Qesebendê Zazaki - Tırki (Arêker: Koyo Berz)
 

 

C
 

ca ahewlnayenı-ahewlnayış=yer değiştirmek.

ca ahewlnayo=yer değiştirmiş.

ca ahewlnayox=yer değiştiren kimse.

ca amyaye=yerine gelmiş, yerine getirilmiş olan.

ca amyayenı-amyayış=yerine gelmek.

ca ardax=yerine getiren kimse.

ca arde=yerine getirilmiş olan.

ca ardenı-ardış=yerine getirmek.

ca ardo=yerine getirmiş.

ca bi=1-ayrıldı (babası gilden ayrımak), 2-yerleştı.

ca biya=1-ayrıldım, 2-yerleştim.

ca biyara=yerine getireyim.

ca biyayenı-biyayış=1-yerleşmek, 2-ayrılıp başka yere yerleşmek.

ca bı ca=yer yer.

ca bı=1-ayrıldı (babası gilden ayrılmak), 2-yerleştı.

ca bıya=1-ayrıldım, 2-yerleştim.

ca bıyaye=ayrılmış olan, ayrı yaşiyan.

ca bıyayenı-cabıyayış=ayrılmak, ayrı yere taşınmak.

ca bıyayox=ayrılan.

ca ca=yer yer

ca cı dayenı-dayış=yer vermek, yerleştirmek.

ca cı dest ra şı=yer ellinden gitti.

ca dayenı-dayış=yer vermek, yerleştirmek, barındırmak

ca dayox=yer veren, yerleştiren.

ca dest kewt=elline yer geçtı

ca dest kewtenı-kewtış=yer elline geçmek, yer bulmak

ca dest kewtox=yer elline geçen, yer bulan.

ca dest ra şı=yer ellinden gittı, mevkisınden oldu.

ca gênê=1-yer aliyorlar, 2-herhangi bir kurum veya yönetimde yer almak.

ca gezıkerdenı-gezıkerdış=yer süpürmek.

ca gırot bı=yer almıştı, yerleşmişti.

ca gırotenı-gırotış=yer almak, bir şeyin yönetimine yerleşmek.

ca gıroto=yer almış, yerleşmiş.

ca gırotox=yer alan, yerleşen kimse.

ca gırotoxi=yer alanlar.

ca hewılna=yer değiştırdı.

ca kerdenı-kerdış=1-evlendirip evden ayırmak, başka yere yerleştirmek, 2-yerini tespit etmek, bulmak.

ca kerdox=bulan, yerini tespit eden.

ca kewte=yatağa düşmüş olan.

ca kewtenı-kewtış=yatağa girmek.

ca kewtox=yatağa düşen.

ca mende=geride, yerinde kalan, geri kalmış.

ca mendenı-mendış=geride kalmak, yerde kalmak, arkada kalmak.

ca mendox=geride kalan, geri kalmış olan.

ca nêdayenı-nêdayış=yer vermemek, yerleştırmemek.

ca nêdayox=yer vermeyen.

ca ra bı=yerinden oldu.

ca ra ca=yerden yere, bir yerden başka bir yere.

ca ra hewılna=yerini değiştırdı, başka yere nakletı.

ca ra hewılnayenı-hewılnayış=yerini değiştirmek, başka yere yerleştirmek.

ca ra luna=yerinden terpetti.

ca ra lunayenı-lunayış=yerinden terpetmek, oynatmak.

ca ra qılayna=yerinden söktü, kökten kaldırdı.

ca ra qılaynayenı-qılaynayış=yerinden sökmek.

ca ra vet=yerinden çıkardı.

ca ra vete=yerinden çıkarılmış olan.

ca ra vetenı-vetış=yerinden çıkarmak.

ca ra veto=yerinden çıkarmış.

ca ra vetox=yerinden çıkaran kimse.

ca ra vıjyaye=yerinden çıkmış olan.

ca ra vıjyayenı-vıjyayış=yerinden çıkmak.

ca ra vıjyayo=yerinden çıkmış.

ca ra=yerinden, kökten, temelden.

ca resa=yerine yetişti.

ca resayenı-resayış=yerine yetişmek, yerine varmak.

ca roşana=yatak sirkeledi.

ca roşanayenı-roşanayış=yatağı sirkelemek.

ca u istiqamet=yer ve istikamet.

ca ve ca=yer yer.

ca verda=geride bıraktı, yerde bıraktı.

ca verdaye=bırakılmış olan.

ca verdayen-verdayış=yerde, geride bırakmak, götürmemek.

ca verdayinı=yerde bırakmak, geride bırakmak.

ca verdayox=geride bırakılan.

ca vurna=yer değiştirdi.

ca vurnayenı-vurnayış=yer değiştirmek.

ca vurnayo=yer değiştirmiş.

ca vırna=yer değiştirdi.

ca vırnaye=yer değiştirmiş olan.

ca vırnayenı-vırnayış=yer değiştirmek.

ca vırnayo=yer değiştirmiş.

ca vırnayox=yer değiştiren.

ca vıstenı-vıstış=yerinden çıkan, yada kayan bir şeyi yerine koymak.

ca xo dayenı-dayış=yerleşmek.

ca xo dayox=yerleşen.

ca=1-ayrı, başka, 2-yer, mekan, 3-yatak.

ca=kalsiyumun simgesi.

cacur (carcur)=şarjör.

cacurê dabança=tabançanın şarjörü.

cacurê=bir şarjör.

cacuri=şarjörler.

cacurna=bir şarjör daha.

cacurın=şarjörlü.

cacık vıraştenı-vıraştış=cacık yapmak.

cacık=cacık, yoğurt içine salatalık, marul vb. doğranarak ve çoğu kez sarmısak katılarak yapılan sulu bir yiyecek.

cacıkın=cacıklı.

cacım=kilim, renkli el dokuması.

cacıx vıraştenı-vıraştış=cacık yapmak.

cacıx=yoğurt içine salatalık, marul vb. doğranarak ve çoğu kez sarmısak katılarak yapılan sulu bir yiyecek.

cacıxın=cacıklı.

cad kerdenı-kerdış=aht etmek, söz vermek, vaadetmek.

cad=aht etme, söz verme, vaad.

cadaloz bıyayenı-bıyayış=cadaloz olmak.

cadaloz=cadaloz.

cadaloza=cadalozdır (dişil).

cadalozey=cadalozlık.

cadalozo=cadalozdır (eril).

cadayenı-cadayış=yer vermek, barındırmak.

cadde (Ar)=şehir içindeki ana yol.

cadde dı=caddede.

cadde ra=caddeden.

caddeyo gırd=büyük cadde.

caddeyın=caddeli.

cadê xo dı geyra=1-yerinde, yerini gezdı, dolaştı, 2-yatağında aradı..

cadê xo dı tadeya=yerinde döndü, dolaştı.

cadê xo dı vınderd=yerinde durdu.

cadê xo dı vındı=yerinde dur, hadını bil, işın olmayan şeye karışma.

cadê xo dı=1-yerinde, yerlı yerinde, 2-yatağında.

cade (Ar)=cadde.

cade dı=caddede.

cade ra=caddeden.

cadeyan=caddeleri.

cadeyo gırd=büyük cadde.

cadeyın=caddeli.

cadi=cadı.

cadiya=cadıdır.

cadiyey=cadılık.

cado=yerindedir.

cadı di=1-oturduğu yerde görmek, 2- uygulamak, onaylamak , yerinde bulmak, 3-yatakta görmek.

cadı mend=yerde, yerinde, geri-geride kaldı.

cadı mendenı-mendış=yerinde kalmak.

cadı mendox=yerinde kalan, geride kalan kimse.

cadı tepıştenı-tepıştış=anında yakalamak, yerinde yakalamak.

cadı verda=yerinde bıraktı, alıp götürmedı.

cadı verdayenı-verdayış=yerinde bırakmak.

cadı=1-yerinde, anında, hemen, 2-yatakta, 3-huysuz, çirkin, çok konuşan ihtiyar kadın, sihirbaz kadın.

cadılıxey kerdenı-kerdış=cadılık etmek.

cadılıxey=cadılık.

cadıyinı kerdenı-kerdış=cadılık yapmak.

cadıyinı=cadılık.

caelamet kerdenı-kerdış=mecburi yapmak.

caelamet=mecburi.

caelamet=mecburi.

caelametey=mecburiyet karşısında.

caelameteya=mecburi olarak.

cahde (cade)=cadde

cahde dı=caddede.

cahde ra=caddeden.

cahdeyan=caddeleri.

cahdeyo gırd=büyük cadde.

cahdeyın=caddeli.

cahdu=cadı.

cahdulıxey kerdenı-kerdış=cadılık etmek.

cahdulıxey=cadılık.

cahduya=cadıdır.

cahduyey=cadılık.

cahduyinı kerdenı-kerdış=cadılık yapmak.

cahduyinı=cadılık.

Cahf=bir erkek ismi.

cahil

cahil (Ar)=öğrenim görmemiş, okumamış, deneysiz veya bilgisi olmayan.

cahil bıyayenı-bıyayış=cahil olmak.

cahil=genç, yeni yetişmiş, delikanlı.

cahila=1-cahildir, 2-yeni yetişmiş (dişil)

cahiley kerdenı-kerdış=cahillik yapmak, gençlerin yaptığı işleri yapmak.

cahiley kerdox=cahillik yapan.

cahiley=cahillik.

cahileya=cahilcene.

cahilinı kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

cahilinı=cahillik.

cahilo=1-cahildir, 2-yeni yetişmiş (eril).

cahne=erkek tay.

cahni=tay, dişi tay.

cahniya ma bi estorı=tayımız at oldu.

cahnım=cehennem.

cahnımcennet (kekvıl)=papatya.

cahnımcınet=papatya.

cahnımdê to=küfür anlamında, cehennemine.

cahnımên=cehennemlik.

cahnımi=1-cehennemlik, 2-mec; geberip öldü.

cahnımiya=keberdı, öldü (köpek, eşek gibi hayvanlara derler).

cahnımya=mec; keberdı, öldü.

cahnımyaye

cahnımyaye=cehennemlik.

cahnımyayenı-cahnımyayış=gebermek, ölmek.

caiz (Ar)=yapılmasında sakınca olmayan, yakışık alan.

caizo tı şırê=caizmidir sen gidesin.

caizo=caizmidir.

cakê=bir yer.

cakerdenı-cakerdış=1-yerini bulmak, 2-ayırmak, ayrı eve yerleştirmek.

cakerdenı-cakerdış=yerini bulmak, tespit etmek.

cakı=

cakı=

cakı=1-bul, buluştur, 2-tespit et, 3-ayır, 4-yerini belirle.

calina=genç bir fidan.

call (tall)=acı, badem acısı.

cam bıyaye=camlanmış olan.

cam bıyayenı-bıyayış=camlanmak.

cam dı=camda.

cam kerde=camlanmış olan.

cam kerdenı-kerdış=camlamak.

cam kerdox=camlayan, cam takan kimse.

cam ra=camdan.

cam=ışık geçiren, aydınlatan saydam ve çabuk kırılabilen bir cisim.

cama bıyayenı-bıyayış=demetlenmek.

cama kerde=demetlenmiş olan.

cama kerdenı-kerdış=kucak, kucak dolusu toplayıp üst üste yığmak, demetlemek.

cama kerdox=demetleyen.

cama=bir kucak dolusu çalı çırpı, sap, ot vs.

camat dı=toplulukta.

camat ra=topluluktan.

camat=cemaat, topluluk.

camay çaran=çalı çırpı demeti.

cambaz

cambaz=davar alıp satan kimse.

cambaz=mec: kurnazlık yapan, hilebaz olana derler.

cambaz=yerde veya tel üstünde yürüyüp gösteri yapan kimse.

cambazey keno=cambazlık yapiyor.

cambazey kerdenı-kerdış=cambazlık yapmak.

cambazey kerdox=cambazlık yapan.

cambazey=cambazlık, cambazın yaptığı iş.

cambazi cambazey kenê=cambazlar cambazlık yaparlar.

cambazinı kerdenı-kerdış=cambazlık yapmak.

cambazinı=cambazlık.

cambazlıxey=cambazlık, cambazın yaptığı iş.

cambazo=1-cambazdır, 2-kurnazdır, hilebazdır.

cambazxane=cambazhane.

camci=camcı.

camcinı kerdenı-kerdış=camcılık yapmak.

camcinı kerdox=camcılık yapan.

camcinı=camcılık.

camcılıxey=camcılık, cam işi yapma.

camekan=eşyaların sergilendiği camlı bölmeli yer, vitrin, sergen.

camekan=vitrin.

camekanê dükkandê altunan=altın dükkanının camekanı.

camekani=camekanlar.

camekanın=camekanlı.

camekı

camekı

camekı=1-yerleştirme, 2-bulma, yerini tespit etme.

camêrd

camêrd=çömert.

camêrd=er kişi, camêrdtır=daha er kişi, camêrdtırın=daha daha er kişi.

camêrda=cömertir, er kişidir (dişil).

camêrdan govendı gırêdaya=erkekler halay tutumuş.

camêrdan pali qedinê=erkekler paliyi bitirdi.

camêrdan=erkeklerden.

camêrdê dewda ma=köyümüzün erkekleri.

camêrdey ra kewtenı-kewtış=erkeklikten düşmek.

camêrdey=

camêrdey=

camêrdey=1-erkeklik, 2-cömertlik, 3-kahramanlık, yiğitlik, mertlik.

camerdeyda xo ya=erkekliğiyle.

camêrdi şi koli=erkekler oduna gitti.

camêrdi=erkekler.

camêrdinı kerdenı-kerdış=erkeklik yapmak.

camêrdinı kerdox=erkeklik yapan.

camêrdinı=erkeklik.

camêrdo=cömertir, erkek adamdır (eril).

cami (Ar)=müslümanların ibadet ettikleri yer.

cami dı=camide.

cami ra=camiden.

cami=1-camlar, 2-cami, mescit.

camia (Ar)=topluluk.

camina=bir cami daha.

camiyan=camileri.

camiyê=bir camii.

camiyek=camiicik.

camiyekê=bir camicik.

camiyeki=camicikler.

camkı=

camlıx=camlık.

cammekı

camo=camdır.

camusqıranı=Ekim ayı.

camusı (Ar)=camız, su sığırı.

camuzı=camus.

camwan=camcı, cam takan veya satan.

camxane=cam yapılan veya kesilen yer, dükkan.

camın=camlı.

camının=camlı.

can u canan

can u canan=can ve canan.

can=1-yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık, ruh, beden, 2-yaşam, dirlik, 3-insanın kendi varlığı.

can=ruh.

cana dı=başka bir yerde.

cana ra=başka bir yerden.

cana=başka bir yer.

cana=başka yer, başka bir yer.

canad-canadı=başka yer, başka bir yerde.

canadê cı=başka bir yeri.

canan=başkasının tarlalarını ortaklaşa eken çiftçi.

canan=sevgili, yar.

canani=cananlık yapan kimseler.

canawar=canavar, yabani, vahşi veya yırtıcı hayvan.

canawara=canavardır (dişil) yaramaz kız çocukları için söylerler.

canawarey kerdenı-kerdış=canavarlık yapmak.

canawarey=canavarlık, canavar gibi davranma.

canawaro=canavardır (eril), yaramaz erkek çocuklar için söylerler.

canaya=başka bir yerle.

canbaz (cambaz)=davar alıp satan kimse.

canbaz (cambaz)=mec: kurnazlık yapan, hilebaz olana derler.

canbaz=yerde veya tel üstünde yürüyüp gösteri yapan kimse.

canbazey keno=cambazlık yapiyor.

canbazey kerdenı-kerdış=cambazlık yapmak.

canbazey kerdox=cambazlık yapan.

canbazey=cambazlık, cambazın yaptığı iş.

canbazi cambazey kenê=cambazlar cambazlık yaparlar.

canbazinı kerdenı-kerdış=cambazlık yapmak.

canbazinı=1-cambazlık, 2-kurnazlık, hilebazlık.

canbazlıxey=cambazlık, cambazın yaptığı iş.

canbazo=1-cambazdır, 2-kurnazdır, hilebazdır.

canbazxane=cambazhane.

canê=bir bayan ismi.

canê=sevgili anlamında kullanılır.

canêdayenı-canêdayış=yer vermemek, barındırmamak.

cani (Ar)=kıyıcı, cinayet işlemiş olan veya işleyebilen kimse.

canilıxey=canilik.

caniya=canidir (dişil)

caniyey=canilik.

caniyeya=canice.

caniyo=canidir (eril)

cankurtaran (Kür+Tr)=ambülans.

canqi=yankı, ses çıkarma, ses yayılma, titretmek, çınlama.

canqini vetenı-vetış=ses çıkarmak, yankı yapmak.

canqini=ses çıkarma, yankı yapma, çınlama.

canqiyayenı-canqiyayış=

canqnayenı-canqnayış=

canqıneno=yankıliyor, titretiyor, çınlatiyor.

canım (cahnım)=cehennem.

canımcennet (kekvıl)=papatya.

canımcınet=papatya.

canımdê to=küfür anlamında, cehennemine.

canımên=cehennemlik.

canımi=1-cehennemlik, 2-mec; geberip öldü.

canımiya=keberdı, öldü (köpek, eşek gibi hayvanlara derler).

canımya=mec; keberdı, öldü.

canımyaye=cehennemlik.

canımın=cehennemli.

canın=canlı.

cara şiyayenı-şiyayış=yerinden gitmek.

cara reya=yerinden çıktı, yerinden kaydı.

cara vetenı-vetış=1-yerinden çıkarmak, 2-yataktan çıkarmak.

cara vetenı-vetış=yerinden çıkarmak, yerinden etmek.

cara vıjiya=1-yerinden çıktı, 2-yataktan çıktı.

