Namey Keynekan (Çênekan)
Kız İsimleri

Namey Lacekan (Laikan)
Erkek İsimleri

   

Agoziya, Agojiya

 

Aşme, Asme (ay)

Asmên, Asmin, Asiman, Azmên (gök[yüzü])

Aşmera, Asmera (aydan, ayverdi)

 

Asmênida (gökverdi)

Adır (ateş)

Bağıre (Pülümür’de kutsal bir dağ)

Ardwan, Arwan (değirmenci)

Buyere (Pülümür’de kutsal bir göl)

Asın (demir)

Çıla (çıra, ışık)

 

Delale (değerli)

Awedar, Awdar (sulu, suyu olan)

Desdina (on dünya)

Berz (yüksek)

Deyre (türkü)

Canroc (cangüneş)

Dınya, Dina (dünya)

Cemroc

Elida (Aliverdi)

Cewher (cevher)

Esta (var)

Esto (var)

Germıne (sıcak)

Cınde (canlı)

Gulane (mayıs ayı)

Cıtdar (çiftçi)

Gulpête

Comerd (cömert)

Kılame (şiir, türkü)

Ded (amca)

Lare (dikdörtgen tarla)

Dêsım (Dersim)

Lêeke (fidan)

Dêsman (Dersim aşiretleri; Siverek’te bir köy)

Lıle (güzel, tatlı)

Dewran (devran)

Madiya (‚biz bulduk/gördük’)

Deylem (Kuzey İran’da dağlık bir bölge, Zazalar’ın ata yurdu)

Mara (bizden)

 

Maralêe (< ma ra lêe ‘bizden fidan’)

Deza (amcaoğlu)

Moreke (boncuk)

Dımıl (Zaza, Deylemli)

Nermıne (yumuşak)

Espar (atlı)

Pia (birlikte)

Estare, Astare (yıldız)

Rocida (günverdi)

Gandar (canlı, canı olan)

Roce (gün)

Gezengmên, Geze (ağaçlardaki şekerleme)

Rocgule (güneşgül)

Giyane (canlı)

Roşna (ışık, göz ışığı)

Heqida (tanrıverdi)

Roşti (ışık)

Hewr (bulut)

Roştiam (ışığım)

Hewrês (çığ)

Royale (Genç)

Hezdar (sevgi sahibi)

Sae (elma)

Hezker (seven)

Şanıke, Sanıke, Estanıke (Masal)

Kemer (kaya)

Sanse (bir Erzincan köyü)

Kerre (kaya)

Serêdina (dünya üstü)

Keydar (ev sahibi)

Şermıne, Sermıne (utangaç)

Keyker, Çêker (hamarat)

Şewra (sabah)

Ko (dağ)

Şilane (kuşburnu)

Koyo Berz, Koberz (yüksek dağ)

Şiliye (yağmur)

Kunkor (bir bitki)

Sızıne, Sısıke, Süsıke (esinti)

Lasêr, Laşêr (sel)

Suqulınge (turna)

Lecker (direngen, savaşçı)

Theze (dörtgen tarla)

Lecwan (savaşçı)

Ticida (güneşverdi)

Miran (mirler)

Tirice (güneş ışını)

Namedar, Namdar  (ünlü)

Varena (yağar)

Nandar (ekmek sahibi)

Vılıke, Vıle,Vilıke (çiçek, kardelen)

Newecan (yeni can)

Viyale (söğüt)

Paan (ayakta)

 

Pawan (bekçi)

Zêle (Dersim’de kutsal bir dağ)

Raydar (yol sahibi)

Zerri, Zerre (yürek)

Raywan (yolcu)

Zilda, Jilda (filiz vermiş)

Ro (nehir, çay)

 

Roc (güneş)

 

Rocakewt (doğu)

 

Rocame (güngeldi)

 

Rocan (günümsü)

 

Rocawan, Rocawa (batı)

 

Rocberz (günüyüksek)

 

Rocdi (güngördü)

 

Roşnber, Roştber (aydın, ışıklı)

 

Royal (genç)

 

Şan (akşam; şan)

 

Şefaq (şafak)

 

Sefkan (nişancı)

 

Şêr (aslan)

 

Sereberz (başıyüksek)

 

Serkewt (başardı)

 

Seydwan, Seydkar, Seydêr (avcı)

 

Siyamed

 

Şodır (sabah)

 

Suredar

 

Umıd (umut)

 

Va (rüzar)

 

Varan (yağmur)

 

Vareno (yağar)

 

Veraşan, Verşan (akşamüstü)

 

Verên (ilk)

 

Veroc (güney)

 

Vewrês, Hewrês (çığ)

 

Vırusık (şimşek)

 

Ware, War (yer, yurt)

 

Waredari Wardar (yurt sahibi, yer sahibi)

 

Welan (toprağı düz, küllü)

 

Welat (yurt, ülke)

 

Wesar, Usar (ilkbahar)

 

Weten (vatan)

 

Xodi, Hodi (kendini, özünü gördü)

 

Xort (genç, delikanlı)

 

Xoser (kendi başına)

 

Xover (kendi kendine)

 

Zazagan (Zazacan)

 

Zazan

 

Zerreweş, Zerrweş (mutlu, içi hoş)

 

Zerrlerz (yürek titreşimi)

   

çıme: keywaê (webmasterê) www.zazaki.de, keywaê www.zaza.arsivi.com, Koyo Berz, Hesen Dewran (Tija Sodıri, amar 1)