Asmêno Bêwayir – Cefo Çarekız

 

Taw: Amnania Peyêne 2005

Taê wendoği beno ke ni nuştoğê ma nas kenê: Yê bıra Cefê Çarekıji hata nıka dı kıtabê xo veciyay: 1. Bava Gul; 2. Qoçgiri u Qerebel. Kıtabê xuyê 3. hao uncia vejiyaişê Tiji de veciya: Domanê Qoçgiriye.

Hona ke ey eserê xuyê hirêine teqdimê wendoğanê xo kerd, mı waşt ke sero zonê xo gılor kerime, hem ey nas bıkerime, hem ki sarê Qoçgiriye be adet u tore u tarix u kamiy u zagon u zonanê xo ra çiyê bımuşime...

Asmêno Bêwayir: Ma be xêr di bıra Cef. Her çi ra ravê vaci, kam ke qelema xo zon u zagonê xuyê bındesti rê seba isanetêni u dem u dewranê dê têdüşti rê lewneno, mordemo be qimeto; kam ke gıno pıro, sar u zon u zagonê xo senê hal dero, qailo, goni gırêneno ke pay ra verdo, salê na ğezna vindi mebo, na dina de caê xo berzo. Wayirê to, sebetanê qêret u meremê to, to ra raji bo!

Ez sarê to jêde medacni, dest bıkeri persanê xo... Ma rê xo tenê dana naskerdene? Cefo Çarekız kamo, koti ra, senê dewe ra, Çê kami rao, koti maneno, çand serri dero?

Cefo Çarekız: Delali Bıra, tu sare u çımanê ma ser xêr ama. 60 serre ra tepia, destê Dêrsımızu be destê Qoçgirızu uncia rışt jübini! Serru ra tepia, uncia jü Dêrsımız yenu hardê ma, Qoçgiriye de ma de roportaj sanenu pê! Amaena to rê ma zaf zaf benime sa. Khalo Sıpê derd u kederê medu tu. Nıka bêri persanê tu ser: Ez ebe xu serra 1963 de Qoçgiriye - Zera de amane dina. Dewa mı ra vanê, “Morku”. Nıka Tırku namê dewa mı vurnu, kerdu “İğdeli”. Dewa Morku de ma ra “Çê Saê Sırşi” vanê. Ez çê Saê Sırşi ra, lazê Yadê Sayane. 20 serre ra natu ke weşiya xu dugela İsviçre de ramen. Zewejiyaiyane u wayırê dı domananane.

A.B.: Qoçgiriye ke vate, koti yeno ra isani viri?

 

C.Ç. : Qoçgiriye ke vate, ZerAri yenu ra mı viri. Kamılanê ma Zara rê “ZerAri” vatêne. Çı estu ke nıka jêde ra vanê “Zara”... Qoçgiriye ke vate, ZerAri (Qoçgiri), İmranliye (Cıt, Macıri), Divırga, Qengale (Kangal), Kemaxe, Quruçaiye u Refaiya yenê ra mı viri.

Rametiye Yema Ceye serra 1970 de vatêne, “Qoçgiriye Dêrsım rê jê purdi biye. Nıka purd rıjiya, taê naver de u taê ki bover de mendi”. Zaf Dêrsımıze ma nıka Qoçgiriye nas nêkenê. Boverê inu derime, çı estu ke i ma nêvênene... “Purd rıjiya”. Persê mı, nêzu ke wertê Dêrsımızu be Qoçgirızu de azê nıkay çıtu’ purd vırazenu?

A.B.: Aşira to namê to ra asena. Qoçgiriye de senê mıleti estê, senê zoni qesey benê, senê aşirê, kamci itıqat raê? Zonê ma (Zazaki-Dımılki) kamci aşiri, çand dewi qesey kenê? Elaqa ni mıleti jübini de çıturia?

C.Ç.: 1980 de ses aşmi, ez lewê aşira Canbegu de mendane. Canbegıji Kırdaşki qesey kenê. İnu mı ra vatenê, “Çarekız”. Nu namê mı ki inu ra mend. Qoçgiriye de zonê Zazaki u zonê Kırdaşi qesey benu. Taê dewu de ki zonê Tırki qesey benu. Mıntıqa Qerebeli de ki zonê ma qesey kenê. Şindorê mıntıqa ma de jü dewe esta “Yağbasan”, na dewe Tırki qesey kena u ebe xu Tırkê. Çı estu ke Yağbasanıji ma ra zaf has kenê u Elewiyê.

