Delame en bol ki dardê Gozêrı, Venêrı, Şavlêrı u herwına ra vırazêno. Delame topo qıloxirıko. Ey ra namey cı sero yo, delame. Vıraştena delami wınaya darê do hendê bazidê desti qalın u hendê hirê gıştan hera cıkenê. Ê dari gênê anê kenê wışk. Wışk kerd tepey a ya bı kardana yan zi bı zewbi hacetana ey qıloxir- qıloxir roterenê u kenê top. Tabi kışta seri hebê kenê bari u serê a kıştı bı şişda germına kenê qülı. Qülkerd tepey a Mêxo kı nalvani danê naldê Her u Estoran ro, ê mêxi ra mêxê a qülı dı kenê war. Qandê çarnayenda cı zi ladê pemeyınê qenabi ra layê do hebekê qalın vırazenê (Rêsenê). Serêdê ê lay kenê helqa u a helqa ê lay gıştêda xo ra ravêrnenê u kenê xo gışta. (Eger o kı do ê delami bıçarno çepo se keno gışta destê xo yê çepi, eger raşto se keno gışta destê xo yê raşti). Ê serê ê layê bini zi beno peydê ê mêxi ra vera cordê, vera meşkda ê delami pêşeno ê delami ro, heta serdê ê topê qalınê ê delami.

O la rınd pışt ê delami ro tepey a, ê delami keno lepdê destê xo miyan, seri ser ey erzeno erd u ê layê xo hewara anceno. (Tabi vanê erd welın, qumın u herıno sıst nêbo, çımkı o mêxê yanê serê ê delami şıno war u o delame nêçarneyêno. Cayo kı ê delami tey bıçarnê vanê erdo sertın, salın, hirın, şıdênayın yan zi betonın bo).

Wexto kı weş çekero u layê xo wextê xo dı banco o delame erdo çarneyêno u çorşmey xo geyreno. Wextê geyrayenı dı delamevani gıştanê xo kenê ey bın u ey ravêrnenê salda destê xo ser u a salda destê xo sero ey danê çarnayenı. Tay zi ey bı ê ladê destê xo ya ey erd ra hewadanê salda destê xo ser u a salı miyan dı danê çarnayenı. Tay tayê wêrê hüneri estê kı, zanayeyê delame çarnayenê, bı ladê ê delamiya zey cambaziya ê delami ê lay miyan dı danê kaykerdenı. Fınê werzanenê, fına ê laya veradanê cêr u fına ancenê salda destê xo ser. Delame çarnayenı u kaya delami zi zahf kêf, neşe u şênayey dana delamevanan, delame çarnayoxan. Qeç u xorti bı a kayda delame çarnayena zahf wextê xo ravêrnenê. Wexto kı varan vareno u erd beno hi, delamevani axüran dı yenê pêser u delame çarnenê. Bı no hesaba wextê xo yê vengi ravêrnenê u bı a kaya kenê pırr. Tabi delame çarnayenı rê zi zanayenı lazım a. Eger kes nêzano, wextê eştenı dı nêşeno ey seri ser biyaro erd u bıdo çarnayenı.

Hüner o yo kı wextê eştenı dı ey seri ser biyaro u bıdo çarnayenı. Jew jew fını qeçeki bı çarnayenda delamiya kewnê müsabaqadê delame çarnayenı. Heme layê xo pêşenê delamedê xo ra u hadre pawenê. Jew heta hirını amoreno. Hirê va tepey a heme fınê ra delamanê xo erzenê erd u danê çarnayenı. Ê kê hemını vêşêri bıçarneyo o qezenc keno. Yanê a çarnayenı dı ê kê bahdo bıkewo erd o beno ê jewını.