Wenden o nustena Zazaki - Zazaca okuma ve yazma

GIRIŞ ALFABE
   
--Zazaca harfler --Zazaca - Türkçe ortak Sessiz harfler örnek 
--Türkçeyle aynı harfler --Türkçede bulunmayan Zazaca sessiz harfler örnek
--Türkçede olmayan harfler --Zazaca Türkçe ortak sesli harfler
--Sesi Türkçededen farklı harfler --Türkçede olmayan Zazaca sesli harf
--Zazaca ornek --Iki harften oluşan sesler örnek kelimeler
--Iki harften oluşan zazaca sesler --Güney lehçesinden diğer bazı sessiz harfler
--Türkçede olmayan harfler  

ÖRNEKLER

 
--Ç sesine örnek --C sesine örnek
--Ğ sesine örnek --Kh kh sesine örnek
--RR rr sesine örnek --Th th sesine örnek
--Ph ph sesine örnek --Q q sesine örnekler
--Çh çh sesine örnek --X x harfine örnekler
--W w harfine örnekler --E ê sesli harfine örnekler
   

GIRIŞ

Bu derslerin ana amacı Zazaca - Dımılki- Kırmancki'yi bilmeyenlere ögretmek değil, fakat Zazaki - Kırmancki - Dimilki dilini konuşabilip, okuma yazmasını bilmeyenlere, okuma-yazma konusunda yardımcı olmaktır.

Bunu yaparken kişinin Türkçe okur-yazar olduğunu kabul ediyoruz. Türkçe dilinde okuma yazma bilen bir kimse, eğer yeterince Zazaki biliyorsa, kısa zaman zarfında yapacağı alıştırmalarla, Zazaki okuma - yazma sorununu halledeceğine inanıyoruz.

Zazaca'da akıcı konuşma yeteneği olan kişi çok kisa bir sürede akıcı bir şekilde okuyup yazmayı da geliştirecektir.

Bilindiği gibi Zazaca konuşanların hemen hemen hepsi Türkiye kökenli ve Latin harfleriyle Türkçe okur-yazardırlar. Bu nedenle de buradaki okuma yazma konusundaki izahları, örnekleri ve karşılaştırmaları Türkçe dilinde yapacağız.

<Yukarı Çık>

ALFABE

Zazaca Alfabe ile Türkçe alfabe arasındaki fark kolayca kavranabilecek kadar az sayılır. Türkçe alfabedeki harflerin 27 tanesi aynı şekilde ve aynı seslere karşılık olarak kullanılırlar. Ancak Zazaca Alfabede 32 harf mevcuttur.
Zazacada alfabesinde:
a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, ü, v, w, x, y, z
harfleri mevcutken,
Türkçe ile aynı olan:
a, b, c, ç, d, e, f, g, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z
27 harfi de oldugu gibi kullanmaktadır.

Farkli Harfler:
Zazacada, Türkçeden farklı olarak fazladan:
ê, ğ, q, w, x, sesleri vardır.
(buradaki Ğ ğ sesi Türkçedekinden farklıdır. Ayrıca dikkat edilirse zazacada Öö sesinin olmadığı görülecektir)

Türkçe alfabeden tanıdığınız harflerle aşağıdaki ZAZACA kelimeleri okuyabilirsiniz.
 

Adır Ateş ju bir
veng Ses verg kurt
bon bina  fek ağız
kerge tavuk ga öküz

<Yukarı Çık>


Sesi Türkçeden Farklı Harfler:
Zaza  alfabesinde Türkçeyle ortak gibi görünen bazı harflerin zazacadaki sesleri Türkçedekinden farklıdır. bu harfler şunlardir.
c , ç ve g

Iki harften oluşan sesler:
Bunun yanında, Zazacada bazı sesler bir tek harfle ifade edilemezler. Bunun yerine harflerin kombinasyonondan oluşan seslerle ifade etmek gerekir.
Bunlara ornek olarakta şu sesleri verebiliriz.
çh, kh, ph, th, ve rr

Zazaca alfebede olupta Türkçede olmayan harfler:
sadece dört harf mevcuttur.
bunlarda: Q-q, W-w, X-x, Ê- ê, harfleridir.