cara vıjyayenı-vıjyayış=1-yerinden çıkmak, 2-yataktan çıkmak.

cara vızyayenı-vızyayış=yataktan çıkmak.

cara=1-yataktan, 2-yerinden, 3-hiç bir zaman.

caran=hiçbir zaman.

carande=hiçbir zaman.

carcur (cacur)=şarjör.

carcurê dabança=tabançanın şarjörü.

carcurê=bir şarjör.

carcuri=şarjörler.

carcurna=bir şarjör daha.

carcurın=şarjörlü.

care=çare, neden.

carina henaran=nar fidanı.

carina=fidan.

cariye (Ar)=hizmetçı kadın, kadın köle.

cariye bıyayenı-bıyayış=cariye olmak.

cariyelıxey=cariyelik.

cariyeyinı kerdenı-kerdış=cariyelik yapmak.

cariyeyinı=cariyelik.

caro=aboo.

caro=niçin, neden.

carutı (carıt)=ateş yada pislik atma küreği, küçük kürek.

carutın=carutlu.

carıtı (carut)=ateş yada pislik atma küreği.

carıtın=carutlu.

casus (Ar)=ajan, casus.

casus bıyayenı-bıyayış=casus olmak.

casusa=casustur (dişil).

casusey kerdenı-kerdış=casusluk yapmak.

casusey=casusluk, ajanlık.

casusi=casuslar, ajanlar.

casusinı kerdenı-kerdış=casusluk yapmak.

casusinı kerdox=casusluk yapan.

casusinı=casusluk.

casuso=casustur (eril).

cat kerdenı-kerdış=çabalamak.

cat=çaba, emek.

cat=çabalama, çaba.

caverdayeney=yerinde veya geride bırakma.

caverdayenı-verdayış=1-yerinde bırakmak, 2-geride bırakmak.

caverdenı-caverdış=yerinde bırakmak, gerisinde bırakmak, terketmek.

cawayenı-cawayış=çiğnenme, çiğnenmiş olma.

cawena=çiğniyor (dişil).

cawenê=çiğniyorlar.

caweno=çiğniyor (eril).

cawyayenı-cawyayış=

cawıt bı=çiğnemişti.

cawıt=çiğnedi, dişlerın arasında çığnemek.

cawıte=çiğnenmiş olan.

cawıtenı-cawıtış=

cawıtenı-cawıtış=1-geviş getirmek, 2-çiğnemek.

cawıtox=çiğneyen.

cawıya bı=çiğnenmişti.

cawıyayenı-cawıyayış=çiğnenme, çiğnenmiş olma.

cawıyayenı-cawıyayış=çiğnenmek.

cawıyayo=çiğnenmiş.

cax=1-ok, 2-şiş, örgü örmek için kulanılan şiş.

cax=parmaklık.

caxa=şişle.

caxana=şişlerle.

caxê=bir şiş.

caxi erzeno=ok atiyor, şiş atiyor.

caxi=şişler.

caxna=bir şiş daha.

caxı=örgü örme şişı.

caxın=şişli.

cay ay=onun yeri (dişil)

cay çarwan=keçi-koyun yeri.

cay derban=dayak yeri, dayak izı, vuruş yeri.

cay dewan=köylerın yeri.

cay dewari=sığırların yeri.

cay dırbetan=yara yeri.

cay erdan=tarlaların yeri.

cay ey=onun yeri (eril).

cay ini=çeşme yeri.

cay mezati=mazat yeri.

cay serweşan=sarhoşların yeri.

cay sıtarbiyayenı-sıtarbiyayışı=barınma yeri.

cay xo bedılna=yerini, yatağını düzeltü, süsledı, düzene soktı.

cay xo berz kerd=yerinı yükseltı, kimetini artırdı.

cay xo di=1-yerinı, bellasını buldu, 2-laik olduğu yere geldı.

cay xo gırot=yerini aldı.

cay xo hewılna=yerinı değiştırdı.

cay xo karıt=yerinı ektı.

cay xo keno belli=yerini belli ediyor.

cay xo kerd ze küçı=yerinı taş gibi yaptı.

cay xo mezbut kerd=yerinı sağlamlaştırdı.

cay xo ramıt=yerinı sürdü.

cay xo vıraşt=1-yerinı yaptı, 2-yağ çektı, kendinı kabulendırdı.

cay xo vırna=yerinı değiştırdı.

cay xo=kendi yeri, yerine.

cay=1-yerler, 2-yatak, yataklar.

cayan dı=başka yerlerde.

cayan ra=1-başka yerlerden, 2-yataklardan.

cayan=yatakları.

cayandê wınasinandı=bu gibi yerlerde.

cayê bı nêbı=hikaye anlatımına başlanırken, bir varmış, bir yokmuş yerine kulanılır.

cayê cı weşo=yeri güzeldir.

cayê dı çıniyo=hiç bir yerde yoktur.

cayê dı=hiç bir yerde.

cayê ra niyard=hiç bir yerden getirmedi.

cayê ra=bir yerden.

cayê xo di=yerini buldu.

cayê xo vıni kerd=yerini kaybeti.

cayê=1-herhangi bir yer, 2-bir yatak.

cayêd-cayêdı=bir yerde.

cayêdê ma esto=bir yerimiz var.

cayêdı xo nımıto=bir yerde kendinı saklamış.

cayên dı=bir yerde.

cayêndo=bir yer, bir yer ki.

cayêra=her hangi bir yerden.

cayil (cahil)=okumamış, birşey bilmeyen, cahil.

cayil bıyayenı-bıyayış=cahil olmak.

cayila=cahildir (dişil).

cayiley kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

cayiley kerdox=cahillik yapan, yapmış olan.

cayiley=cahillik.

cayilinı kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

cayilinı=cahillik.

cayilo=cahildir (eril).

cayiz=söz verme anlamında kulanılır, caiz.

cayizo=caizmidir.

caynami=isim yeri.

caynami=zamir.

cayıl bıyayenı-bıyayış=cahil olmak.

cayıl=cahil.

cayıla=cahildir (dişil).

cayıley kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

cayıley kerdox=cahillik yapan, yapmış olan.

cayıley=cahillik.

cayılinı kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

cayılinı=cahillik.

cayılo=cahildir (eril).

cayız niyo=caiz değilmi?

cayız=ayıp ettin anlamında.

cayız=söz verme anlamında kulanılır, caiz.

cayızo=ayıp değilmidir, caizmidir.

caz (Ìng)=bir tür müzik.

cazibe (Ar)=çekicilik, ilgi üzerine çekme, celb etme.

cazibeyını=cazibeli.

cazu=cadı.

cazuya=cadıdır.

cazuyey=cadılık.

cazuyinı=cadılık.

 

 

cebeli=bir erkek ismi.

cebir (Ar)=1-matematikın bir kolu, 2-zor, zorlayış.

cebra gırotenı-gırotış=zorla almak.

cebra gırotox=zorla alan.

cebra=zorla, zor kullanarak.

cebrail=1-bir erkek ismi, 2-bir melek adı.

cebren (Ar)=zorla, zoraki, hileyle.

cebren gırotenı-gırotış=zorla almak.

cebren gırotox=zorla alan.

cebren ma ra gênê=zorla bizden aliyorlar.

cebxane=cephane.

cebır (Ar)=cebir.

cebır karardenı-karardış=zor kullanmak.

cebır=zor ile, zor kullanarak.

cebırxane dı=cephanede.

cebırxane ra=cephaneden.

cebırxane=cephane.

ced (Ar)=ata, büyük baba.

cedew=ayak bileği ile diz arası kemiği.

cedey=atalık, büyüklük, ata olma durumu.

cefa (Ar)=büyük sıkıntı, eziyet çekmek, emek vermek.

cefa ante=eziyet çekmiş olan.

cefa antenı-antış=cefa çekmek, sıkıntılara katlanmak.

cefa antox=eziyet çeken.

cefa daye=emek vermiş olan.

cefa dayenı-dayış=emek vermek.

cefa dayox=emek veren kimse.

cefa di=zorluk çektı.

cefa diyayenı-diyayış=sıkıntı görmek.

cefa diyayox=sıkıntı görmüş olan.

cefa werd=eziyet ettı, emek verdı.

cefa werde=emek yemiş olan, emek vermiş olan.

cefa werdenı-werdış=eziyet çekmek, emek yemek.

cefa werdox=emek yiyey, emek veren.

cefakar (Ar+Far)=cefalı, cefa yiyen, emekdar.

cefakara=cefakardır (dişil).

cefakarey=cefalılık, cefalı olma durumu.

cefakareya to vira nêbena=cefakarlığın unutulmaz.

cefakarinı=emek verme durumu, eziyet çekme hali.

cefakaro=cefakardır (eril).

cefakêş=cefa çeken.

cefay ma hêç bı=cefamız hiç oldu.

cefay to ey vero bolo=cefan onun ününde çoktur.                 

cefayın=cefalı.

cehalet (Ar)=bilgisizlik, bilmezlik.

cehaletey=bilmezlik, bilgisizlik.

cehaletinı=bilmezlik, cahillik.

cehan=cihan, dünya.

cehceheg (dermanê kıloran)=külinçelere konulan kokulu bir bitki tohumu.

cehennem (Ar)=cehennem.

cehennem kewtenı-kewtış=cehenneme döşmek.

cehennemdê to=küfür anlamında, cehennemine.

cehennemên=cehennemlik.

cehennemi=1-cehennemlik, 2-mec; geberip öldü.

cehennemiya=cehennemlik oldu, geberip gitti.

cehennemlıx=cehennemlik.

cehennemya=mec; keberdı, öldü.

cehennemın=cehennemli.

cehennımiya=keberdı, öldü (köpek, eşek gibi hayvanlara derler).

cehil (Ar)=cahil, bilgisiz.

cehil bıyayenı-bıyayış=cahil olmak.

cehil=genç, yeni yetişmiş, delikanlı.

cehila=1-cahildir, 2-yeni yetişmiş (dişil)

cehiley kerdenı-kerdış=cahillik yapmak, gençlerin yaptığı işleri yapmak.

cehiley kerdox=cahillik yapan.

cehiley=1-cahillik, 2-gençlik.

cehileya=cahilcene.

cehilinı kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

cehilinı=1-cahillik, 2-gençlik.

cehilo=1-cahildir, 2-yeni yetişmiş (eril).

cehnem (Ar)=cehennem.

cehnem kewtenı-kewtış=cehenneme döşmek.

cehnemlıx=cehennemlik.

cehnemın=cehennemlı.

cehni=tay.

cehnımcennet (kekvıl)=papatya.

cehnımcınet=papatya.

cehnımdê to=küfür anlamında, cehennemine.

cehnımên=cehennemlik.

cehnımi=1-cehennemlik, 2-mec; geberip öldü (ölen eşek, köpek gibi hayvanlara derler), 3-geberesice anlamında bir sözcük.

cehnımiya=keberdı, öldü (köpek, eşek gibi hayvanlara derler).

cehnımya=mec; keberdı, öldü.

cehnımyaye=cehennemlik.

cehnımın=cehennemli.

celad=kafaları vurdurtan kesen kimse, gaddar, katı yürekli, zalim.

celadinı=celatlık.

celal=bir erkek ismi.

celb (Ar)=resmi bir makam veya mahkeme tarafından dava edene gönderilen çağrı belgesi.

celb kerdenı-kerdış=celbetmek.

celb kerdox=celb eden kimse.

celb=1-kışkırma, 2-ihparname günderme.

celbname (Ar+Far)=celb kağıdı, çağrı belgesi.

celeb (Ar)=koyun, keçi, sıgır gibi hayvanların ticaretini yapan kimse.

celeb kerdenı-kerdış=nitelemek.

celeb=miktar, sürü, bir çok.

celeb=niteleme.

celebê merdımi=bir sürü adam.

celebê=bir sürü, bir çok.

celebey kerdenı-kerdış=hayvan ticaretini yapmak.

celebey kerdox=hayvan ticaretini yapan kimse.

celebey=hayvan alıp satma işi, cambazlık.

cellad (Ar)=ölüm cezasına çarptırılanları öldüren görevli kimse.

cellad bıyayenı-bıyayış=cellat olmak, katil olmak.

cellad=katil, gaddar, katı yürekli, zalim.

cellada=katildir, zalimdir, katı yüreklidir (dişil)

celladey kerdenı-kerdış=cellatlık yapmak.

celladey kerdox=cellatlık yapan kimse.

celladey=cellatlık.

cellado=katildir, zalimdir, katı yüreklidir (eril)

celse (Ar)=oturum.

celseyê dı=bir oturumda.

celu-cemal=bütün kuvvetiyle, bütün güzelliğiyle anlamında.

celv kerdenı-kerdış=celbetmek.

celv kerdox=celb eden kimse.

celv=celb.

celvname (Ar+Far)=celb kağıdı, çağrı belgesi.

celxe bı=parçalandı, un ufak oldu.

celxe bıyaye=parçalara ayrılmış olan.

celxe bıyayenı-bıyayış=parçalanmak, parçalara ayrılmak.

celxe celxe=parça parça.

celxe kerdenı-kerdış=parçalamak.

celxe kerdox=parçalayan, parçalara ayıran.

celxe=1-kemik parçası, 2-parçalanan her hangi bir şeyin küçük parçaları.

celxe=1-parça, 2-kırılıp, parça parça, un ufak olmak, 3-dalga.

cem (Ar)=toplam, toplama, yekün.

cem bı=toplandı.

cem bıyaye=toplanmış olan.

cem bıyayenı-bıyayış=1-yekünlenmek, toplanmak, 2-yemekten karnı şişmek, kabız olmak.

cem dı=toplamda.

cem kerde=toplanmış olan.

cem kerdenı-kerdış=1-cem bağlamak (Alevilikte), 2-toplamak.

cem kerdox=1-toplayan, 2-cem yapan kimse.

cem ra=toplamdan.

cem u cemeat=bütün toplum, bütün cemaat, yekün.

cem u cümle=bütün toplum, hepsi, yekün.

cem=1-yekün, toplam, 2-kabız, 3-Alevilerde bir ibadet şekli, 4-bir erkek ismi.

cem=öğün, bir seferlik, bir öğünlük yemek, yiyecek.

cema bi=kucak dolusu çalı çırpı vb. demetlendi.

cema bıyayenı-bıyayış=kucak kucak yığıp toplanmak, demetlenmek.

cema kerde=demetlenmiş olan.

cema kerdenı-kerdış=kucak dolusu demetl, çalı, çırpı, biçılmış ekinı toplayıp kucak-kucak üst üste yığmak.

cema kerdox=kucak, kucak dizip yığan kimse.

cema rewtan=kucak dolusu sırık demeti.

cema=bir kucak dolusu çalı çırpı, sap, ot vb.

cemaat (Ar)=insan topluluğu, insan kalabalığı.

cemaat komkerdenı-komkerdış=cemaatı toplamak.

cemaat komkerdox=cemaatı toplayan kimse.

cemal=bir erkek ismi, cemalek=küçük cemal.

cemat (Ar)=insan topluluğu, insan kalabalığı.

cemat (meclis)=topluluk, toplu olarak bir araya gelip oturmak sohbet etmek.

cemat komkerdenı-komkerdış=cemaatı toplamak.

cemati miyan dı=cemaatın içinde.

cematki=1-ayakları üst üste bırakarak yerde çömelme, bağlaç kurma, 2-cemaata yakışır şekilde.

cemay çaran=çalı çırpı demeti.

cemayê=bir kucak dolusu.

cemdnaye=dondurulan, dondurulmuş olan.

cemdnayenı-cemdnayış=dondurmak.

cemdyaye=donan, donmuş olan.

cemdyayenı-cemdyayış=donmak, buz tutmak.

cemê nan=bir öğünlük yemek.

cemê=bir bayan ismi.

cemê=bir öğünlük, bir seferlik (yemek vb)

cemed eşt=don attı.

cemed eştenı-eştış=donmak, buz tutmak.

cemed kewt=don tuttı.

cemed=buz, don.

cemedê sorniyan=saçaklardan sarkan sivri uçlu buz parçaları.

cemedox=1-buzdolabı, 2-dondurma.

cemedxane=buzhane.

cemedın=buzlu.

cemedına=dondurdu.

cemedınayenı-cemedınayış=dondurmak, buzlandırmak.

cemedıno=buzludur.

cemedıya=dondı, buz tuttu.

cemekan=eşyaların sergilendiği camlı bölmeli yer, vitrin, sergen.

cemekanê dükkandê altunan=altın dükkanının camekanı.

cemekanın=camekanlı.

cemey=bir sürü kucak dolusu çalı çırpı yığınakları.

cemeyê çi veşnayenı-veşnayışi=bir kucak dolusu yakacak eşyası.

cemicümle=küçük büyük, hepsi.

cemil=bir erkek ismi.

cemila=bir bayan ismi.

cemile=1-yemek çeşidi, yağ, bekmez ve ekmeğin birlikte kızartılmasına derler, 2-yumurtadan yapılan bir yemek çeşidi.

cemiyet (Ar)=dernek, topluluk, toplum, kurum.

cemiyetê ma=1-kurumumuz, 2-insan topluluğumuz.

cemkı=topla, bir araya getir.

cemmekı=toplama, bir araya getirme.

cemre (Ar)=şubat ayından sonra hava ve suda, sonrada toprakta oluşan sıcaklık veya sıcaklığın yükselişi.

cemre kewt erd=cemre toprağa düştü.

cemse=askeri taşıt, pikap.

cemucemat=bütün cemaat, topyekün.

cemucümle=bütün herkes, topyekün.

cemıdenı=donma, dondırmak

cemıdiya bı=dondmuştu.

cemıdiya=dondu, buz tuttu.

cemıdiyaya=dondım.

cemıdiyaye=donan, donmuş olan.

cemıdiyayenı-cemıdiyayış=donmak, buz tutmak.

cemıdiyayo=donmuş, buz tutmuş.

