • Miya sıpiye, siya nêbena.
 • Miyane biya ro hard.
 • Miyani ser goza şıknenê.
 • Miyaz ke nêbi, ziyare cı buro.
 • Miye lınga xora, bıze lınga xora -darde bena-.
 • Miye varêkê xo ser de qırena.
 • Mor ke moro, ağwe sero qarşê kesi nêbeno.
 • Mor ke moro, pırênê xo dırneno.
 • Mor ke moro, pırênê xo keno nêwe.
 • Mor mıreno, xuya xo canêverdano.
 • Mor mıreno, xuya xo nêerzeno.
 • Mor qula xo naskeno.
 • Mor vano, „mı zê dışmeni bikişe, zê dosti weda“.
 • Mordem adırê xode havalanê xo nêveşneno.
 • Mordem çı bivino, zonê xora vineno.
 • Mordem emegê xo xenimê xo nêkeno.
 • Mordem esto felê xo qese keno, mordem esto fekê xo qese keno.
 • Mordem evê torzên rêê mıreno, ebe qese heroc mıreno.
 • Mordem gere bêxte vaco.
 • Mordem gere Heqe vace ro.
 • Mordem gere tüyê xo meleso.
 • Mordem gere xora bışermaiyo.
 • Mordem ita niyo, Heqê xo itaro.
 • Mordem ke gına waro, dest erzeno xo ver.
 • Mordem ke gına waro, kes dest ro cı nêerzeno.
 • Mordem ke kewt govende, gere çêpılanê xo weda ro.
 • Mordem ke kewt govende, ta ki verdano be xo.
 • Mordem ke kewt kari ver, herma şemerneno we.
 • Mordem ke kewt tenge, bırakê maa xora vano „bao“.
 • Mordem ke seweşiya ra, zê bıza bomo.
 • Mordem ke şi dızdeni vano: „ya Heq“; eke verda dızdi dıme ki vano: „ya Heq“.
 • Mordem ke weşan kewt, kemere ra nerm çı dest kuyo weno.
 • Mordem nêtawreno cıra fekê xo rakero, fekê xo kenê pırrê goni phırrê isani kenê.
 • Mordem wa khal bo, zerê isani wa khal nêbo.
 • Mordem weş bo, wa turıkê parsi herme ra bo.
 • Mordem, o mordemo; waxt, o waxt niyo.
 • Mordemê bomi de rıke mekuye.
 • Mordemê cemati.
 • Mordemê kom u cemati.
 • Mordemê mırdi vato, „verê mı“ vêşani vato, „zerê mı“.
 • Mordemê mısleti.
 • Mordemê pili dıma feteliyene ra mordem pil nêbeno.
 • Mordemê xırabini ra qesê xırabini vecinê.
 • Mordemê xurti ra domano geweş kuno.
 • Mordemi de zon pilo, zoni de mordem pilo.
 • Mordemi hatani ke araqê çari nêeşt, wairê taway nêbeno.
 • Mordemi ke karê xo nêzana, her waxt poşman beno.
 • Mordemi ke sarê xo be xodest nêkınıt, kes mordemi rê nêkıneno.
 • Mordemi ke sebır kerd, selametiye ki vineno.
 • Mordemi kenê tumananê xo vecenê.
 • Mordemi pilê xo ke nas nêkerd, Heqê xo ki nas nêkeno
 • Mordemo baqıl her waxt kıvşo.
 • Mordemo baqıl xorê muye keno bar.
 • Mordemo bê guman, bê aqıl u bê famo.
 • Mordemo bom, çiyo ke nêno kerdene keno, baqıl têy niyadano.
 • Mordemo çêr, nonê xo xırx u kemeri ra veceno.
 • Mordemo çımê vêşan here bari ra weno.
 • Mordemo dızd xora şık keno.
 • Mordemo feqir uyo ke, çiyê dest ra nêno.
 • Mordemo her, saydê mordemê baqıliyo.
 • Mordemo hilekar cara mırd nêbeno
 • Mordemo hilekar cara mırd nêweno.
 • Mordemo ke ebe cemat niyame rae, ebe resene êno rae.
 • Mordemo ke fetelino, gere uşira xo dest de bo.
 • Mordemo ke malê xora nêbi, canê xora beno.
 • Mordemo ke wairê malê xo nêveciya, wairê canê xo ki nêvecino.
 • Mordemo kemfersend isani khoçikê ağwe de xeneqneno.
 • Mordemo ri siya verê çımanê mordemi de zê teniyeo.
 • Mordemo rınd kisê Heqi ra weno, xırab kisê xora.
 • Mordemo rınd xo nêerzeno pê mordemê xırabi.
 • Mordemo rınd, astarê xo bereqino.
 • Mordemo rut çıkê xora bışermaiyo.
 • Mordemo rut u rêpal u şepal.
 • Mordemo şıt helal kedê xo weno.
 • Mordemo teres velg bırneno dariye ki ano erzono varê çêverê şari.
 • Mordemo thal qesanê weşa qese keno.
 • Mordemo thamakar malê xo nêweno.
 • Mordemo vêşan arrê xora ki arda tıreno.
 • Mordemo xayin her ca de xayino.
 • Morê bınê sımele.
 • Moreka qulekerdiyê hard de nêmanena.
 • Moro luk rew ra raştê belay beno.
 • Morum u bêhesa.
 • Mosey ke veciyay ro ağwe ser, şiliyê varena.
 • Mozıko çurkın namê garane veceno.
 • Mucıliya xo be ma êna-ano.
 • Muriye ke reşte, dıma poyina.
 • Muriye ke reştê, gınena waro.
 • Muyê de xo nêlewina.
 • Muyê keno çêwres cay.

 

N

 • Na derbe ra nê, karê nae ra mırena.
 • Na dina faniya, kesi rê nêmenena.
 • Na êna naê dıme.
 • Na êna naê ser.
 • Na gereke nêbiyene.
 • Na pize ra xelesiya ra pizo bin de Heq kerimo.
 • Na xaşiya ke çarna.
 • Naê bıke, aê xo vira meke.
 • Naê ra dot çino.
 • Nafa mı dest ra nêxelesina ra.
 • Nafa vıle ken  ro bıne.
 • Nafa vıle şikino ro bıne.
 • Nafa xatır, reyna qantır.
 • Nainê tham u tizi dina ra vetê.
 • Nala şanen to, bızmala oncen.
 • Naleti şoro ro dê ke, vano, „ez isana“.
 • Naleti şoro thamara xırabe.
 • Namê cüamerdi esto.
 • Namê Heqi esto, qedrê xo çino.
 • Namê xırabiye her kes zano, kes nêceno xo ser.
 • Namê xo esto, ebê xo çino.
 • Namê xo gırano.
 • Namê xo rêê be xırabiye veciyo.
 • Namo gıran haca vındo.
 • Namus bazar de niyo.
 • Namus bênamusi nas nêkeno.
 • Namus berdo kerdo qên u kısanê cêniya.
 • Namus taco zerneno sarê kesi ra niyo, kam sarê xora no, sarê dê rao.
 • Namus texto zerneno, sarê her kesi sero niyo.
 • Namusê Kırmanciye, Kırmancê.
 • Namusê şari de kay nêbeno.
 • Nanê mıloçıke, miyane nêdacnênê.
 • Nanê riyê xo vera.
 • Ne ağwi be, to berzê, ne şekır be, to burê.
 • Ne berbeno ke, isan têy bıberbo; ne ki huyno ke, isan têy bıhuyo.
 • Ne bi, ne ki beno.
 • Nê çêmê Goşkari dêm kerê, ma lınge ver sanime bışımime.
 • Ne cerino, ne ki erzino
 • Ne dele, ne deleverge.
 • Nê derdanê ma saci rê qese bıkerê, saci nun nêpocena.
 • Ne din, ne ki iman mendo.
 • Ne dolo, ne dundao.
 • Ne ê çüyo, ne ê çapaliyo.
 • Ne ê pırodaeno, ne ê wazdaeno.
 • Nê êre ez zana, tawa destebera to nêno.
 • Ne goştê isani êno werdene, ne çermê isani êno paykerdene.
 • Ne her hero, ne bar baro.
 • Ne kao, ne leqa, ne yaraniya.
 • Ne kerda, ne diya.
 • Ne lacê hewli rê giahn de, nê lacê koti rê.
 • Ne lacê rındi rê bıguriye, nê lacê xırabi rê.
 • Ne qal esto, ne qır.
 • Ne qal, ne qır.
 • Nê qesanê to Heq bıheşno.
 • Nê qesanê xo kulıkê mırê qese bıke.
 • Ne şandê xo esto, ne şodırê xo.
 • Ne şeytani dinena, ne ki düwa wanena.
 • Ne sıfrê xanêdana xelesino, ne verê isana dırino.
 • Ne şikino ke pıro do, ne ki (şikino) waz do.
 • Ne werino, ne erzino.
 • Ne werino, ne şımino.
 • Ne weşiya xo, ne nêweşiya xo dan.
 • Ne weşiya xora vereno, ne nêweşiya xora.
 • Ne xêrê xo marê bi, ne ki xorê.
 • Ne zano buro, ne zano bıdo.
 • Nêbi, nêbeno.
 • Nêbiyaiye kerda çêverê xo.
 • Nêbo nêbo!
 • Nêerzino ke berzi, nêcerino ke bıceri.
 • Nefs vano, „goşt“; tı vace, „oşt“.
 • Nega Heqi hêni biyê.
 • Nega Heqi ra amo.
 • Nêkerda nêdiya.
 • Neniga ser fişto.
 • Nêno eştene ke, berzi.
 • Nêno qesekerdene ke, qese bıkeri.
 • Nêno vatene ke, vaci.
 • Nêro bava herediyo, Heq nêherediyo!
 • Nêro ez ita vınden, to goşdana!
 • Nêro ez ita vındena, heroc heroc qurbana kena.
 • Nêro sero nişena ro wena, sera ki bınê xode cılanê ma bırnena.
 • Neteqiyo ro cı.
 • Nêvano ke çımanê mı sera buriyê mı estê.
 • Nêvano keno, şêro; vana keno, çêro; vano nêkeno, hero.
 • Nêvinê şafatê Ana Fatma Sıpiye.
 • Nêvsê ceri ke bi „tıt“ ê cori ki beno „tıt“.
 • Nevsê cori ki bi „tıt“ ê ceri ki beno „tıt“.
 • Nevsê xo „tıt“ ke.
 • Nevsê xo kor ke.
 • Nevsê xora verdo ra.
 • Nêweş ke jü bo, isan ebe eskica keno weiyê.
 • Nêweşiya xo cı nêdan.
 • Nêzan ke senê aqıli rê xısmete keno.
 • Nêzana meke.
 • Nêzanaene ayıb niya, nêmusaene ayıba.
 • Nêzanaene xırabına.
 • Nêzanaoxeni sare deca.
 • Nêzano here bıramo, nişeno ro astori.
 • Nêzantenê nê, nêmusenê ayıba.
 • Nezeliyo ro cı.
 • Nıka beçıkanê xo keno çımanê xora.
 • Nıka ber dano.
 • Nıka ber erzeno.
 • Nıka doman ver ra şono.
 • Nıka ke çok bıdi, lacê de zê to an.
 • Nıka qılaşino ra.
 • Nıka teqeno.
 • Nıka waxtê xo nêbi.
 • Nıklıka vaşturiye ra ca dano lınga xo.
 • Nire na ro vıle.
 • Niya amo, niya ki şono.
 • Niya amo, niya meşero.
 • Niya amo, niya nêşono.
 • Niyade, çıtur raa ceneti zana.
 • Niyade, se thamê fekê xo zano.
 • No bıraê merdene niyo, bıraê werdeno.
 • No çi tawa sarê mı nêkuno.
 • No çiyo ke tı vana nêkuno aqılê hera.
 • No honde kewto ro to dorme, nê de çiyê esto.
 • No ki êno naê serde.
 • No mırê erebkiyo.
 • No nêno aqılê garanê hera.
 • No niya koti vaciyo ke.
 • No riyê mıno siya, no ki riyê tüyo sıpe.
 • No sarê tode dendıke bo.
 • No teq-tüyo ke ma sare de.
 • Nun be ri êno werdene.
 • Nun nano riyê xo vera.
 • Nun u ci bıraê.
 • Nun u sol u piyazê xora bime.
 • Nun u sola jübini werda.
 • Nun u sola xo zoni serawa.
 • Nun u sole.
 • Nun u solo xo ro ma helal kerê.
 • Nuna xo kemere ra veceno.
 • Nunê ê sey weno, sılaweta xo Musay rê ano.
 • Nunê havala weşo.
 • Nunê havala, qesê kamıla.
 • Nunê kami wena, nirê kami oncena.
 • Nunê ma gula made verda.
 • Nunê mı çımanê tora bêro.
 • Nunê mı xenimê can u roê to bo.
 • Nunê mı xenimê çımanê to bo.
 • Nunê mı xenimê to bo.
 • Nunê mıxeneti meve.
 • Nunê they u thuri.
 • Nunê Tırka zoni serao.
 • Nunê to ke turikê havalê tode bo, tı timi vêşan manena.
 • Nunê xo araqê çarê xora qezenc ke.
 • Nunê xo biyo ağwi çariyo ro cı.
 • Nunê xo çino, zonê xo esto.
 • Nunê xo ebê araqê çarê xo bure
 • Nunê xo pıstınê xo dero.
 • Nunê xo werd, ağwa xo şımıte.
 • Nunê xo zoni serawo.
 • Nuno bêbısımlay.
 • Nuno bêsol weno, tizanê şorına keno.
 • Nuno bêsol.
 • Nuno ke ma werd pê miyanê maro şi.
 • Nuno ke tı wena kelpê/kutıkê verê çêveri ki weno.
 • Nur u cemalê xo ro ma musne.

