Namey nêweşiyan

Alergi: alerji.

Aqılşiyayenı: baş dönmesi.

Apandist: apandis.

Astma: nefes darlığı hastalığı.

Basur: basur.

Bêhewn mendenı: uykusuz kalmak.

Çımi pelısyayenı: bir nevi göz hastalığı.

Çımi vınıkiyayenı: göz uyuklaması.

Çımi tewatenı: göz ağrısı.

Çımsurbiyayenı: gözlerin kırmızılaşması.

Çım veyvekı vetenı: gelincik çıkarmak.

Damax biyayenı: damak olmak.

Dırbetı llim gırotenı: yaranın iltihap bağlaması.

Doşi dekewtenı: omuz düşmesi.

Doşi tewatenı: omuz ağrısı.

Emel biyayenı-emel kewtenı-emel günayenı-emel şiyayenı: ishal olmak.

Fırkı dekewtenı: bele vb yerlere kıranp girmek

Fıtıx biyayenı: fıtık olmak.

Gerın: uyuz, uyuzlu.

Gerın biyayenı: uyuz olmak.

Ger dekewtenı: uyuza yakalanmak.

Ger vetenı: uyuz çıkarmak.

Germıj biyayenı-germıj vetenı: sıcaktan vucudun herhangi bir yerinin kabarması.

Gêj biyayenı: sersemleşmek.

Goni qesyayenı: kan kesilmesi.

Goni şiyayenı: kan gitmek.

Goni vırıtenı: kan kusmak.

Harbiyayenı: kudurmak.

Hıngılêsiyayenı: uyuşmak.

Hıngılêsiyayena gani: vucudun uyuşması.

Hıngılêsiyayena lıngı: ayak uyuşması.

Ìrı: uyuz.

Ìrı dekewtenı-‹rı vetenı: uyuz olmak.

Kalekı dekewtenı: belin yan tarafının düşmesi.

Kalekı tewatenı: yan tarafın ağrıması.

Keçel biyayenı: dazlak olmak.

Keçel vetenı: saç dökülme hastalığına yakalanmak.

Kergıkor biyayenı: geceleri etrafı görememe hastalığı.

Kermi dekewtenı: kurt düşmek.

Kıxık: öksürük.

Külemek dekewtenı: kalça düşmesi.

Kül vetenı: yara çıkarmak.

Llim dırbetı kewtenı: yaranın iltihap bağlaması.

Lıngı tadayenı: ayak burkurması.

Lolıki pize kewtenı: karna kurt düşmesi (soğulcan, tenya gibi).

Masayenı: şişmek.

Mehde qelıbnayenı: mide bulanması.

Mehde tewatenı: mide ağrıması.

Merez: merez, bir nevi iç hastalık.

Merez biyayenı: iç hastalığına yakalanmak.

Miyane dekewtenı: bel düşmesi.

Miyane tewatenı: bel ağrıması.

Mıl tepıştenı: boyun tutulması.

Mıl tewatenı: boyun ağrısı.

Molcılani: karınca hastalığı, el, ayak ve bedenin bazı yerlerinin kuruyarak kaşınması hali.

Nefes bırnayenı: nefesi kesilmek.

Nêweşiya çımi: göz hastalığı.

       “ esti: kemik hastalığı.

       " goni: kan hastalığı.

       " goşan: kulak hastalığı.

       " Loqran: bağırsak hastalığı.

       " Mezgi: beyin hastalığı.

       " miyani: bel hastalığı.

       " qelbi: kalp hastalığı.

       " qesıba: ciger hastalığı.

       " pizi: karın hastalığı.

       " Vılıki (güşıki): böbrek hastalığı.

       " zeri: yörek hastalığı.

Qanser: kanser.

Qatrek dekewtenı: orta kalça kemiğinin düşmesi, içe kayması.

Qırı masayenı: boğaz şişmesi.

Qırı tewatenı: boğaz, gırtlak ağrıması.

Pize masayenı: karın şişmesi.

Pize tewatenı: karın ağrısı.

Pize pındosiyayenı: karın şişmesi gibi.

Pize tırşbiyayenı: mide ekşimesi.

Pızrıki vetenı: isilik çıkarması.

Rutbiyayenı: kel olmak, saçsız kalmak.

Serd gırotenı: soğuk almak.

Ser u bınê mengı biyayenı: ay başı veya ay sonu olmak veya hastalığına yakalanmak.

Ser u bınê mengı kewtenı: ay başı veya ay sonu olmak veya hastalığına yakalanmak.

Sêne tewatenı: gögüs ağrıması.

Sêne masayenı: gögüs şişmesi.

Sêne gêryayenı: gögüs kapanması.

Singılıki vetenı

Siroc biyayenı

Sıtma biyayenı-sıtma tepıştenı: sıtma olmak.

Şıkyayenı: kırık.

Taqet ra bıryayenı-taqet ra kewtenı: göçten kesilmek.

Tewatena dındanan: dişlerin ağrıması.

Tewatena jahreki: öd kesesinin ağrıması.

Tewatena qırı: gırtlak ağrıması.

Tewatena pizi: karın ağrısı.

Tewatena seri: baş ağrısı.

Tewatena tewredê mehdi: taşlık torbasının ağrıması.

Tewi gırotenı: sancı tutmak.

Tifo kewtenı: tifoya yakalanmak.

Va: yel, romatizma.

Va gan kewtenı: vucuda yel girmek, romatizma olmak.

Va miyane kewtenı0belle yel girmek.

Vamek (bademcik) masayenı: bademcik şişmesi.

Vamek tewatenı: bademciklerin ağrıması.

Veng bırnayenı-veng dekewtenı: ses kesilmesi.

Veşatenı: yanık.

Vınıki kewtenı: uyuklama, gözlere uyku girme.

Vırıtenı: kusmak.

Werd ra bıryayenı: yemekten kesilmek.

Werem biyayenı: verem olmak.

Weşeynayena pori: saç dökülmesi.

Wırinayenı: kaşımak.

Wıryayenı: kaşınmak

Xint biyayenı: deli olmak, fıtırmak.

Xoya şiyayenı: kendinden geçmek, bayılmak.

Xozig biyayenı: kaburlaşmak, kambur olmak.

Zeri masayenı: yörek şişmesi.

Zeri pındosiyayenı: yörek şişmesi gibi.

Zeri tırşbiyayenı: yörek ekşimesi.

Zeri veşayenı: yörek yanması.

Zerıkı (zerdekı) biyayenı: sarılık hastalığına yakalanmak.

Zınci şiyayenı: burun kması.

Zıqlıqi: hıçkırık.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found