cemıdiyayox=donmuş olan, donan, buz tutmuş olan.

cemıdna bı=dondurmuştu.

cemıdna=dondurdu, buzlaştırdı.

cemıdnaye=dondurulmuş olan.

cemıdnayenı-cemıdnayış=dondurmak, buzlaştırmak.

cemıdnayox=donduran, buzlaştıran kimse.

cemıdyaye=donmış, buz tutmuş.

cemıdyayenı-cemıdyayış=donmak, buz tutmak.

cemıdınena=donduruyor.

cemıdıneno=donduruyor.

cena (gêna)=alır, aliyor (dişil).

cena bena=alıp götürüyor.

cenab (Ar)=saygı, onur ve büyüklük belirten bir sözcük, cenap.

cenabet (Ar)=cünüp, gusül aptestini almayan, boy aptesti olmayan.

cenabet bıyaye=cünüp olmuş olan.

cenabet bıyayenı-bıyayış=cünüp olamak, haram olmak.

cenabeta=cünüptür, haramdır (dişil)

cenabetê=cünupsın, haramsın (eril için).

cenabetey=1-cünüplük, cünübetlik, 2-pislik, kötü, hoşlanılmayan durum.

cenabetinı=cenabetlik.

cenabeto=cünüptür, haramdır (eril)

cenabi ella=cenab allah, büyük tanrı.

cenabi haq=büyük tanrı, cenabı hak.

cenawır (cınawır)=canavar.

cenawır bıyayenı-bıyayış=canavar olmak.

cenawıra=canavardır (dişil).

cenawırey=canavarlık.

cenawıri=canavarlar.

cenawırinı kerde=canavarlık yapmış olan.

cenawırinı kerdenı-kerdış=canavarlık yapmak.

cenawırinı kerdox=canavarlık yapan.

cenawırinı=canavarlık.

cenawıro=canavardır (eril).

cenayenı-cenayiş=1-müzik vb. şeyleri çalmak, düdük öttürmek, 2-yontmak (Agaç dalarını vb).

cenayenı-cenayış=1-çalmak (müzik vb), 2-batırmak, batırıp çıkarmak, 3-yontmak, yolmak, yaprakları dallardan kesip bir araya toplayıp kışın hayvanlara vermek için bir yerde kümelemek, (ağaçların dallarını yapraklariyle kesmek).

cenayox=1-müzik vb. şeyleri çalan, 2-ağaçların dal ve budaklarını yolan.

cenaze (Ar)=kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazır ölü.

cenaze hewadayenı-hewadayış=cenaze kaldırmak.

cenaze hewadayox=cenaze kaldıran kimse.

cenazey=cenazeler.

cenc (genc)=genç, delikanlı

cenc bı=gençti.

cenc bıyayenı-bıyayış=genç olmak.

cenca=gençtir (dişil).

cencê=gençtirler.

cencey (gencey)=gençlik.

cencey dı=gençlikte.

cencey ra=gençlikten.

cencinı=gençlik.

cenco=gençtir (eril).

cendê cı şıt=cesedini yıkadılar.

cendê cı hewada=cesedini kaldırdılar.

cende (meyit, cesed)=ceset.

cendeg=ceset.

cendegê cı=cesedi.

cendegi=cesetler.

cendek=leş, ceset.

cendırman di=jandarmalar gördü.

cendırme (espar)=jandarma.

cendırmey=jandarmalar.

cenek (cınêk)=kadın.

cenêk-cenêkı=kadın, kadıncık.

cenêkê amê=bir kadın geldi.

cenekê amê=bir kadın geldi.

cenêkê=bir kadın.

cenekê=bir kadın

ceneki (cınêki)=kadınlar.

cenêki=1-kadınlar, 2-kocasının karısını çağırma sözcüğü.

cenêkna=bir kadın daha.

cenekna=bir kadın daha.

cenena=1-çaliyor (kapı, davul vb.), 2-vuruyor (tokmaklamak), 3-yontiyor, budiyor, yoluyor (dal, budak yolmak).

cenet dı=cennette.

cenet şiyaye=cennete gitmiş olan.

cenet şiyayenı-şiyayış=cennete gitmek.

cenet şiyayox=cennete giden.

cenet kewtenı-kewtış=cennete döşmek.

cenet kewtox=cennete düşen.

cenet ra=cennetten.

cenet u cahnım=cennet ve cehennem.

cenet-cahnım=cennet-cehennem.

cenet=cennet.

cenetê nê dınyay=bu dünyanın cenneti.

ceneti=cennetlıx.

cenetlıx=cennetlik.

cenetın=cennetli.

ceneyk (cıneyk)=kadın.

ceneykê=bir kadın.

ceneyki=kadınlar.

ceneykna=bir kadın daha.

ceng kerde=savaşmış olan.

ceng kerdenı-kerdış=savaşmak, vuruşmak.

ceng kerdox=savaşan, savaşçı.

ceng kerdoxi=savaşçılar.

ceng-cengı=pas.

ceng=cenk, savaş, kavga, harp, vuruşma.

cengarı=pas.

cengarın (zengarın)=pas tutmuş, paslanmış, pas kirı olan.

cengawer bıyayenı-bıyayış=cengaver olmak.

cengawer=kahraman, cengaver, savaşçı, vuruşkan.

cengawerey kerdenı-kerdış=cengaverlik yapmak.

cengawerey kerdox=cengaverlik yapan.

cengawerey=savaşma durumu, cengaverlik.

cengaweri=savaşçılar.

cengawerinı=cengaverlik.

cengci=cenkçı.

cengê ma=kavgamız, savaşımız.

cengname=1-savaşa davet tebliğnamesi, 2-savaş destanı.

cengo=savaştır, cenktır.

cengwan=savaşçı.

cengwaney=savaşma durumu.

cengı gırote=pas tutmuş olan.

cengı gırotenı-gırotış=pas tutmak, paslanmak.

cengı tepışte=paslanmış olan.

cengı tepıştenı-tepıştış=pas tutmak, paslanmak.

cengı=pas, paslanmak, pas tutmak.

cengın (zengın)=paslı.

cengın bı=pasliydi.

cengıno=paslıdır.

ceni bıyaye=kadın olmuş olan.

ceni bıyayenı-bıyayış=kadın olmak.

ceni=1-kadın, avrat, 2- kadınlar.

cenin (Ar)=ana rahmi.

cenin dı qeçek wari beno=ana rahminde çocuk beslenir.

cenina=bir kadın daha.

ceniya bıgan=hamile kadın.

ceniya dıganı=hamile kadın.

ceniya şêxi=şeyhin karısı.

ceniya viya=dul kadın.

ceniyan dı=kadınlarda.

ceniyan ra=kadınlardan.

ceniyê=bir kadın.

ceniyey=kadınlık.

cennet (Ar)=dini inanışlara göre günahsızların öldükten sonra gitikleri yer.

cennet dı=cennette.

cennet şiyaye=cennete gitmiş olan.

cennet şiyayenı-şiyayış=cennete gitmek.

cennet şiyayox=cennete giden.

cennet kewtenı-kewtış=cennete düşmek.

cennet kewtox=cennete düşen.

cennet ra=cennetten.

cennet-cahnım=cennet-cehennem.

cennet=çok güzel yer.

cenneti=cennetlı.

cennetlıx=cennetlik.

cennetın=cennetli.

ceno (gêno)=alır, aliyor (eril).

ceno beno=alıp götürüyor.

centilmen (Ìng)=mert, kibar, gürgülü, iyi arkadaşlık eden vs.

centilmen bıyayenı-bıyayış=centilmen olmak.

centilmena=centilmendir (dişil).

centilmeney kerdenı-kerdış=centilmenlik yapmak.

centilmeney=centilmenlik.

centilmeneya=centilmence.

centilmeno=centilmendir (eril).

cenub (Ar)=güney.

cenub dı=güneyde.

cenub ra=güneyden.

cenubi=güneyli.

cenya cı=karısı.

cenya=karıdır.

cenyer (cıniyer)=kariyı.

cenyera cı va=karısı dedi.

cenyerı berı=kariyı götür.

cepane (cebırxane)=cephane.

cepaneyın=cephaneli.

cepe dı=cephede.

cepe ra=cepheden.

cepe=cephe.

cephe (cepe)=cephe.

cephe dı=cephede.

cephe ra=cepheden.

cepi ser=sol yan üstü.

cepxane dı=cephanede.

cepxane ra=cephaneden.

cepxane=cephane.

cer=1-aşağı, 2-güney.

cera ame=aşağdan geldi.

cerah=operatör, ameliyatçı, kaba ameliyat eden.

ceraha=ameliyatçıdır (dişil).

cerahat (Ar)=irin.

cerahat gırotenı-gırotış=irin tutmak.

ceraho=ameliyatçıdır (eril).

cerane=geri gelmek, geri dönmek.

cerbnaye=denenmiş olan.

cerbnayenı-cerbnayış=denemek, sınamak, tecrübe etmek.

cerbnayox=denemeci, deneyen kimse.

cerbyaye=denenmiş, tecrübe edilmiş olan.

cerbyayenı-cerbyayış=denenmiş olmak.

cerde=dağ yamacı.

cereyan (Ar)=akım, akıntı, bir yöne doğru akma.

cereyan bırnayenı-bırnayış=cereyanı kesmek.

cereyan bırnayox=cereyanı kesen.

cereyan kerdenı-kerdış=cereyan etmek, karşılıklı esmek.

cereyan tepıştenı-tepıştış=cereyan tutmak.

cereyani=1-cereyanı, 2-cereyanlar.

cereyanın=cereyanlı.

ceride (Ar)=gazete.

ceride vetenı-vetış=gazete çıkarmak.

ceride vetox=gazete çıkaran kimse.

ceride wanayenı-wanayış=gazete okumak.

ceride wendox=gazete okuyan.

cerime dayenı-dayış=cereme vermek, zararı ödemek.

cerime dayox=rüşvet veren, zarar ziyanı ödeyen.

cerime gırotenı-gırotış=zorla para almak, rüşvet almak.

cerime gırotox=zorla para alan, rüşvet alan.

cerime=1-fiat, 2-rüşvet, avanta para vermek, avantadan verilen para, 3-zorla alınan para, 4-başkasının açtığı veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.

cerimeyın=başında kalmış olan, satılmayan mal vb.

ceriye bıyayenı-bıyayış=cariye olmak.

ceriye=cariye.

ceriyey=cariyeler.

ceriyeyinı kerdenı-kerdış=cariyelik yapmak.

ceriyeyinı=cariyelik.

cero ame=aşağdan geldi.

cerrah (Ar)=Operatör, ameliyatçı.

cerrahey kerdenı-kerdış=cerrahlık yapmak.

cerrahey kerdox=cerrahlık yapan.

cerrahey=cerrahlık.

cerrahi (Ar)=cerrahlıkla ilgili.

ceryan (Ar)=akım, akıntı, bir yöne doğru akma.

ceryan kerdenı-kerdış=cereyan etmek, karşılıklı esmek.

ceryan tepıştenı-tepıştış=cereyan tutmak.

ceryanın=cereyanlı.

cerıbna bı=denemişti, sınamıştı.

cerıbna=denedı. sınadı, tecrübe etti.

cerıbnaye=denenmış, sınanmış.

cerıbnayena=denemeyle, sınamayla.

cerıbnayenı-cerıbnayış=denemek, sınamak, tecrübe etmek, imtihandan geçirmek.

cerıbnayox=deneyen, sınayan.

cerıbnena=denerim, tecrübe ederim, sınarım.

cerıbneno=deniyor, sıniyor.

cerıbyaye bı=denenmişti, sınanmıştı.

cerıbyaye= denenmiş, sınanmış.

cerıbyayenı-cerıbyayış=denenmek, sınanmak.

cerıh=bir erkek ismi.

cerıvna bı=denemişti, sınamıştı.

cerıvnaye=denenmiş, sınanmış olan.

cerıvnayenı-cerıvnayış=denemek, sınamak.

cerıvneno=deniyor.

cerıvyaye bı=denenmişti, sınanmıştı.

cerıvyaye= denenmiş, sınanmış.

cerıvyayenı-cerıbyayış=denenmek, sınanmak.

cesaret (Ar)=yüreklilik, göz pekliği, atılganlık, çekinmeden girişme.

cesaret daye=cesaret vermiş olan.

cesaret dayenı-dayış=cesaret vermek.

cesaret dayox=cesaret veren.

cesaret gırote=cesaret almış olan.

cesaret gırotenı-gırotış=cesaret almak.

cesaret gırotox=cesaret alan.

cesaret kerdenı-kerdış=cesaret etmek, göstermek.

cesaret kerdox=cesaret eden kimse, cesaretli.

cesaretey=cesaretlilik.

cesareteya=cesaretle.

cesaretliyo=cesaretlidir.

cesaretın=cesaretli.

cesaretıno=cesaretlidir.

cesed (Ar)=ölü vücut, naaş.

cesedê cı=naaşı.

cesedi=cesetler.

ceser kewt=birbirinden ayrıldı, süküldü, yıkıldı.

ceser kewtenı-kewtış=birbirinden ayrılmak, sökülmek.

ceser vıstenı-vıstış=birbirinden sökmek.

ceser vıstox=birbirinden söken.

cesur (Ar)=yürekli, cesaretli.

cesur bı=cesurdı.

cesur bıyayenı-bıyayış=cesur olmak.

cesura=cesurdur (dişil).

cesurey=cesaretlilik, gözü pek olma durumu.

cesuriyê=cesurdurlar.

cesuro=cesurdur (eril)

cesurı=kız veya kadınlar için söylenır, cesur.

cetwel (Ar)=doğru çizgi çizmeye yarayan araç.

cetwela xetı antenı-antış=cetvelle çizgi çekmek.

cetweli=cetveller.

cetwelın=cetveli.

cew dı=arpada.

cew ra=arpadan.

cew=arpa.

cewab (Ar)=bir soruya, bir isteğe, yazıya veya söze verilen karşılık.

cewab bıdı=cevap ver.

cewab dano=cevap veriyor.

cewab dayenı-dayış=cevap vermek, cevaplandırmak.

cewab dayox=cevap veren.

cewab gırotenı-gırotış=cevap almak.

cewab gırotox=cevap alan.

cewab kerdenı-kerdış=1-cevaplamak, 2-vaz geçmek.

cewab kerdox=1-cevaplandıran, 2-vaz geçen.

cewab medı=cevap verme.

cewaban=cevapları

cewabê do kılm=kısa bir cevap.

cewabê xo bıgi=cevabını al.

cewabê xo gırot=cevabını aldı.

cewaben (Ar)=cevap olarak.

cewabi=cevaplar.

cewabın=cevaplı.

cewahir (Ar)=mücevher, cevahir, değerli, değeri olan.

cewahira=cevahirdir (dişil).

cewahircı=cevahirci.

cewahirey kerdenı-kerdış=müceverlik yapmak.

cewahirey kerdox=müceverlik yapan.

cewahirey=cevahir olma durumu.

cewahirinı=cevahirlik, müceverlik.

cewahiro=cevahirdir (eril).

cewahirın=cevahirli.

cewap kerde=1-cevaplanmış olan, vaz geçilmiş olan.

cewayir=cevher, mücevher.

cewayira=cevahirdir (dişil).

cewayircı=cevahirci.

cewayirey kerdenı-kerdış=müceverlik yapmak.

cewayirey kerdox=müceverlik yapan.

cewayirey=cevahir olma durumu.

cewayirinı=cevahirlik, müceverlik.

cewayiro=cevherdir (eril).

cewayirın=cevahirli.

cewder (çewder)=çavdar.

cewdet=bir erkek ismi.

cewê ma=arpamız.

cewher (Ar)=1-değerli süs taşı, mücevher, 2-bir şeyin özü, iyi, iyi yetenek.

cewher bı=cevherdı.

cewher=bir erkek ismı.

cewhera=cevherdir (dişil).

cewhercı=cevahirci.

cewherê vıllıkan=çiçeklerin cevheri.

cewherey kerdenı-kerdış=müceverlik yapmak.

cewherey kerdox=müceverlik yapan.

cewherey=cevahir olma durumu.

cewherinı=cevahirlik, müceverlik.

cewhero=cevherdır (eril)

cewherın bı=cevherliydi.

cewherın=cevherli.

cewherıno=cevherlidir.

cewr-cewrık=köpek yavrusu.

cewrıko=köpek yavrusudur.

cewvaş=Arpaya benzer bir ot, atlar, beygirler ve eşekler yemesını çok severler.

cewın=arpalı.

cey=onu, onun.

ceylan (Moğ)=güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif memeli hayvan, gazal.

ceyran bırnayenı-bırnayış=cereyanı kesmek.

ceyran bırnayox=cereyanı kesen.

ceyran bıryayenı-bıryayış=cereyan kesilmesi.

ceyran=cereyan, akım.

ceyranın=cereyanlı.

ceyıl bıyayenı-bıyayış=cahil olmak.

ceyıla=cahildir (dişil).

ceyıley kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

ceyıley kerdox=cahillik yapan, yapmış olan.

ceyıley=cahillik.

ceyılinı kerdenı-kerdış=cahillik yapmak.

ceyılinı=cahillik.

ceyılo=cahildir (eril).

ceza (Ar)=1-üzüntü, acı, sıkıntı veren uygulama, 2-işlediği suca göre konulan sınırlama.

ceza ame=ceza geldi, cezalandırıldı.

ceza bıyaye=cezalanmış olan.

ceza bıyayenı-bıyayış=cezalanmak, ceza almak.

ceza dayenı-dayış=ceza vermek.

ceza dayox=ceza veren kimse.

ceza di bı=ceza görmüştü.

ceza di=ceza aldı.

ceza evi (Ar+Tr)=ceza evi, hapishane.

ceza gırotenı-gırotış=ceza almak.

ceza gırotox=ceza alan kimse.

ceza heq kerd=ceza vermeyi hak etti.

ceza heqkerdox=cezayı hak eden kimse.

ceza kerde=cezalandırılmış olan.

ceza kerdenı-kerdış=cezalandırmak.

ceza kerdox=cezalandıran.

ceza nuşnayenı-nuşnayış=ceza yazmak.

ceza nuştenı-nuştış=ceza yazmak.

ceza nuştox=ceza yazan kimse.

ceza vetenı-vetış=ceza çıkarmak.

ceza vetox=ceza çıkaran kimse.

ceza werdenı-werdış=ceza yemek, cezalandırılmak.

ceza werdox=ceza yiyen, cezalandırılan kimse.

cezadan=cezayı veren kurum, kişi ve mahkemeler.

cezadar=cezalı.

cezali=cezalı.

cezay idamkerdenı-kerdışi=idam verme cezası.

cezay peran=para cezası.

cezay xo ant=cezasını çektı.

cezay xo di=cezasını buldı.

cezay xo pawıt=cezasını çektı, bekledı.

cezayın=cezalı.

cezb (Ar)=aşırı dercede etkilenme, kendinden geçmek, kendine bağlamak.

cezb kerd=cezb etti, kendinden geçirdi, kendine bağladı.

cezb kerdenı-kerdış=cezb etmek, kendine bağlamak.

cezb kerdox=cezbeden.

cezbın=cazibeli.

cezwe (Ar)=kahve vb. pişirmeye yarayan saplı küçük kap.

cezwe dı gırênayenı-gırênayış=cezvede kaynatmak.

cezwe dı=cezvede.

cezwe ra=cezveden.

cezwey qahwi=kahve cezvesi.

cezweyê=bir cezve.

cezweyın=cezveli.

cezwiya=cezveyle.

