Kaya derabuli en bol ki mabêndê keynekan dı yena kaykerdenı. Kayêda bol şenıkı u cırê organize kerdenı lazım nêbena. Bê organize kerdêya. Ê kı kenê na kay kaykerê meydanê dı, yan zi cayê do duzdı arêbenê pêser. Heme resay pê u arêbıyay pêser tepeya, inan miyan ra ju derbı gêna xo ser u dest bı kaykerdenı kenê. Eger ju en sıfte derbı nêgiro xo ser, xo mabên dı pışkı çekenê, kê rê kı kewtı. A kı cırê kewna a bena wêra derbı.

Na kay bı no şekla yena kaykerdenı: Veri zey dairi helqeyêda bol hera, yanê hendê meydandê cıwênê yena antenı u sinorê cı beli benê. A kı derbı gırota xo ser, a wertedê ê kaykerdoxan dı, a helqa daireyını miyan dı vındena. Ê bini zi teberdê a helqada antê dı pawenê. Wexto kı kay dest pey kena, êdê teberdê helqa têsera şınê, geyrenê kı ray u fırsend bıvinê, biyarê alımi ser kı, hêrışê miyandê a helqa bıkerê, destê xo ayda zeri rodê u fına peyser bıremê teberdê helqa. Ayda zeri zi vanê ê kı yenê dest ay rodê, a inan dı a helqa miyan dı tepêşo yan zi destê xo cı resno, pırodo u inan ra juwerı bıveşno. Wexto kı a, a helqa miyan dı destê xo inandê teberi ra juwerı ro do, a veşena u yena kewna herunda ay, no fın a şına kışta teberi, inandê teberi miyan. No fın a kı dest günayo pıro a derbı gêna xo ser u miyanê a helqa pawena.

Ê kı teberdı pawenê ê wıni kenê kı ayda zeri gêjı kerê u bıdê kaykerdenı. Hergı ju kıştêra hêrış benê ayda zeri ser kı, ay şaş kerê, zey delamiya a helqa miyan dı çerx kerê u bıdê kaykerdenı. A zi qandê kı êdê teberi destê xo nêresnê cı, yan zi a destê xo inan resno, inan ro do, ge na kışta, ge akışta, ge nopol, ge opol çorşmey xo wınêna, şına, yena u xo pawena. Yanê a zere dı xo pawena kı kes dest pıro nêdo, êdê teberi zi tebera hêrış benê ay ser kı destê xo pırodê u xo ay dest nêfinê u nêveşê.

Ayda zeri, vanê zeredê a helqa dı destê xo inandê teberi ro do kı, inan ra juwerı bışo bıveşno. Ê zi vanê çapık hereket bıkerê kı, xo zeredê a helqa dı ay dest nêfinê u nêveşê. Qandê coy na kay rê hım şeytaney u şitey, hım çımakerdeney u çapıkey u hım zi vazdenı u çıvi xo dayenı lazıma. Ê kı nêşê vazdê, sıst, gêj u xêvi bê, ê kı çımakerdey nêbê ê rew xo danê tepıştenı, danê dest u veşenê.

Bı no hesaba, bı seatana na kay yena kaykerdenı. Ju veşena kewna herunı, a binı helqa miyan ra vıjêna şına kışta teberi. Ju ju fını zi laceki na kay kay kenê. Jew jew fını zi lacek u keynekana piya, têmiyan dı na kay kaykenê.

Wexto kı êdê teberi destê xo danê ayda zeri ro, remenê u vanê "bul,bul,bul" Wexto kı ayda zeri destê xo helqa miyan dı dana ê teberi ra juwerı ro vana; "Derabul, derabul,bul,bul,bul". Qandê coy zi namey na kay "Derabul" neyayo pa.