Herfê Gırêdaişi Y u W

Herfê Gıredaişi: 'Y-y' u 'W-w'

C.M. Jacobson

Herfa giredaişi 'y' koti nuşina, koti nênuşina?

Jü qese de parço gıran (Betonung) 'i' sereo ya ki niyo, nu rastnustene de ferq ano meyda. (Note: Cêr heceo ke parço gıran tedero GIRS nuşiyo.)

(1)
'i' + herfa vengıne (Vokal):
Parço gıran 'i' sereo. O waxt ('i' ra tepia) 'y' cıke.

Mesela:
ser.bes.TI+e -> ser.bes.TI.ye
NI.ya (Sie ist nicht.)
Nota muhime: Gegane dı (2) parçê gırani estê- jüyo xefif, jüyo gıran.

Mesela:
biyaene -> BI . ya . EN.e ("biaene" nê!)

(2)
'i' + herfa vengıne (Vokal):
Parço gıran herfa vengıne (Vokal) sereo. O taw ('i' ra tepia) 'y' cı meke.

Mesela:
ni.A (eve Alamanki: so)
pi.A
te.pi.A
ji.A.re
şi.ki.AY

(3)
'i' + herfa vengıne (Vokal)
Parço gıran 'i' ser niyo. Parço gıran herfa vengıne (Vokal) ser ki niyo.

O waxt ('i' ra tepia) 'y' cı meke.

Mesela:
ON.ci.a
di.a.RU
BEL.ki.a
TI.ji+a -> TI.ji.a sodıri
dos.TÊ.ni.a ma
DU.ri.o (-a, -ê)
HE.ni.o (-a, -ê)
he.SE.ni.o (-a, -ê)
RAŞ.ti.o (-a, -ê)

(4)
herfa vengıne (Vokal) + 'i'
Parço gıran 'i' sereo. O taw ('i' ra avê) 'y' cı meke.

Mesela:
çê.I
ta.I.ne
ra.qı.la.şia.I.ye
vı.ne.ta.I.yo

(5)
herfa vengıne (Vokal) + 'i'
Parço gıran 'i' ser niyo. O waxt 'i' beno 'y'.

Mesela.
dı GA+i -> dı GAy

Ma key 'w' nusneme?

ita 'w' lozım niyo:

wo -> o
di.NA.wo -> di.NA.o
hi.RA.wo -> hi.RA.o
NA.wo -> Na.o
Jê MA.wo -> Jê MA.o

Ita lozımo:

a+a. ('Sie ist.) -> Awa.
A çêneka MAwa.

 

Tavela rastnustena 'i' 've 'y' ra
  Betonung auf 'i' Betonung auf Vokal keine Betonung auf 'i' oder Vokal
'i'+Vokal MI.ye ni.A ON.ci.a
Vokal+'i' ta.I.ne GAy -

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found