 

 

 

cê="sı, si, cı, ci" eklerinin yerini alır.

cêb=cep.

cêbın=cepli.

cêdı dıskına=birbirine yapıştırdı, tüm haline soktu.

cêdı kewt=söküldü, birbirinden düştü, parçalara ayrıldı.

cêdı vetenı-vetış=tanımak, birbirinden ayırmak, birbirinden çıkarmak.

cêdı vetox=taniyan, birbirinden çıkaran, ayırt eden kimse.

cêdı vıst=birbirinden söktü, parçalar haline soktu, dağıtı.

cêdı vıstenı-vıstış=birbirinden sökmek, parçalara ayırmak.

cêf (kêf)=keyif, neşe, şenlik.

cêf bıyayenı-bıyayış=keyif olmak.

cêf kerdenı-kerdış=keyiflenmek, keyif sürmek, neşelenmek.

cêf kerdox=keyif süren.

cêfın=keyifli.

cêfına=keyiflidir (dişil).

cêfıno=keyiflidir (eril).

cême=alırız.

cême bemı=alıp götürürüz.

cêmı bemı=alıp gütürürüz.

cêmı=alırız.

cêna=aliyor (dişil).

cêna bena=alıp götürüyor.

cênayenı-cênayış=1-almak, 2-sikmek.

cênc bı=gençti.

cênc bıyayenı-bıyayış=genç olmak.

cênc=genç.

cênca=gençtir (dişil).

cêncê=gençtirler.

cêncey (gencey)=gençlik.

cêncey dı=gençlikte.

cêncey ra=gençlikten.

cêncinı=gençlik.

cênco=gençtir (eril).

cênê=aliyorlar.

cênê=alırlar, aliyorlar.

cênêk vıradayenı-vıradayış=favori bırakmak.

cênêk=1-kadın, avrat, 2-cenik, favori.

cênêki derg kerdenı-kerdış=favori uzatmak.

cênêkın=favorili.

cêni bıyaye=kadın olmuş olan.

cêni bıyayenı-bıyayış=kadın olmak.

cêni=1-kadın, karı, karısı, 2-kadınlar.

cênik vıradayenı-vıradayış=favori bırakmak.

cênik=1-cenik, favori, 2-yanağın alt kısmı.

cêniki derg kerdenı-kerdış=favori uzatmak.

cênikın=favorili.

cênina=bir kadın daha.

cêniya bıgan=hamile kadın.

cêniya dıganı=hamile kadın.

cêniya şêxi=şeyhin karısı.

cêniya viya=dul kadın.

cêniyan dı=kadınlarda.

cêniyan ra=kadınlardan.

cêniyê=bir kadın.

cêniyey=kadınlık.

cêno beno=alıp götürüyor.

cêno=alır, aliyor (eril).

cêr dı=aşağda.

cêr ra cor=aşağdan yukariya.

cêr ra=aşağdan.

cêr u cêrver=aşağı ve aşağiya doğru.

cêr u cor=aşağı yukarı, aşağı ve yukarı.

cêr u cora=aşağdan ve yukardan.

cêr=aşağı, aşağiya.

cêra=1-aşağdan, 2-birbirinden.

cêra abiyo=birbirinden açıldı, süküldü.

cêra abıriya=birbirinden söküldü, ayrıldı.

cêra abırna=birbirinden ayırdı.

cêra abırnayenı-abırnayış=birbirinden ayırmak, ayırım yapmak.

cêra abırnenê=birbirinden ayırırlar.

cêra abıryay=birbirinden ayrıldılar.

cêra adiyar kewt=aşağdan yukariya tırmandı, çıktı.

cêra ame=aşağdan geldi.

cêra amyayenı-amyayış=aşağdan gelmek.

cêra berd=birbirinden öttü (kumarda yutmak, ütüzmek)

cêra bıgi beno biro ray=altan al belki yolla gelir.

cêra bıgi boka goş a to no=altan al, inşallah sana kulak asar.

cêra bıyayenı-bıyayış=birbirinden ayrılmak.

cêra cor zey pêyo=aşağı yukarı birbirine benziyor, aynıdır.

cêra cor=aşağdan yukariya, baştan aşağiya, baştan başa, aşağı yukarı.

cêra şı=aşağdan gitti.

cêra gırot=altan altı.

cêra gırotenı-gırotış=altan almak, ikna etmeye çalışmak.

cêra kerd bı=birbirinden ayırmıştı

cêra kerd=1-kavga eden kişilerı birbirinden ayırmak, 2-eşyayı birbirinden sökmek.

cêra kerdê=1-birbirinden söküyordu, 2-kavga edenlerı ayıriyordu.

cêra kerdenı-kerdış=1-birbirinden ayırmak (kavga edenleri), 2-sükmek, parçalara ayırmak.

cêra kerdox=birbirinden ayıran kimse, ayırmacı.

cêra kerê=ayırın.

cêra kewt=birbirinden döştü, dağıldı.

cêra kewtenı-kewtış=birbirinden ayrılmak, dağılmak.

cêra vet=birbirinden ayırdı, tanıdı, çıkardı.

cêra vetenı-vetış=birbirinden ayırmak.

cêra vezı=birbirinden ayır.

cêra vıstenı-vıstış=birbirinden sökmek, ayırmak.

cêra vıstox=birbirinden ayıran, söken.

cêra=1-aşağdan, 2-altan, 3-birbirinden, 4-ayırma.

cêracor=aşağıyukarı, aşağdan yukariya.

cêrakı=1-ayır, 2-sök.

cêramekı=1-ayırma, 2-sökme.

cêrdıro=aşağdadır.

cêrên=aşağdaki, en aşağdaki.

cêrena vera=yalvariyor.

cêrênê=yer aliyorlar, alıniyorlar.

cêrêni=aşağdakini (eril).

cêrêno=1-alıniyor, 2-kapaniyor, 3-aşağdakidir.

cêrênı=aşağdakini (dişil).

cêri bıpawı=aşağısını kolla.

cêri=1-elti (iki kardeş karıları birbirinın eltisıdır), 2-aşağiyı, aşağısını.

cerime=ceza.

cêriyayo=alınmış.

cêrro=aşağdan.

cêrver=aşağiya doğru, aşağı istikamet.

cêrya=1-kapandı, 2-tıkandı.

cêryaye=1-kapalı, 2-tıkalı, 3-alınmış olan.

cêryayenı-cêryayış=1-kapanmak, 2-alınmak, 3-tıkanmak.

cêrıbnayenı-cêrıbnayış=denemek, tecrübe etmek.

cêrıbyaye=denenmiş, tecrübe edilmiş olan.

cês=ceyiz.

cêser kerd=1-birbirinden söktü, 2-birbirinden ayırdı.

cêser kerdenı-kerdış=birbirinden sökmek, parçalara ayırmak.

cêser kerdox=birbirinden söken, parçalara ayıran.

cêser kewt=birbirinden söküldü, ayrıldı.

cêser kewte=birbirinden ayrılmış, sökülmüş olan.

cêser kewtenı-kewtış=birbirinden sökülmek, ayrılmak.

cêser vıst=birbirinden söktü, ayırdı.

cêser vıste=birbirinden ayırmış, sökülmüş olan.

cêser vıstenı-vıstış=birbirinden ayırmak, birbirinden sökmek, dağıtmak.

cêser vısto=birbirinden ayırmış.

cêser vıstox=cihazları vb. şeyleri birbirinden ayıran, dağıtan kimse, söken, sökücü.

cêser=birbirinden, üst üsten.

cêservıst=birbirinden söktü, ayırdı.

cêver bıyaye=kapanmış olmak.

cêver kerdenı-kerdış=kapatmak.

cêver kerdox=kapatan.

cêver-cêvero=yanyana.

cêver=kapı.

cêverê hewşi=havlu kapısı.

cêverê teveri=dış kapı.

cêvero rona=yanyana indirdi.

cêverın=kapılı.

cêvıste=birbirinden ayrılmış olan parçalar.

cêxeye=kırılıp ufak parçalara ayrılmış olan.

cêya manena=birbiriyle yapışık çaliyor, benziyor.

cêz (ceyiz)=ceyiz, geline yapılan gelinlik eşya.

cêz vıraştenı-vıraştış=ceyiz yapmak.

cêzê veyvı=gelinin ceyizi.

cêzın=ceyizli.

 

 

 

cı benê=kendisini götürüyorlar.

cı berdenı-berdış=kendisini götürmek.

cı çerxkerdenı-kerdış=kendisini dolaştırmak, gezdirmek.

cı çerxkerdox=kendisini gezdiren kimse.

cı çıman vero=gözlerinin önünde.

cı dayenı-dayış=vermek.

cı dest ra vejeno=ellinden çıkariyor.

cı dest ra vet=ellinden çıkardı.

cı dest ra yeno=ellinden gelir.

cı di=kendisini gördü.

cı dı çıniyo=kendisinde yoktur.

cı dı da pêro=kendisiyle kavga etti.

cı dı diyayenı-diyayış=kendisinde bulmak.

cı dı enbazey mekı=kendisiyle arkadaşlık etme.

cı dı şı=kendisiyle gitti.

cı dı kay mekı=kendisiyle oynama.

cı dı kewt=onunla ilgilendı, ona düştü.

cı dı küşat mekı=kendisiyle şaka etme, şakalaşma

cı dı mend=kendisinde kaldı.

cı dı ne bıdı, ne bıgi=kendisiyle ne al, ne ver.

cı dı nêdiyayenı-nêdiyayış=kendisinde bulamamak, bulmamak.

cı dı pêro medı=kendisiyle kavga etme, dalaşma.

cı dı qesey kerdenı-kerdış=kendisiyle konuşmak.

cı dı ray şiyayenı-şiyayış=kendisiyle yol yürümek.

cı dı weş ravêrnı=kendisiyle iyi geçin.

cı dı xeyr nêmend=kendisinde hayır kalmadı.

cı dı=1-ver, kendisine ver, 2-kendisinde, kendisiyle, 3-onda.

cı dımı şo=arkasından git.

cı dımı=arkasından.

cı finayenı-finayış=1-tutuşturmak, yakmak, 2-vurmak, dövmek.

cı şanayenı-şanayış=hedefi vurmak, vurmak, isabet etmek.

cı şımıtış da=kendisine içirdı.

cı geyrayenı-geyrayış=aramak, araştırmak, kendisini aramak.

cı geyrayox (kendox)=araştırmacı.

cı kerdenı-kerdış=dökmek (su vb).

cı kewtenı-kewtış=birbirine binmek, canlılarda erkeğin arkadan dişinin özerine atlaması veya cinsel ilişkide bulunması.

cı küwatenı-küwatış=sokmak, batırmak.

cı kışta=yanında, yanı başında.

cı metewnı kı to ra nêremo=kendisini incitme ki senden kaçmasın.

cı mısnayenı-mısnayış=1-öğretmek, göstermek, 2-kışkırtmak.

cı mısnayox=1-kendisini öğreten, kendisine gösteren, 2-kışkırtan kimse.

cı mısnı=kendisine göster.

cı nêsınasnayenı-nêsınasnayış=kendisini tanımamak. 

cı perayenı-perayış=tutmak, ısırmak.

cı pero=tutsa, ısırsa.

cı pey dı=arkasında.

cı qelbyayenı-cı qelbyayış=1-dalış, içine dalmak, 2-basmak.

cı qelıbna=1-rastgele daldı, 2-rastgele üstüne sürdü.

cı qelıbnayenı-qelıbnayış=rastgele daldırmak.

cı qelıbnayox=rastgele dalan kimse.

cı qelıbyayenı-qelıbyayış=1-içine dalmak, 2-basmak, 3-rastgele dalmak.

cı ra abıriya=kendisinden ayrıldı.

cı ra abıriyay=kendisinden ayrıldılar.

cı ra abırnaye=kendisinden ayırt edilmiş olan.

cı ra abırnayenı-abırnayış=kendisinden ayrılmak.

cı ra abırnayox=kendisinden ayıran kimse.

cı ra abıryayenı-abıryayış=kendisinden ayrılmak.

cı ra berd=kendisinden üttü, yuttı (kumar vb)

cı ra berdenı-berdış=kendisinden ütmek, ütüzmek (kumar vb)

cı ra bı=ondan oldu, kurtuldu anlamında.

cı ra bırna=1-birisinin yevmesini kesmek, 2-bir şeyi kökten kesmek, koparmak.

cı ra bırnayenı-bırnayış=kendisinden kesmek. koparmak.

cı ra bırnayox=kendisinden koparan kimse.

cı ra çina=ağaç ve benzeri şeylerden meyve yada birşey koparmak.

cı ra çinayenı-çinayış=..den koparmak, biçmek.

cı ra cıkerd=kendisinden kopardı, kestı.

cı ra cıkerdenı-cıkerdış=kendisinden koparmak.

cı ra duri kewtenı-kewtış=kendisinden uzaklaşmak.

cı ra duri mendenı-mendış=kendisinden uzak kalmak.

cı ra duri vıstenı-vıstış=kendisinden uzaklaştırmak.

cı ra duri=kendisinden uzak.

cı ra fayde diyayenı-diyayış=kendisinden fayda görmek.

cı ra şanayenı-şanayış=üstüne serpmek.

cı ra şı=kendisinden gittı, ütüzdü (kumar oynarken kaybetmek)

cı ra gırot=kendisinden aldı.

cı ra gırote=kendisinden alınmış olan.

cı ra gırotenı-gırotış=kendisinden almak.

cı ra gırotox=kendisinden alan.

cı ra hend ame=onun ellinden o kadar geldı.

cı ra herinayenı-herinayış=kendisinden satın almak.

cı ra lome kerdenı-kerdış=kendisinden şikayetlenmek.

cı ra mahrum kerdenı-kerdış=kendisinden mahrum etmek.

cı ra mahrum verdayenı-verdayış=kendisinden mahrum bırakmak.

cı ra mane vetenı-vetış=..den mana çıkarmak.

cı ra meremı=kendisinden kaçma.

cı ra metersı=kendisinden korkma.

cı ra mewı=kendisinden yutma (oyunda), yeme.

cı ra nêpawıtenı-nêpawıtış=kendisinden beklememek.

cı ra nêposanayenı-nêposanayış=kendisinden ummamak.

cı ra nêtersayenı-nêtersayış=kendisinden korkmamak.

cı ra nezdi=kendisine yakın.

cı ra nımıtenı-nımıtış=kendisinden saklamak.

cı ra pers kı=kendisinden sor.

cı ra perskerdenı-perskerdış=kendisinden sormak.

cı ra peyra mendenı-mendış=kendisinden geri kalmak.

cı ra posanayenı-posanayış=kendisinden umit etmek.

cı ra reya=kendisinden kurtuldu.

cı ra tersayenı-tersayış=kendisinden korkmak.

cı ra tewatenı-tewatış=kendisinden incinmek.

cı ra vet=içinden çıkardı. (diken yada herhangi birşey batarken onu çıkarmak, yada içiçe olan iki şeyin birini birinden çıkarmak)

cı ra vetenı-vetış=kendisinden çıkarmak, içinden çıkarmak.

cı ra vıjiya=içinden çıktı.

cı ra vıjyayenı-vıjyayış=içinden çıkmak.

cı ra vısyayenı-vısyayış=kendisinden ödü kopmak, korkmak.

cı ra xeberı gırotenı-gırotış=kendisinden haber almak.

cı ra xeberı nêgırotenı-nêgırotış=kendisinden haber alamamak.

cı ra xeyr diyayenı-diyayış=kendisinden hayır görmek.

cı ra xeyr mepawı=kendisinden hayır bekleme.

cı ra xo pawıtenı-pawıtış=kendisinden kendini korumak.

cı ra=ondan, kendisinden.

cı rê bella peyda bı=kendisne bella hasıl oldu.

cı rê bohtan kerdenı-kerdış=kendisine iftira etmek.

cı rê bohtan kerdox=kendisne iftira eden kimse.

cı rê botan kerdenı-kerdış=kendisine iftira etmek.

cı rê çêver akerd=kendisine kapiyı açtı.

cı rê çêver niyakerd=kendisine kapiyı açmadı.