Tu “aşiri” vati. Aşirê ke Qoçgiriye de estê, niarê: Qoçgirıji, Kurmesıji, Sadıji, Dırêjıji, Atmıji, Canbegıji, Gınıji u Çarekıji estê. Ni aşiri pêru Elewiyê u itıqatê Dêrsımi guretu.. Tu “kamcin itıqat” va, Bava Mansurıji, Khurêsıji, Aguçanıji u hardo dewrês ser zobina jiyar u diyarê ma estê. İtıqate ma itıqatê Dêrsımiu u itıqatê weşiyu - Dêrsım ra ki gırêdaiyu. Zonê ma ki nıka wertê dı aşiru de qesey benu, wertê aşira Çarekız u Gınızu de. Ez vaji phoncas dewe ra jêde dewi, zonê ma qesey kenê. Zonê ma en jêde ki mıntıqa Qerebeli de yenu qeseykerdene. Qeza Nızla u dewanê Nızla de, zonê ma phoncas serri raveri qesey biyêne. Çı estu ke nıka qesey nêbenu, jêde ra Kırdaşki qesey kenê! Ni dewi wertê Kırdaşiyu de çıtu’ vılêşiyay ru u çae vılêşiyay ru? Nu ki jü persu... Uncia hetê Qengale de taê dewê ma estê, i ki wertê Tırku de vılêşiyay ru. Lazımu ke hetê Qengale ki rınd sae bıbu. Kamılê maê ke welat de weşiya xu ramenê u Tırki nêzanenê, i jübini rê zaf rındê - zonê ma qesey kenê u zonê ma rê benê elaqedar. Çı estu ke azê 1970i biyu zobina, zonê ma rê honde elaqedar nêbenê. Mordem hardê xo ra gırêdaiyu, hardu ser weşiya xu ramenu. Azê 1970i ki jêde ra sukanê Tırkiya de bi pil.

A.B.: Gereke na ki bêro vatene: ni dı aşiri –Çareku, Gınıcu- fekê xo ki jübini nêcênê; vacime Çarekıci vanê “sıma sonde sonê koti”, Gınıci vanê “Şıma şonde şonê koti”. Bê ke no ferqê feku Qeyseriye-Sarız de ki esto, dı dewê Zazaki qesey kenê, dı fekê; ni dı aşiri ki uca estê. İ ki tabi Dêsım ra şiyê uca, hama heni aseno ke elaqa xo sıma de ki biya...

 

C.C.: Raştu. Gınıji pêye çekuye de jêde ra “o” anê. Çarekıji ki “u” anê. Emsal: Gınıji vanê, “ezo yeno”. Çarekıji ki vanê, “ezu yenu”. Ez ebe xu zobina feku ra has ken. Zonê Gınuzu ra ki has ken. Ni feki pêru zon u rengê maê. Lazımu ke her kes zonê dewa xu vindi mekeru u domananê xo de ki fekê mıntıqa xu qesey bıkeru. Ez nêwazen feki mıntıqa mı vindi bu. Honıka (masa) xu ser, domananê xo de ez nıka fekê mıntıqa xu qesey ken... Sıre ke ama nustene, zonzanoğê ma çı rae ke musnenê ma, gereke ma a rae de şime. Dina alemi heni kerdu, raya zonzanoğu de şiyê. Zonzanoğanê ma ki problemê elifba ma hal kerd u nıka ki jü qesebendi ser gurinê. Nu raştu...

Qeyseriye sere ki vatena tu raşta, na xusıs de mı ki zaf vateni hesnay. Teyna Qeyseriye de nê, suka Toqate de ki qomê ma estu. Elaqa xu elbet ma de esta, Qoçgiriye ra şiyê uzau. Na mesela derga u lazımu ke ni sae ki bıbê.

A.B.: Aşirê Qoçgiriye koti ra, key amê?

C.Ç.: Aşirê Qoçgiriye Dêrsım ra amê. Çarsey ya ki phoncsey serri raveri Dêrsım ra bar kerdu, amê Qoçgiriye. Taênu ga bar kerdu u taênu ki mangi bar kerdê, amê. Goç u bar-kerdene ser, hadisê henêni qesey benê ke mordem sas benu. Teyna na bar kerdene ser ke sae bıbu, edebiyatê de hewl zonê ma de vejinu werte u hem ki tarixê ma rê xızmeta. Lazımu ke bar-kerdene sere ki sae bıbê u tepia ra ki filım bu. Çı estu ke na xusıs de ki hona gami nêerjiyê.

