Wext, roci, mengi, demseri u heti

Zeman, dem, wext

 

# Ju-jew seatı şeşti (60) deqiqeyo

# Jew-ju deqiqe şeşti (60) saniyeyo

# Jew-ju saniye şeşti (60) saliseyo

# Roj u şewı piya vistu çıhar (24) seatiyê

# Hewt roji hefteyêno

# Çıhar heftey cêra cor mengê kenê

# Hirıs roj mengêno

# Serê miyan dı pancasu dı (52) heftey, dıwês (12) mengi, çıhar (4) demseri (mewsimi) u hirêseyuşeştiyupanc (365) roji estê.

 

Mengi (aşmi)

 

1. Çıle- çele (zıqnawute-zemperiye) (gağan), menge (aşmiya) rocedê Xızıri=Ocak.

Rojey Xızıri: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.

 

2. çıleyo peyên, Gujige, menga hirê roci, roce tepıştena Xızıri-sıbat: Şubat. 4,5,6 Rojey Xızıri

 

3. Awdar-adar, menga Kormışkani, menga pirı, mart, marte.

8 awdar roza cıniyan, 19 awdar hawtemal u heftê cı, 21 awdari pirı, pire, 29 awdari peyniya pirı, hawtemalê werti.

 

4. Lizan, Nisan, nısan, nisane=Nisan. 8 nisani hawtemalo pil, heftey hawtemaliyê hirını.

 

5. Gülan, gülane=mayıs. 1 gülani roşanê karkerdoxan, menga rocedê, rojê dıwês (12) imaman.

 

6. Amnano verên, Heziran, hezirane=Haziran.

 

7. Amnano werteyên, Tirmeng, menga pali, Temmuz, temmuze. 9 Temmuzi kıştena Elişêr u Zarife Xanımı.

 

8. Amnano peyên, tebaxı, menga cıwênan, Agustoz, Agustoze=Ağustos.

 

9. Payızo verên, menga cıtı kerdenı, cıtmengı, Elun.

 

10. Payızo werteyên, menga başaxi, menga velg cınayenı.

 

11. Payızo peyên.

 

12. Çıleyo verên, qanun, gaxan, gagan.

 

Mengi

 

1. Menga jewi hirısujew (31) roj ancena

2. Menga dıdını ju serı vistuheşt (28), ju serı vistunew (29) ancena

3. Menga hirını hirısujew (31) roj ancena

4. Menga çıhari hirıs (30) roj ancena

5. Menga panci hirısujew (31) roj ancena

6. Menga şeşi hirıs (30) roj ancena

7. Menga hewti hirısujew (31) roj ancena

8. Menga heşti hirısujew (31) roj ancena

9. Menga newi hirıs (30) roj ancena

10. Menga desi hirısujew (31) roj ancena

11. Menga jondesi hirıs (30) roj ancena

12. Menga dıwêsi hirısujew (31) roj ancena.

 

Demseri

 

Zımıstan

12. Çıleyo verên, gaxan, gagan, qanun-Menga dıwêsi.

1. Çıle, çıley werti-Menga jewi.

2. Çıleyo peyên, gucig, Sıbat-Menga dıdını.

 

Wesar

3. Awdar, adar, menga pirı-menga hirını.

4. Lizan, Nısan-Menga çıhari.

5. Gülanı-Menga panci.

 

Amnan

6. Amnano verên, Hezran-Menga şeşi.

7. Amnano werteyên, Tirmeng-Menga hewti.

8. Amnano peyên, Tebaxı-Menga heşti.

 

Payız

9. Payızo verên, Elun-Menga newi.

10. Payızo werteyên-Menga desi.

11. Payızo peyên-Menga jondesi.

 

Namey rojan-rocan-rozan

 

Şeme-Bahdê êni.

Jewşeme-Bazar.

Dışeme-Bahdê bazari.

Sali-Hirşem.

Çarşem-çahrşem.

Pancşem

Êne.

 

Ê bini

 

Emser: bu yıl.

Par: geçen yıl, geçen sene.

Pêrar: geçen yıl değil daha öbür yıl.

Pıtırpêrar: geçen yıl değil, öbür yıl değil daha öbür yıl.

 

Emser: Bu yıl

Serna: gelecek yıl.

Seterna: daha gelecek yıl.

Sıtırseterna: daha daha gelecek yıl.

 

Ewro: bugün.

Meştı: yarın.

Biro: yarından birgün sonra.

Bintero: yarından, yarından birgün sonra.

Pıtırbintero-Bıtırbintero: yarından, yarından, yarından birgün sonra.

 

Vızêr: dün.

Perey: dün değil öbür gün.

Perarey: dün değil, öbür gün değil daha öbür gün.

Pıtırperarey: dün değil, öbür gün değil, daha öbür gün değil, öbür gün.

 

Zıme-Vakür: Kuzey.

Rojawa-rocawa: Batı.

Rojakewt-rocakewt: Doğu.

Veraroj-veraroc: Güney.

© www.zazaki.de (Asmêno Bêwayir & Hesenê Reqasa) E-Mail: keywa@zazaki.de
Layout: Umut Akkoç

Please publish modules in offcanvas position.