1- Zazaca - Türkçe ortak harfler (bazı örnek kelimelerle.) Sessiz harfler  

B b -  Bızi  (keçi) M m - mordem ( adam)
C c -  Cüanıkı (kadın) N  n - nenig ( tırnak)
Ç ç -  Çıber (kapı) P  p -  pelge (yaprak)
D d -  Dest (el) R  r -  Morek (boncuk)
F f  -  Fek (ağız) S  s -  Soyı (elma)
G g -  Genım (bugday) Ş  ş -  Şilanı (kusşburnu)
H h -  Hak (yumurta) T  t -  Torzen (balta)
J  j  -  Ju ( bir) V  v - Verg (kurt)
K k -  Kemerı (taş)  Y  y - Meyman (misafir)
L  l -   lıngı (ayak) Z  z  - zon (dil)
   

<Yukarı Çık>

2- Türkçede olmayan Zazaca sesiz harfler  

Q q - Qorr (diz)
W w - Ware (yayla)
X x - Xemel (süs)


3- Zazaca Türkçe ortak harfler (bazı örnek kelimelerle) Sesli harfler  

A a - As(ş)me (ay) O o - ostor (at)
E e - Eskızı (kuru üzüm)  U u - Usarr (bahar)
I ı - ş(s)ıt (süt) Ü ü - Lüye
İ i - İştane (yüzük)  

(not: Zazacada (Ü) harfi hiçbir zaman kelimenin başında yer almaz, bunun gibi (I) harfi de kuzey ağzında kelimenin başında yer almaz.

4- Türkçede bulunmayan zazaca sesli harf

Ê ê - êrğat (yardım destek)

5- Iki harften oluşan sesler bazı örnek kelimeler  

Çh çh - Çhor (dört) Ph ph - phonc (beş)
Kh kh - Khoçıkı (kaşık) Th th - Thomur (saz)
RR rr - bırr (orman)  

6- Güney lehçesinde kullanılan bazı sesiz harfler

'   'azeb (ergen)
    'erd (toprak)
''h - 'hewt (yedi)

 <Yukarı Çık>

ÖRNEKLER:

Cc Çç sesiz harflerinin farkli seslerine bazi örnekler
Daha öncede belirttigimiz gibi Zaza alfabesinin 27 harfi Türkçedeki gibi okunmaktadir. Bunlardan  C, Ç, G harfleri her nekadar Türkçeyle ortak görünse de G tamamen farkli sesi ifade ederken C ve Ç farkli durumlarda iki farkli ses verirler.

C Sesine örnek

C sesinin dz olarak telafuz edildigi haller

ca yer
cemed buz
cor yukarı
cıle yatak
cıte çift

Ç sesine örnek

Ç sesinin ts olarak telafuz edildigi haller

çare alın
çim göz
çor dört
çerme deri
çoganı baston

Ğ sesine örnek

Ğ sesinin Zazaca okunuşu

ğezna hazine
ğezalı ceylan
ğizalık kömür tanesi
ğart biley taşı
ğelat yanlış

<Yukarı Çık>

RR rr sesine örnek

RR rr sesine örnekler

bırr orman
perr(e) kanat
herremus köstebek
merre fare
kerr(e) pas

Kh sesine örnek

Kh kh sesine örnekler

khal ihtiyar
khoçıke kaşik
khan eski
khovık huni
kherr sagır

Ph sesine örnek

Ph ph sesine örnekler

phum baykuş
phonc beş
phıt bebek
phij(z) kazık
phon yassı

Th th sesine örnek

Th th sesine örnekler

thomır saz
thol acı
thilık küçük bez parçası, yamalık
thom tad
thole kabuk

Çh çh sesine örnek

Çh çh sesine örnekler

çhem çay - ırmak
çhıme göze, kaynak
çhılmı sümük
çhok dizden aşağısı
çhorız dörtlü

Q - q sesine örnek

Q - q sesine örnekler

qor bacak
qılançıkı saksagan
qese söz, kelime
qolın başlık
qıc(z) küçük

W w harfine örnek

W w harfine örnekler

Wae bacı, kız kardeş
Ware yayla
Werd(eni) yemek
Weş(s) sag, sağlıklı, tatlı, hoş
Wereza yeğen (kızkardeşin oglu)

X x harfine örnekler

X x Harfine örnekler

le(a)x alay (şaka etmek)
xal dayı
xılık çömlek
xırxe awuç içi kadar taş
xete kagıt, çizgi, satır

Ê ê seslisine örnekler

Ê ê seslisine örnekler

(y)êrgat yardım, destek
bêçıke parmak
çêneke kız
çêrang tavan, çatı kirişi
dês duvar