ALIKFATIK

 

BIZE

 

CINCINIK

 

ÇEKÇEKE

 

 

DiK

 

 

ESTOR

 

MÊŞE

 

FiL

 

GUVELEK

 

ĞEZALE

 

 

HER

 

JUJE (cûce)

 

KERGE

 

 

LEGLEGE

MASE

 

 

MANGA

 

MORCELA

PISİNGE

 

 

BEQE

 

MAR

 

 

SIMORIK

 

ŞÊR

 

QerTAL

 

 

HERREMUŞK

 

LûWE

VERG

 

WERDEGE

 

XOZ

 

 

ZEREC