A.B.: Sarê Qoçgiriye xo, zonê xo çıturi name keno? Namê Zonê Ma o het de çıko?

C.Ç.: Sarê ma serra 1960 – 1970 de zonê Tırki nêzanêne. Qoçgiriye de teyna zonê ma qesey biyêne. A waxtu vatêne ke “Ma u Zonê Ma”... Taê cau de ki “Dımıli” vajiyêne. Qesa “Kırmanc” ma nêzanenime u ma qe xu “Kırmanc” name nêkerdu. Mesela suka Estamoli de tu ke jü Qoçgirıji ra pers kerê u vazerê “zonê maya tu kamcin zonu?”. Qoçgirızê ma vanu “Zazaki”... “Kırmanc” nêvanu.

 

A.B.: Yanê, zê sarê Dêsımi xo rê, mıletê raa (itıqatê) xo rê ‘Kırmanc’ nêvanê? Kokımi ki?

C.Ç.: Heya... Xo ra “Kırmanc” nêvanê... Kamılanê ma “Kırmanc” nêvatu... Qoçgiriye de Zonê Zazaki çand dewu de bi vindi? Çand dewi biy Kırdaşi u çand dewi biy Tırk? Jü serre ra natu ke ez na mesela sae ken. İta de ez jü emsalo qışkek to di. Hetê Qengale de jü dewe, dewa Kalaxe esta. Verênde na dewe de teyna Zonê Zazaki qesey biyu. Nıka ki teyna Tırki qesey benu! Emser mı taê Kalaxızu de qesey kerd u vengê inu ki qeyd kerd. Mı inu ra va, dewa sıma de Zonê Zazaki qesey biyu u sıma vanê ma “Zazayme”... “Kırmanc” ya ki “Dımıli” çiyo nianên khalıkanê sıma thowa sıma rê qesey kerd? İnu ki va, “Kırmanc u Dımıli çıku!?”. İta de neya ki vaji, qomê ma çıtu’ xu name kenu, bıkeru – benu ke xo rê des, des u phonc namu ki vênenê... Çı estu ke na dina de ma en jêde ebe namê “Zaza”y yenime naskerdene. Lazımu ke vera dugelanê binu ebe ni namey ra ma xu naskerdene dime. Tu ki zanena “Kırmanc” ke vajiya, Kurdê ma zaf benê sa. Vanê “ha Kurmanc, ha Kırmanc. Sıma ki ma raê”. Eyanu ke verê politika dısmenu de ma hona xu ver nêdu.

A.B.: Namey bıvuriyê ki, mıleto ke Qoçgiriye ra be Erzıngan, Dêsım, Gumusxane, Bingol, hata Varto-Xınıs Zonê Ma qesey keno, hetê itıqat u aşir u butınênia roy ra jüyo?

C.Ç.: Raştu... Qomê ma vatu ke, “Xızır, Wayır, Zon u İtıqatê ma”. Hata nıka ma çıtu’ nia pay ra mendime? İqrariye, kewraêni u saiya rozanê Xızıri ra pay ra mendime. Khal Mem, Duzgın Bava, Muzır Bava, Bava Mansur, Khurês, Dewrês Sılêman u zobina ewliyaê ma ke mebiyêne, rewra ma werte ra biyêne vindi. Çar hazar serre ra natu ke qomê ma qırr kenê – uncia ki qomê ma hata na waxt amu. Çıtu’ amu na waxt? Saiya Dewrêsanê ma ra amu na waxt. Caê  dewrêsanê ma zaf berzu u jê vatena tu, jübiyena roê ma ki inu ra yena u ma ki jübini ra gırê dana.

A.B.: Ez zanon ke elaqa to khal u kokımanê ma de zafa, yanê inanê ke zon u zagonê ma hata roca ewroêne ardo, resno be ma. İyê ke serrê xo xeylêrê; Tırki ya ki Kırdaski ki zanê ya ki tek Zazaki qesey kenê? Seba dinu zon ravê yeno ya ki itıqat?