cı rê da=kendisine verdi.

cı rê derman dayenı-dayış=kendisine ilaç vermek.

cı rê şami vıraştenı-vıraştış=kendisine yemek pişirmek.

cı rê herina=kendisine (ona) satın aldı.

cı rê kêber akerd=kendisine kapiyı açtı.

cı rê kêber niyakerd=kendisine kapiyı açmadı.

cı rê mend bı=kendisine kalmıştı.

cı rê mend=1-kendisine kaldı, 2-etikleri kendisine kaldı.

cı rê mepewjı=kendisine pişirme.

cı rê mevajı=kendisine söyleme.

cı rê mısnayenı-mısnayış=kendisine göstermek.

cı rê nêvatenı-nêvatış=kendisine söylememek.

cı rê rot=kendisine sattı.

cı rê va=kendisine söyledi.

cı rê vajı=kendisne söyle.

cı rê vatenı-vatış=kendisine söylemek.

cı rê verda bı=kendisine bırakmıştı.

cı rê verda=kendisine bıraktı.

cı rê verdayenı-verdayış=kendisine bırakmak.

cı rê wendenı-wendış=kendisine okumak.

cı rê=ona, kendisine.

cı remnayenı-remnayış=kendisini kaçırmak.

cı resaye=kendisine yetişmiş olan.

cı resayenı-resayış=kendisine yetişmek.

cı resayox=yetişen, kavuşan kimse.

cı resn-resnı=kendisine yetiştir.

cı resna=kendisini yetiştirdi, yetiştirdi, yetiştirmek.

cı resnayenı-resnayış=1-yetiştirmek, 2-eğitmek.

cı resnayox=1-kendisini yetiştiren, 2-kendisine yetiştirilen.

cı resnayoxi=kendisini yetiştirenler.

cı resı=yetiş, kavuş, kendine yetiş.

cı rıdya=kendisini beğendi.

cı rıdyaye=kendisini beğenme.

cı rıdyayenı-rıdyayış=kendisini beğenmek.

cı ser dı=üzerinden.

cı sera=üzerinden.

cı sınasna=kendisini tanıdı.

cı sınasnayenı-sınasnayış=kendisini tanımak.

cı ver rema=önünden kaçtı.

cı ver vıjiya=karşı çıktı, karşı geldi.

cı ver werıştenı-werıştış=1-önünde kalkmak, 2-karşı koymak.

cı vera şı=önünden gitti, önünden geçti.

cı vera ravêrd=önünden geçti.

cı verdayenı-verdayış=1-kendisini boşamak, 2-bırakmak.

cı verdayox=1-boşayan, 2-bırakan kimse.

cı verdı=önünde.

cı vero vınderd=önünde durdu.

cı vıradayenı-vıradayış=bırakmak, salıvermek, kendisine karışmamak.

cı vıstenı-vıstış=1-yakmak, çakmak, 2-vurmak, dövmek.

cı waştenı-waştış=kendisini istemek.

cı werdenı-werdış=kendisini yemek.

cı werdış da=kendisine yedırdı, yedirdı.

cı ya ame=kendisiyle geldi.

cı ya merd=kendisiyle öldü.

cı ya pawıtenı-pawıtış=kendisiyle beklemek.

cı ya pêya kerdenı-peya kerdış=kendisiyle uyuşmak, anlaşmak.

cı ya rakewt=kendisiyle yattı.

cı=1-kendi, kendisi, kendisinin, 2-o, onu, ona, onun vb (cı rê va=ona söyledı).

cıbêna=kesiliyor (dişil).

cıbêno=kesiliyor (eril).

cıbeno=kesiliyor.

cıbindirik dı=cibindirikte.

cıbindirik ra=cibindirikten.

cıbindirik rakerdenı-rakerdış=cibindirik sermek, germek.

cıbindirik=sivri sinek vb. böceklere karşı korunmak için gerilen veya örtülen   çadır biçiminde tül.

cıbindiriki=1-cibindiriği, 2-cibindirikler.

cıbindirikın=cibindirikli.

cıbiya bı=kesilmişti

cıbiya=kesildı, ayrıldı, koptu ve vb.

cıbiyayê=kesiliyordu.

cıbiyaye=kesilmiş olan.

cıbiyayenı-cıbiyayış=kesilmek, kopmak.

cıbya bı=kesilmişti.

cıbya=kesildi.

cıbyaye=kopmuş olan.

cıbyayenı-cıbyayış=kopmak.

cıbyayox=kesilmiş olan.

cıbyena=kesiliyor.

cıbıya bı=kesilmiştı.

cıbıya=kesildi.

cıbıyay=kesildiler, biçildiler, koparıldılar, koptular.

cıbıyayê=kesiliyordu.

cıbıyaye=kesilmiş olan.

cıbıyayenı-cıbiyayış=kesilmek, kopmak.

cıbıyayey=kesilmiş olanlar, biçilmiş olanlar.

cıda=1-vereyim, 2-vereceğim.

cıddi (Ar)=1-ağır başlı, 2-şaka olmayan, 3-güvenilir, sağlam.

cıddi bıyaye=ciddi olmuş olan.

cıddi bıyayenı-bıyayış=ciddi olmak, ciddileşmek.

cıddi vajı=ciddi söyle.

cıddilıxey=ciddilik, ağırbaşlılık.

cıddiyey=ciddi olma durumu, ciddiyet, ağır başlılık.

cıddiyinı=ciddilik.

cıdi (Ar)=1-ağır başlı, 2-şaka olmayan, 3-güvenilir, sağlam.

cıdi=1-kendisini gördü, 2-cidi, gerçek.

cıdi şı=1-kendisini gördü gitti, 2-gerçekten gitti.

cıdı vetenı-vetış=1-kestirmek, 2-söyletmek, konuşturmak, 3-sızdırmak, 4-anlamak.

cıdımı=arkasından, arkasında.

cıft-cıftı=palamut meyvesinin veya nar meyvesinin kabuğunu kurutup, döverek toz şekline sokmasına cıftı derler.

cıfta beluyan=palamut ağacının meyvesinin kabuğunu kurutup, dövme şekline cıfta beluyan derler.

cıftlêr kerdenı-kerdış=hayvanlarda koşuşup oynamak, zıplamak.

cıftlêr=hayvanların oynaması, koşuşması.

cıftın=palamut kabuğunun toz ve rengi.

cıger (cixer)=mec: anneler erkek evletlarına derler.

cıger-cigerı=ciğer, ak ciğer, kara ciğer ve yüreğin oluşturduğu takım.

cıgera mı na veşena=yüreğim yaniyor.

cıgerci=ciğer pişirip satan kimse.

cıgercinı=ciğercilik.

cıgercılıxey=ciğercilik.

cıgerlok=kahraman ve cesur yürekli.

cıgermetin=dayanıklı, yürekli.

cıgerpolat=korkusuz, çelik yürekli.

cıgerın=cigerli.

cıgeyrayenı-cıgeyrayış=aramak, araştırmak.

cıgeyrayox=araştıran, araştırmacı.

cıgeyrena=ariyor, kendisini ariyor (dişil).

cıgeyreno=ariyor, kendisini ariyor (eril).

cıhad (Ar)=din uğruna yapılan savaş.

cıhad bıyayenı-bıyayış=cihad olmak.

cıhad kerdenı-kerdış=din uğruna savaşmak.

cıhad kerdox=din uğruna savaşan.

cıhadın=cihadlı.

cıhan dı=cihanda.

cıhan ra=cihandan.

cıhan=cihan, alem, dünya.

cıhangir (Far)=ülkeler fetheden cesur, kahraman.

cıhangir bıyaye=kahraman olmuş olan.

cıhangir bıyayenı-bıyayış=kahraman olmak.

cıhangir bıyayox=kahraman olmuş olan.

cıhangira=kahramandır, cihangirdir (dişil).

cıhangirey kerdenı-kerdış=cihangirlik yapmak.

cıhangirey kerdox=cihangirlik yapan.

cıhangirey=cihangirlik.

cıhangirinı=cihangirlik.

cıhangiro=kahramandır, cihangirdir (eril).

cıhaz (Ar)=aygıt, alet, takım.

cıhazana=cihazlarla.

cıhazey=cihazlık.

cıhazinı kerdenı-kerdış=cihazlık yapmak.

cıhazinı=cihazlık.

cıhazın=cihazlı.

cıhêz=ceyiz.

cıhud (yahudi)=yahudi.

cıhud bıyayenı-bıyayış=yahudi olmak.

cıhudey=yahudilik.

cıhudinı=yahudilik.

cıkera=keseyim?

cıkerd bı=kesmişti, koparmıştı.

cıkerd u berd=kesti ve götürdü.

cıkerd=kesti, kopardı.

cıkerde=kesik, kesilmiş olan.

cıkerdenı-cıkerdış=1-dökmek (başa veya ele su vb.dökmek), 2-kesmek, koparmak.

cıkerdo=kesmiş, koparmış.

cıkerdox=kesen, koparan, kesici, koparıcı.

cıkerdoxey=kesicilik.

cıkerê=kesın, koparın.

cıkero=kessin, kesse.

cıkewtenı-cıkewtış=1-tutuşmak, yanmak, 2-erkek bir hayvanın dişi bir hayvanın özerine atlaması (cinsel ilişki için).

cıkı=1-doldur, içine koy, 2-kes, 3-dök (birinin elline su dökmek).

cıkı=1-kes, 2-dök (el vb. şeylere su dökmek).

cıl-cılı=1-çul, 2-kilim, 3-palan.

cıl=1-çul, 2-palan.

cıla (Ar)=bir şeyi korumak ve parlatmak için sürülen kimyasal birleşik.

cıla bıyaye=cilalanmış olan.

cıla bıyayenı-bıyayış=cilalanmak.

cıla cı nê ser=çullunu yükledi, çulladı.

cıla heri=eşeğin palanı.

cıla kerde=cilalanmış olan.

cıla kerdenı-kerdış=cilalamak.

cıla kerdox=cilacı, cila yapan kimse.

cılaci=cilacı.

cılacinı kerdenı-kerdış=cilacılık yapmak.

cılacinı kerdox=cilacılık yapan.

cılacinı=cilacılık.

cılacılıxey=cilacılık.

cılan dı=çullarda.

cılan şıwenê=elbise ve öteberi yıkıyorlar.

cılan ra=1-yataktan, 2-elbiseden, 3-çullardan.

cılan=1-çulları, 2-kilimleri.

cılawan=cilacı.

cılay texten=tahta cilası.

cılayın=cilalı.

cılayıno=cilalıdır.

cılayını=cilalı.

cıld (Ar)=1-deri, ten, 2-bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri.

cıld bıyaye=ciltlenmiş olan.

cıld bıyayenı-bıyayış=ciltlenmek.

cıld kerde=ciltlenmiş olan.

cıld kerdenı-kerdış=ciltlemek.

cıld kerdox=cilt eden.

cıldci=ciltçi.

cıldcinı kerdenı-kerdış=ciltcilik yapmak.

cıldcinı=ciltcilik.

cıldê kıtabı=kitabın ciltli kapağı.

cıldê panci=beşinci cilt.

cıldê ridê to=yüzün cilti.

cıldiye (Ar)=deri hastalıkları.

cıldiyeci=deri hastalıkları uzmanı.

cıldiyecinı kerdenı-kerdış=cildiyecilik yapmak.

cıldiyecinı kerdox=cildiyecilik yapan.

cıldiyecinı=cildiyecilik.

cıldın=ciltli.

cıle bıyaye=cilalanmış olan.

cıle bıyayenı-bıyayış=cilalanmak.

cıle kerde=cilalanmış olan.

cıle kerdenı-kerdış=cilalamak.

cıle kerdox=cilalayan.

cılê=1-bir çul, 2-bir kilim.

cıle=1-yatak, 2-elbise, 3-çul, kilim, 4-cila.

cılecinı kerdenı-kerdış=cilacılık yapmak.

cılecinı kerdox=cilacılık yapan.

cılecinı=cilacılık.

cılêt kerde=jiletlenmiş olan.

cılêt kerdenı-kerdış=jiletlemek.

cılêt kerdox=jiletleyen.

cılet kerdenı-kerdış=jiletlemek.

cılêt-cılêtı=jilet, traş bıçağı.

cılêta bırnayenı-bırnayış=jiletle kesmek.

cılêta taşıtenı-taşıtış=jiletle traş etmek.

cılêtê=bir jilet.

cılêti=jiletler.

cıleti=jiletler.

cılêtna=bir jilet daha.

cılêtı=jilet.

cıletı=jilet.

cılêtın=jiletli.

cıletın=jiletli.

cıleyın=cilalı.

cıli vıraştenı-vıraştış=kilim, çul vb. şeyleri yapmak.

cıli=1-çullar, 2-kilimler, 3-elbiseler(elbise, yatağ, çul vb. şeylerin hepsi).

cılna=bir çul daha.

cılq bıyaye=cıvık olmuş olan.

cılq bıyayenı-bıyayış=1-cıvık olmak, 2-geveze olmak.

cılq kerde=cıvık olmuş olan.

cılq kerdenı-kerdış=cıvıklaştırmak, bozup kokutmak.

cılq=1-geveze, karıştırıcı, kışkırtıcı, 2-güvenilmez, sözünün eri olmayan, sözüne güvenilmeyen, karıştırıcı vb., 3-yumurta vb. şeylerin bozuk oluşu, cıvık, bozuk çıkma, bozuk olma.

cılqa=cılkdır, gevezedir (dişil).

cılqan-cılqanı=kuş, tavuk vb. hayvanların midesi, kursağı.

cılqey=1-geveze olma durumu, gevezelik, 2-bozuk, cılk olma durumu, cıvıklık, 3-dönek olma durumu.

cılqo=1-cılkdır, 2-gevezedir (eril)

cılqın=1-geveze, 2-bozuk, bozulmuş cılklı (yumurta vb) 3-döneklik.

cılqıyayo=cılk olmuş, bozulmuş (yumurtanın bozulması)

cıltcinı=ciltcilik.

cıltcılıxey=ciltçilik.

cılwe (Ar)=hoşa gitmek için yapılan davranış, naz, kırıtma, kıvırma.

cılwe kerde=cilve etmiş olan.

cılwe kerdenı-kerdış=cilve etmek.

cılwe kerdox=cilve eden.

cılweli=cilveli.

cılweliya=cilvelidir (dişil).

cılweliyo=cilvelidir (eril).

cılweya=cilveyle.

cılweyinı kerdenı-kerdış=cilve etmek.

cılweyinı=cilve.

cılweyını=cilveli.

cılxane=elbise veya çul yapılan veya satılan yer.

cılxe bıyayenı-bıyayış=kırılıp parçalanmak, ufak ufak olmak.

cılxe cılxe=cam vb. şeylerin param parça olması.

cılxe kerdenı-kerdış=parçalamak, ufak ufak etmek.

cılxe kerdox=parçalayan, ufak ufak eden.

cılxe=parçe, kırılıp parçalanma.

cılÌ=yataklar.

cılı dı=1-çulda, kilimde, 3-palanda.

cılı ra=1-çuldan, 2-kilimden, 3-palandan.

cılı rakerdenı-rakerdış=çulu sermek.

cılı=çul, kilim.

cılın=çullu.

cılız (Tr)=güçsüz ve zayif.

cılız bıyayenı-bıyayış=zayif olmak.

cılız verdayenı-verdayış=zayif bırakmak.

cılız verdayox=zayif bırakan.

cılıza=zayiftir (dişil).

cılızey=zayif olma durumu.

cılızo=zayiftir (eril).

cımbuş-cımbuşı=cümbüş.

cımbuşı cınayenı-cınayış=cümbüş çalmak.

cımbuşın=cümbüşlü.

cımbış-cımbışı (cümbış)=cümbüş.

cımbışı cınayenı-cınayış=cümbüş çalmak.

cımbışın=cümbüşlü.

cımbız kerdenı-kerdış=cımbızlamak.

cımbız-cımbızı (Yun)=kıl, diken vb. şeyleri çekmeye yarayan küçük maşa.

cımbızın=cımbızlı.

cımdırık dı=cibindirikte.

cımdırık ra=cibindirikten.

cımdırık rakerdenı-rakerdış=cibindirik sermek, germek.

cımdırık=cıvindirik.

cımdırıki=1-cibindirikler, 2-cibindiriği.

cımdırıkın=cibindirikli.

cımekı=1-kesme, 2-dökme (birinin özerine su vb. dökmek).

cımenışı=binme.

cımha=bir erkek ismi.

cımnastik kerdenı-kerdış=jimnastik etmek.

cımnastik kerdox=jimnastik eden.

cımnastik=jimnastik.

cımri (Far)=eli sıkı, pinti, nekes.

cımri bı=cimriydi.

cımri bıyayenı-bıyayış=cimri olmak.

cımrilıxey kerdenı-kerdış=cimrilik yapmak.

cımrilıxey=cimrilik.

cımrina=bir cimri daha.

cımrinı=cimrilik.

cımriya=cimridir (dişil).

cımriyê=cimridirler.

cımriyey=cimrilik, nekeslik.

cımriyo=cimridir (eril).

cımrı bı=cimriydi.

cımrı bıyayenı-bıyayış=cimri olmak.

cımrı=cimri, eli sıkı, nekes.

cımrılıxey kerdenı-kerdış=cimrilik yapmak.

cımrılıxey=cimrilik.

cımrına=bir cimri daha.

cımrını=cimrilik.

cımrıya=cimridir (dişil).

cımrıyê=cimridirler.

cımrıyey=cimrilik, nekeslik.

cımrıyo=cimridir (eril).

cın (Ar)=cin, bazı inançlara göre göze görünmeyen yaratık.

cın (Ìng)=bir tür alkollü içki.

cın şımıtenı-şımıtış=cin içmek.

cın şımıtox=cin içen.