 

O

 • Ocaxê to kor bo, bêrê to mor bo.
 • Oğ, oğ xozibê şari.
 • Oğır bo.
 • Oğırê şıma rakarde bo.
 • Oğırê to oğırê xêri bo.
 • Oğırê xo rakerdiyo
 • Oğıro xêr.
 • Ogıt de şiret çino.
 • Ogıtê ma u piyê xo goşare ke, goşê xo ke.
 • Oli adırê dina wedaro.
 • Oli adırê xo de çê to kero.
 • Oliyê şaê merda.
 • Omê xo omê lüyo.
 • Omê xo rındo.
 • Onciya ki rınde rında.
 • Ondera Kırmanciyê dariyê we.
 • Ondero serxur.
 • Ore ore cıra êna.
 • Ospor ame, piya şi.
 • Ospor-aspar şono piya êno.
 • Ostori ra ke waro gıne, bınê to nêrmo; heri ra ke waro gınê bınê to kuç u kemero.
 • Ostoro xurt zengü xo nêresneno.
 • Ozino ro riyê isani

 

P

 • Pa u pêrê xo şikiyê.
 • Pa u puşê xo permeliyê ro.
 • Pala to cena, na dina dare ra kaş kena; hela tı ki mıde ra, mıde niya.
 • Palas pıro ke, cı nişe.
 • Palasê heri astori ra kerê ki, astor onciya astoro.
 • Paldunê here, qena here naskeno.
 • Pan u puşılın.
 • Pancıkê isani ra nêgınêno waro.
 • Pancıkê mıra biyo, erzino riyê mı.
 • Pancikê tora biyo.
 • Para mara niyame kêfê Heqê na dina.
 • Para mırê Heq amo comerdiye.
 • Parsuyê xo ênê mordene.
 • Par, no emser.
 • Paşna xo bılese vınde.
 • Paşna xo bılese, mıxeneti ra mınete meke.
 • Paşqul da qene ro, êşt teber.
 • Pawanci ke hay mekero, dızd huy keno.
 • Paymal bi.
 • Paymal bime.
 • Paymal şi.
 • Payna dımê kutıki mede, pereno to.
 • Payna khewuiyê hegay nêdano.
 • Pê ciyê xo kay keno.
 • Pê ciyê xo şa beno.
 • Pê fekê xo nêşikino.
 • Pê goşê xo vineno, uca nêvineno.
 • Pê hawt koa dero.
 • Pê here nêşıkino, vazdano palas.
 • Pê made mezela ma kınenê.
 • Pê miyanê maro şi.
 • Peciyo vanê „ax“ axi ki dest nêkuno.
 • Peka ro cı derg ke.
 • Pelgê dare dare xemelneno.
 • Pelge ke kewtê ağwe ser, ağwe de şona.
 • Pepug ebe namê xo berbeno.
 • Pepug te de waneno.
 • Pepug torê veng do.
 • Pepugi de waneno.
 • Pepugo gayin gılê koy ra nişo, marê bıwano.
 • Pepugo gayin marê bıwano.
 • Pêranê xo çarçi keno.
 • Pêrê biyo tunc, mılet biyo pinc.
 • Pêre boe nêdanê.
 • Pêre qılerê destiyo.
 • Pêre, pêre, pêre; fek de pêre, qıne de pêre, sare de pêre.
 • Permeliya ro ame war.
 • Pêro jü çêver ra vecinê.
 • Pêro zurê khanê.
 • Perodaiş dayma doman u kutıka sero bena.
 • Perr u paê xo şikiyê.
 • Perrê xo şikiye.
 • Pers ke vacerine.
 • Peşa ra khıle gurete, zere ra veşa.
 • Peşê dake ra nêverdano.
 • Pesirê xo verde şana ro.
 • Pêyniya kerdene de aqıldaoği deyraê.
 • Pêyniya rae.
 • Pêyniya sebri sılametiya.
 • Pêyniya werdene tiz u pısê.
 • Pêyniye de çar metroy kuras, dı kemeri/khêli u çengê wela.
 • Pêyniye de kef kuno çıma.
 • Pêyniye rameverde.
 • Phariyê ke werdi, xo vira kerdi.
 • Phema xo keno.
 • Pi arre ra êno, lac suke pers keno.
 • Pi baxê-rezê da lacê xo, laci rışiyê hêngure-thiri nêdê piyê xo.
 • Pi çık bo, laci ki uyo.
 • Pi perskerd va: „Ero lao senena“, laci va: „Xorê derbaz keme“. Pi va: „Kutıki ki sılanda sero derbaz kenê, tı senena mıra ae vace“.
 • Pi rametiyo, lac naletiyo.
 • Pi sıtara çêyiya,
 • Piçik, piçik, bi niçik
 • Pil be hata ke biya cüamêrd.
 • Pil nêbiyae.
 • Pilê çê xo be, hona pileniya çê şari bıke.
 • Pilê xo be, peciyo şari rê pileni bıke.
 • Piliye ê Heqiya.
 • Pinca kenê pancıkê isani.
 • Pinca nanê to vera.
 • Pinca pesnenê jübini ra.
 • Pincê kami, pancıkê kami de.
 • Pincê kami, pancıkê kami ra.
 • Pir heqo, rayver nêqo.
 • Pir ke ame, koçekê xo têy ano/êno.
 • Pire dıt, lüye werd; lüye dıt, pire werd.
 • Pırên dırna.
 • Pırên erzeno.
 • Pırên nêdırnae.
 • Pırênê isani, isani sera cenê.
 • Pırênê tuyo pêên bo.
 • Pırênê xora veto.
 • Pırêno pêên bê cebo.
 • Pırêno pêên cebê xo çinê.
 • Pırnıka xo çiyê ra nêveceno.
 • Pırnıkanê tora bêro teber.
 • Pırnıkanê tora bêro.
 • Pırnıkanê tora fıtıl fıtıl bonciyo.
 • Pırnıkanê tora teli teli bêro
 • Pırnıke ra qese oncenê.
 • Pışıka xo pışıka awreşiya.
 • Pısınge de ki zımeli estê.
 • Pısınge ke nunê xo werd, qabê xode kay kena.
 • Pısınge ke şiye, dewran kuno meri.
 • Pısınge ke werte ra kewte, dewran kuno meri.
 • Pısınge kısê xo diyê, vato, „mıde qule esta“.
 • Pısınge ra vato, „ciyê to dermano“, wele kerda ro ser.
 • Pısınge ro de, pencık erzena to.
 • Pısınge se waro gıno ki, lınganê xo sero vındena.
 • Pıssa cêniya ra, zımelanê cüamêrda ra qese nêbeno.
 • Pışta domani maa domaniya.
 • Pışta geme ra gırsaga bırnenê.
 • Pışta mordemi piyê mordemiya.
 • Pışti şana pê.
 • Pıstınê xora veceno.
 • Pıştiya xo hard nêna.
 • Piya bıkerime, piya burime.
 • Piyaê de merdeo.
 • Piyao ke malê xo nêwerd, gemê şeytani kuno/şanino fek.
 • Piyê mordemi pışta mordemiya.
 • Piyê vılê çêwti Heqo.
 • Piyê xo ki şono astanê dê ser sondi weno.
 • Piyo rametiyo.
 • Pizê xo ke bi mırdi, vano, „reyna vêşan nêbena“.
 • Pizê xo mırdo, çımê xo vêşano.
 • Pizê xo verê feki dero.
 • Pizo mırd halê pizê vêşani nêzano.
 • Pol nana ro poli ser.
 • Ponc beçıkê isani, jü niyê.
 • Porê ma kerd sıpe.
 • Porê xo damananê xo verde kerd gezık.
 • Porê xo damananê xo verde kerd sıpe.
 • Porê xo damananê xo verde ruçıkna.
 • Poşmaniye pêre nêkena.
 • Postê gay, gay sero bazar kenê.
 • Postê gay, gay sero çêrme kenê.
 • Postê gay, gay sero roşenê.
 • Postê kutıki ra meşka doy nêvırazina.
 • Postê ma sero danê pêro.
 • Puçık pılesnenê sare ro,
 • Puçık sare sero vırazenê.
 • Puk de amê, xedebe de şi.

