Tut-pıt, qeç, xort, gırd-pil (estanıkı)

Wexto kı qeçek newe Homa (Ella) dano hetan kı emrê (temenê) cı beno jew-dısere lacek bo tuto, keynekı bo pıta. Yanê laceki rê vanê "tut", keynekırê vanê "pıt“

  Temenê qeçkan nabêndê dıseran u desseran dı bo hewna qeçê. Yanê hetan emrê cı (temenê) cı beno des-dıwês sere qeçek yeno hesıbnayenı u cı rê vanê “qeç, yan zi qeçek, doman“. (Wazenê wa keyna wazenê wa lacek bo, wırnan rê vanê qeç yan zi qeçek)

  Nabêndê dıwês u vist seran dı zi benê xort. Yanê xort yenê hesıbnayenı. Heta temenê cı beno vist cı rê vanê xort yan zi resaye. (wezenê wa keyna wazenê wa lacek bo, wırnan rê zi vanê xort yan zi resaye). Wexto kı hitap yan zi qalê cı kenê vanê, laco resaye, keyna resayê.

  Wexto kı jewjıyênê heta nabêndê şeşmeng u serê dı keynekı veyva u cı rê vanê veyvı, veyva ma, veyva fılan kesi. Serêda cı bi temam tepeya bena cıni u namey veyvinı cı sera werzeno. No fın cı rê vanê cıniya fılan kesi, cıniya fılan keyi u herwına. Laceko kı jewjıyêno heta şeşmengan zamayo, waşteyo. Eya tepeya beno camêrd, beno merde u kewno qor u rêzdê camêrdan miyan. Eya tepeya cı rê vanê camêrdê fılan berı yan zi merdey fılan cıniyerı u herwına. Keyneka waştê yan zi jewjınayê waşti, lacek zi waşteyo.

  Nabênê temendê (emırdê) vist u pancasi demê camêrdey, xozanayeney, xoserbiyayeney, mesuliyetey, peyetey u herwınayo. Pancasi tepeya hêdi-hêdi kaley dest pey kena. Eger cıni bo pirı, pirıka, eger camêrd bo kal, kalo, kalkek u herwına yeno vatenı. Yanê benê kal u pir. Tabi taytay hewna xo sero manenê u rew-rewi nêkewnê. Camêrd bo cı rê vanê Ded, Ap, gırd u herwına, cıni bo zi vanê, Emê, Xalê, niyazê u herwına.

  Wexto kı qeçê ninan benê, ê qeçê cı jewjıyênê u ê qeçandê cı ra qeçeki benê, fına nê benê kal u pir, kalık u pirkekı. O wext temenê cı çend beno wa bıbo ferq nêkeno. Torınê cı bi tepeya kalık u pirıkê.

  Pêrdê pêrdê xo rê kes vano, bapi (kalık), marda pêrdê xo rê vano, bamay (pirıkı). Pêrdê marda xo rê kes vano, dapi (kalık), marda marda xo rê vano, dapirı (pirıkı).

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found