C.Ç.: Zonê ma hata na waxt, hata serranê 1970 saiya kamılanê ma ra pay ra mend. 1970 de Dêrsım ra Baba Qember amêne dewanê ma, cem gırê dêne. Domaniya xo de ez ki dı rey şiyane Cemê Baba Qemberi. Baba Qember kot soba, mı ebe çımanê xu di! A waxt zonê ma rınd qesey biyêne. Kamılanê ma qedır u qimet dêne zonê ma. Rew – rew ki Cem gırê dêne. Çı estu ke nıka qomê ma wertê mız u dumani de mendu. Vergi biyê zaf u çar hetê ma de dısmeni estê. Heme caê ma ki biyu dırbetın... Gonlıtoğu gula ma de pê guretu u wazenê ke ma bıxeneknê... İtıqatê ma zonê mau, zonê ma ki itıqatê mau. Kamılê ma nıka zonê ma qesey kenê – çı estu ke jê verêni cem gırê nêdanê. İ ki na hal rê berbenê u jibenê. Yê ma him ra rıjiyu, ser ra nê. Hal ke nia bi, ne zon u ne ki itıqat “ravê” sonu. Na serranê peyênu de, Dêrsımızanê ma xeylê xu ver da. Benu ke Qoçgirıji ki Dêrsımızanê ma xo rê qılavuz bıjêrê.

A.B.: Mabênê mıletê Qoçgiriye be Dêsımi ra çıturio? Sıma xo Dêsımıc vênenê?

C.Ç.: Jêde peyser meşi. Hirıs serre raveri mabênê Dêsımızun u Qoçgirızu de - itıqatê ma u Zonê ma bi. Dêrsım ra Bavay amêne u Qoçgiriye de, Zonê ma de Cem gırê dêne. Çı hêf ke wertê na vişt serre de, verê ma biyu mız - duman. Mabênê ma de purd rıjiyu. Ma ki werte de nia bêkes mendime... Nıka taê biyê çhepçi, taê biyê Tırki u taê ki biyê Kurdi. Waya mı, mı ra va, “15 serri raveri Khurri amay dewanê ma u domanê ma xapıti, berdi. Nıka danime zoniyanê xo re – çı estu ke hedıle destê ma ra vejiye.” Uncia bêri persê tu ser. Mıntıqa ma de jü Bavao namdar estu. Cı ra vanê “Bava Terık” 30 serre ra jêde estu ke Bava Terık biyu rameti. Par ez şiyane Qoçgiriye. Uza qomê Şiaxku ra çiyê heşiyane pê. İnu mı ra va, “ Serrê de, ya ki hirê serri de reyê Dêrsım ra hirê kokımi yenê. Herdisesıpiyê. Yenê dewa Qalçayırê u mezela Bava Terıki de şêr kenê. Gegane ki yenê, mezele ser konê ra”.

Tey nia de, bıra Asmên! Dêrsım ra i hirê kokımi yenê u Qoçgiriye de mezelanê ma ser konê ra!.. Peki, azê 1970i se kenu? Sonê, koti konê ra? Zaf Dêrsımıji estê ke nıka Qoçgiriye nas nêkenê... Hal ke nia bi, jê vatena waya mı domanê Qoçgiriye sonê en jêde sarê bini rê gurinê... Welatê ma de zelzele ser zelzele u tertele ser tertele benê.

A.B.: 1921 de zanino ke Qoçgiriye de ki tertele biyo. To kıtabê xo de ki i hadisey qesey kerdê. Şikina ma rê kılmek ra bınıqırnê, o taw raşti terteleo henên biyo ke zê Dêsımi de pil u qıci, cêniy u ciamordi nêvatê, têde qır kerdê? Çand mordemi kişiyê?

 

C.Ç.: Jü asme raveri tertelê Qoçgiriye ser, dewa Çewdere ra mı xalık Wake de qesey kerd. Eya mı ra va, “Dısmen ke amêne dewu, verênde ebe lınganê sıltıku ra ciamêrdi veznêne sajia sure ser! Pê ejiati kerdêne, tepia ra ki çistêne. Dewa Çewdere de ki cêniy tım ver de biy. Ebe çü ra u ebe kemeru ra, ma ki hucımê dısmeni kerdêne. Verênde heni bi, cêniy ver de bi”. Terteli ser her roz çiyê hesnenime. Nu çiyu ke ma hesnenime gereke jü be jü qeyd kime u bınusnime. Name be name u ca be ca sae bıkime. Kıtabê Qoçgiriye ra tepia mı zaf kokımu de qesey kerd. Biyane posman ke mı kıtabê xu zaf rew vetu. Tertelê Qoçgiriye tertelê Dêrsımi ra gırêdaiyu. En verên de tertelê Qoçgiriye bi – tepia ra ki dısmenu xu çarna ra Dêrsım ser. Tu va “Çand mordemi kişiyê?” Dısmen çisenu, ağme kenu u danu bar kerdene. Milyonu ra isan biyu nêwes, biyu seqet... Zon kerdu men, mılet kerdu lal. Tertele berdewam kenu u hona hona ki çisenê...