 

Q

 • Qa kor niyo, xora nêvineno.
 • Qa sarê to pıro nêdanê.
 • Qabe ağwe, raa ağwe ra şikino.
 • Qalê heşi ke bıkerê, heş pê tode vecino.
 • Qalê kutiki ke kerd, gere uşi ra to lewê tode bo.
 • Qanê xo soynenê ro ma.
 • Qanqolê xo sera kay kena.
 • Qantıra xurte aje xo nêresnena.
 • Qantıro ke hingo cıra duri vınde.
 • Qarnasiyo qotık bêro verê velıkê torê.
 • Qasê guna xo cıra heskena.
 • Qasê ko u deşta.
 • Qasê şıtê ma u piyê xo.
 • Qasê sole cıra hesken.
 • Qasê xo qule kerdiyo.
 • Qasê zanaena xo.
 • Qat be qat bınê hardi ra şi.
 • Qawaxê çığa ke berz bo, onciya ki asmên nêresena.
 • Qayde koto, mılaketa ver fetelino.
 • Qayt kerdenê bê pêrewa.
 • Qaytê fekê jübini kenê, qese kenê.
 • Qaytê mae ke, çêna bıce.
 • Qayte mal u dawarê xo ke, wa mal u dawarê to qaytê to kero.
 • Qayte weke keno, qese keno.
 • Qe kes nêvano „mede mı“.
 • Qe qalê cı meke, wa şoro.
 • Qe vano çarıx u puça ra şori cenet.
 • Qebaniya hewle rıskê kutıki pısınga dızde ra bırnena/cena.
 • Qebaniye a qebaniya, dunıke a dunıke niya.
 • Qeda bêguman êno.
 • Qeda êno aşe ra şono, kuno vırendiye ano.
 • Qeda u bela ağwa adıri ser de şoro.
 • Qeday nêvato „ez amane“.
 • Qederê xo çêwto.
 • Qedero kor.
 • Qedero şerqi.
 • Qedero siya, gıro kor.
 • Qedero telepeki melepeki.
 • Qefeso zernên de va: Welat welat.
 • Qelbê her kesi jü niyo.
 • Qena dızdi pêmenê.
 • Qena kerge ra hak vecenê.
 • Qêna siya u sıpiye sata tenge de kıvş bena.
 • Qena xo erzeno wê.
 • Qena xo ser nênişeno ro.
 • Qena xo ser nêvındeno
 • Qene erzeno we.
 • Qene ra ke niyame, nata bota vazdano.
 • Qenterê mara vısıyo, qenterê İmam Usen u İmam Heseni ra mevısiyo.
 • Qeret eşto verê kutıka, kutıki kewtê jübini.
 • Qeret namuso.
 • Qerqeşuna germe ra şoro.
 • Qesa cüanıke.
 • Qesa fek ra vecina, sare onceno.
 • Qesa fekê mara onceno.
 • Qesa heqerê kam çı vano?
 • Qesa ke nêvaciya çina.
 • Qesa ke pıro medo, çü ki pıro nêdano.
 • Qesa onciliye.
 • Qesa raste decnena.
 • Qesa raste pêre nêkena
 • Qesa raste sone pede.
 • Qesa raşte weşê Heqi ro ki şona.
 • Qesa raşte, anê leqi, vanê.
 • Qesa raşte, raşta.
 • Qesa weşe mordeme teberi rê, pariyo weş mordeme zeri rê.
 • Qesa weşe mori qule ra vecena.
 • Qesa xırabıne rê kutık huyno.
 • Qesa xırebıne ê wairiya.
 • Qesa zê tolê piyaziya.
 • Qesa zure cıra nêvecina.
 • Qesa, qesa kena ra.
 • Qesanê gırsa qese keno.
 • Qesas ke qese bıkero, qese se bıkero.
 • Qesasê xo guret, jü ki naro ser.
 • Qesasi rê qeses nêwazino
 • Qese cüamêrda fek ra vecino.
 • Qese esto caê hazar qesi ceno.
 • Qese fek ra nêvecino.
 • Qesê isani, namusê isaniyo.
 • Qese kerdene goşdaene ra ave musina.
 • Qesê manquli wertê dı mordema de pırdê ro.
 • Qesê mordemê feqiri pere nêkeno.
 • Qese pa nênişeno.
 • Qese pemino, gıraniya qesi nêpemina.
 • Qese qesi bırneno.
 • Qese qesi keno ra.
 • Qese ra merd, serm ra bi weş.
 • Qese şımşêri bırneno.
 • Qesê Tırka zoni serawo.
 • Qesê xo goze meke, miyane şari sero meşıkne.
 • Qesê xo, jü bê jü vati.
 • Qese, no goş de kuno cı; goşo bin de vecino.
 • Qesêy derda kenê ra.
 • Qesêy qesa kenê ra.
 • Qeso gıran, qedro gıran.
 • Qeso maykek qesê nêri bırneno.
 • Qeso raşk raşto.
 • Qeso şirin mori qula ra veceno.
 • Qeso tal pizê isani mırd nêkeno.
 • Qeso weş sebrê zeriyo.
 • Qeso xam fek ra nêvecino.
 • Qeso xırabın ê wairiyo.
 • Qevşıngê xora veto.
 • Qewetê bağçê sebıri de bena khewe.
 • Qey afate ama ser de, çıko?
 • Qey boglate ama ser de, çıko?
 • Qey hêni vıle tadana?
 • Qey koraniye ama ser de, çıko?
 • Qey qeda amo ser de, çıko?
 • Qey tofane ama ser de, çıko?
 • Qezeba xo vêşena.
 • Qıc düstê xora, pil düstê xora.
 • Qıc, qıc vato; pil, pil vato.
 • Qıcê çêyi herê çêyiyo.
 • Qıcê çêyi, seê çêyi.
 • Qıda nêvano „ez êna“.
 • Qıda şono bela êno.
 • Qıda u belaê to bıceri.
 • Qıda u belaê to mı ser kuyo.
 • Qıda u belaê to mırê bêro
 • Qıdaê mı bêro to serde.
 • Qıdaê mı to ser kuyo.
 • Qıdaê to mırê bêro.
 • Qıjê qıja tawuke ame.
 • Qılançıke bılbıl nêbena.
 • Qılançıke biyê wairê leyra ci mırd nêwerd.
 • Qılançıke de urzeno ra.
 • Qılançıke ebe nıklıke ci kena vıla.
 • Qılançıke hona ciyê xo nêwerdo.
 • Qılançıke ke ci caver da, tı ki a xuya xo caverdana.
 • Qılançıke ra vato: To onciya leyri weti. Ae ki vato: Ez ke meveci ciyê şıma kam nıklıke kero!
 • Qılançıke vato: Ez nê bi, kam ciyê şıma nıklıke kero.
 • Qılawuzê kami ke qılançıke bo, nıklıka xo cira berz nêbena.
 • Qılawuzê khal Xızıri.
 • Qılawuzê piri.
 • Qılawuzê wairi.
 • Qıler goşa de ro.
 • Qimet nêmendo.
 • Qimetê çiyê nêmendo.
 • Qimete zerni bırino, qimete zanaene nêbırino.
 • Qimetê zerni saraf zano.
 • Qırşê çino ke pê dıdananê xo pa kero.
 • Qısawetê xo bıriyê.
 • Qışkheka filike.
 • Qışkheka rındeka.
 • Qışkheka vilike.
 • Qışkheko rındek.
 • Qoçê xo meğel de dê waro.
 • Qorya ra êno.
 • Qudumê heri şikino.
 • Qul dışmenê Heqiyo.
 • Qul dışmenê wairê xuyo.
 • Qul dışmenê Xızıriyo.
 • Qul dışmenê xuyo, bes niya, sero ki ê hometo.
 • Qul Heqi de mane cereno, vineno.
 • Qul ke bıwozo ko demdano.
 • Qulo ke şi sayd/niçir nêvano „ez nawa itaranê“.
 • Qultê meşke, qıjê tawıke.
 • Qur u pıstê xo de rê.
 • Quran fek de, şımşer dest de.
 • Qurışê xo ser de bacino.
 • Qurışê xo ser de can dano.
 • Qurışê xo ser de mıreno -geber beno-.
 • Qurrr, goşare ke goşê xo ke.
 • Quşğane gır beno qapağê xo vineno.
 • Qusurê kesi, kesi ra nêaseno.
 • Qusure mordemi ke bi, şono beno pa.
 • Quşxanê gıleri beno, kapağê xo vineno.
 • Qutê xo çê made vena hakanê xo çê şari de keno.
 • Qutiya khebaniyê, şunıka khebaniyê.