cın pırodayenı-pırodayış=cin çarpmak.

cın pırodayox=cin çarpan.

cın u cınawır=cin ve canavar.

cın u cınawıran ra=cin ve canavarlardan.

cın u cınawıri=cin ve canavarlar.

cın=şeytan, akıllı, zeki, fırlama.

cına=1-Davul, kaval vb şeyleri çalmak, 2-yontmak, 3-mec: cindir, cin gibidir (dişil), 4-mec: sikeyim, 4-iyice dövdü anlamında.

cınabet bıyaye=cenabet olmuş olan.

cınabet bıyayenı-bıyayış=cenabet olmak.

cınabet=cenabet, cünüp.

cınabeta=cünübettir (dişil).

cınabetey=cenabetlik, cünüplük.

cınabeto=cenabettir, cünüptür (eril).

cınabetın=cünüplü, cenabetli.

cınan da pıro=cinler çarptı.

cınan dı=cinlerde.

cınan ra=cinlerden.

cınanê mı têra mekı=mec: cinlerimi başıma üşüştürme.

cınawır bıyayenı-bıyayış=canavar olmak.

cınawır=canavar, yabani, vahşi veya yırtıcı hayvan.

cınawıra=canavardır (dişil) yaramaz kız çocukları için söylerler.

cınawırey=canavarlık, canavar gibi davranma.

cınawıri=canavarlar.

cınawırinı kerde=canavarlık yapmış olan.

cınawırinı kerdenı-kerdış=canavarlık yapmak.

cınawırinı kerdox=canavarlık yapan.

cınawırinı=canavarlık.

cınawıro=canavardır (eril), yaramaz erkek çocuklar için söylerler.

cınaye=1-budanmış, yontulmuş, 2-kaba olarak sikilmiş olan.

cınayêno=1-çalıniyor (davul vb.), yontuluyor, budaniyor.

cınayenı-cınayış=1-ağaçları kesip dallarını ve yapraklarını budamak, çırpmak, çalmak, 2-yontmak, 3-öttürmek (düdük vb), 4-mec: sikmek.

cınayenı-cınayış=1-sikmek, 2-yontmak (çalı çırpı vb).

cınayet bı=cinayet oldu.

cınayet bıyayenı-bıyayış=cinayet işlenmek.

cınayet kerdenı-kerdış=cinayet işlemek, yapmak.

cınayet kerdox=cinayet yapan, işleyen.

cınayet=adam öldürme veya adam öldürme derecesinde suç.

cınayeto=cinayettir.

cınayo xover=önüne eğmiş.

cınayox=1-çalan (davul vb.), 2-yontan, yontucu, 3-siken.

cıncılık=1-erkek, er kişi, 2-kelebek.

cıncınık=kelebek.

cıncıq dı=camda, cincikde.

cıncıq ra=camdan, cincikten.

cıncıq=1-cam parçası, 2-camdan veya porselenden yapılan şeyler, zücaciye.

cıncıq=camlı bilye.

cıncıqcinı kerdenı-kerdış=cincikcilik yapmak.

cıncıqcinı=cincikcilik.

cıncıqên=camlı olma durumu, camdan yapılan.

cıncıqın=camlı, porselenlı.

cındar=cinci, cinleri olan kimse.

cındara=cinlidir, cinlerı vardır (dişil).

cındarey kerdenı-kerdış=cindarlık yapmak.

cındarey kerdox=cindarlık yapan.

cındarey=cincilik, cinleri olma durumu, cinli.

cındari=cindarlar.

cındarinı kerdenı-kerdış=cindarlık yapmak.

cındarinı kerdox=cindarlık yapan.

cındarinı=cindarlık.

cındaro=cinlidir, cinleri vardır (eril).

cındarı=cinleri olan, cinlerin dilinden anlayan.

cınê mı vanê pırodı=cinlerim söylüyor vur.

cınê mı werışti mı sere=cinlerim başıma üşüştü.

cınê=1-sikın, 2-bir cin.

cınêg (cênik)=favori.

cınêg vıradayenı-vıradayış=favori bırakmak.

cınêg vıradayox=favori bırakan.

cınêgın=favorili.

cınêk=herhangi bir kadın, kadıncık.

cınêka bıgan=hamile kadın.

cınêka dıganı=hamile kadın.

cınêka şêxi=şeyhin karısı.

cınêka viya=dul kadın.

cınêkan dı=kadınlarda.

cınêkan ra=kadınlardan.

cınêkan=kadınları.

cınêkê=herhangi bir kadın.

cınêkey=kadınlık.

cınêki=kadınlar, karı, karılar.

cınêkna=bir kadın daha.

cınêkı bıyaye=kadın olmuş olan.

cınêkı bıyayenı-bıyayış=kadın olmak.

cınêkı=kadın.

cınet dı=cennette.

cınet şiyayenı-şiyayış=cennete gitmek.

cınet şiyayox=cennete giden.

cınet ra=cennetten.

cınet=cennet.

cınetın=cennetli.

cıngene (qereçi)=çingene.

cıngeney=cingeneler.

cıngeneya=cingenedir (dişil).

cıngeneyê=cingenedirler.

cıngeneyinı kerdenı-kerdış=cingenelik yapmak.

cıngeneyinı kerdox=cingenelik yapan.

cıngeneyinı=cingenelik.

cıngeneyo=cingenedir (eril).

cıngıl=küçük üzüm salkımı.

cıngılê engurda şirê=şire üzümünün küçük salkımı.

cıni amey cı sere=cinler başına geldi.

cıni amey sere=cinlerı başına geldı.

cıni bıyaye=kadın olmuş olan.

cıni bıyayenı-bıyayış=kadın olmak.

cıni şi gemı=kadınlar yabana gitiler.

cıni gadaye=karısını çektirme anlamında kaba bir sövme.

cıni kewt=cine döştü, cin çarptı, fıtırdı.

cıni kewte=cine düşmüş olan.

cıni kewtenı-kewtış=cine düşmek, cinlenmek, cinet getirmek.

cıni kewtox=cine düşen.

cıni niya=kadın değildir.

cıni ra bı=1-kadından, karıdan oldu, 2-cine düştü.

cıni u camêrd=kadın ve erkek.

cıni verdaye=karısını boşamış olan.

cıni verdayenı-verdayış=karısını boşamak.

cıni yê şi inidê dewı ser=bir kadın köy çeşmesinin üstüne gitti.                      

cıni=1-kadın, kadınlar, 2-avrat, 3-cinler.

cınina=bir kadın daha.

cınipir=yaşlı kadın, nenne, ninne.

cınira bı=1-karısından oldu, 2-cine düştü, 3-cinden doğdu.

cıniso=binsin.

cınistenı-cınistış=binmek (ata vb).

cınisto=binmiş.

cıniya bıganı=hamile kadın.

cıniya dedê mı=amcamın karısı.

cıniya dıganı=hamile kadın.

cıniya şêxi=şeyhin karısı.

cıniya viya=dul kadın.

cıniyan dı=kadınlarda.

cıniyan ra=kadınlardan.

cıniyan=kadınları, karıları.

cıniyê amê=bir kadın geldi.

cıniyê dewda ma=köyümüzün kadınları.

cıniyê=1-herhangi bir kadın, 2-kadınlar, 3-kadındırlar.

cıniyey=1-kadın olma durumu, 2-karılık yapma durumu.

cınna=1-bir cin daha, 2-mec: sikeyim?.

cınnet (Ar)=delirmek, fıtırmak, aklını kaçırmak.

cınnet arde=cinnet getirmiş olan.

cınnet ardenı-ardış=cinnet getirmek.

cınnet ardox=cinnet getiren.

cıno=1-mec: cindir, cin gibidir (eril), 2-mec; siksin?

cıns (Ar)=1-tür, çeşit veya aralarında ortak özelikleri bulunan varlıklar topluluğu, 2-soy, sop, kök, asıl, 3-niteliği iyi olan, cins.

cıns bıyaye=cins olmak.

cıns bıyayenı-bıyayış=cins olmak.

cınsa=cinstir (dişil).

cınsan miyara weçinı=cinslilerini içinden seç.

cınsandê cı ra=cinslilerinden.

cınsanê cı=cinslilerini.

cınsdê heywanan ra yo=hayvan cinsindendir.

cınsdê heywanirayo=hayvan cinsindendir.

cınsê cı rındo=cinsi iyidir.

cınsê kütıki=köpek cinsi.

cınsey=cins olma durumu, cinslik.

cınsi=cinsel.

cınsinı=cinslilik.

cınsiyê=cinsdirler.

cınsiyet (Ar)=erkekle dişiyi ayırt eden özel yaradılış, cinslik.

cınsiyetê cı=cinsiyeti.

cınsiyo=cinsindir, cinsten olma durumu.

cınso=cinstir (eril).

cınssın=cinsli.

cınsına=cinslidir (dişil)

cınsıno=cinslidir (eril)

cını=1-sik, 2-cin (dişi).

cınışa=bineyim?

cınışo=binsin, binse.

cınışte=binmiş olan.

cınıştenı-cınıştış=binmek.

cınıştox=binici, binen.

cınıştoxi=biniciler.

cınışı=bin.

cınık=cin.

cının=cinleri olan kimse, cinli.

cınına=cinlidir (dişil)

cınıniyê=cinlidirler.

cınıno=cinlidir (eril)

cınını=cinlı, cinci (dişil).

cınısa=bineyim?

cınıso=binsin, binse.

cınıste=binmiş olan.

cınıstenı-cınıstış=binmek.

cınıstox=binici, binen.

cınıstoxi=biniciler.

cınısı=bin.

cınıyayenı-cınıyayış=1-1-sikilmek, 2-yontmak, yontulmak.

cıps (Ìng)=ince uzun kesilerek kızartılan patates.

cıq keno=cik ediyor. 

cıq kerdenı-kerdış=cik etmek, çocukları güldürmek.

cıq kerdox=cık eden, çocukları güldüren.

cıq=küçük çocukları güldürme sözcüğü.

cıqi daran sero anışti=kargalar ağaçların üzerine kondular.

cıqlıki bıyayenı-bıyayış=gıdıklanmak.

cıqlıki kerdenı-kerdış=gıdıklamak.

cıqlıki kerdox=gıdıklayan.

cıqlıki=gıdık, gıdıklama.

cıqlıq (xıdık)=gıdık, gıdıklamak.

cıqlıq kerdenı-kerdış=gıdıklamak.

cıqlıqi bıyayenı-bıyayış=gıdıklanmak.

cıqlıqi kerdenı-kerdış=gıdıklamak.

cıqlıqi kerdox=gıdıklayan.

cıqlıqi=gıdık, gıdıklama.

cıqı=karga cinsinden siyah bir kuş.

cıra berd=kendisinden yuttu.

cıra bıgi=ondan al.

cıra duri kewı, gerrê cı yeno to=ondan uzaklaş, uyuzu sana gelir.

cıra şiyayenı-şiyayış=kumar vb. şeylerde ötüzmek.

cıra gırotenı-gırotış=kendisinden almak.

cıra kerê=1-batırın, 2-saplayın.

cıra pers kı=kendisinden sor.

cıra ravêrı=onu geç.

cıra vetenı-vetış=1-içinden çıkarmak, kendisinden çıkarmak, 2-soymak, soydurmak.

cıra=ondan, kendisinden.

cıradaye=giydirilmiş olan.

cıradayenı-cıradayış=giydirmek.

cıradê=giydirın.

cıradı=giydir.

cırakı=1-sapla, 2-kes, birbirinden ayır.

cıramedı=giydirme.

cıran (embıryan, ımbıryan)=komşu.

cıran bıyayenı-bıyayış=komşu olmak.

cıraney=komşuluk.

cırayenı-cırayış=ağlamaklı bağırma, kendini yırtıp bağırmak.

cırcır ro kerdenı-kerdış=cırcıra vurmak.

cırcır=1-bağırıp kendini yırtmak, şamata yapmak, 2-çocuk ağlamasına derler, 3-cırcır böceği, 4-pamuk ile pamuk çekirdeğini birbirinden ayıran aygıt, makine.

cırcırvan=cırcır işleriyle uğraşan kimse.

cırcırı kena=bağırıp çağıriyor.

cırcırı keno=bağırıp çağıriyor (eril).

cırcırı kerdenı-kerdış=cırcır etmek.

cırcırı kerdox=şamata yapan, cırcır eden kimse.

cırcırı mekı=cırcır etme.

cırcırı=dırdır, bağırıp çağırma.

cırcırın=cırcırlı.

cırê vajı, wa ey ra duri kewo=kendisine söyle, ondan uzaklaşsın.

cırê vajı=ona söyle.

cırê=ona, kendisine.

cırena=bağıriyor, kendini yırtiyor (dişil).

cıreno=bağıriyor, kendini yırtiyor (eril).

cırit (Ar)=at koşturup birbirine değnek atarak oynanan bir oyun.

cırit eştenı-eştış=cirit atmak.

cırit eştox=cırit atan.

cırit kaykerdenı-kaykerdış=cirit oynamak.

cırit kaykerdox=cırit oynayan.

cırit=1-gezinmek, meydanı boş bulup tur atmak, 2-koşu, 3-at üstünde yapılan çubuk atma koşusu.

cıritci=cırit oynayan kimse.

cıritcinı=cıritcilik.

cıritvan=cirit oynayan kimse.

cırm daye=cürm vermiş olan.

cırm dayenı-dayış=cürm vermek.

cırm dayox=cürm veren kimse.

cırm gırotenı-gırotış=zorla haraç almak.

cırm gırotox=cürm alan kimse.

cırm=1-avantadan alınan para, 2-cezanın, sucun bedelinı ödemek, çekmek, 3-iskambil oyununda birinin el açmadan yakalanma durumu, 4-birden bastırmak, yakalamak.

cırmu meşut=birden suç üstü yakalamak.

cırmxane=cezanın, bedelin ödendiği yer.

cırn=oluk (su oluku).

cırna dolı=gölün su oluğu.

cırnı ra=oluktan.

cırnın=oluklu.

cıro (Ìt)=bir ticaret senedinin veya çekin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi.

cıro dayenı-dayış=dövmek, vurmak.

cıro günaye=kendisine değmiş olan, 2-ricaya gitmiş olan.

cıro günayenı-günayış=1-yalvarmak, yakarmak, 2-dokunmak, değmek.

cıro gınayenı-gınayış=1-yalvarmak, birine sığınmak, 2-kendisine deymek.

cıro kerdenı-kerdış=ciro etmek, 2-üstüne dökmek.

cıro kerdox=1-ciro eden, 2-üstüne döken.

cırodı=vur, döv.

cıromedı=vurma, dçvme.

cırr cırrı=dır-dır.

cırrı cırrı=dırı dırı.

cırs=çimento.

cırıdnayenı-cırıdnayış=beğendirmek.

cırıdya=beğendi.

cırıdyaye=beğenilmiş olan.

cırıdyayenı-cırıdyayış=beğenmek.

cırıdyayox=beğenen kimse.

cırım bıyaye=cürüm olmuş olan.

cırım bıyayenı-bıyayış=cürüm olmak.

cırım bıyayox=cürüm olan.

cırım kerd=cürüm etti.

cırım kerdenı-kerdış=cürmetmek.

cırım kerdox=cürmeden kimse.

cırım=1-cürüm, sut üstü yakalama, 2-iskambil oyununda açamadan karşıdakinin hepsini birden açması.

cırıt (Ar)=at koşturup birbirine değnek atarak oynanan bir oyun.

cırıt eştenı-eştış=cirit atmak.

cırıt eştox=cirit atan.

cırıt kaykerdenı-kaykerdış=cirit oynamak.

cırıt kaykerdox=cirit oynayan.

cırıt=gezinmek, meydanı boş bulup tur atmak.

cırıtci=cirit oynayan kimse.

cırıtcinı=ciritcilik.

cıs=cins.

cısm=cisim, şekil.

cısmın=cisimli.

cısn bıyayenı-bıyayış=cins olmak.

cısn=cins, soy, sop.

cısna=cinstir (dişil).

cısnê heywani=hayvan cinsi.

cısney=cins olma durumu.

cısno=cinstir (eril).

cısnın=cinsli.

cısnıni=cinslı olma durumu.

cısnıno=cinslidir.

cısım (Ar)=maddenin biçim almış durumu.

cısım dı=cisimde.

cısım ra=cisimden.

cıt-cıtı=çift

cıta xo bıkı=çiftini sür.

cıta zerecan=keklik çifti.

cıta=bir çift.

cıtdar=çift sürme işleriyle ugraşan kimse.

cıtê dari=bir çift ağaç.

cıtê zereci=bir çift keklik.

cıtê=bir çift, iki tek (ayakabı, çorap ve benzerı)

cıte=çift, iki tek.

cıtêr=1-çifçi, 2-dönüm.

cıtêran cıtı qedinê=çiftçiler çift sürmeyi bitirdiler.

cıtêrê=1-bir çiftçi, 2-bir dönüm.

cıtêrekı=bir dönümlük.

cıtêrey=çifçilik.

cıtêri cıtı kenê=çiftçiler çift sürerler.

cıtêri=çiftçiler.

cıtêrinı=çiftçilik.

cıteyê=bir çift.

cıtmeng=ekim ayı.

cıtmengı=1-çift sürülen ay, 2-otuz çeken ay.

cıtna=bir çift daha.

cıtwan=çift süren, çift sürücü.

cıtı bıyayenı-bıyayış=çift sürülme, sürmeye devam etme.

cıtı kerdenı-kerdış=çift sürmek.

cıtı kerdox=çift süren kimse.

cıtı ramıtenı-ramıtış=çift sürmek.

cıtı=1-bir çift, iki tane, 2-çift (tarlaları sürmek)

cıver rema=ününde kaçtı.

cıver vıjiya=karşı çıktı.

cıver=ünde, ününde.

cıvıstenı-cıvıstış=dövmek.

