Cınawıri: Qül, kaf, kendal u qelaşandê siyandı sıtar benê

 

Çarwey: Gew u axürandı sıtar benê

 

Dewar: Gew u axürandı sıtar benê

 

İnsani: Ban, qonağ, koşk, saray u kafandı sıtar benê

 

Heywanê awi: Awı miyandı kum, herı, vaş u herwınay bındı xo nımnenê u sıtar kenê.

 

Heywanê bındê erdi: Erdi bındı, qül u u herı miyandı xo nımnenê u sıtar kenê. (Mesela: Molcıley, çırçıle, çıley, mar, demaşkül, malmalok u herwına) Nê ju ju fını zi kokandê dês u banan dı, qelaşandê siyan dı, kokandê dar u beridı zi xo heweynenê. Ju ju fını zi puş u palaxı miyandı yenê sıtarbiyayenı

 

Heywanê gemı: Gema qül u kafandı, kelaşandê dar u siyan dı, dahl u mêşan miyan dı, puş u palaxı mındı u herwına heweyênê yan zi xo sıtar kenê.

 

Heywanê kemeran, si u keran: Nê qülandê kemer si u keran dı u hrewına yenê sıtarbiyayenı.

 

Heywanê kedi, yan zi ê keyi: Keyan dı, parqandê heywanan dı, qefes u cayandê herwınayandı yenê warikerdenı u sıtarbiyayenı.

 

Heywanê kovi: Gema, qül u kafan dı, kelaşandê si u daran dı, mêşan u dahlan miyan dı, vaş, çar u cur u herwnıya bın u miyan dı xo nımnenê u sıtar kenê.

 

Heywanê kokdê daran: Nê kokandê dar u beri dı yenê warikerdenı u heweynayenı. (mesela: Kerm u lolıki ninanra yê)

 

Heywanê gol u mergan: Nê heywani gol u mergandı awı u vaşi bındı xo heweynenê, çerenê, nımnenê u sıtar kenê. (Mesela: Kaz u werdeği, kesey u qırêncıley ninanrayê)

 

Heywanê miyandê puş u palaxı: Nê heywani xo puş u palaxı bındı, kesleg u peran bındı, vaş u çaran bındı heweynenê.

 

Heywanê miyandê kafan: Nê heywani rojdıhirı gema, dahl u mêşan miyan dı xo rê geyrenê werd. Qandê xo pawıtenı u sıtar kerdenı zi şınê kafan miyan dı, qelaşandê dar u siyandı xo nımnenê u sıtar kenê. (Mesela: Heşı, Meymun, kevcal u herwına ninanrayê)

 

Heywanê miyandê puni: Nê heywani kışta insanan ra punan miyan dı yenê heweynayenı u wari kerdenı. (Mesela: Kergi, hüli, qazi, werdegi u herwına)

 

Heywanê serdê dar u beri u ê bındê erdi: Nê heywani dar u beri sero, per u vılıkandê ciya xo wari kenê, kokandê dar u beri dı, qelaşandê si u dêsandı, erdi bındı xorê qüli vırazenê u xo tey heweynenê. (Mesela: Zerqet, Çarıng, hıngı, mozı, mêşi u herwna)

 

Teyr u tur: Kokandê daran dı, qelaşandê si u kemeran dı, dar u beri sero halinan dı, mêşan u dahlan miyan dı, gılandê dar u beri sero heweyênê.

 

Heywanê purt nermi: Nê heywani Arwêş, küze, lu, sımore u herwınayê. Nê heywani zi mêşan u erdan miyan dı, bahçe u bostanan dı, tene u zerzewati miyan dı, dahlan u mergan miyandı xo wari kenê, nımnenê u pawenê. Wext beno puş u palaxı, çar u lemandê daran bındı, qülandê si, dar u beridı zi şenê xo bıdê sıtarkerdenı