 

R

 • Ra u olaxi be ma bırıyê.
 • Raa heqe raa nêheqe ra verena ra.
 • Raa Heqi bariya.
 • Raa jüyê xatır, ê dıdinê ki xatır, ê hirinê qantır.
 • Raa merdene nêna guretenê.
 • Raa rındeni nêna guretenê.
 • Raa seytani tariya, raa Heqi bariya.
 • Raa to rakarde bo.
 • Raa veri, her kes zano.
 • Raa xora bımane, havalê xora memane.
 • Rae be havala qedina.
 • Raê de binê çina.
 • Rae keno derg.
 • Raê ma bırinê ra.
 • Rae ra havalê xo xora meke.
 • Rae, ebe şiyene qedina.
 • Rakewtena to bıbo rauştena to çinê bo.
 • Raşt u zura xo fekê xuyo.
 • Raşta to, zura mı.
 • Raşte pêre nêkena.
 • Raşte puç nêbena.
 • Raşte şona çê Heqi.
 • Raştiya xo mede kesi.
 • Rê ke va „nê“ endi gere Heq cırê bêro rame.
 • Reça mıra êno.
 • Reca u mıneta ma u pi domana rê verena.
 • Rêê fekê xo vêşo.
 • Rêê ke mırd bi vêşaniye ra xo viri niyano.
 • Rêê niyo, dı niyo.
 • Rêê ta ra bejna xo fiye.
 • Refê mordeme xaini mekuye.
 • Rehetiye bınê hardi dera.
 • Remeno locıne ra şono.
 • Rew rakuye, rew raurze.
 • Ri be ri.
 • Ri cıdê astar wazeno.
 • Ri, ri ra şermaino.
 • Rınde, rında.
 • Rındeke ki, qusurê de xo esto.
 • Rındeko, kutık tüyê xo cı nêkeno.
 • Rındeni ke bıkerê xorê, xırabeni ke bıkerê xorê.
 • Rındeniya mordemi, marifetê mordemiyo.
 • Rındiye ki xırabiye ki ê na dinaê.
 • Rio bê ri.
 • Rırr rırr manga be gawa.
 • Risiyae tı vana kemera rıştıma.
 • Rıskê her kesi Heq dano.
 • Rıskê kami, nasibê kami?
 • Rıskê vergê kori Heq dano.
 • Rıxe ke kerde vıla.
 • Riyê isani ra nêgıneno waro.
 • Riyê isani rosti de, xuya isani tari de kıvş bena.
 • Riyê isani şeqetino ro.
 • Riyê mordemê zurekeri her waxt siyao.
 • Riyê riyê xo dırıyo.
 • Riyê to siya bo.
 • Riyê xo be ağwa helıge şüto.
 • Riyê xo nêceno.
 • Riyê xo nêdeceno.
 • Riyê xo no xo vera.
 • Riyê xo ri kerdo.
 • Riyê xora hazar tike gıneno waro.
 • Riyo nerm mıra diyo.
 • Riyo siya u sıpe ke bi kıvş, her nano maa zurekeri.
 • Riyo siya u sıpe kıvş bi.
 • Riyo siya u sıpe têver de.
 • Roca Heqi, şodır hatani şan... (ez to ver de wanen).
 • Roca Hesen u Useniya.
 • Roca hirey meymanteni qedina.
 • Roca ke verda ra, êra dıme mekuye.
 • Roca tenge de dost u dışmen nas biyo.
 • Roca tenge emrê xo kılmo.
 • Roca tenge mordem ya verê xo dano ko, ya mordemê de çêri.
 • Roca tüya weşe, roca tüya nêweşe bo, roca tüya nêweşê ki, roca tüya weşe bo.
 • Roca weşe ma nêdiye.
 • Roce be roce beno rınd.
 • Roce be roce beno xırabın.
 • Rocê bena, rocê mırena.
 • Rocê êna roce ra betera.
 • Roce hefê ma cerino.
 • Rocê Heqi têde jüyê.
 • Roce jüya, dışmen xazaro.
 • Rocê mırena.
 • Rocê nê rocê çıxırê ma kuno qebristana.
 • Rocê nê roce her kes çê xorê beno meyman.
 • Rocê rındi diyê.
 • Roşna çımanê to deverdiyo.
 • Roşta çıma.
 • Roşti kewte çıma.
 • Roşti ra kesi zerar nêdiyo.
 • Rut u şılto.

 

S

 • Saa weşe para heşi.
 • Sae ke dare ra biye, her kes çüyê xo kuno pa, çüyê kami ra ke amê war.
 • Sahê merda, sahê merda ez merda be hire derda, ilam derdê serê derda.
 • Sak keno sera, adır şayneno.
 • Sala sole çıma kuyo.
 • Sala sole çımanê kema kuyo.
 • Sala tı zaf pırêna bıdırnê.
 • Sala ziyar u diyari meherediyê.
 • Salatê cı biyo.
 • Sap u nun cera fiye.
 • Sare bıbırnê, çılkê goni cıra nêna.
 • Sare bıdê wertê şaqaro.
 • Sarê cüamêrda tim berzo.
 • Sarê cüamêrdi berz kero cêniya, wertê şaqa dero cêniya.
 • Sarê cüamêrdi varo do cêniya, berz ke ro cêniya.
 • Sare de vace jüo, qene de vace jüo.
 • Sarê huşk.
 • Sare huşko.
 • Sarê kamıli fekê cahili.
 • Sare ke bi, şikino ki.
 • Sare ke kundıre bi, leşe se bıkero.
 • Sare keno, lıngi oncenê.
 • Sarê ma sera jübuni kune.
 • Sarê mı balişna sero, goşê mı dina sero.
 • Sarê mı sera caê xo esto.
 • Sare nermo.
 • Sare niyo ke aqıl tede bo, vana belka mereka sımeriya.
 • Sare no ro hardê dewreşi.
 • Sare no ro jü balişna.
 • Sare no ro kemere.
 • Sarê weşi rê paçiki nêwazinê.
 • Sarê xo berz bıce.
 • Sarê xo berz ke.
 • Sarê xo dano kemere ro.
 • Sarê xo tim berzo.
 • Sarê xo wertê şaqa dero.
 • Sarê xorê bela ard.
 • Sarê xorê bela guret.
 • Sarê xorê bela vet.
 • Sarê xuyê weşi pacıka mepılesne pıro.
 • Sarê Zurekeri her waxt wertê şaqa dero.
 • Saro nerm, qeso weş raa ceverê Heqi keno ra.
 • Saro weş paçıka nêwazeno
 • Sata tenge de dost u dışmen kıvşo.
 • Satıl ke bi kulpi ki pıra ro.
 • Sawda goşê kheriya.
 • Se beno no halê ma.
 • Se ke çuçıke verê penceri ra verena ra; emrê ma hêni ame, hêni şi.
 • Se ke çılê puf kenê, hêni şi.
 • Se ke fam bıkero hêni ki qese keno.
 • Se ke hêni aseno, hêni ki bom niyo.
 • Se ke kuno kefenê mı.
 • Se ke kuno tewt.
 • Se ke lacê piyê mıno.
 • Se ke ma boe gureta.
 • Sê ke ma piya şorıke şımıta.
 • Se ke masti ra muye oncenê.
 • Se ke mosti ra muye boncê.
 • Se ke nunê to saci sero vêşo.
 • Se ke sole harşım kerda.
 • Se vano, wa vacero; çı wazeno, tı mıra ae vace.
 • vızeri, no ewro.
 • Seba cigera xora biya pepuga harê.
 • Sebrê dakıla to bo!.
 • Sebır kemera almastiya.
 • Selık u pelık nêzana.
 • Semıge sero raviyarne.
 • Ser bıde, sır mede.
 • Ser qurc, bınê puc.
 • Sera Heqi des u dı aşmiya...
 • Serbê daka to bo.
 • Serbê dakıla to bo.
 • Serbê xatırê xatıra.
 • Serda ver zê kırê kutıki rıcifino.
 • Sere a sera, tenge a tenge niya.
 • Serê koê berzi daim mıj dero.
 • Serê sari ra hata bınê lınga.
 • Serê zeriya mıro text vıraşto.
 • Sergerdê welatê sergerdi.
 • Sermiyan ver dero, çü dest dero.
 • Sermiyanê çêyi.
 • Serva malê dina mordem nêkişino.
 • Sey şiye dızdiye, aşmê cıre veciya.
 • Sifetê isana têy çino.
 • Sindorê Heqi çinê.
 • Sindorê rındiye çino.
 • Sindorê zori çino.
 • Sirê bênamusi nêwen, korekê xo wen.
 • Siya kami ra xelesina ra?
 • Siya xo ser de telepeki beno.
 • Siya xo serawa.
 • Siya xora gıneno waro.
 • Siya xora tarseno.
 • Siya xora terseno.
 • Siya xora xof keno.
 • Sola nuni kemiya.
 • Sole sers bıçarnê.
 • Sola theyr u thuyo.
 • Sona tolav kes to mevino.
 • Sond şımşêro dı feko.
 • Sondi weno xo erzeno adırê Heqi.
 • Sondi werd.
 • Sozê mêrdê veri bo.
 • Sur u sıpe ceser nêfino.
 • Sura pakaê êna.
 • Surko bê, cüabê xo bıde.
 • Sutal u tecal.
 • Sıfre de ap u bırazay, qewxa de xal u werezay.
 • Sıfrê mordemi ke hard de bi, meymanê mordemi hazırê.
 • Sıfrê thali rê düwa nêdina.
 • Sıfro ke tede weno qule keno.
 • Sıfro thal düwa nêwazeno.
 • Sılanda sero derbaz kenê.
 • Sımer sarê dero.
 • Sıpe beno qılerın, siya biyo qılerın.
 • Sıpedera mehemed veciyo, nê mehemed oliyo.
 • Sır bi şi.
 • Sırê to, kes ke bızano, sır niyo.
 • Sırê xo kesi ra mevace.
 • Sırê xo mede kesi, kes sırê to mezono.
 • Sıtara çêyi, rosta çêyi.
 • Sıtara ma.
 • Sıtarê de to caê nêmano.