cıvıstox=1-döven, vuran, vurucu, dövücü, 2-yakan, yakıcı, 3-tutuşturan.

cıwa (Far)=cıva, bir element.

cıwa dı=cıvada.

cıwa kerde=cıvalanmış olan.

cıwa kerdenı-kerdış=cıvalamak.

cıwa kerdox=ciwalayan.

cıwa ra=cıvadan.

cıwab daye=cevap vermiş olan.

cıwab dayenı-dayış=cevap vermek.

cıwab dayox=cevap veren.

cıwab=cevap.

cıwabkar=hazır cevap, cevap veren.

cıwan (cenc)=genç, delikanlı, yakışıklı genç erkek veya kadın, kız.

cıwan (Kür)=genç, delikanlı, yakışıklı genç erkek veya kadın, kız.

cıwan bıyayenı-bıyayış=genç olmak.

cıwana=gençtir, yakışıklıdır (dişil).

cıwaney (cencey)=gençlik, delikanlılık.

cıwano=gençtir, yakışıklıdır (eril)

cıwanık-cıwanıkı=çalışkan ve beceriklı kız veya kadın, hamarat.

cıwanıka=becereklidir, hamarattır.

cıwanıkey=becerikli, hamarat olma durumu.

cıwanıkinı=hamaratlık, becerilik.

cıwar (Ar)=civar, yöre, dolay, yakın yer, çevre, etraf.

cıwaran ra=etraflardan.

cıwardê ma ra=çevremizden, civarımızdan, etrafımızdan.

cıwata (Ìt)=cıvata, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.

cıwata (Ìt)=cıvata, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.

cıwata kerdenı-kerdış=vidalamak.

cıwatayın=vidalı, cıvatalı.

cıwatey=cıvatalar.

cıwatiyê berzi=yüksek toplum.

cıwayın=cıvalı.

cıwên çarnayenı-çarnayış=harman harmanlamak, çevirmek.

cıwên çarnayox=harman harmanlayan kimse, harmancı.

cıwên kerdenı-kerdış=harman harmalamak, sürmek.

cıwên kerdox=harman harmanlayan.

cıwên vaydayenı-vaydayış=harman savurmak, sap ile taneyi ayırmak.

cıwen (cıwên)=harman.

cıwên=harman.

cıwênan sero=harmanların üzerinde.

cıwêni=harmanlar.

cıwin=harman.

cıwun=genç.

cıwın çarnayenı-çarnayış=harmanlamak, ekini dövmek.

cıwın çarnayox=harmanlayan, harmancı, ekin dövücü.

cıwın=harman.

cıwıyayenı-cıwıyayış=toplanmak, toplantı.

cıxare şımıtenı-şımıtış=sigara içmek.

cıxare şımıtox=sigara içen.

cıxare pıştenı-pıştış=sigara sarmak.

cıxare pıştox=sigara saran.

cıxare=sigara.

cıxarecinı kerdenı-kerdış=sigaracilik yapmak.

cıxarecinı=sigaracılık.

cıxarekêş=sigara tiryakisi.

cıxarey=sigaralar.

cıxareyın=sigaralı.

cıxareyıno=sigaralıdır.

cıxer (cixer)=mec: anneler erkek evletlarına derler.

cıxer-cıxerı=ciğer, ak ciğer, kara ciğer ve yüreğin oluşturduğu takım.

cıxera mı na veşena=yüreğim yaniyor.

cıxerci=ciğer pişirip satan kimse.

cıxercinı=ciğercilik.

cıxercılıxey=ciğercilik.

cıxerlok=kahraman ve cesur yürekli.

cıxermetin=dayanıklı, yürekli.

cıxerpolat=korkusuz, çelik yürekli.

cıxerın=cigerli.

cıya ame=kendisiyle geldi.

cıya ba=ayrılayım?

cıya biyo=ayrılmış.

cıya bo=ayrılsın.

cıya bı=1-ayrıldı, 2-ayriydi.

cıya bıyaye=ayrılmış olan.

cıya bıyayenı-bıyayış=ayrılmak, ayrı yaşamak.

cıya cıya=ayrı ayrı.

cıya şı=kendisiyle gitti.

cıya kerde=ayırtmış olan.

cıya kerdenı-kerdış=1-ayırmak, ayrı yere yerleştirmek, 2-yapıştırmak, birleştirmek, eklemek.

cıya kerdox=1-yapıştıran, birbirine ekleyen, 2-ayıran.

cıya kewte=ayrı yatmış, ayrı düşmüş olan.

cıya kewtenı-kewtış=ayrı düşmek.

cıya kewtox=1-ayrı düşen, ayrı yatan, 2-birbirinden düşen.

cıya mend=ağaç vb. şeylerde asılı kalmak.

cıya mende=ayrı kalmış olan.

cıya mendenı-mendış=ayrı kalmak, ayrı yaşamak.

cıya mendox=1-asılı kalan, 2-ayrı yaşiyan, kalan.

cıya piya=onunla birlikte.

cıya rakewtenı-rakewtış=ayrı yatmak.

cıya verdayenı-verdayış=ayrı bırakmak.

cıya=1-ayrı, 2-onunla, kendisiyle.

cıyaya=ayrıdır (dişil).

cıyayê=ayrıdırlar.

cıyayen=ayrılık.

cıyayeney=ayrı olma durumu, ayrılma.

cıyayenı-cıyayış=ayrı olma durumu.

cıyayey=ayrı olma durumu.

cıyayo=ayrıdır (eril).

cıyê=onun.

cıyo şı=tırmandı, aynı hattan yürüdü.

cıyoyo=kendisindedir (borcu birinde olmak).

cız benê=cız olursun.

cız bi=cız oldu.

cız cız=cız cız etme durumu.

cız vanê kı qeçeki bıtersê=cız diyorlar ki çocuklar korksunlar.

cız=çocukları ateş ve tehlikeli şeylere karşı uyarırken söylenir.

cız=gögüs.

cızdan (Ar)=para ve bazı küçük kartlar konulup cepte taşınan küçük çanta.

cızdan dı=cüzdanda.

cızdan kerde=cüzdana konulmuş olan.

cızdan kerdenı-kerdış=cüzdana koymak.

cızdan kerdox=cüzdana koyan.

cızdan ra=cüzdandan.

cızdanın=cüzdanlı.

cıze (çıze, çıje)=meme.

cıze antenı-antış=meme emmek.

cıze antox=meme çeken, emmen.

cıze=meme.

cızeno=vızıldiyor.

cızey=memeler.

cızeya=memeyle.

cızeyın=memeli.

cızlawiti=dışı naylon içi bezden yapılan lastik ayakabı.

cızme (çizme)=çizme.

cızmey=1-çizme, çizmeler.

cızmeyın=çizmeli.

cızo=cızdır.

cızwız=ızgarada veya közde pişirilen etin çıkardığı ses.

cızwıza ciya=cızırtısıdır.

cızzı cızza zerida mı na=yüreğimin cızzı cızzıdır.

cızzı cızzı=cızz cızz

cızı-vızı mekı reyayena to çıniya=cız vız etme kurtuluşun yoktur.

cızık antenı-antış=meme emmek.

cızık antox=meme emmen.

cızık=meme.

cızıki=memeler.

cızıkın=memeli.

 

 

 

ci (gi)=bok, dışkı.

ci kerdenı-kerdış=sıçmak, büyük tuvaletini yapmak.

ci kerdox=bok eden.

ci verda xo=altını pisledi, bok altına etti.

ci xo bındı kerd=altına bok etti.

ci ya=onunla.

ci: posta-ci, dukan-ci, peynır-ci, helaw-ci,

cibindirik dı=cibindirikte.

cibindirik ra=cibindirikten.

cibindirik rakerdenı-rakerdış=cibindirik sermek, germek.

cibindirik=sivri sinek vb. böceklere karşı korunmak için gerilen veya örtülen   çadır biçiminde tül.

cibindiriki=1-cibindiriği, 2-cibindirikler.

cibindirikin=cibindirikli.

ciddi (Ar)=1-ağır başlı, 2-şaka olmayan, 3-güvenilir, sağlam.

ciddi bıyaye=ciddi olmuş olan.

ciddi bıyayenı-bıyayış=ciddi olmak, ciddileşmek.

ciddi vajı=ciddi söyle.

ciddilıxey=ciddilik, ağırbaşlılık.

ciddiyey=ciddi olma durumu, ciddiyet, ağır başlılık.

ciddiyinı=ciddilik.

cidi (Ar)=1-ağır başlı, 2-şaka olmayan, 3-güvenilir, sağlam.

cidi bıyaye=ciddi olmuş olan.

cidi bıyayenı-bıyayış=ciddi olmak, ciddileşmek.

cidi vajı=ciddi söyle.

cidilıxey=ciddilik, ağırbaşlılık.

cidiyey=ciddi olma durumu, ciddiyet, ağır başlılık.

cidiyinı=ciddilik.

ciger (cixer)=mec: anneler erkek evletlarına derler.

ciger-cigerı=ciğer, ak ciğer, kara ciğer ve yüreğin oluşturduğu takım.

cigera mı na veşena=yüreğim yaniyor.

cigerci=ciğer pişirip satan kimse.

cigercinı=ciğercilik.

cigercılıxey=ciğercilik.

cigerlok=kahraman ve cesur yürekli.

cigermetin=dayanıklı, yürekli.

cigerpolat=korkusuz, çelik yürekli.

cigerın=cigerli.

cihad (Ar)=din uğruna yapılan savaş.

cihad bıyayenı-bıyayış=cihad olmak.

cihad kerdenı-kerdış=din uğruna savaşmak.

cihad kerdox=din uğruna savaşan.

cihadın=cihadlı.

cihan dı=cihanda.

cihan ra=cihandan.

cihan=evren, alem, dünya.

cihangir (Far)=ülkeler fetheden cesur, kahraman.

cihangir bıyaye=kahraman olmuş olan.

cihangir bıyayenı-bıyayış=kahraman olmak.

cihangir bıyayox=kahraman olmuş olan.

cihangira=kahramandır, cihangirdir (dişil).

cihangirey kerdenı-kerdış=cihangirlik yapmak.

cihangirey kerdox=cihangirlik yapan.

cihangirey=cihangirlik.

cihangirinı=cihangirlik.

cihangiro=kahramandır, cihangirdir (eril).

cihaz (Ar)=aygıt, alet, takım.

cihazana=cihazlarla.

cihazey=cihazlık.

cihazinı kerdenı-kerdış=cihazlık yapmak.

cihazinı=cihazlık.

cihazın=cihazlı.

cik=kıvılcım.

cila (Ar)=bir şeyi korumak ve parlatmak için sürülen kimyasal birleşik.

cila bıyaye=cilalanmış olan.

cila bıyayenı-bıyayış=cilalanmak.

cila kerde=cilalanmış olan.

cila kerdenı-kerdış=cilalamak.

cila kerdox=cilacı, cila yapan kimse.

cilaci=cilacı.

cilacinı kerdenı-kerdış=cilacılık yapmak.

cilacinı kerdox=cilacılık yapan.

cilacinı=cilacılık.

cilacılıxey=cilacılık.

cilawan=cilacı.

cilay texten=tahta cilası.

cilayın=cilalı.

cilayıno=cilalıdır.

cilayını=cilalı.

cild (Ar)=1-deri, ten, 2-bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri.

cild bıyaye=ciltlenmiş olan.

cild bıyayenı-bıyayış=ciltlenmek.

cild kerde=ciltlenmiş olan.

cild kerdenı-kerdış=ciltlemek.

cild kerdox=cilt eden.

cildci=ciltçi.

cildcinı kerdenı-kerdış=ciltcilik yapmak.

cildcinı=ciltcilik.

cildcılıxey=ciltcilik.

cildê kıtabı=kitabın ciltli kapağı.

cildê panci=beşinci cilt.

cildê ridê to=yüzün cilti.

cildiye (Ar)=deri hastalıkları.

cildiyeci=deri hastalıkları uzmanı.

cildiyecinı kerdenı-kerdış=cildiyecilik yapmak.

cildiyecinı kerdox=cildiyecilik yapan.

cildiyecinı=cildiyecilik.

cildın=ciltli.

cile bıyaye=cilalanmış olan.

cile bıyayenı-bıyayış=cilalanmak.

cile kerde=cilalanmış olan.

cile kerdenı-kerdış=cilalamak.

cile kerdox=cilalayan.

cile=cila.

cilecinı kerdenı-kerdış=cilacılık yapmak.

cilecinı kerdox=cilacılık yapan.

cilecinı=cilacılık.

cilêt kerde=jiletlenmiş olan.

cilêt kerdox=jiletleyen.

cilet kerdenı-kerdış=jiletlemek.

cilêt-cilêtı=jilet, traş bıçağı.

cilêta bırnayenı-bırnayış=jiletle kesmek.

cilêta taşıtenı-taşıtış=jiletle traş etmek.

cilêtê=bir jilet.

cilêti=jiletler.

cileti=jiletler.

cilêtna=bir jilet daha.

ciletı=jilet.

ciletın=jiletli.

cileyın=cilalı.

cilt (Ar)=1-deri, ten, 2-bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri.

cilt bıyaye=ciltlenmiş olan.

cilt bıyayenı-bıyayış=ciltlenmek.

cilt kerde=ciltlenmiş olan.

cilt kerdenı-kerdış=ciltlemek.

cilt kerdox=cilt eden.

ciltci=ciltçi.

ciltcinı kerdenı-kerdış=ciltcilik yapmak.

ciltcinı=ciltcilik.

ciltcılıxey=ciltçilik.

ciltê kıtabı=kitabın ciltli kapağı.

ciltê panci=beşinci cilt.

ciltê ridê to=yüzün cilti.

ciltın=ciltli.

cilwe (Ar)=hoşa gitmek için yapılan davranış, naz, kırıtma, kıvırma.

cilwe kerde=cilve etmiş olan.

cilwe kerdenı-kerdış=cilve etmek.

cilwe kerdox=cilve eden.

cilweli=cilveli.

cilweliya=cilvelidir (dişil).

cilweliyo=cilvelidir (eril).

cilweya=cilveyle.

cilweyinı kerdenı-kerdış=cilve etmek.

cilweyinı=cilve.

cilweyın=cilveli (eril).

cilweyını=cilveli (dişil).

cimnastik kerdenı-kerdış=jimnastik etmek.

cimnastik kerdox=jimnastik eden.

cimnastik=jimnastik.

cimri (Far)=eli sıkı, pinti, nekes.

cimri bıyayenı-bıyayış=cimri olmak.

cimrilıxey=cimrilik.

cimrinı=cimrilik.

cimriyey=cimrilik, nekeslik.

cimriyinı=cimrilik.

cin (Ar)=bazı inançlara göre göze görünmeyen yaratık.

cin (Ìng)=bir tür alkollü içki.

cin şımıtenı-şımıtış=cin içmek.

cin şımıtox=cin içen.

cin pırodayenı-pırodayış=cin çarpmak.

cin pırodayox=cin çarpan.

cin u cınawır=cin ve canavar.

cin u cınawıran ra=cin ve canavarlardan.

cin u cınawıri=cin ve canavarlar.

cin=şeytan, akıllı, zeki, fırlama.

cina=mec: cindir, cin gibidir (dişil)

cinayet bı=cinayet oldu.

cinayet bıyayenı-bıyayış=cinayet işlenmek.

cinayet kerdenı-kerdış=cinayet işlemek, yapmak.

cinayet kerdox=cinayet yapan, işleyen.

cinayet=adam öldürme veya adam öldürme derecesinde suç.

cinayeto=cinayettir.

cincıq dı=camda, cincikde.

cincıq ra=camdan, cincikten.

cincıq=1-cam parçası, 2-camdan veya porselenden yapılan şeyler, zücaciye.

cincıq=cam parçaları.

cincıq=camlı bilye.

cincıqcinı kerdenı-kerdış=cincikcilik yapmak.

cincıqcinı=cincikcilik.

cincıqên=camlı olma durumu, camdan yapılan.

cincıqın=camlı, porselenlı.

cindarey=cinleri olma durumu, cinli.

cindarı=cinleri olan, cinlerin dilinden anlayan.

cinêg (cênik)=favori.

cinêg vıradayenı-vıradayış=favori bırakmak.

cinêg vıradayox=favori bırakan.

cinêgın=favorili.

cinêkê=herhangi bir kadın.

cingene (qereçi)=çingene.

cingeney=cingeneler.

cingeneya=cingenedir (dişil).

cingeneyê=cingenedirler.

cingeneyinı kerdenı-kerdış=cingenelik yapmak.

cingeneyinı kerdox=cingenelik yapan.

cingeneyinı=cingenelik.

cingeneyo=cingenedir (eril).

cingıl=küçük üzüm salkımı.

cingılê engurda şirê=şire üzümünün küçük salkımı.

cini amey cı sere=cinler başına geldi.

cini kewte=cine düşmüş olan.

cini kewtenı-kewtış=cine düşmak.

cini kewtox=cine düşen.

cini=1-cinler, 2-avrat, kadın.

ciniki=kadınlar.

cinira bı=1-karısından oldu, 2-cine düştü, 3-cinden doğdu.

ciniyê dewda=köyümüzün kadınları.

cinnet (Ar)=delirmek, fıtırmak, aklını kaçırmak.

cinnet arde=cinnet getirmiş olan.

cinnet ardenı-ardış=cinnet getirmek.

cinnet ardox=cinnet getiren.

cino=mec: cindir, cin gibidir (eril)

cins (Ar)=1-tür, çeşit veya aralarında ortak özelikleri bulunan varlıklar topluluğu, 2-soy, sop, kök, asıl, 3-niteliği iyi olan.

cins bıyaye=cins olmak.

cins bıyayenı-bıyayış=cins olmak.

cinsan miyara weçinı=cinslilerini içinden seç.