 

A.B.: Xeylê çımeu de wanino ke no xoverdaisê Kurdu bi. Hama raşti heni bi? Kamıli nae çıturi anê ra zon? Senê mıletu pia verbe dewleta zordeste xo ver da? Fêl u emelê ağleranê Qoçgiriye çık bi; bıngê nae itıqat bi ya ki zon, mılliyet bi?

 

C.Ç.: Tu “çımey” vati. Kılmek bêri çımê verêni ser. Tu ebe xu ki Nuri Dêrsımi nas kena. Nuri Dêrsımi barê de gıran dêm do ra ma ser. Qoçgiriye ser çiyu ke iy nusne kerdu, tam raşt niyu. 1926 de koanê Qoçgiriye de Memed Ali Cığız u Qımıl Ejiz bi (tu ki Qımıl Ejiji rınd nas kena) ni qehremani a taw vera dısmeni danê pêru. Çı estu ke Nuri Dêrsımi ki na taw Suriya deru. Ebe Khurranê Suriya jüru ser jüru nusnenu. Eyanu ke Khurrê Suriya, Iraqi u Khurrê İrani Nuri Dêrsımi kenê mecbur... Sarê wedardena Qoçgiriye, sarê wedardena Dêrsımia. Tırkiya de, Iraq de, İran de u Suriya de milyonu ra Kurdi bi, peki ağlerê Qoçgiriye çae nêşi lewê ni Kurdu? Tepia ra şiy lewê Sey Rızay!

 

A.B.: Xort u gêncê ma qedrê mêresê kokımanê xo çıqa zanê; çıqa zonê xo rê goni gırênenê, hesasê, gınenê sero?

C.Ç.: Serru ra natu ke zonê ma ser men (tometiye) estu. Verênde Tırku vatêne “nu zon, zonê Tırkiyu”. Taê çip nêvejiyay u zonê Zazaki ca verda - zonê Tırki musay. Taênu vatêne, “Tırku jü çımê ma kerd kor”. Nıka ki Kurdi vejiyê u vanê “ Zonê Zazaki zonê Kurdanu”. Kenê kuk... Nıka xeylê kukê ma estê. Kıtabê xuyo peyên de, ez xortanê Qoçgiriye sere ki vınetane. İta de reyna derga derg qesey meki. Kıtab xo de ferqê kamılanê ma be ferqê aze 1970i ser mı nusne kerd. Azê 1970i hewno xori deru “mêreso” ke tu vana, ni mêreşi ra ki xebera xu çina.

A.B.: Ma kıtabê to sata bine dekernay. İne ra tenê ma rê qal kena?

C.Ç.: Hata nıka hirê teney kıtabê mı vejiyay. Bava Gul Asma Gağane 1999 de vejiya. Qoçgiri u Qerebel Paiz 2001 u Domanê Qoçgiriye ki Amnan 2005 de Vejiyaisê Tiji de çap bi. Lazımu ke zonê ma de daha jêde kıtabi vejiyê u daha jêde sae bıbu. Heto jü ra ki phışti çapxanê Vejiyaisê Tiji dime. İta de namê bıraanê ma ki bıdekerni. Tornêcengi u bıra Cemali ra Wayırê hardê ma raji bê. Khalo Sıpê derd u kederê medu ni dı albazu u omrê inu ki qomê ma rê derg keru.

A.B.: Kıtabê to wertê Zazaanê (Kırmancanê) Qoçgiriye de çıturi amey diyaene, senê veng u vac ame gosê to?

C.Ç.: Serru ra natu ke Qoçgiriye de zonê ma de kıtab nêvejiyay be. Ses serri raveri Asma Gağane de kıtabê Bava Guli vejiya! Qoçgiriye ra jü albazê mı a waxt mı ra va, “ neya ki bızane ke dısmen ki thal nêvındenu. Jêde nê, 4-5 serri ra tepia, ebe destê dısmeni taê xainê ma vera kıtabanê tu – zonê Tırki de kıtabu vezenê”. Heqiqeten vatena ni albaji nıka biye raşti! Emser mıntıqa Qerebeli ser zonê Tırki de dı kıtabi vejiyay. Jü vejiyu werte, itıqatê ma benu, kenu wertê çar dêsu u bestnenu camiye ra! U bin ki zonê ma kenu zonê Tırki u bêserm u bêters vanu ke, “ Zonê Zazaki 500 çeku ra yenu meydan u ma Tırkime”.