 

T

 • Tabat ro cı çino.
 • Taê ağwe kenê qılerın taê mosa pêcenê.
 • Taê cênikê, taê cüyanıkê.
 • Taê gurinê, taê wenê.
 • Taê isani fek ra dostê, zere ra dışmenê.
 • Taê isani felê xo momıno, zonê xo vergo.
 • Taê kenê, taê oncenê.
 • Taê malê xora, taê canê xora danê.
 • Taê mêrdewê, taê mêrdê mêrdanê.
 • Taê qesanê thala cigerê ma kerdi siyayi.
 • Taê serevdey itaa ra fetelinê.
 • Tainê ra goni êna, tainê ra hesire êna.
 • Talê feqiri ke bibiyênê cıta xo axpin de nêşkiyênê.
 • Tawa nêzoneno, tewsan ki kewto ra dıme.
 • Tay, tay, tay; manga be gawa.
 • Tebera bereqino, zere ra xereqino.
 • Teberê xo şari veşneno, zerê xo mı veşneno.
 • Têde çêveri cırê rakerdewê.
 • Tede çı xêr mend?
 • Têde raa zano, raa bazari nêzano.
 • Tedê raanê xora xo nêbırnêno.
 • Tede xêr nêmend.
 • Tede xêrê çino.
 • Tefkeli bavokê khalikê mı êli.
 • Tel u derzini verê dukani çarno ra.
 • Teli ke nêbo, her çı buro.
 • Teli şoro bıne paşnanê/lınganê tora.
 • Teliyê destê xo destê şari ra mevece.
 • Tenê çênge ra fam keno.
 • Tenê çi estê nênê kerdenê.
 • Tenê çi estê nênê vatenê.
 • Tenê çi estê nênê werdenê.
 • Tênê mêymanê, tenê ki mêymanê mêymananê.
 • Tenê qayiş ke.
 • Tenê qena xo ano beno.
 • Tenê sola ma ki werte de bıbo.
 • Tenê tiji nêeşt onderê çarê ma.
 • Tenê xaxê ma bi germın.
 • Tenê xo çarnêno.
 • Tenga to mırê bêro.
 • Teniye keno riyê mıra qutiya şaneno mı ver.
 • Terenê ma wenê tıranêniya xo be ma kenê.
 • Termaşi rê termaşo.
 • Tern u huşk piya vêşeno.
 • Tern u huşk temiya de vêşenê.
 • Tersa ra xode kerd.
 • Teşan ben, vêşan an; vêşan ben, teşan an.
 • Tevdirê merdenê çino
 • Tevdirê merdene nêbeno.
 • Tevlehewno.
 • Tew, tı kısê here ra vace „dae“.
 • Teweşino ra vındeno.
 • Tewrê zurekeri tim qulekerdeo.
 • Textê xo rıcnêno, bextê xo nêrıcnêno.
 • Thalê isani ke xırabın bi, mordeme xırabıni de vecino.
 • Thalê kısê deleverge têy esto.
 • Thalê ma ke bibiyênê, manga ma estewrn nêmendenê.
 • Thale u tecelê mordemê sey cara dina de nêguriyo.
 • Thamara xase.
 • Thamara xırabınê.
 • Thamara zurekere.
 • Thamarê de rınde têy çina.
 • Thamarê de rınde têy nêerzena.
 • Thamê fekê xo zaneno.
 • Thamur gureto, xêro veng dame.
 • Thamuro bê kok sarê isani beno.
 • Tı heni zanena ke, miza kutıki amên dera.
 • Tı tozê bınê linganê dê nêkena.
 • Tıre-tıre u vıre-vıra dêwa.
 • Thıra xuya pêênê kerde.
 • Thırananê xo be ma ken o.
 • Thırananê xo be ma meke.
 • Şıtê çıçıkanê mı to dıma bêro.
 • Şıtê mae beno le u laser ewladi ver şono.
 • Şıtê mı pırnıkanê tora bêro.
 • Şıtê xoro mı helal ke.
 • Şıtra fekê xo weşo, masti puf keno.
 • Tibar ro hokmati nêbeno.
 • Tibarê hokmati çino.
 • Tibarê merde cüamêrdi çino.
 • Tijiya Heqi erzina heq u nêheqe.
 • Tira Heqi, tirê de bariya.
 • Tit vit, ser u bınê hit.
 • Tiz biyo cenêka azebe, kesi nêgureto çê xo.
 • Tiz, bê ma u bê piyo.
 • Tiza to qene de ken govende.
 • Tizanê şorına mekerê.
 • Tizanê xode kay keno.
 • Tizê veyvıke eskerawo.
 • Tizi tede kerdi gowende.
 • To ard hatani ita.
 • To barê made gozi diye?
 • To çêverê kesi pa menê ke, şari ki çêverê to pa meno.
 • To çı berdi goş u kerikê ma.
 • To çı ci destê mıde kerd ke, ezi ki riyê tora keri?
 • To dermê todê an ben.
 • To ez gencêniya mıde bidiyênê, mı hawt gona serde vazdenê.
 • To hona çı di ke.
 • To ken çêvê xo vecen.
 • To ken kıfte.
 • “To key va, „heniyo“, mı va, „heni niyo“.
 • To koti ra boe gurete.
 • To lınga şeytani şıkıta, çıko?
 • To nan ro heri, dım nan ro to dest.
 • To nana ağwa adıri ser.
 • To nana ro heri, dım dana ro to dest.
 • To nun de wen, ci de ken.
 • To se boe gurete.
 • To teşan ben ağwe an.
 • To verê maa xode new aşmi çıtur tabat kerd.
 • Tofan to şano.
 • Tofanê Heqi torê bêrê.
 • Tofani ver kewtaê.
 • Toka zanianê ma şikiye.
 • Tora cor Heq esto.
 • Torbê mordemê zurekeri bınê çengi dero.
 • Torê ê coreni ra bêro.
 • Torê gon u rem bo.
 • Torê heqo, marê şêrmo.
 • Torê lêêqo mara nêvecino.
 • Torê namê Heqi dekernen.
 • Torê raşta, mırê zura.
 • Torzen sone keno, dano lınga xoro.
 • Toz u duman kerdo tera.
 • Toz u duman, ax ro zeman.
 • Tuh, tuh, tuh; naleti şoro ro thamara xırabıne.
 • Tuk nêno ro ewladê şıma ro.
 • Tükere, tüyê to hewera beno züya vındeno.
 • Tükere; cêr herişe, cor zımeli.
 • Tumanamê xode kerd.
 • Tunêdi çê nina ra tımi veciyê.
 • Tunêdi şiyo verê hini, hini kerdo jüya.
 • Turike zura tim qulkuno-qulekerdeo.
 • Turike zura.
 • Turıkê isanê zurekeri daima bınê çengi dero.
 • Tust tust sılê memi gukê xo sole kerdo.
 • Tüyê isani cemedino.
 • Tı ax u wax de bımanê.
 • Tı be derdê mı, ez be derdê to.
 • Tı bê mırad şorê.
 • Tı be xo ke welê xoro nêkerê, kes wele toro nêkeno.
 • Tı burê, teber nêkerê.
 • Tı bıbaciye.
 • Tı bınê na gesa ra nêvecina.
 • Tı bınê na guna ra nêvecina.
 • Tı bınê nê bari ra nêvecina.
 • Tı cigera mına, ma ez çıkê tüya?
 • Tı derdo gıran mevinê.
 • Tı dina tariye de bımanê.
 • Tı doman niya ke tora vaci „eferın“.
 • Tı ê biya çok.
 • Tı ê xo bıke, Heq ê xo keno.
 • Tı êra tirê ver kuye.
 • Tı gamê bê, ez dı gama ên.
 • Tı gamê verva mı bê, ez dı gami verva to beri.
 • Tı gulê ra.
 • Tı gıla ke nişta ro cı, ae bırnena.
 • Tı heni zanena ke, goligê axuro.
 • Tı heni zanena ke, gılê koy ra biyo pil.
 • Tı Heqi de se niya de, o ki tode hêni niya dano.
 • Tı Heqi ra belaê xo bivinê.
 • Tı hona buv bena.
 • Tı hona buv nêkerda.
 • Tı hona buv vana.
 • Tı hona lacê daka, lacê baki niya.
 • Tı hona qıca, nêzana.
 • Tı ke adır bê, caê xo vêşnena.
 • Tı ke adır bê, xo vêşnena
 • Tı ke çı kesa, lacê to ki uyo.
 • Tı ke made çutır niya dana, ma ki tode hêni niya dame.
 • Tı ke merda, ê hardiya; menda, malê canê mına.
 • Tı ke sıma, ez dıma.
 • Tı ke zana vace, herê koti ra ganhdê xo kena.
 • Tı ki dest berzê xo.
 • Tı ki dewa mara verena ra.
 • Tı ki ebe dı beciki kısanê xo mı xapnena.
 • Tı ki wekê xo bılewne.
 • Tı muyê de ê nêkena.
 • Tı mırawa, ez torawa.
 • Tı ne kırê boxiya ne ki kısê mangawa.
 • Tı nêşarmayina, vana: „ez cüamêrda“.
 • Tı qe nêna tağa ma?
 • Tı qedaê şari bıcerê.
 • Tı roc nevinê.
 • Tı roşta çımanê mına.
 • Tı rınd bê, torê ben rınd, tı xırab bê, torê ben xırab.
 • Tı tari de bımanê.
 • Tı şekır ra niya.
 • Tı vace na kemera qıce bena gırse.
 • Tı vana belka ebe ciyê kutıka goji kerdo.
 • Tı vana belka hir u bereketê şeytaniyo tede.
 • Tı vana belka kısê deleverge têy estê.
 • Tı vana belke biyo koti.
 • Tı vana bızeko bê waxto.
 • Tı vana ke şıtê qılancıke goji kerdo.
 • Tı vana kemero.
 • Tı vana koro, siya u sıpe tesera nasnêkeno.
 • Tı vana kutka de çılpneno.
 • Tı vana morê bınê sımelo.
 • Tı vana mıloçıke kewta qene.
 • Tı vana reça kuji fetelnêno.
 • Tı vana reça xo zê reça awresiya.
 • Tı vana sare be pırça weno.
 • Tı vana turike zurano.
 • Tı vana vaê helıke/kabose kewto ro cı.
 • Tı xax u sosıret bê.
 • Tı xêr xora nêvinê.
 • Tı xo çiyê saykena, şar to ciyê say nêkeno.
 • Tı xo megoyne, wa şar to bıgoyno.
 • Tı xo pê hawt koa de wedare ki tı asena.
 • Tı xorê ê coreni ra bivine.
 • Tı xorê zobina kar bivine, tı made nire nêoncena.
 • Tı xorê zovina kar bivine, tı cüamêrda de cıte nêkena.
 • Tı xorê zovina kar bivine, tı cüamêrda de nire nêoncena.
 • Tıfangê xo serê zeriya made kerd thal.
 • Tıfaq be toraq.
 • Tır u fısanê xode kay kenê.
 • Tıra xuya pêênê kerde.
 • Tırami keno bıne ra, düri maneno.