cinsandê cı ra=cinslilerinden.

cinsanê cı=cinslilerini.

cinsdê heywanan ra yo=hayvan cinsindendir.

cinsdê heywanirayo=hayvan cinsindendir.

cinsê cı rındo=cinsi iyidir.

cinsê kütıki=köpek cinsi.

cinsey=cinslik.

cinsi=cinsel.

cinsiyê=cinsdirler.

cinsiyet (Ar)=erkekle dişiyi ayırt eden özel yaradılış, cinslik.

cinsiyetê cı=cinsiyeti.

cinsiyo=cinsindir, cinsten olma durumu.

cinsına=cinslidir (dişil)

cinsıno=cinslidir (eril)

cinın=cinli.

cinına=cinlidir (dişil).

cinıno=cinlidir (eril).

cinını=cinlı, cinci.

cips (Ìng)=ince uzun kesilerek kızartılan patates.

cipı (Ìng)=arazide kullanılan ufak, hafif, motorlu taşıt.

ciq keno=cik ediyor, çocukları güldürüyor.

ciq kerdenı-kerdış=cık etmek, çocukları güldürmek.

ciq kerdox=ciq edip çocukları güldüren kimse.

ciq-ciqı=1-küçük çocukları güldürme sözcüğü, 2-kargaya benzer siyah bir kuş cinsi.

ciqi daran sero anışti=kargalar ağaçların üzerine kondular.

ciqlıki bıyayenı-bıyayış=gıdıklanmak.

ciqlıki kerdenı-kerdış=gıdıklamak.

ciqlıki kerdox=gıdıklayan.

ciqlık-ciqlıki=gıdık, gıdıklama.

ciqlıq (xıdık)=gıdık, gıdıklamak.

ciqlıq kerdenı-kerdış=gıdıklamak.

ciqlıqi bıyayenı-bıyayış=gıdıklanmak.

ciqlıqi kerdenı-kerdış=gıdıklamak.

ciqlıqi kerdox=gıdıklayan.

ciqlıqi=gıdık, gıdıklama.

ciran (embıryan, ımbıryan)=komşu.

ciran bıyayenı-bıyayış=komşu olmak.

ciraney=komşuluk.

cirayenı-cirayış=ağlamaklı bağırma, kendini yırtıp bağırmak.

circirı kena=bağırıp çağıriyor.

circirı keno=bağırıp çağıriyor (eril).

circirı kerdenı-kerdış=cırcır etmek.

circirı kerdox=cırcır eden.

circirı mekı=cırcır etme.

circirı=dırdır, bağırıp çağırma.

cirena=bağıriyor, kendini yırtiyor (dişil).

cireno=bağıriyor, kendini yırtiyor (eril).

cirit (Ar)=at koşturup birbirine değnek atarak oynanan bir oyun.

cirit eştenı-eştış=cirit atmak.

cirit eştox=cirit atan.

cirit kaykerdenı-kaykerdış=cirit oynamak.

cirit kaykerdox=cirit oynayan.

cirit=gezinmek, meydanı boş bulup tur atmak.

ciritci=cirit oynayan kimse.

ciro (Ìt)=bir ticaret senedinin veya çekin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi.

ciro kerdenı-kerdış=ciro etmek.

ciro kerdox=ciro eden.

cirtım=salkım vb. şeylerden bir dirhem, bir parça.

cirun=komşu.

ciruninı=komşuluk.

cisim (Ar)=maddenin biçim almış durumu.

cisim dı=cisimde.

cisim ra=cisimden.

ciwa (Far)=cıva, bir elemen.

ciwa kerde=cıvalanmış olan.

ciwa kerdenı-kerdış=cıvalamak.

ciwa kerdox=ciwalayan.

ciwan (Kür)=genç, delikanlı, yakışıklı genç erkek veya kadın, kız.

ciwan bıyayenı-bıyayış=genç olmak.

ciwana=gençtir, yakışıklıdır (dişil).

ciwaney=gençlik, delikanlılık.

ciwano=gençtir, yakışıklıdır (eril)

ciwar (Ar)=civar, yöre, dolay, yakın yer, çevre, etraf.

ciwaran ra=etraflardan.

ciwardê ma ra=çevremizden.

ciwata (Ìt)=cıvata, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.

ciwata kerdenı-kerdış=vidalamak.

ciwatayın=vidalı, cıvatalı.

ciwayın=cıvalı.

ciya ame=kendisiyle geldi.

ciya bı=1-ayrıldı, 2-ayriydi.

ciya bıyayenı-bıyayış=ayrılmak, ayrı yaşamak.

ciya ciya=ayrı-ayrı.

ciya şı=kendisiyle gitti.

ciya kerdenı-kerdış=ayırmak, ayrı yere yerleştirmek.

ciya kerdox=ayıran kimse.

ciya mend=ağaç vb. şeylerde asılı kalmak.

ciya mendenı-mendış=ayrı kalmak, ayrı yaşamak.

ciya mendox=1-asılı kalan, 2-ayrı yaşiyan, kalan.

ciya piya=onunla birlikte.

ciya=1-ayrı, 2-onunla, kendisiyle.

ciyabiyayenı-ciyabiyayış=ayrılmak, ayrı oturmak.

ciyanayenı-ciyanayış=dokunmak.

ciyaya=ayrıdır (dişil).

ciyayê=ayrıdırlar.

ciyayen=ayrılık.

ciyayeney=ayrı olma durumu, ayrılma.

ciyayenı-ciyayış=ayrı olma durumu.

ciyayey=ayrı olma durumu.

ciyayo=ayrıdır (eril).

ciyê=onun.

ciyoyo=kendisindedir (borcu birinde olmak).

ciyın=boklu.

cizlawiti=dışı naylon içi bezden yapılan lastik ayakabı.

cizme=çizme.

cizmey=çizmeler.

cizmeyın=çizmeli.

 

 

co=sonra.

cob kerdenı-kerdış=coplamak.

cob kerdox=coplayan.

cob werde=cob yemiş olan.

cob werdenı-werdış=cop yemek.

cob werdox=cop yiyen.

cob=polisin kullandığı lastik sopa.

cografya (Ar)=coğrafya.

coka to zey mı kerd=onun için sen benim gibi yaptın?

coka=için, nedeniyle, o nedenle, bu nedenle.

coka=o nedenle, bu nedenle, onun için, bunun için, ondan, ondan dolayı, ondan ötürü, bundan ötürü.

cokan=ondan, onun için, o nedenle.

cokey (Ìng)=yarış atlarının binicisi.

colık=bir bitki adı, arpanın bir çeşidi.

com biya=batmış (dişil).

com biyayenı-biyayış=suya dalmak, batmak.

com biyo=batmış (eril).

com bı=battı.

com bıyaye=batmış olan.

com bıyayenı-com bıyayış=batmak, dibe gitmek.

com kerd=batırdı.

com kerdenı-kerdış=suya batırmak, daldırmak.

com kerdox=batıran.

com nêbı=batmadı.

com nêbıyayenı-com nêbıyayış=batmamak, dibine gitmemek.

com=dalış, suya batma durumu.

combı u dıha niyasa=battı ve daha görünmedı.

combı=battı, suyun altına girdi.

comêrd (camêrd)=erkek kişi, cömert.

comerd=1-cömert, elli açık, 2-er kişi, yiğit.

comerdey=erkeklik, cömertlik., yiğitlik.

comêrdinı=erkeklik, cömertlik.

comnêbı=batmadı, suyun altına inmedi.

comırd=cömert.

comırdey=cömertlik.

con çarnayenı-çarnayış=harman harmanlamak.

con çarnayox=harman harmanlayan, gezdiren.

con kerdenı-kerdış=harman harmanlamak.

con kerdox=harman harmanlayan.

con=harman, harman yeri.

cona (cana)=başka yer.

cona ra bê=başka yerden gel.

cona ra şo=başka yerden git.

conê cewi=arpa harmanı.

conê mercuyan=mercimek harmanı.

cor amyayenı-amyayış=yukariya gelmek, yukarı gelmek.

cor ardenı-ardış=yukariya getirmek, yukariya çıkarmak.

cor dı kewt=yukardan düştü.

cor dı kewtenı-kewtış=yukardan düşmek.

cor dı=yukarda, yukardan.

cor ra=yukardan.

cor u cêr=yukarı ve aşağı.

cor u cêri=yukarıdan aşağiya, baştan başa, baştan aşağiya.

cor=yukarı.

cora amey=yukardan geldiler.

cora cêr=yukardan aşağiya, aşağı yukarı, baştan başa, baştan aşağiya.

cora cor=yukardan yukariya.

cora ma merdım nêbenê=ondan biz adam olmuyoruz.

cora to goş na eya=onun için sen ona kulak astın?

cora tı remay u şi=o nedenle kaçtın?

cora veracêr=yukardan aşağiya.

cora xo vırada cêr=yukardan kendinı aşağiya bıraktı.

cora=1-ondan, o nedenle, bu nedenle, onun için, 2-yukardan.

cordıra=yukardadır (dişil).

cordırê=yukardadırlar.

cordıro=yukardadır (eril).

corên u cêrên=yukardaki ve aşağdaki.

corên=1-yukardaki, 2-üsteki.

corênan=yukardakilerini.

corêni=yukardakini (eril).

corênı=yukardakini (dişil).

cori=yukariyı.

corr amyayenı-amyayış=yukariya gelmek.

corr ardenı-ardış=yukariya getirmek.

corr=yukarı.

corrên=yukardaki.

corro=yukardan.

corver=yukariya doğru.

corıj=dağlı, dağ ve tepelerde yaşayan kimse.

corın=yukardaki.

cos bı=coştı.

cos bıyaye=coşmuş olan.

cos bıyayenı-bıyayış=coşmak.

cos kerdenı-kerdış=coşturmak.

cos=coşma.

cotê bewrani ardi=bir çift güvercin getirdi.

cotê=bir çift.

coxrafiya (Ar)=coğrafya.

coxrafya=coğrafya.

coxrafyacinı=coğrafyacılık.

coxrafyacılıxey=coğrafyacılık.

coy zi=onun içinde (qandê coy zi=onun içinde)

coy=dolaşmak.

coy=için, onun (qandê coy=onun için, o nedenle.

coyra=ondan, neden.

 

 

 

cu cu kerdenı-kerdış=tavukları çağırmak.

cu cu=kuş veya tavukları çağırma seslenişi.

cuabet=cenup, gusul abdesti almamış olan.

cuamêrd=1-adam, 2-erkek, cesur, kahraman.

cuamêrdey kerdenı-kerdış=erkeklik yapmak, tasarlamak.

cuamêrdey kerdox=erkeklik yapan.

cuamêrdey=erkeklik.

cuanıkey=becerililik.

cuanıkı bıyayenı-bıyayış=becerikli olmak.

cuanıkı=becerikli, hamaratlı kız veya kadın.

cube (Ar)=cübbe.

cube xora dayenı-dayış=cübbe giymek.

cubeyın=cübbeli.

cuce=kısa boylu, boyu normalden çok daha kısa olan kimse.

cucelıxey=cüce olma durumu.

cucey=cüceler.

cuceya=cücedir (dişil)

cuceyo=cücedir (eril)

cuda (Far)=ayrı.

cuda bı=ayriydi.

cuda bıyayenı-bıyayış=ayrı olmak.

cuda kerdenı-kerdış=ayırt etmek.

cuda kerdox=ayırt eden.

cudayo=ayrıdır.

cuin=harman.

culag=dokuma işlerini yapan kimse.

culagey kerdenı-kerdış=dokuma işini yapmak.

culagey=dokumacılık.

culagi=1-dokuma işi, 2-dokuma işini yapanlar.

cuma (Ar)=haftanın günlerinden biri.

cumbış-cumbışı=cümbüş.

cumbışı cınayenı-cınayış=cümbüş çalmak.

cumbışın=cümbüşlü.

cumhur (Ar)=halk, topluluk.

cumhuriyet (Ar)=bir nevi devlet idare biçimi.

cun çarnayenı-çarnayış=harman harmanlamak.

cun kerdenı-kerdış=harman harmanlamak.

cun=harman, harman yeri.

cunê cewi=arpa harmanı.

cunê mercuyan=mercimek harmanı.

cunta (Ìsp)=bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul.

cuntaci=cuntacılar.

cuntacinı=cuntacılık.

cuntacı=cunta üyesi, cunta yapan kişi veya kişiler.

cuntacılıxey=cuntacılık.

cure mende=gelişmemiş olan, kısa kalan.

cure mendenı-mendış=gelişmemek, kısa kalmak.

cure mendox=gelişmeyen, kısa kalan.

cure=gelişmeyen, boyu uzanmiyan, tam cins olmayan.

cure=ufak tefek, büyümeyen bir canlı cinsi.

curet (Ar)=cesaret, cüret

curet (Ar)=saygıyı aşan davranış.

curet kerdenı-kerdış=cesaret etmek.

curet kerdox=cesaret eden.

curetey=cüretli olma durumu.

curetkar=cüretkar.

curetkara=cüretkardır (dişil).

curetkarê=cüretkardırlar.

curetkarey=cüretkarlık.

curetkarinı=cüretkarlık.

curetkaro=cüretkardır (eril).

curetın=cüretli.

curre mende=gelişmemiş olan, kısa kalan.

curre mendenı-mendış=boyu kısa kalmak.

curre mendox=gelişmeyen, kısa kalan.

curre=gelişmeyen, boyu uzanmiyan, tam cins olmayan, cüce.

cuw kerdenı-kerdış=tutkallamak.

cuw=tutkal.

cuwab daye=cevap vermiş olan.

cuwab dayenı-dayış=cevap vermek.

cuwab dayox=cevap veren kimse.

cuwab dı=cevapta.

cuwab gırote=cevap almış olan.

cuwab gırotenı-gırotış=cevap almak.

cuwab gırotox=cevap alan kimse.

cuwab kerde=yapamiyacağını bildirmiş olan.

cuwab kerdenı-kerdış=istemini veya yapamiyacağını redetmek.

cuwab kerdox=istemini, yapamiyacağını rededen.

cuwab ra=cevaptan.

cuwab=cevap.

cuwabê cı=cevabını.

cuwabi=cevaplar.

cuwabiya piya=cevap ile birlikte.

cuwabın=cevaplı.

cuwanık-cuwanıkı=çalışkan ve beceriklı kız veya kadın, hamarat.

cuwanıkey=hamarat olma durumu.

cuwanıkı bıyayenı-bıyayış=çalışkan ve becerikli olmak.

cuwap dayenı-dayış=cevap vermek.

cuwatenı-cuwatış=çiğnemek.

cuweno=çiğniyor.

cuz=cüz.

 

cüamêrd=er kişi, gururlu erkek, mert.

cüanıke=1-hamarat, 2-kadın.

cüanıkı=hamaratlı, becerikli kadın.

cübbe (Ar)=hukukçuların elbise üstüne giymiş oldukları giysi.

cübbe xora dayenı-dayış=cübbe giymek.

cübbeyın=cübbeli.

cüce=kısa boylu, boyu normalden çok daha kısa olan kimse.

cücelıxey=cüce olma durumu.

cücey=cüceler.

cüceya=cücedir (dişil)

cüceyo=cücedir (eril)

cüda (Far)=ayrı.

cüda bı=ayriydi.

cüda bıyayenı-bıyayış=ayrı olmak.

cüda kerdenı-kerdış=ayırt etmek.

cüda kerdox=ayırt eden.

cüdayo=ayrıdır.

cümbüş-cümbüşı (Far)=tambura benzer bir müzik aleti.

cümbüşı cınayenı-cınayış=cümbüş çalmak.

cümbüşın=cümbüşlü.

cümlan=cümleleri.

cümle (Ar)=hep, hepsi, bütün.

cümle (rıste) (Ar)=cümle, kelimeler dizisi.

cümle vıraştenı-vıraştış=cümle yapmak.

cümleten (Ar)=hepsi, hep birden.

cümleyek=cümlecik.

cümleyın=cümlelı.

cün=harman.

cüret (Ar)=cesaret, cüret

cüret (Ar)=saygıyı aşan davranış.

cüret kerdenı-kerdış=cesaret etmek.

cüret kerdox=cesaret eden.

cüretey=cüretlı olma durumu.

cüretkar (Ar+Far)=cüretli.

cüretkara=cüretkardır (dişil).

cüretkarê=cüretkardırlar.

cüretkarey=cüretkarlık.

cüretkarinı=cüretkarlık.

cüretkaro=cüretkardır (eril).

cüretın=cüretlı.

cürm daye=cürm vermiş olan.

cürm dayenı-dayış=cürm vermek.

cürm dayox=cürm veren kimse.

cürm gırotenı-gırotış=zorla haraç almak.

cürm gırotox=cürm alan kimse.

cürm=cezanın, sucun bedelinı ödemek, çekmek.

cürmü meşru (Ar)=suç üstü.

cürüm (ar)=suç üstü yakalama.

cürüm bıyaye=cürüm olmuş olan.

cürüm bıyayenı-bıyayış=cürüm olmak.

cürüm bıyayox=cürüm olan.

cürüm kerd=cürüm etti.

cürüm kerdenı-kerdış=cürmetmek.

cürüm kerdox=cürmeden kimse.

cürüm=iskambil oyununda sayıların iki kat sayılması.

cüwên=harman.

cüyayene=yaşama, yaşamak.

cüyayeno=yaşiyor, hayat sürüyor.

cüz (Ar)=bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri.

cüzam (Ar)=bulaşıcı bir deri hastalığı.

cüzamey=cüzamla ilgili durum.

cüzamın=cüzamlı.

cüzdan (Ar)=para ve bazı küçük kartlar konulup cepte taşınan küçük çanta.

cüzdan kerdenı-kerdış=cüzdana koymak.

cüzdanın=cüzdanlı.

cüzi (Ar)=az, azıcık, askari.