Dısmen caê xo de nêvındenu. Şêr ke, awa qomê ma ke tenê biye zelal – waxtên de dısmen xılê xu ser benu u ebe destanê xainanê ma ra awa zelale uncia kene qulencın.

Sanıkanê ma, kılamanê ma u qesê pirık u khalıkanê ma – çarnenê zonê Tırki u Tırku rê kenê mêras. Eşkera vanê ke “sıre yenu sanıkun u kılamu ki - waxt ke ama, ni karê xu ki anime hurendi”.

Qoçgiriye de sanıki u jü ki kılamê ma mendi be. Nıka destê dısmeni ra, sanıkanê ma u kılamanê ma ki zonê Tırku rê kene mêras. Bêvicdanu ra ita de neya ki vaji: Qoçgiriye de zonê ma hona pay ra vınetaiyu u roze yena ke tüyê mezelanê xainu kenê.

A.B.: Bêrime kıtabê newey ser: Domanê Qoçgiriye. No kıtab çınay serowo, ma cı ra çı musenime?

C.Ç.: Şêr ke bıra Asmên... 4 ya ki 5 hazar serre ra natu ke Zonê Ma qesey benu. Wendisxanê qomê ma çinê biyu u wertê dısmenu de ki hata na waxt Zonê Ma weşiya xu ramıta. Qomê ma ser zaf tertele biyu, uncia ki Zonê Zazaki hata serranê 1970i amu. Mı ra gore serra 1970i zaf qılêrına u qomê ma ki jêde ra serra 1970 de vılêşiya ru... Jü qom, u qom çar hazar serre weşiya xu bıramu u tepia ra ki bêru, 1970 de vindi bu! İta de guna kami esta? Elbet guna azê 1970i esta... Lazımu ke ma saê 1970i rınd bıkime. Ma ke nu saê xu rınd niard ca, ne verê xu u ne ki peyê xu vênenime.

Kıtabê Domanê Qoçgiriye de ki ez 1970 ser vınetane.. Na serre, 1970 de ma Zonê Zazaki çıtu’ ca verda? Tirki çıtu’ musayme? Çıtu’ biyme azeb u çıtu’ zewejiyayme? Taê hadisu ser vınetane u na serre ra, serra 1970i ra mı dı-hirê pelgi ardi werte. Kıtabê mı de pers-kerdene, sae-kerdene ya ki kıtabanê binu ra emsali çinê. 1970 de çı ke biyu, i biyaişi mı nusne kerdi. Raştiye, ğeletiye u vindibiyaene ser mı nusne kerd. Vuriyaisê qomê ma a waxt çıtu’ bi? Domanê Qoçgiriye qomê xo rê çhêr bi ya ki pêt? Zerê çêi de ma weşiya xu çıtu’ ramıte? Ciranê ma çıtu’ biy? Heto bin ra ki 1970 de, dewê ma Qoçgiriye de çıtu’ biy? A waxt halê Zonê Ma çıtu’ bi? Ni hêkatê raşti mı nusne kerdi... Kıtabê mı zaf qolınd niyu, 66 pelgu. Hetê nustene ra ki mı çekuy kılm gureti ke, kıtabê mı rehet bêru wendene. Qoçgiriye de zaf teney Zonê Zazaki de nêşkinê rınd bıwanê. Cokau ke mı kıtabê xu pak nusne kerd u kıtabê Domanê Qoçgiriye zaf rehet yenu wendene... İta de wendoğu pêrnu rê canweşi u zerreweşiye wazen. Kıtabê mı bıwanê u wendene derê...

A.B.: Bıra Cef, seba ni mobetê weşi wes u war be. Fêl u emelê to tım raşt şêro, masul u berê tüyê khulêlıki ma ra kemi mebê!

 

C.Ç.: Wayir to ra ki raji bu... Canê tu wes bu, raya tu akerdiye bu u berjinê tu ki xêr bu...

(Eno nuşte qezeta Munzur Haberi de veciya)

 

domaneqocgiriye 001