 

Ş

 • Şahadê lüyê dımê xuyo.
 • Şam de dano pıro, helev de vecino.
 • Şan de inqrar u iman, şodır toz u duman.
 • Şan ke ame şodıri ki êno.
 • Şan u şodır pepugi de waneno.
 • Şan u şodırê cêniya kıvş nêbeno.
 • Şan u şodırê to çinê bo.
 • Şan u şodırê xo çino.
 • Şana „key“, şar „amey“.
 • Şanıka khane.
 • Şar baqılo, herê zê maê.
 • Şar be astanê şıma ağwe weno.
 • Şar be sebrê ma axina xo ano.
 • Şar be sebrê ma sondi weno.
 • Şar beçıkanê xo keno çımanê isani ra.
 • Şar çê xo keno şên, ê ma çê xo kênê xırabê.
 • Şar hero, ma tawa zê mao.
 • Şar heşê bırri kono khedi, ma hucımê xo nêvecime.
 • Şar marê rınde nêvano.
 • Şar mordemi ebe cızdanê pera kuno.
 • Şar mordemi vêşan beno. teşan ano.
 • Şar peşa ra, ma zere ra weşeme.
 • Şar rındeniya mara terseno, kam qarsê şeytaneniya ma beno.
 • Şar ser u bınê çü nêzano.
 • Şar ser u bınê çü pers nêkeno.
 • Şar şiya mara xof keno.
 • Şar zaneno ke şıma de tawa çino.
 • Şari rê adeto, marê tometo.
 • Şari rê qeda duri ra êno, ê ma bınê lınganê marê êno.
 • Şari rê qulo, xorê kolo.
 • Şaro bêtibaro.
 • Şemıga iqrarê xora ramecere.
 • Şenık rê ki nêvano şıkır, zedi rê ki nêvano şıkır.
 • Şêr, şêro; çı mao, çı nêri.
 • Şêrê mınê beriye, goniya mıde bınê lınga ra bo.
 • Şermê perse çino.
 • Şermê zerê çêyi meke rınd nêbeno.
 • Şewe êna şewe ra tariya.
 • Şewe jüya, dızd hazaro.
 • Şewe tariya, rae bariya.
 • Theyr halendê xo qılerın nêkeno.
 • Theyr ke theyro leyrê xorê berbeno.
 • Theyro bê perro.
 • Theyro qıc timi hewnanê pila vêneno.
 • Şeytan ke pê guret beno mılaket/melek.
 • Şeytan veno,“ dewna ke“.
 • Şeytani de telur kay keno.
 • Şi bınê lınga mıra, ame bınê lınga mıde.
 • Şi çê merdi, her kesi merdê xo ardi xo viri, berbay.
 • Şi verê bari va: Çêmo çêmo, tı verê çêverê mara biyamenê bişiyenê wa orde mırdiya xo todê avrenci bışutenê.
 • Şi welatê hera, ame be pera.
 • Şiliya nisanê, gulê gulanê.
 • Şiliya sıfrê mordemi.
 • Şiliye ra rema, torgê guret.
 • Şin, şini ano.
 • Şirqiye cıra êna.
 • Şiyena to bıbo, amaena to çinê bo.
 • Şona „key“, şar „amey“.
 • Şona kati, hata koti?
 • Şona koti Xızır to ver şoro.
 • Şona lewe, to fino berbiş, nêşona fina huaiş.
 • Şondi buri.
 • Şoretê merikê cüamêrdi karo.
 • Şoretê mordemi karê mordemiyo.
 • Şori şahê merda gerre.
 • Şoro ağwe ser, ağwe keno jüya.
 • Şoro hini ser, hini keno jüya.
 • Şunıka cêniye, qutiya cêniya.
 • Şüyariyê Xızıri ver verê tora bıramo.
 • Şüyariyê Xızıriyo rameno.
 • Şıma kêfê xode qayt kerê, ma nao hona helmê xode eme şome.
 • Şıma rê heqo, marê nêheqo.
 • Şıma rê mısteheqo ke made adet niyo.
 • Şıma rê oğır bo.
 • Şıtê çıçıkanê mı to dıma bêro.
 • Şıtê mae beno le u laser ewladi ver şono.
 • Şıtê mı pırnıkanê tora bêro.
 • Şıtê xoro mı helal ke.
 • Şıtra fekê xo weşo, masti puf keno.

 

U

 • Uca hênêno, naca niyaneno.
 • Ucax be kor bo.
 • Ucax be korbo zuri ebe pere niyê.
 • Ulle ke sebrê to hirawo.
 • Ulle ke sebrê to tengo.
 • Ulle, bille, hard, asmên.
 • Usar u amnan tê dıma, zımıstan ina dıma.
 • Uyo ke aslê inkar keno aqıl ra hero.
 • Uyo ke gılê beçıkanê xo ser fetelino, hona ca ro lınga xo nêdo.
 • Uyo ke kuno wertê dı zeriya alancıxê de pıro do.
 • Uyo ke malê xo nêwerd, malê dê wenê.
 • Uyo ke nêkerd nêzano, uyo ke kerd zano.
 • Uyo ke nêzano nêdiya.
 • Uyo ke nêzano nêkerda
 • Uyo ke wazeno rêê riyê xo beno siya, uyo ke nêdano dı rey.
 • Uyo ke zaf caa ra fatelina tawa nêvinena, caê xode vınde çiyê vinena.

 

V

 • Va „heqe“ bi „nêheq“.
 • Va çımê to kami vetÔ, va, „mı be xo vet“. Va, „coka hêni xori vet“.
 • Va de bişiyenê.
 • Va fılankes rındo, şi çırtıka hini de ciyê xo kerd.
 • Va ke „qeda meşo, qusur bêro to reso“.
 • Va ke qeda meşo qusur bêro to reso.
 • Va ke: Pısımlay ez ewro zaf huya, Heqo tı xırabiye miyarê.
 • Va ke: Tiz kami kerd; va ke: Bê ma u bê pi kerd.
 • Va koti ra êno, şono kati.
 • Va pıro de, nêva bikişe.
 • Va, apo ağha çınay todê mende va, ê kısa.
 • Va: Bao tı kotirava? Va: Ez hona nêzewejiya.
 • Va: Ete to qe lac u çênê niyardi? Va: Mı laci ardi deleverga berdi, çênê ardi verga berdi.
 • Vace ha vace, daro huşko.
 • Vace wa wairê hard u asmeni marê waireni bıkero.
 • Vace, wairê mı qedero şerqi çarê kesi ra menıvısno.
 • Vadê lüye biyo tanam, siya tasta/ara gavançi werda.
 • Vaê de tuj êno.
 • Vaê pukeleke.
 • Vaê qawaxa do sare ro.
 • Vanê bava dewres koto, ana nun nêpoto.
 • Vanê belka boyê gureta.
 • Vanê belka dımê xo leşto.
 • Vanê belka dımê xo ser biya khewe.
 • Vanê belka haki bınê lıngaderê.
 • Vanê belka hevriya kurmanca verda.
 • Vanê belka isat qene dero.
 • Vanê belka jü pırên ra veciyê.
 • Vanê belka loqna xo vısiya.
 • Vanê belka meşe qene dera.
 • Vanê belka payna dımê xo do.
 • Vanê belka qe nuno bê sol nêverdo.
 • Vanê belka werdo, nêkerdo.
 • Vanê mordem ke heroc çiyê meheşno goşê xo benê derg.
 • Vano kırê mı kısa de bo, caê mı cenet de bo.
 • Vano: qe payn ro hardi menê, payna çımanê mıde.
 • Vao bê guran ra, ağwa bê gumane ra bıterse.
 • Vao gur pêyniye de zur.
 • Vao paka tede waneno.
 • Vara teziye/nêwiye riyê vara khane kena sıpe.
 • Vare helina hard aseno
 • Vare ki sıpiya qul sero ciyê xo keno.
 • Vare şona hard vecino.
 • Vareko hewl, koz de kıvşo.
 • Vareko nêri, ê kardiyo.
 • Vatena weşe hiratiya zeriya.
 • Vatene ra xırabiye nêbena, xırabiye kerdene dera.
 • Vatênê reheta, kerdene çêtına.
 • Vatene weşa kerdene dae ra weşa.
 • Vatene zerara, kerdene kara.
 • Vaş bınê kemere de nêmaneno.
 • Vaxo şoro vıle bıne ra bo.
 • Vay de uşt ra, şiliye de nişt ro.
 • Vecino riyê isani.
 • vecino ro riyê asmêni.
 • Vecino serê sarê isani.
 • Vengê ma asmên ra bi vıla
 • Vengê ma veciya ro asmên.
 • Vengê merdenê rew beno vıla.
 • Ver be pêy ke, pêy be ver ke.
 • Ver bıcerê, pêy rakerdo; pêy bıcerê, ver rakerdo.
 • Ver de ra iqrarê mın u to jüyo.
 • Ver de vano, pêy de bırneno.
 • Ver de vano, pêy de bırneno.
 • Ver ra buro, pêyra teber nêkero.
 • Ver ra pêy ke, dina dare ra beno vindi.
 • Ver ra pêyke, şoro pıncırey bo.
 • Ver ra şome nê, dıma şome nê.
 • Ver ra to şekerneno pê to hakasneno.
 • Ver şorê gaz beno isani ro, dıme şore çutma dano isani ro.
 • Ver şore nê, dıme şore nê.
 • Ver u pêyniya her çi rastiya.
 • Ver u pêyniya her çi weşiya
 • Vera çar çıma.
 • Vera çıma.
 • Vera dı cüamêrda.
 • Verdino ro dêsa.
 • Verê çêverê xo bıruye dı, hona verê çêverê mara qesê bıke.
 • Verê çêverê xo runê dı, erzenê verê çêverê ma.
 • Verê çımanê xo biyo gola goni.
 • Verê dı khuçkanê adıri de mend.
 • Verê isani de meleko, pê isani de kutıko.
 • Vere ra cêr.
 • Verê xo mırdo, çımê xo vesano.
 • Verê xo mırdo, pistikê xo nêwiyo.
 • Verê xo, verê mı şane; çarê xo, çarê mı şane.
 • Verê xo, verê mı şanê; çarê xo, çarê mı şanê.
 • Verg (ra) kutıkê mali nêbeno.
 • Verg be miye ra jübini ra cera nêbenê.
 • Verg dano pıro qılançıke wena.
 • Verg qayt keno/piino roca duxane de.
 • Verg verg biyenê, wa golikê mı bıwerdene.
 • Verg zureno, kewran raa xora şono.
 • Vergi de weno, qılançıke de qiştneno.
 • Vergi de weno, wairi de cereno.
 • Vergi ra vêşan, mori ra vıran.
 • Vergi vato: Ez xo pêê jü qırsi de dano we, na dımê mıno rep ke nêbo.
 • Vergo fekegonın.
 • Vergo ke fekê xo gına goni ro, salatê cı beno.
 • Vero vêşan qesa ra mırdi nêbeno.
 • Vero vêşan qesanê thala rê mırdo.
 • Verva adıri her çi vêşo, qediyo.
 • Verva çıma.
 • Vêşan êno, têşan şono.
 • Vêşani rê her çi weşo.
 • Vêşani rê her kes vêşano
 • Veyva çêyi pişkira verê destiya.
 • Veyve, bê daul zurna nêbeno.
 • Veyve, bê kay nêbeno.
 • Veyvıke ra vanê: „bıreqesiye“, vana: „caê mı tengo“. Cırê ca kenê hira, vana: „fıstanê mı tengo“.
 • Veyvıke vato: Ez ke na pize ra xelesiya ra, ci kena fekê piyê merdi.
 • Viçik, piçik; şi veciya ro niçik.
 • Vilikê verê vare.
 • Vıle bışkınê be pêy ser.
 • Vılê çewt bımanê.
 • Vılê dê bışkıne ro pê dê.
 • Vılê mı cewt mend.
 • Vılê mı çêwto, çımê mı çav u riyo.
 • Vılê mı muye ra bariyo.
 • Vıle qatme.
 • Vılê to şıknen to ser.
 • Vılê to tobınê de bımano.
 • Vılê xo to ver de ken çêwt, hama nêşıknên.
 • Vılê xo ver de kerdo çewt.
 • Vılero bınêşıkne.
 • Vılo qertime,
 • Vınde êno vırendiya to ki.
 • Vınde tenê kuriya çêverê to keri.
 • Vınde tı ki vinena.
 • Vıran amo, weşan şono.
 • Vıranê zaw u zeçi mebe.
 • Vırende çımanê xo vece.
 • Vırendiya goli ke rakerê gol beno züya.
 • Vırendiya to verde ra, hata dere ci; şo çı ci wena, bure.
 • Vırendiye raverdê, awser serde kerê.
 • Vırendiye verde ra hata dere ci.
 • Vıreniya merdenê nêna guretene.
 • Vıreniye bıce ke pêyniye bêro.
 • Vıreniye goş de, peciyo vace.
 • Vıreniyê u pêyniya xo bızane.
 • Vıre-vıre u tırre-tıra
 • Vırniye bure, peciyo bışekerne.
 • Vırtişe kutka ro cı êno.
 • Vızıke çiyê niya, zerê isani fina were.

 

W

 • Wa name isani meveciyo canê isani bıveciyo.
 • Wa niya bo, wa niya bo.
 • Wa pil bo, wa mı maa xo nêkero.
 • Wa rındeke bo wa qıckeke bo.
 • Wa thalê isani bıbo, wa çımê de isani çinê bo.
 • Waa kamiya azêbe bıbo, havalê xo zafê.
 • Wairê bêx u êxpali bê.
 • Wairê çiyê be.
 • Wairê hard u asmêni jüyo.
 • Wairê manga şono wairê here ra do wazeno.
 • Wairê ogıti ki gıneno geleparo.
 • Wairê xo xora heredno.
 • Wairê xuyo.
 • Waire zanê xo veciye.
 • Wairi cırê perri sanê ra.
 • Warê mı sera jü ajo.
 • Warê to khewe bo.
 • Warê to şên/bımbarak bo.
 • Warê tode az u uz nêmano.
 • Warê xo kerdo khewe.
 • Waro gınê ayib niyo, hardê bımanê ayibo.
 • Waştenê nêmê de kerdena.
 • Waxt isani de nêno, gere isan waxti de şoro.
 • Waxt kakuçê isaniyo wırazeno ano ra ca.
 • Waxtê kari ağao, waxtê ağateni xulamo.
 • Waxtê kari xulamo, waxtê ağateni ağao.
 • Waxtê veri de zobina bi.
 • Way way, dimê gay.
 • Wazeno ke isani khoçıkê ağwe de bıxeneqno.
 • Wehh, ma qa se bi.
 • Wela ke kerde xo serde.
 • Wela mêrde u cêniye jü carawa.
 • Wêla mı de to ro bo.
 • Wela xo rabırne, berzê sılandê xo ser.
 • Welat êno mı vıri, newnê mı remeno.
 • Welat şirino.
 • Welatê her kesi cırê şirino.
 • Welatê xode ğêribo.
 • Welato ke astari nişenê ro mıloçıke.
 • Welato tırk u tato, kam çı zanêno çı vato.
 • Wele bê toro bo.
 • Weli ra peli, peli ra weli persino.
 • Wendiş saydo, nustis qaydo.
 • Wenge dawıli duri ra weş êno.
 • Werde tek u jüye.
 • Werdena to bıbo, kerdena to çinê bo.
 • Werdenere tebat nêkeno.
 • Werhasılê kelem ke werhasılê kelem.
 • Wêrtê dı adıra dê mend.
 • Wertê dırıke de nişto ro.
 • Wertê gewenda de fekêpêt baqılo.
 • Wertê hard u asmêni de.
 • Wertê kora de, jü çım paşao.
 • Wertê made dara êliya.
 • Wertê made koy estê.
 • Wertê qula u Heqi de jü perdewa, a perda wertê to u Heqi dera, wertê Heqi u to de niya.
 • Wertê sımeri de derzini kenê saê.
 • Wertê text u bêbextiye de muyê esta.
 • Wertê vatene u kerdene de koy estê.
 • Weş bo wa pê hawt koa de bo.
 • Weşiye germına, merdene serdına.
 • Weşiye kêfê de pilo.
 • Weyike ke çımanê to veco.

 

X

 • Xal be derba werezaiyo.
 • Xanê Xızıri bo.
 • Xas xas, ci verda palas.
 • Xaşiya thalê xo sero nêvındeno.
 • Xaşiye vıraşta.
 • Xatır nêwazen.
 • Xatır ra ağwi nêşımino.
 • Xatırê cüanık u cüamêrda ra xo mordem say keno.
 • Xatırê ma u pi de.
 • Xayin mırd nêbeno.
 • Xebera xırabıne rew bena vıla.
 • Xeberê domani ra bıce.
 • Xelata gırse zeiye rê lêaqa.
 • Xelatanê gırsa mırê dano.
 • Xelefe têy çina.
 • Xemê mı mırê şenık bi, tı ki ê xo ser ke.
 • Xemê tora ke...
 • Xêr bıke, berzê ağwe.
 • Xêr ke bıkere xêre êna vırendiya to, şêr ke bıkerê şêrê êna vırendiya to.
 • Xêr kena pêyniye ki biya.
 • Xêr şo, sılametiye bê.
 • Xêr şorê sılamet bêrê.
 • Xêrê ewladi ma u pirê çino.
 • Xêrê xo xorê çino.
 • Xêreser şome xêre ser.
 • Xêxo textê thal.
 • Xezale ra zaferi kes nêvazeno, qesê rıskê xo weno.
 • Xezeb xezebê xode şono.
 • Xezebê Heqi çê to kuyo.
 • Xêzibê ismê kheri bo, nıka hero hero werdê xo kelemo.
 • Xiyarê dizdêni weşê.
 • Xo arasna ra.
 • Xo be xo goyneno.
 • Xo be xorê hewlê.
 • Xo bışekernê bê.
 • Xo bızane ke, şari ki to bızano.
 • Xo bızane, şar to bızano.
 • Xo eşto pê hawt koa.
 • Xo eşto vay ver.
 • Xo gızgıznena ra kami tersnena.
 • Xo ke gızgızna be ra, her ca ra zerni rısinê.
 • Xo keno berz dano hardiro.
 • Xo keno goni, keno çêverê isani.
 • Xo leşto.
 • Xo nano ro bomeni.
 • Xo pil ceno.
 • Xo rey hurendiya dê ke.
 • Xo ser ra şiyo.
 • Xo sera Heqi bivine.
 • Xo sera Heqi vindi meke.
 • Xo şano be vay ver.
 • Xo vera eştene, xo vira kerdena.
 • Xo vêşneno.
 • Xo vira kerdenê xo vira eştena.
 • Xo viri ardene zora.
 • Xo vırane zaw u zeçi meke.
 • Xocê u nımaci ra camiye derê.
 • xode vêneno.
 • Xofê mara dışmen bınê xode mizi keno.
 • Xora gırs qese keno.
 • Xora Heq ke bıbo, marê ki esto.
 • Xorê çı wazena ê bıke, paka mı torê çina.
 • Xorê destbır rê aqılê xuyo.
 • Xorê şo domana bıxapne.
 • Xorto, goniya xo girina.
 • xoxo de fatasino.
 • Xoxo de girino.
 • Xoxo de poyino.
 • Xozibe ê kesi bo ke, hal u waxtê xo rındo.
 • Xuya xo vurneno, qonaxê xo nêvurneno.
 • Xuya xırabıne xezebê Heqi rawa.
 • Xuyê erziya ro ver.
 • Xuye fino ro isani ser.
 • Xırabe aspar êna, piyatiye şona.
 • Xırabiye wa made çinê bo, wa rındiye ra şarê ma bıdeco.
 • Xırabiye, ebê xo êna.
 • Xırmala loqnê thalo.
 • Xırmalo şêrê mıno berano.
 • Xısmekerê çê xuyo ağaê teberiyo.
 • Xıza bê bıne, bıpeme, ha bıpeme.
 • Xızır astarê to ro dinê weş biyaro.
 • Xızır boziyê ma bıcero ma vecero sılametiye.
 • Xızır oğırê to ra kero.
 • Xızır peranê xo to sera bıçarno ra.
 • Xızır to bıne peranê xo kero.
 • Xızırê sata teng u dalxiye.
 • Xızırê serê kelek u gemiya.
 • Xızıro hazır u nazır.

 

Y

 • Ya ana fatma sıpiye.
 • Ya asparê mayına qırre.
 • Ya asparê sıpelay.
 • Ya duzgın, duzgıno ke kemerde.
 • Ya Heq.
 • Ya mıhemedê homete.
 • Ya oli
 • Ya rama serê şodıri.
 • Ya sıpelaê duzgıni.
 • Ya wair.
 • Ya wairê çêyi
 • Ya Xızır
 • Ya Xızır, bextê to derime.
 • Ya Xızır, tı esta ke esta.
 • Ya Xızırê qelek u gemiya.
 • Ya Xızıro canê şenık.
 • Yama, yama, destê xo mir dera bonco, hemgen dero bonco, mevın do bêro.
 • Yara rındê.
 • Yara rındeke dışmena comerd oliya.
 • Yaraniya xo be ma ano.

 

Z

 • Zad gulero nêşiyo.
 • Zadê mıxeneti nêwen, oncıliyê feqiri pêy de nêdan.
 • Zaf goşê hirao.
 • Zalım ebe zulum êno rae.
 • Zamaê çêyi herê çêyiyo.
 • Zamet ê mao, namê ê piyo.
 • Zamet ke çinê bo, qimetı ki çino.
 • Zana bıke, nêzana meke.
 • Zanaena xo uya ke hewl u xıraba xo zanenê.
 • Zarance dışmenê qewmê/cısnê xuya.
 • Zarance ra pers kenê: „Na lıngê to ça sura?“ Vana: „Vare rao“. Vanê: „(ma) ma tı siyatiye de ki diya“.
 • Zarance xo erzena dırıke, xelesina ra.
 • Zarance zarance de wanena.
 • Zav u zeçê to desi verkuyo.
 • Zav u zeçê to torê saciya sure bo.
 • Zazay ağwa quye nêwenê.
 • Zê adır u khılo.
 • Zê adırê zelıkano.
 • Zê adıri pako.
 • Zê asıqa kewtê têwertê.
 • Zê aşm u roci jübini rê vêşen u peşenê.
 • Zê barutiyo.
 • Zê buliski.
 • Zê bulıski, xo kuna aca ra, xo kuna naca ra.
 • Zê bılbılê yavani wanono.
 • Zê bınê pırocıno.
 • Zê bıza bome tewsanki fetelina.
 • Zê ceneme germo.
 • Zê dara huşke.
 • Zê delê teleqina.
 • Zê dêso.
 • Zê domanê pırro, fekê xo nêcereno.
 • Zê dımê heriyo, ne beno derg, ne beno kılm.
 • Zê gay xebetino.
 • Zê heşê geme labatneno.
 • Zê heşi orê ora xuya.
 • Zê hewnê şewe.
 • Zê ke ga kardi de nia dano, mıde heni nia dano.
 • Zê kefa zere destê xo nas ken.
 • Zê kelpi çala xo ser gıreno.
 • Zê kelpi çale leseno, sero gıreno.
 • Zê kelpi çale sera gıreno mordemi.
 • Zê kemeranê mezele veng cıra nêvecino.
 • Zê kercıki nişto pıra.
 • Zê kerga khurte.
 • Zê kerga kore çê xora veno.
 • Zê kutıka laleco.
 • Zê kutıki gıreno.
 • Zê kutıki pêê çêvera ra zugurtino.
 • Zê lilike çımanê xo qayte cı ken.
 • Zê lnga tıfangi.
 • Zê lüya cazüye zere gureto.
 • Zê lüye zere gureto.
 • Zê morê bınê sımelo.
 • Zê mıloçıka labatinê.
 • Zê nun u sole.
 • Zê nunê bêsoli eşkhebao.
 • Zê nuno bêsol.
 • Zê palax u puşê koa cırê veşê.
 • Zê pepugê goyini wanena.
 • Zê pepugi gılê dar u beri ra waneno.
 • Zê perê verê vay.
 • zê pukeleke.
 • Zê pırocıne qulekerdiyo.
 • Zê pısınga qene weşaiye verê soba ra nêvecino.
 • Zê pısınge u meri.
 • Zê qertali nişt cendeg ra.
 • Zê qerşunê pera.
 • Zê sey destê xo veraê.
 • Zê vay ame, şi.
 • Zê vay.
 • Zê vergê vêşani zureno.
 • Zê verge vêşani.
 • Zê wergi vesan be, zê mori vıran be.
 • Zê Xızırê sata tenge xo resna cı.
 • Zê Xızıri reşt cı.
 • Zê zarance dışmenê cısnê xuyo.
 • Zê zerni pako.
 • Zedaê her çi zedo.
 • Zede u şenık de nia mede.
 • Zemê çêyi nêbeno.
 • Zemê zerê çêy meke, rınd nêbeno.
 • Zenê astori heriya kere ki, her onciya hero.
 • Zengini ra vanê bımbarek bo, feqiri ra vanê to kati ra ard.
 • Zere çıtur gotır bıkero.
 • Zerê fekê isani de qesê isani pe cenê.
 • Zerê kami de çı bıbo, şarê bini de ae vineno.
 • Zerê mereka sımeri de êro geçini fetelinê.
 • Zerê mordemi kuno werê.
 • Zerê mı damiş nêbeno.
 • Zerê mı pıteno.
 • Zerê mı terseno.
 • Zere tebat nêdano.
 • Zere u teberê xo jüyo.
 • Zere vace, raşte bıheşne.
 • Zerê xo hira bıce.
 • Zerê xo verda ro.
 • Zerê xo vêşeno.
 • Zerê zeriya xo cırê kerd thal.
 • Zerê-zeri şıkneno.
 • Zeriya mordemi sıfrê niyo ke mordem rafiyo.
 • Zeriya mına bariye.
 • Zern bınê hardi de hazar serre maneno, onciya zerno.
 • Zernê xo nê, ciyê şari goynenê.
 • Zero tersonık senê sisiki nêvineno.
 • Zewngi kerd astori ra.
 • Ziyare bê miyaz nêbena.
 • Ziyare bê peşare nêbena.
 • Ziyare ke ziyara jü raê mıradê isani kena.
 • Zobina nê, hewni ver teus teus fetelino.
 • Zon de qom, qese de mordem pilo.
 • Zon dışmenê Heqiyo.
 • Zon kilitê zerriyo.
 • Zon ra thal çi çino.
 • Zon ra şirin çiyê çino.
 • Zon, bê ma u bê piyo.
 • Zonê isani belaê şarê isaniyo.
 • Zonê isani dışmenê isaniyo.
 • Zonê ma, nun u sola ma.
 • Zonê mırdi, vere her waxt vêşano.
 • Zonê veyve ke gıredae bi, imanê vıstıriye ki gıredaeo.
 • Zonê xo biyo ro derg.
 • Zonê xo de qena xo fiye, sera ronişe.
 • Zonê xo de xo fiye.
 • Zonê xo fişto xora.
 • Zonê xo seyno xora.
 • Zonê xora hemgen rışino.
 • Zonê to ke çinêbiyenê, nıka qılançıka çımê to veti bi.
 • Zono derg belaê şarê xuyo.
 • Zono ke fek de.
 • Zono weş her çi ra şirino.
 • Zono weş mori qule ra veceno.
 • Zono weş, piyazê tuji zê hemgen dano werdene.
 • Zorê kami ke şi kami.
 • Zur biyo çêneka azebe, kesi nêgureto çê xo.
 • Zur haca ra vano ez nawane.
 • Zur hurendi de zerno.
 • Zura bıke, hata ke qoti qılaşiyay ra.
 • Zurbê zura mend raa ra.
 • Zure niyano ro zonê xo ser.
 • Zurekeri vato çê mı vêşo, kesi inam nêkerdo.
 • Zuri her waxt gırse, zurekeri her waxt qıce.
 • Zuyo ke xulamêni nêwazo, gere merdene rê razi bo.
 • Zımelanê xora bışermaiye.
 • Zımıstan ard.
 • Zımıstan ke ame, bınê lınganê xo bılese.
 • Zımıstan reyne êno.
 • Zıre-zıre.